Nautrēnu

vidusskola

Eiropas Savienības Mūžizgītības programma

Projekta noslēgums - video

Spied šeit un noskaties video!

Scrap book

Projekta aktivitātes

Starptautiskā projekta TTT aktivitātes Nautrēnu vidusskolā (2012. gada oktobris- decembris)

Nr.

aktivitāte

laiks

1.

Polijas brauciena izvērtējums: komandas dalībnieku prezentācijas klasēs, sanāksme skolotājiem, vērtējuma dokumentu kārtošana.

līdz 15. oktobrim

2.

Foto galerijas stenda veidošana

29.oktobis-

5. novembris

3.

Informatīvi raksti par projekta norisēm skolas presē, skolas mājas lapā, vietējos preses izdevumos.

oktobris- novembris

4.

Komandas veidošana braucienam uz Beļģiju; pienākumu sadale, savstarpējas konsultācijas, individuāli uzdevumi.

oktobris

5.

Regulāra informācijas apmaiņa ar projekta dalībvalstīm, brauciena uz Beļģiju organizēšana, plāna saskaņošana, detaļu precizēšana, personiski kontakti caur e- pastu.

oktobris- decembris

Projekta satura koordinatore: Nellija Žogota

Noslēguma programma

Comenius noslēguma programma Latvijā - buklets (lejuplādei)

Comenuis noslēgums Nautrēnu v-sk.

Noslēdzies starptautiskais skolu daudzpartnerības projekts Comenius Nautrēnu vidusskolā.

Aprīļa beigās ar plašu programmu Nautrēnu vidusskolā noslēdzās skolu daudzpartnerības projekts’’ Supporting International Education Through Museums: Think, Talk, Touch.’’ („Atbalsts starptautiskajai izglītībai caur muzejiem; Domā, Runā, Pieskaries’’).

Pēdējā tikšanās reizē Nautrēnu vidusskolā no 22. Līdz 26. aprīlim piedalījās 7 projekta valstu Turcijas, Grieķijas, Polijas, Bulgārijas, Beļģijas, Itālijas un pašmāju delegācijas. Ciemiņi tika iepazīstināti ar Nautrēnu vidusskolu, ar skolas muzeju un ar pagastu. Programma bija veidota tā, lai dalībnieki iepazītos ne tikai ar lauku muzejiem, bet arī ar Rēzeknes un Ludzas kultūrvēstures muzejiem, Rēzeknes Augstskolu, ,’’ Zeimuļi’’, Siguldu, Rundāli un Rīgas muzejiem.

Projekta programma tika īstenota 2 gadu garumā, dalībniekiem – skolēniem un skolotājiem, ciemojoties visās valstīs, iepazīstoties ar tautu vēsturi un kultūru, prezentējot savu valsti, pētot vietējos muzejus un darbojoties tajos. Nautrēnu vidusskolas projekta grupai tā bija pirmā, bet ļoti veiksmīga pieredze, koordinējot un realizējot starptautiskā projekta darbu.

Mūsu ieguldīto darbu un programmu projekta partneri vērtēja ļoti atzinīgi. Un paveikts ļoti daudz: izpētīti Nautrēnu novada un skolu muzeji, izveidota Google muzeju karte, e- muzeju terminu vārdnīca, projekta radošā dienasgrāmata, buklets par projekta aktivitātēm, vairāki video par projekta norisi, mācību materiāli muzeju tematiskām stundām, foto albumi, bet galvenais ieguvums ir jauni draugi un personiski kontakti, kā arī sevis apliecināšana svešvalodu un saskarsmes prasmēs.

Paldies visiem, kuri mūs atbalstīja!

Projekta satura koordinatore: Nautrēnu vidusskolas angļu valodas skolotāja Nellija Žogota