Nautrēnu

vidusskola

Administrācija

Skolas administrācija

Vārds, uzvārds

 

Ieņemamais amats

Tālrunis

E-pasta adrese

Anita Ludborža

direktore

29159084

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vita Sinkoveca

direkt.vietn.mācību darbā

29203238

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Megija Streļča

direkt.vietn.audzināšanas darbā

28638618

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Andris Brīvers

saimniecības daļas vadītājs

29497034

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.