Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

Vecāku sapulce

Zaļā klase

Miķeļdiena skolā

Latvijas Skolas Soma

 

PAR VISU, KAS LATVIJU

PADARA   PAR  LATVIJU

 

Latvijas valsts simtgade ir devusi impulsu daudzu paliekošu vērtību radīšanai un lielāko dāvanu – iniciatīvu „Latvijas skolas soma” no 2018.gada 6.septembra piecu gadu periodā saņems un varēs izbaudīt ikviens 1.–12. klases skolēns neatkarīgi no dzīvesvietas vai vecāku rocības. Mūsdienu bērni un jaunieši ir daudz plašāk domājoši, viņi ne tikai skatās un ierauga, bet arī sajūt un dedzīgi interpret redzēto. Mūsu – vecāku, skolotāju un visas sabiedrības – uzdevums ir palīdzēt viņiem augt un veidot vispusīgu izpratni par vērtībām.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” ir norišu kopums, lai ar valsts rīcībā esošajiem līdzekļiem un metodēm veicinātu pilsoniskumu, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti kā vērtību.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju jēgpilni  pieredzēt (klātbūtnē, sarunā, izjūtās, darbībā)  Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības.

„Latvijas skolas somas” finansējumu - 17 eiro skolēnam ik gadu - plānots novirzīt pašvaldībām proporcionāli skolēnu skaitam.

Lai varētu nodrošināt ikviena skolēna iesaisti klātienē izzināt un pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, kā arī iepazīt zinātniskos sniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus, īpaši nozīmīgs ir - vecāku atbalsts un pamudinājums katram bērnam un jaunietim piedalīties, iesaistīties un vismaz reizi gadā nokļūt līdz kādam no mums visiem svarīgajiem objektiem, ieraudzīt to savām acīm un novērtēt redzēto.

Valsts simtgade ir mūsu paaudzes iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu, stāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju.

Skolēnu pārvadājumi ar skolēnu autobusiem

2018./2019. mācību gada pirmā skolas diena

Skolai Nautrēnos- 155

Nautrēnu novada ļaužu ceļu pēc skološanās, pēc zināšanām un gara gaismas šodien veido apbrīnas pilns skaitlis- 155.

         Tālajā 1863. gadā Zaļmuižas pagasta centrā tiek veidota skola. Pāris gadus pēc dzimtbūšanas atcelšanas fakta tas ir drosmīgs, bet ļoti nepieciešams lēmums. Vairs ne no muižnieku brīvas vaļas, bet gan likuma paredzētā kārtībā skolas atvēršana bija milzīgs solis tautas apgaismībā. 1865. gadā sāk darboties pagasta skola arī Miglinieku ciemā.

              Skolas pārcelšana uz Rogovku 20. gs. sākumā iezīmē jaunu sākumu, jo te vairākiem ceļiem satekot vienā, ir izveidojies paprāvs miestiņš ar baznīcu, krogu un daudzām tirgotāju bodītēm. Skolas attīstība strauji turpinās, jo 20. gados to pārdēvē par sešgadīgo pamatskolu. Kaut gan Latvijas brīvvalsts laikā tiek pieņemts lēmums par obligāto pamatskolas izglītību, vēl ne visi bērni apkārtnē materiālo apstākļu dēļ var apmeklēt skolu visu mācību gadu. Tomēr lielākajai daļai te ir iespēja gūt pamatzināšanas.

                      1938. gadā Nautrēnos beidzot uzcēla fundamentālu ēku 150 skolēniem. 1938. gada 2. oktobrī jauno, stalto skolas namu  iesvētīja draudzes dekāns I. Čamanis. Neskaitāmās fotogrāfijās albumos un grāmatās skatām šo ēku, kas saglabājusies līdz mūsdienām, tā kalpo daudzām skolēnu paaudzēm, kaut daudzas telpas pārveidotas, modernizētas, uzcelta piebūve, skolas dienesta viesnīcas telpa, kur iekārtots muzejs un Latgaliešu centrs. Klajajā vietā šodien izveidota zaļa oāze- absolventu stādītā bērzu birzs, atpūtas un sporta laukumi, apstādījumi, absolventu dārzs, kā arī nesen sākts veidot jauns ābeļdārzs.

                  Jau 30. gados skolā izveidojas darbīgs un radošs skolotāju kolektīvs, daudz zinātkāru bērnu, kuru domas un nodomi saistās ar augstākām skolām Rēzeknē un Rīgā. Skola godam pilda savu misiju - iedvesmo skolēnus neapstāties zinību apguves ceļā, pilnveidot sevi un apgaismot citus, veidot nākotnes vīziju par savas dzimtās puses augšupeju.

                Neticami ātri pēc 2. pasaules kara beigām, jau 1945. gada rudenī, tiek pieņemts lēmums par Nautrēnu vidusskolas atvēršanu Rogovkā. Apkārtējie cilvēki ir saglabājuši cerību miera dzīvei. Uz skolu nāk jauni skolotāji, speciālisti. Skolā ir vairākas paralēlklases un mācības notiek 2 maiņās. 1949. gada jūnijā ir 1. vidusskolas izlaidums. 

                  Kopš šī brīža nomainījušās vairākas paaudzes. Izskoloti tēvi un mātes, dēli un meitas, viņu bērni un bērnubērni, skolu absolvējuši daudzi zinātnes, kultūras un literatūras darbinieki, dzimtās zemes patrioti, čakli darba darītāji, ar ko skola ļoti lepojas. Daudzi skolas absolventi pēc izglītības iegūšanas atgriezušies savā skolā un strādā par skolotājiem.

                 Skola Nautrēnos pastāv! Lepni un stabili pastāv. Ar godu pastāv. Ar darbu pastāv. Latgaliskajā un latviskajā pastāv. Mainās skolēni un skolotāji, bet nemainās tieksme pēc nezināmā, sevis un pasaules iepazīšanas, pēc latgaliskā, pēc dzejas un dziesmas, pēc raita deju soļa, pēc došanās jaunos ceļos un pēc atgriešanās. Skolēnu un skolotāju darbs ir cieši savijies kopā un veido nebeidzamu atklājumu un apliecinājumu straumi, piedaloties mācību olimpiādēs, konkursos un projektos. Klašu un skolas salidojumi pulcē kopā atmiņas pa paveikto, pārdzīvoto un piedzīvoto. Skolas gadi uz visu turpmāko dzīvi ar maģisku spēku satuvina skolas un klases biedrus, skolotājus un visus skolas darbiniekus. Kopā pavadītais laiks atsauc atmiņā neatkārtojamu kopības sajūtu. Šīs atmiņas pastāvēs vienmēr tāpat kā skola!

                Nautrēnu vidusskola savos pastāvēšanas gados, 69 izlaidumos par savējiem sauc 1270 absolventus. Paldies viņiem par atsaucību, materiālo palīdzību un līdzdalību skolas dzīvē! Skolotājiem lai laba veselība, izturība un radošs gars!

                 Lai šodienas skola turpina iesāktās tradīcijas, lai sargā Nautrēnu labo vārdu, lai ikvienam Dieva svētība svarīgajā mācīšanas un mācīšanās darbā!

                           Nellija Žogota / Jakuškina/

                           Nautrēnu vidusskolas 27. izlaiduma absolvente

SALIDOJUMA PROGRAMMA

ABSOLVENTU DĀRZS

ABSOLVENTU SALIDOJUMS

Projektu dienas

Pavasara talka

Vecāku diena

Dzeivuo puosoka

Dari pats un iemāci citiem

Skolēnu erudīts

13. februārī plkst. 9.00- 10.40

8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Nautrēnu vidusskola Pozitīvo resursu programma “Dzīvotprieka skola” 12.02.2018.

 

Pozitīvo resursu programmas “Dzīvotprieka skola” ietvaros tiks organizēta nodarbība ar profesionālo kouču, kuras galvenais mērķis rast jaunas iespējas skolēnu pašizaugsmei.

12. februārī notiks 2 stundu gara nodarbība, kur skolēni atraktīvā un radošā procesā strādās ar sava pašmotivācijas celšanu. Sapratīs, ka viss ir iespējams un rezultāta sasniegšana sākās ar sevis motivāciju. Skolēniem būs iespēja iesaistīties aizraujošā projektā, aktīvā un radošā atmosfērā katrs skolēns apzinās sevi par līderi un varēs “uzvilkt” pašu savu uzzīmēto līdera t-kreklu.

Nodarbības laikā, izmantojot atraktīvās spēles elementus, skolēniem būs iespēja iemācīties sadarboties komandā.

Nodarbības nobeigumā, skolēniem būs iespēja noskatīties īsfilmu, kura mērķis veidot diskusijas klubu par galveno šīs filmas problēmu. Galvenais mērķis iemācīt skolēnus sadarboties viens ar otru, prast komunicēt, uzklausīt, nebaidīties izteikt savu un pieņemt citu cilvēku viedokli, prast analizēt situāciju un pieņemt lēmumu.

Mācību programma ietver sevī 70% praktiskās nodarbošanās, kurā ir iekļauti: koučinga tehnikas, spēles elementi, diskusijas, demonstrācijas, atgriezeniskā saite. Skolēni darbosies pozitīvā, brīvā, nepiespiestā gaisotnē gan individuāli gan komandā. Nodarbība ilgst 2 stundas profesionālā kouča vadībā. Nodarbību vada: Vija Mazure Sertificētais profesionālais koučs.

Gatavojamies starptautiskajam jauniešu apmaiņas projektam Polijā

                        

               Šī gada aprīlī Nautrēnu vidusskolas skolnieku komanda 8 cilvēku sastāvā (Katrīna Adijāne , Gunta Mazure , Alise Sjakste , Sarma Rancāne , Oskars Ivulāns , Kristaps Gorsāns , Ralfs Bilinskis , Kristers Ulbicāns un skolotāja Nellija Žogota ) dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju .  Mūsu skolēniem projektā ‘’By bike to culture ‘’ būs iespēja no 20. aprīļa līdz 28. aprīlim pārstāvēt Latviju Polijas pilsētā Boguchivalā.

Šajā laikā viņiem kopā ar skolēniem no Polijas , Čehijas , Rumānijas un Itālijas būs iespēja arī iepazīt pilsētas apkārtni , izbraukt ar velosipēdiem pa šo reģionu , kā arī attīstīt savas angļu valodas zināšanas un sadraudzēties.

Katru vakaru  kāda no valstīm rīkos Nacionālo balli,  tādējādi dodot iespēju iepazīt ne tikai Polijas kultūru , bet arī citu valstu tradīcijas. Vēlēsim mūsējiem veiksmi !

                                     Projekta dalībnieks Ralfs Bilinskis, 8. klase

Sveiciens svētkos

Pasākums 1. - 6. klasēm

Svētrīts

Dzejas pēcpusdiena

Projekta "Global schools EYD 2015" realizēšanas ietvaros - Nautrēnu vidusskolā-Globālās izglītības diena “Esi drošs!”

Nautrēnu vidusskolas viss kolektīvs gan skolēni, gan skolotāji, tehniskie darbinieki un pagasta pārvaldes darbinieki piedalījās projekta “Global schools” realizēšanā, kopīgi veidojot globālās izglītības dienu “Esi drošs!”.

             Dienas pasākuma mērķis un uzdevumi bija - pārbaudīt skolēnu zināšanas darba drošībā, ugunsdrošībā, ceļu satiksmē, elektrodrošībā un praktiski prast pareizi rīkoties dažādās ekstremālās situācijās.

             Skolēni devās piedzīvojumā deviņās zināšanu “stacijās” un savas prasmes pārbaudīja drošības jautājumos.

Ceļu satiksmes drošības stacijā tika gūta informācija un veikti praktiskie uzdevumi par ceļu satiksmes noteikumiem. Nodarbības notika ar mini ceļazīmēm un luksoforiem.

Elektrodrošības stacijā  – informācijas ieguve un praktiskie uzdevumi par elektrodrošību. Praktiski bija jādarbojas ar dažādām elektrības ierīcēm.

Ugunsdrošības stacijā – informācijas iegūšana un praktiskie uzdevumi par ugunsdrošību. Praktiski bija jāizkļūst no piedūmotas telpas, nekaitējot savai un citu veselībai.

Stacija ”Ugunsdzēsēju darbs” – īstas ugunsdzēšanas automašīnas apskate un izpēte. Interesanti bija darboties ar ūdenssūkni.

Stacijā ”Rīcība ekstremālās situācijās” –praktiskie uzdevumi par rīcību ekstremālās situācijās – plūdos, viesuļvētrā, pērkona un zibens laikā, u.c.

Globalizācijas stacija deva ieskatu par globālajiem mērķim pasaulē, to realizēšanas iespējām.

Glābšanas līdzekļi – informācija un praktiskie uzdevumi par glābšanas līdzekļiem. Noderīga bija darbošanās ar glābšanas vestēm un virvēm.

SOS– nedzirdēta informācija un praktiskie uzdevumi par glābšanas signāliem pasaulē un Latvijā un to pielietošana.

Pirmā medicīniskā palīdzības stacijā – visi varēja izmēģināt pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu sev tuvākajam.

            Pasākums bija izzinošs, ar daudzām praktiskām nodarbībā. Skolēni atzina, ka ieguvuši daudz jaunas, noderīgas informācijas izdzīvošanai un drošībai. Turpmāk daudzi jutīsies par sevi pārliecinātāki negaidītās situācijās.

Nautrēnu vidusskolas skolotājs I.Rjabovskis