Nautrēnu

vidusskola

Jauniešu iniciatīvu projekti

Jaunatnes iniciatīvu projekts

Jaunatnes iniciatīvu projekts

1. Projekta organizētājs, nosaukums

Nautrēnu vidusskolas Skolēnu Dome

Izglītojošs seminārs „Komandas gars”

2. Laiks, vieta

2012.gada 26.oktobris

Nautrēnu vidusskola

3. Īss aktivitāšu apraksts

«  Pēc reģistrācijas dalībnieki devās mazā ekskursijā pa skolu.

«  Atklāšanā projekta autore iepazīstināja visus ar dienas gaitu un tika skatīta prezentācija par Nautrēnu vidusskolas Skolēnu domi.

«  Turpinājumā notika izglītojošas lekcijas par neformālo izglītību un projektu „Jaunatne darbībā”, ko vadīja lektori Guntis Rasisms un Oskars Orlovs.

«  Teorētiskās zināšanas tika nostiprinātas praktiskajās nodarbībās: neformālās izglītības spēlēs, diskusijās par neformālās izglītības ieviešanu skolās.

«  Lai pārbaudītu dienas laikā iegūtās prasmes, dalībnieki tika nodarbināti radošā procesā darba grupās – veidojot priekšnesumus par tēmu „Komandas gars”.

«  Noslēgumā tika prezentēti priekšnesumi, sadalītas balvas un pateicības, kam sekoja neformāls vakara turpinājums.

4.Dalībnieku skaits

Projekta realizācijā tika iesaistīti 26 Nautrēnu vidusskolas skolēni un 31 skolēns no Dricānu un Maltas 1. vidusskolas. Tika sūtīti ielūgumi tuvākajām apkaimes skolām, no kurām atsaucās tikai divas. Tomēr tas projekta gaitai netraucēja.

5.Secinājumi un rezultāts

Projekta mērķi - popularizēt neformālo izglītību kā interesantu un aizraujošu metodi, lai mācītos strādāt komandā, darbotos kā līderis, veicināt tuvāko skolu sadraudzību un sadarbību un pieredzes apmaiņa – tika izpildīti, jo jaunieši ieguva informāciju par neformālo izglītību, projektiem, iespējām, uzlaboja savas komunikācijas, komandas darba un līdera spējas un iepazinās ar jauniem cilvēkiem.Tāpat arī uzdevumi, mazliet pielāgoti situācijai, tika izpildīti.

Projekta vadītāja Vizma Boļše

 

Seminārs

26.oktobrī Nautrēnu vidusskolā tiks realizēts Rēzeknes novada Jauniešu iniciatīvu projekts - izglītojošs seminārs "Komandas gars", kuru pērn izstrādāja Vizma Boļše ar domubiedru grupu.

Projektā piedalīsies apmēram 80 jaunieši no Nautrēniem un vēl 5 vidusskolām: Dricānu, Kaunatas, Baltinavas, Kārsavas un Maltas 1. vidusskolas.

Projekta mērķi:

Popularizēt neformālo izglītību kā interesantu un aizraujošu metodi, lai mācītos strādāt komandā, darbotos kā līderis.

Veicināt tuvāko skolu sadraudzību un sadarbību.

Projekta uzdevumi:

Iepazīstināt jauniešus ar neformālo izglītību.

Dalīties pieredzē par darbošanos projektos.

Veidot komunikāciju dažādu skolu jauniešu starpā, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Strādāt radošās darba grupās – praktizēt komandas darbu, veidot tās saliedētību.

Pārbaudīt aktivitāšu rezultātu – veidot priekšnesumu grupās.

Ceram uz jauniešu atsaucību un aktivitāti, lai tā mums visiem būtu noderīga pieredze un interesanti pavadīts laiks!

Projekta koordinatore Vizma Boļše

Semināra programma

Seminārs skolēniem

Izglītojošs seminārs „Komandas gars”

26.oktobrī Nautrēnu vidusskolā notika izglītojošs seminārs „Komandas gars”. Šādi tika realizēts Rēzeknes novada Jauniešu iniciatīvu projekts, kuru šā gada pavasarī izstrādāja Nautrēnu vidusskolas Skolēnu domes darba grupa ar Vizmu Boļši priekšgalā.

Semināra mērķi bija popularizēt neformālo izglītību, mācīties strādāt komandā un veicināt apkārtnes skolu skolēnu draudzību un sadarbību.

Projektā aktīvi darbojās skolēni no Nautrēnu vidusskolas, Maltas 1.vidusskolas un Dricānu vidusskolas.

Seminārā lekcijas vadīja Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists Guntis Rasims un Eiropas Savienības Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Ziemeļlatgales koordinators Oskars Orlovs.

Šajās lekcijās jaunieši uzzināja par to, kas tad īsti ir neformālā izglītība un saprata, ka tā nozīmē mācīšanos darot. Tāpat jaunieši uzzināja sevi interesējošu informāciju par jauniešu apmaiņām, iniciatīvām, brīvprātīgo darbu un citām iespējām, ko piedāvā programma „Jaunatne darbībā”.

Pēc lekcijām sekoja praktiskās nodarbības, kuru mērķis bija palīdzēt jauniešiem komunicēt savā starpā un mācīties strādāt komandā. Tas bija īpaši nepieciešams, jo vakarā visi projekta dalībnieki tika sadalīti komandās, kurām bija jāsagatavo priekšnesums, balstoties uz viņiem piešķirto dziesmu.

Grupas bija ļoti pacentušās un pasākuma noslēgumā varēja redzēt jauniešu interpretācijas par latgaliešu grupu dziesmām. Priekšnesumi tika veidoti ļoti radoši, taču par labāko tika atzīta dziesmas „Tai tam byus byut” interpretācija, jo tieši šajā komandā vislabāk atspoguļojās komandas gars.

Šis projekts bija ļoti vērtīgs gan pasākuma organizētājiem, gan dalībniekiem. Tika iegūtas jaunas zināšanas, prasmes un satikti un iepazīti jauni cilvēki.

12.kl. skolniece Laura Melne