Nautrēnu

vidusskola

Projekti

Intervija ar skolas direktori A.Žogotu par projektiem

Intervija LR ar Nautrēnu vidusskolas direktori Anitu Žogotu par projektiem.

Nautrēnu vidusskolā realizētie projekti

Nautrēnu vidusskolā realizētie projekti:

1.Eiropas projektu diena

Atsauce: www.esfondi.lv

Koordinators A.Žogota

2.ERAF projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Nautrēnu vidusskolā“ Nr.2009/0112/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/025

Atsauce: www.viaa.gov.lv

Projekta vadītājs A.Žogota

3.Eiropas Savienības Mūžizgītības programmas Comenius apakšprogrammas “ Skolu daudzpusējās partnerība” projekts „ Supporting Intercultural education through museum: think, Talk, Touch” vien. Nr. 2011-1-TRI-COM06-24424 6

Atsauce: www.viaa.gov.lv

Projekta koordinators N.Žogota

Projekta vadītājs A.Žogota

4.ESF projekts “Izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” Nr. 2012/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001

Atsauce: www.visc.gov.lv

Projekta vadītājs A.Žogota

5.Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas (LUMA) un Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts „Esi līderis!” vidusskolas mācību kurss „Komerczinības vidusskolā”

Atsauce: www.esilideris.lv

Projekta vadītājs I.Ludborža

6.Lattelecom projekts „Pieslēdzies, Latvija!” piedāvā bezmaksas datorapmācības cilvēkiem vecumā pēc 50 gadiem, sniedzot teorētiskas un praktiskas iemaņas darbam ar datoru.

Atsauce: www.piesledzieslatvija.lv

Projekta vadītājs A.Mūrniece

Informācija par Rēzeknes novadā realizētajiem projektiem - RN informatīvajā portālā

7.Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāte, „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

8.Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitāte, „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002

Apakškategorijas