Nautrēnu

vidusskola

Sports skolā

Sasniegumi basketbolā

Uzsākot jauno 2015 gadu mūsu skolas sportisti piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību skolu sporta spēlēs basketbolā 1995.-1998.g dzimušajiem jauniešiem un jaunietēm. Jaunietes par godalgām cīnījās ar divām skolām: Dricānu un Maltas vidusskolas sportistēm. Mūsu skolas jaunietes zaudēja Dricānu vidusskolai, bet uzvarēja Maltas vidusskolu un ierindojās 2.vietā.   Jaunieši grupā bij sabraukuši tikai četras komandas. Jaunieši ierindojās 3. vietā piekāpjoties Viļānu un Maltas vidusskolas sportistiem. Nautrēnu vidusskolas komandā startēja: Ilona Špundere, Sigita Obrumane, Inta Kanaška, Santa Garbare, Linda Bumbiša, Kristīne Laizāne un Amanda Lele.     Artis Brīvers, Lauris Gorsāns, Sandris Turlajs, Gaitis Bobrovs, Armands Ivulāns, Andris Duplinskis un Edijs Rancāns.

Sporta skolotāja: Elīna Sjakste

                                                                                                                   

Krosa rezultāti

Nautrēnu vidusskolas sasniegumi „Rudens krosa stafetēs".


Nautrēnu vidusskolas skolēni 25. septembrī piedalījās „Rudens krosa stafetēs", kuras notika Kaunatas vidusskolā. Skola piedalījās 4 vecuma grupās. Vislabāk veicās 6.-7. un 10.-12.klašu grupā. 2.vietu ieguva: Gunta Mazure, Kristīne Loseva, Ija Obrumane, Aldis Bogdans, Aigars Brīvers 7.klase un Kaspars Dortāns 6.klase. Vislabāk veicās vidusskolēniem,kuri izcīnīja 1.vietu. Komandu pārstāvēja: Līga Bautre, Agnese Adijāne, Diāna Mežajeva, Agris Boļšijs 12.klase, Jānis Bogdans, Ivars Bogdans 11.klase. Ar lielu sparu arī cīnijās 5.klases un jaunākie sportisti, kā arī 8.-9.klases skrējēji. Lai veicas pārējās sacensībās!

Teksts: sporta skolotāja Elīna Sjakste

Sportistu starti

7.februārī Bērzgalē notika Rēzeknes novada sacensības volejbolā 6.-7.klašu meitenēm. Ļoti saspringtās spēlēs, uzvarot Jaunstrūžānu meitenes, bet zaudējot Kaunatas komandai, mūsu meitenes - Gunta Mazure, Ija Obrumane, Elvita Vilka, Santa Bilinska, Natālija Gailume, Kristīne Loseva, Ruta Kanaška, Marta Vanaga-izcīnīja 2.vietu un sudraba medaļas. Arī zēnu komanda cīnījās slavējami, jo izcīnīja 4.vietu.

5.martā Viļakas novada domes Bērnu un jaunatnes sporta skola Balkanu kalnos rīkoja Latgales reģiona skolēnu sporta spēļu sacensības distanču slēpošanā. Komandu vērtējumā (3 dalībnieki) 8.-9.klašu un 10.-12.klašu grupā slēpotāji izcīnīja otrās vietas un kausus. Individuālajā vērtējumā Kristīnei Gailumai (7.kl.) 1.vieta 2 km distancē, Elvitai Kotānei (8.kl.) 2.vieta 3,4 km distancē, Martai Kūkojai (12.kl) 2.vieta 4,3 km distancē, Jānim Bogdanam (10.kl.) 2.vieta 8 km distancē, bet Lindai Bumbišai (8.kl.) 3.vieta 3,4 km distancē. Slēpotājus sacensībām sagatavoja Ilzeskalna pagasta slēpošanas pulciņa vadītāja Velga Lāce.

Sporta skolotāja Mārīte Zubko.

Ziemas sasniegumi

Nautrēnu vidusskolas skolēnu sasniegumi slēpošanas sacensībās

 

21.februārī Ilzeskalna pagasta slēpošanas trasē notika Rēzeknes novada pašvaldības skolu spartakiāde slēpošanā. Sacensībās piedalījās novada 6 skolu komandas. No mūsu skolas slēpotājiem uz gada pjedestāla kāpa: Kristīne Gailuma 1.vieta (1.km), Raivis Elksnis 1.vieta (2 km), Elvita Kotāne 1.vieta (2 km), Linda Bumbiša 2.vieta (2 km), Ilona Špundere 1. vieta(2 km), Marta Kūkoja 2.vieta (2 km), Jānis Bogdans 1.vieta (3 km) un Ivars Bogdans 3.vieta (3 km).

Komandu kopvērtējumā godalgotās vietas katrā grupā: 1999.-2000.g.dz. 2 .vieta , 1997.-1998.g.dz . 3. vieta un 1993.-1996.g.dz. 1. vieta.

Skolu pārstāvēja 1 km distancē: Sofija Sjakste 3.kl.,Kristīne Gailume 7.kl., Alise Sjakste 6.kl., 2 km distancē: Aldis Bogdans, Raivis Elksnis 6.kl., Armands Ivulāns, Arvis Boltāns 7.kl., Elvita Kotāne , Linda Bumbiša 8.kl., Ilona Špundere 9.kl., Jānis Bogdans, Ivars Bogdans 10.kl un Marta Kūkoja 12.kl.

 

Sporta skolotāja : Elīna Sjakste

 

 

 

Volejbols

7. februārī Bērzgalē notika Rēzeknes novada sacensības volejbolā 6.-7. klašu grupā meitenēm. Ļoti saspringtās spēlēs, uzvarot Jaunstrūžānu meitenes, bet zaudējot Kaunatas komandai, mūsu meitenes - Ruta Kanaška, Marta Vanaga, Gunta Mazure, Ija Obrumane, Natālija Gailume, Kristīne Loseva, Santa Bilinska un Elvita Vilka izcīnīja 2.vietu un sudraba medaļas. Arī zēnu komanda cīnījās slavējami, jo izcīnīja 4.vietu.