Nautrēnu

vidusskola

Projekti

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” norise Nautrēnu vidusskolā

 2019./2020.mācību gada I semestrī projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 5.-9.klašu grupā piedalījās 12 skolēni, bet 10.-12.klašu grupā 6 skolēni gan klātienes, gan neklātienes mācību programmās. Strādāja 14 pedagogi - latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, matemātikā, dabaszinībās, Latvijas un pasaules vēsturē, ķīmijā, fizikā, logopēdijā, psiholoģijā, konsultatīvajā atbalstā.

II semestrī šīs pašas individuālās konsultācijas tiks nodrošinātas 12 skolēniem 5.-9. klašu grupā un 4 skolēniem 10.-12.klašu grupā.

 Projekts "PuMPuRS" dod iespēju atsevišķiem skolēniem organizēt papildus individuālās nodarbības mācību priekšmetos, kuru apguve sagādā grūtības. Vienam skolniekam palīdzība bija nepieciešama tikai I semestrī, jo mācību sekmes uzlabojās.

Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība Bērzgales pamatskola 2019./2020. mācību gadā arī piedalās projektā „PuMPuRS”. Tiek sniegts atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. I semestrī projektā piedalījās 6 skolēni no 5. līdz 9.klasei un konsultācijas sniedza 4 pedagogi. Izglītojamajiem projekta ietvaros tika sniegtas individuālās konsultācijas sekojošos mācību priekšmetos: latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā un vēsturē. Skolēni labprāt apmeklēja šīs nodarbības, kuru rezultātā paaugstinājās viņu zināšanu līmenis un uzlabojās sekmes mācībās. II semestrī turpināsies šīs konsultācijas, bet nu jau 8 izglītojamajiem.

Projektā iesaistītie skolēni un pedagogi ir ieinteresēti projekta tālākā darbībā.

Projekta koordinatori: Elīna Sjakste, Mārīte Zubko

Dodķepu.lv projekts "HASKIJS MUGURSOMĀ"

       Jau septembrī Nautrēnu vidusskola iesaistās Dodkepu.lv pieteiktajā projektā ‘’HASKIJS MUGURSOMĀ’’. Šajā projektā 5.-9.klašu skolēniem tiek dota iespēja iepazīties ar kanikrosu un tā praktisko pielietojumu Latvijas valsts mežu takās, kā arī skolēni tiek iepazīstināti ar kamaniņu suņiem un to ikdienu saistībā ar sportu. Projekts norisināsies 7 nodarbību garumā līdz pat oktobra beigām.

 

         Nautrēnu vidusskolu apciemoja 14 haskiju šķirnes suņi, katram skolēnam tika dota     iespēja pavadīt kopā laiku ar suņiem, lai vēlāk kopā nodarbotos ar kanikrosu.

       Projekta ‘’HASKIJS MUGURSOMĀ’’ ietvaros skolēni tikās ar fizioterapeitu Dagni Boltrikovu, kurš skolēnus iepazīstināja ar vingrinājumiem, kuri palīdz uzturēt formā kanikrosa dalībniekus. 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Erasmus + projekts

 

 

 

 

 

PROJEKTS SLOVĒNIJĀ - Erasmus + projekta nedēļa Celje

 

No 27 līdz 31.martam Nautrēnu vidusskolas komanda-skolotājas Nellija Žogota un Anita Ludborža un trīs vidusskolnieces Alise Sjakste, Kristīne Gailuma,  Sarma Rancāne piedalījās Erasmus+ programmas aktivitātes Slovēnijā-pilsetā  Celje. Šajā nedēļa komanda iepazinās ar Slovēnijas burvību, izbraucot cauri sagatavotajām trasēm, apskatot daudzas skaistas un populāras vietas: baznīcas, pieminekļus un dabas objektus. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties gan sporta nodarbības (volejbola, futbola, badmintona), gan aizbraukt izpeldēties un relaksēties pēc braucieniem. Slovēņu skolēni iepazīšanas dienā pārsteidza gan ar skaisto dziedāšanu, gan ar skolas aktivitātēm. Mēs varējām gan  paši pagatavot tirdzniecībai dāvanu maisiņus un rozmarīna sāli, gan  izmēģināt džudo. Skolēni pa skolu staigā mums ļoti neierastā veidā čībiņās un pirmajā dienā mēs paši varējām to izbaudīt. Mēs varējām izbaudīt lielisku braucienu tunelī, kurš ilga cauri visam kalnam un šajā tunelī mēs varējām sastapties ar dažādiem pārsteigumiem, piemēram, sikspārņiem. Izbaudījām gan skaisto dabu, gan Slovēņu ēdienu.

          Slovēnijā pašlaik ir pavasaris, kur viss sāk plaukt un ir ļoti silts un skaists. Katrā braucienā mēs varējām redzēt daudz skaistu kalnu un, protams, vajadzēja pašiem pāris pievarēt. Šīs pāris projekta dienas paskrēja ļoti ātri, ka pat nepaspējām saprast, ka tiešām vairāk nevienu nesatiksim. Iepazinām visas projekta valstis- Slovēniju, Vāciju, Itāliju, Čehiju, Horvātiju, Poliju, Rumāniju un citus iepazīstinājām ar Latviju. Sadraudzējāmies ar visiem un, protams, nodibinājām kontaktus sava starpā.

           Visas esam priecīgas, ka devāmies uz Slovēniju un šīs pāris dienas mums paliks ar labām atmiņām! Mēs visas vēlamies atgriezties Slovēnijā, lai redzētu, kā tur izskatās citos gadalaikos, un vēlamies satikt visus mūsu draugus no šī projekta.

                              Projekta dalībniecas Celjē:  Alise Sjakste un Sarma Rancāne 10.klase