Nautrēnu

vidusskola

Eiropas projektu diena

Eiropas projektu diena

Eiropas projektu dienā 8.09.2012 ikvienam Latvijas iedzīvotājam apskatei būs atvērti  Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansēti projekti no kopumā vairāk nekā pieciem tūkstošiem ES fondu finansētu projektu Latvijā. 32 projekti būs apskatāmi Latgales reģionā. Visos projektu objektos paredzētas ekskursijas, kurās interesenti tiks iepazīstināti ar sasniegtajiem rezultātiem, kā arī tiks sniegtas atbildes uz apmeklētāju jautājumiem.

ESF projekts

Eiropas projektu dienā 8.09.2012 Nautrēnu vidusskola piedāvāja apskatītī Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēto projektu - modernos dabaszinību kabinetus.