Nautrēnu

vidusskola

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

Starptautiskais projekts

Nautrēnu vidusskola piedalījās kārtējā starptauskajā  projektā par Pirmo pasaules karu. Plašāk par to var lasīt Rēzeknes novada mājas lapā (skatīt saiti), izveidotais materiāls arī pieejams (skatīt saiti). 

Ar projekta ietvaros izveidotajām prezentācijām var iepazīties tās lejuplādējot.

Maijs Nautrēnu vidusskolā

Maijs Nautrēnu vidusskolā bijis darbīgs. Mēneša sākumā bija Mātes dienai veltīts Mīļkoncerts, kurā uzstājās skolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki.13.maijā Pēdējais skolas zvans skanēja 9. un 12. klases skolēniem. Viņus sveica un vēlēja labus panākumus eksāmenos skolas biedri. 27.maijā skolā bija orientēšanās sacensības, kas bija netradicionālas, orientētas uz skolēnu saliedēšanu, veidojot prasmi darboties komandā, jo viens no nosacījumiem bija, ka kontrolpunktā jāierodas visiem kopā. Jaunums bija tas, ka komandas tika veidotas no dažādu klašu komandu skolēniem, kas lika vecākajiem parūpēties par jaunākajiem skolēniem. Komandas kontrolpunktos sagaidīja skolotāji, kuriem šis pasākums bija ļoti patika. Skolotāju komandu pārstāvēja - V.Dundure (literatūra), R.Krišāne (matemātika+ mūzika), I.Rjabovskis (bioloģija), A.Mūrniece (latviešu valoda), A.Garanča (mūzika), I.Razgale (ģeogrāfija/bioloģija), M.Zubko (sports), E.Mače (fizika), V.Sinkoveca (spēks+atjautība), V.Turlaja (vēsture/sociālās zinības). Katrs no kontrolpunktiem bija saistīts ar kādu no mācību priekšmetiem. 9., 12. klašu skolēni un pārējie skolotāji bija iesaistīti eksāmenā un konsultācijās.
Skolas teātra pulciņš sākumskolas skolēniem izrādīja divas lugas. Skatītāju pulkā bija PII „Vālodzīte" audzēkņi, kuri izrādīja neviltotu interesi par notiekošo uz skatuves.
20.maijā skolas administrācija aicināja skolas darbiniekus un vecākus uz atpūtas vakaru „ Par zaļu pat vēl zaļāks.." .
Pēdējā skolas dienā notika mācību gada noslēguma pasākums. Kā katru gadu tika apbalvoti labākie. Gada skolēns jau otro reizi pēc kārtas bija Kārlis Barkāns (11.kl.), gada sportiste Gunta Mazure (9.kl.), gada sportists Aldis Bogdans (9.kl.), gada skolotāja Nellija Žogota. 1.-8.kl. un 10.-11.kl. skolēni saņēma liecības un devās vasaras brīvdienās, bet 9. un 12.kl. vēl turpinājās eksāmenu sesija.
28. maijā skolas deju kolektīvi ( sk.I.Ludborža ) piedalījās tautas deju festivālā „ Latvju bērni danci veda" , kas notika Ludzā.

 4.jūnijā12.klase nosvinēja izlaidumu, bet 7.jūnijā 9.klase nokārtoja pēdējo eksāmenu.


Baudot vasaru neaizmirstiet par drošību uz ielas ,uz ūdens, kā arī visus pārējos drošības noteikumus.
Vēlu visiem jauku vasaru!


Direktores vietn. ārpusstundu darbā V.Sinkoveca

Gada skolotāja N.Žogota, d.v.p.i. M.Mazure (foto J.E.Reinholds)

5.kontrolpunkts (foto A.Mūrniece)

Par citiem  nozīmīgiem notikumiem skolas dzīvē pēdējā laikā var lasīt Rēzeknes novada mājas lapā - par 9.klases skolēnu braucienu uz Poliju (A.Sjakste), par mazpulcēnu aktivitātēm (E.Kotāne).

Dejotāju ekskursija

Latvijas vēstures izpētes ceļos mūsu skolas dejotāji

Vienmēr apbrīnoju un cienu skolēnus, kuru ikdiena ir piepildīta ne tikai ar mācību darbu, bet arī ar dalību dažādos ārpusstundu pasākumos. Šķiet, viņu diennaktī ir vairāk stundu un ik minūte ir ražīgāka, jo jāpaspēj vairāk.

Nautrēnu vidusskolā tādi ir sportisti, erudīti, dziedātāji, teātra dalībnieki un, protams, arī dejotāji. Tie ir skolēni, kuri strādā un mēģina vēl tad, kad klasesbiedri jau ir brīvi. Svētku dienās, kad citi atpūšas, viņi auj kājas un rada svētkus sev un citiem.

Pateicoties Monreālas latviešu sabiedriskā centra atbalstam, šajā mācību gadā dejotājiem tika sagādāta jauka iespēja – ekskursija. Tuvojas Latvijas simtgade, tāpēc ekskursiju projekta tēma “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”.

Šo ceļojumu mūsu vēsturē mēs sākām ar tuvāko reģionu – Latgali, apmeklējot senlatviešu pilskalnu Andrupenes pagastā, Krāslavu un mūsu novada centru Rēzekni. Kā pirmais pieturas punkts mūsu ceļā bija Kroma kolna bruoliste Andrupenes pagastā, kur bruolistes virsaiša Aleksandra Lubāna vadībā mēs aizceļojām 1000 gadu senā vēsturē. Skolēni apskatīja seno latgaļu bagātīgās rotas un uzzināja par to pielietojumu, noklausījās virsaiša stāstījumu par senlatviešu pilskalniem, sadzīvi tajos, nodarbošanos, aizsardzību pret uzbrucējiem. Lielu interesi izraisīja senlatviešu ieroči – cirvji, zobeni, vairogi, stopi un bultas, un iespēja tos paturēt rokās. Skolēni varēja pielaikot bruņukreklus un cepures, šaut mērķī ar īstu loku, cīnīties ar mācību zobeniem un vērot apkārtni no aizsardzības torņa.

12.gs, Krusta kariem sākoties Latvijas teritorijā, ar pārspēku un viltu latgaļi tika pakļauti un nonāca arvien lielākā atkarībā no krustnešiem un vācu tirgotājiem. Sākās mūsu tautas paverdzināšanas gadsimti. Tika iekarotas un atsavinātas latgaļu zemes, atņemti ieroči, nīdēta mūsu kultūra un dievatziņa, ieviesta dzimtbūšana. Senlatvietis vairs nebija saimnieks savā zemē.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Krāslavu. No Priedaines skatu torņa vērojām skaistos Daugavas lokus. Daugava latvietim ir kā dzīvības artētija. Tā senlatvieti ne tikai baroja, bija satiksmes ceļš, šķērslis ienaidnieku ceļā, bet arī ienesa sudrabu no svešzemju tirgotājiem.

Kopā ar ekskursiju vadītāju izstaigājām un iepazinām Krāslavu. Par tās izveidi un attīstību krāslavieši ir pateicīgi grāfiem Plāteriem, kas 18.gs vidū iegādājās šo teritoriju, uzcēla pili, iekopa parku, izveidoja oranžēriju. Krāslava priecēja ar sakoptību un mazpilsētas šarmu.

Mums tuvākā un visbiežāk apmeklētā pilsēta - Rēzekne. Kaut gan uz to dodamies itin bieži, parasti šie apmeklējumi ir sadzīviski – iepirkšanās, medicīnas pakalpojumi, koncerti un kino. Šoreiz Rēzekni iepazinām nedaudz citādā rakursā, apmeklējām vietas, kur agrāk nebijām bijuši, uzzinājām jaunu un interesantu informāciju gan par Zaļo sinagogu un ebrejiem 19.gs Rēzeknē, gan vecticībniekiem un viņu dievnamu, interesi izraisīja Pasta baložu stacija.

Paldies Monreālas latviešu sabiedriskajam centram un Vītolu fondam, kas atbalstīja mūsu projektu. Lai Vītolu fonda moto “Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem!” uzrunā katru skolēnu! 

 

Pēdējais zvans un izlaidumi

No pirmā zvana, pirmā sola,
No klases, kas jau gaida mūs,
Vēl pirmie draugi, pirmā skolā
Uz visu mūžu prātā būs.

 Izlaidumi Nautrēnu vidusskolā

4.jūnijā plkst.19.00   12.klases izlaidums

11.jūnijā plkst. 19.00  9.klases izlaidums

Izrāde

Vecāku pasākums

Sasniegumi olimpiādēs 2015./2016.m.g.

Erudīti

Visa šī mācību gada laikā mēs piedalījāmies ikgadējā Rēzeknes novada rīkotajā erudīcijas konkursā “Erudīts”. No mūsu skolas dalībai konkursā tika izvirzītas divas spēcīgas komandas-10.un 12.klases komanda, un 11.klases, kas sacentās vēl ar 10 novada vidusskolu spēcīgākajām komandām.

 Katru mēnesi mēs aktīvi mācījāmies par Eiropas Savienības valstīm, kas bija šī gada “Erudīta” temats. Katrā kārtā tika izvelētas dažas no valstīm, par kurām visai komandai bija jāievāc, jāapkopo informācija, lai spētu izpildīt āķīgos uzdevumus.

Konkurence bija ļoti sīva, tomēr starp 12 komandām mūsu skolas komandas izcīnīja godalgoto 1.vietu un 4.vietu. 11.klases komanda, kura ieguva 1.vietu laimēja 400Eur naudas balvu, ko varēs izmantot pēc savām vēlmēm.

Protams, jāpateicas skolotājām, kas palīdzēja mums sagatavoties un ievākt nepieciešamo informāciju, lai varētu gūt tik labus rezultātus.

Uzvarētāju komandas sastāvs: Kristīne Laizāne, Elvita Kotāne, Arnita Jurdža, Artūrs Trimalnieks, Kārlis Barkāns.

K.Darkāns, 11.kl.

Vidējās balles

no Horvātijas

Nautrēnu vidusskolas starptautiskā velo projekta Erasmus+ dalībnieki atgriezušies no Horvātijas


No 3. līdz 9. aprīlim Nautrēnu vidusskolas komanda - skolotāja Nellija Žogota, Inguna Ludborža un trīs vidusskolēni Arvis Boltāns, Kārlis Barkāns un Armands Ivulāns, piedalījās Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu stratēģisko partnerību projekta "Get On Your Bikes, Europe's Back In Business!" nr. 014-1-RO01-KA201-002430 5 aktivitātēs un praktiskajā konferencē Horvātijā, Bedekovčinas vidusskolā. Šoreiz turpinājās ne tikai velo trašu pētīšana, video uzņemšana un mājas darbu vērtēšana, bet dalībniekiem bija iespēja izmēģināt spēkus arī peintbolā,volejbolā, peldēšanā un dejošanā. Horvātijas skolēni sniedza interesantu prezentāciju par velosipēdu attīstības vēsturi, piedāvāja darbnīcas, lai diskutētu par velo tūrisma prioritātēm un nākotnes perspektīvām Eiropā. Iepazināmies par Horvātijas vidusskolēnu ikdienu, skolas piedāvātajiem praktiskajiem mācību priekšmetiem, piemēram, krāsns mūrēšanas prasmju apguvi un dārzniecības pamatu apgūšanu.
Skaistajā kalnu zemē pašlaik zied magnolijas, sakuras, ķirši un daudzi citi koki, krūmi un puķes. Projekta nedēļa pagāja ātri, sadarbojoties visu 8 valstu -Itālijas, Latvijas, Slovēnijas, Polijas, Vācijas, Horvātijas, Rumānijas un Čehijas komandām, gan veicot tematiskos uzdevumus, gan iepazīstot Horvātiju, tās galvaspilsētu Zagrebu, gan sadraudzējoties un dibinot personiskus kontaktus. Tas viss ir projekta ieguvums! Jau maija beigās projekta dalībnieki tiksies Itālijas pilsētā Teramo.

Ceru uz projekta veiksmīgu turpinājumu!
Projekta satura koordinatore Nellija Žogota

Sveiciens svētkos!

Mēs visi kopā esam Adventes vidū. Lai varētu Lielo brīnumu dzirdēt, pašam jāpieklust, bet vairāk par visu jāizbeidz nemitīgi ražot prasības: "es gribu", "man vajag". Advente ir ceļš no vārdu džungļiem pie vārda brīnuma. Pēc klusu ciešanas katrs izrunātais vārds ir ar jaunu saturu un jēgu. Tad galvenais vārds ir lūgšana, piedošana, izlīgšana , iepriecināšana, nožēlošana. Tās ir dzīvas sarunas ar līdzcilvēkiem, sevi un Dievu jebkurā laikā un jebkurā vietā. Lai cilvēks garīgi attīstītos, nepieciešamas sarunas.
Mēs kopā iedegsim četras Adventes sveces. Sveces Adventes vainagā tomēr līdzinās skaitāmajiem kociņiem – saskaitāmajiem. Maini vietām – to summa nemainās. Mīlestībai, Ticībai, Cerībai un Mieram nav kārtas numura. Ir četru sveču summa – gaidīšanas ceļa zīmju kopums, bez kuriem Atnākšana – Dieva piedzīvojums – var nomaldīties - neatnākt.
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā lai tas Kungs Jums dāvā savu roku piesardzību, savu acu labvēlību, savu lūpu smaidu, savu soļu paļāvību, savu vārdu mieru, savas sirds siltumu, sava gara uguni, savas klātbūtnes noslēpumu!
Nautrēnu vidusskolas kolektīvs pateicas visiem par atbalstu un sadarbību 2015. gadā! Lai nākošais gads nāk sirsnīgāks, bagātāks, cerīgāks!


Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Ludborža

Erasmus Rumānijā

Erasmus + projekta nedēļa Rumānijā


Nautrēnu vidusskolas Erasmus+ projekta komanda- skolotājas Nellija Žogota, Renāte Jurdža un skolnieces Sandra Timša, Santa Gricāne un Elvita Kotāne atgriezušās no Rumānijas pilsētas Kavnicas, kur risinājās projekta riteņbraukšanas tūrisma izpēte un tūrismu taku testēšana.
Iespaidu ir ļoti daudz: ceļojums cauri sešām Eiropas valstīm, brīnišķīgā daba, rudenīgie kalni un ielejas ar daudziem ciematiem, līdzdalība projekta aktivitātēs, jauni draugi un izaicinājumi velo trasēs, kopīgs darbs un ideju īstenojums, veidojot projekta materiālus,utt.
Par projekta norisi un iespaidiem vairāk varēsiet uzzināt komandas brīvā mikrofona stundās klasēs, būs arī video un stends ar foto mirkļiem, protams, arī individuāli stāsti!

Projekts turpnāsies aprīlī Horvātijā, Bedekovčinas pilsētā.
Milzīgs paldies komandai par darbu un skolas vadībai par atbalstu!!!!

Projekta satura koordinatore Nellija Žogota

   

Apsveikums

Darbs starptautiskā Erasmus+ projekta ietvaros Nautrēnu vidusskolā

No 19. Līdz 24. aprīlim Nautrēnu vidusskolā notika starptautiskā Erasmus+ projekta konferences darbs. Konferences aktivitātēs piedalījās skolēni un skolotāji no 8 valstīm: Latvijas, Vācijas, Rumānijas, Čehijas, Slovēnijas, Itālijas, Polijas un Horvātijas.
Pirmajā dienā iepazīstinājām ar savu skolu, tās mācību saturu, vēsturi un skolēnu interešu izglītību, kā arī izbaudījām ciemiņu prezentācijas par savām valstīm un skolām. Gandrīz visi projekta dalībnieki Latvijā bija pirmo reizi, tāpēc bija ieinteresēti vietējo skolēnu- gidu stāstījumos un aktīvi piedalījās dažādās darbnīcās, iepazīstot mūsu kultūru un valodu.Vakarā notika orientēšanās aktivitātes Rogovkā un tās apkārtnē.
Tā kā projekta tēma ir velotūrisma izpēte un riteņbraukšanas biznesa iespēju izpēte, otrdien mūsu skolas skolēni piedāvāja visiem testēt savu velomaršrutu, tajā iekļaujot pieturas ar dažādām āra aktivitātēm. Ap 22 riteņbraucēji 2 grupās izbrauca 11 kilometrus garo maršrutu ap Rogovku un Gailumu ezeru.
Trešdien devāmies uz Ludzu, lai izbrauktu pilsētas piedāvāto velomaršrutu ap Mazo Ludzas ezeru un pilsētas centru. Te projekta dalībnieki iepazinās ar Latvijas vecākās pilsētas vēsturi, apmeklējot Novadpētniecības muzeju, Amatniecības centru un filmējot velomaršruta piedāvātās atpūtas vietas.
Ceturtdien, noslēdzot praktiskos uzdevumus, devāmies un Kaunatu, kur izbaudījām Rāznas ezera un Mākoņklana stāstus. Bet piektdien, noslēdzot projekta nedēļu, iepazinām Saulkrastu velo muzeju un gida pavadībā izbraucām Rīgas centru un izstaigājām Vecrīgas skaistākās vietas.
Vakaros skolēni darbojās Rogovkas Jauniešu centrā, kopā dziedāja, dejoja, vadīja savu valstu rotaļu nodarbības un iepazina mūsu tradīcijas.
Projekta noslēguma sanāksmē ieguvām augstu vērtējumu darba satura un organizācijas kritērijos.
Taču galvenais projekta ieguvums ir un paliek kopābūšana, sadarbības prasmju izkopšana, jauni draugi un labi padarīta darba sajūta.
Projekts turpinās, un pēc vasaras atelpas tiksimies Rumānijā, Kavnicas pilsētā šī gada oktobrī!

Vēlot visiem veiksmi turpmāk, projekta satura koordinatore Nellija Žogota

POPiela 2015

Šodien, 5.maijā, skolā notika „ Popiela 2015”. Pasākumu vadīja Skolēnu Domes pārstāves - A.Sjakste, E.Vilka. Žūrijā darbojās skolotāja I.Ludborža, SD prezidente D.Drozdova, direktores vietn. audz.d. V.Sinkoveca. Konkursā bija pieteikti 8 numuri, gan pašmāju, gan ārzemju viesi. Konkursa dalībnieki bija aktīvi gatavojušies. 1.-4. klašu konkurencē uzvarēja 3.klase ar dziesmu „Mēs sauli ratos iejūgsim”, 2.vietu ieguva 4.klase „Dulla diena”, 3.vieta 1.klasei „Te es atkal Jānītis”, 2.klase ieguva Pateicību par piedalīšanos. Žūrija nevarēja vienoties par uzvarētājiem 5.-6.klašu konkurencē. Ļoti plastiskus numurus bija sagatavojuši 5. un 6.klases meitenes. Skaistu numuru bija sagatavojuši V.Drozdovs un V.Lukšāne. Tika nolemts, ka uzvarēja draudzība – visi ieguva torti, kuru kopīga apēda. Grand Prix balvu ieguva 5.klases skolēni, jo bija ieguldījuši lielu darbu priekšnesuma sagatavošanā.

Direktores vietn. audz.d . V.Sinkoveca

   
   

Atpūtas vakars

Ciemiņi no Alojas

10. aprīlī Nautrēnu vidusskolu apmeklēja Alojas novada izglītības darbinieki ar mērķi iepazīties kā skolā tiek realizētas speciālās izglītības programmas. Alojas novada kolēģi saņēma atbildes uz visiem jautājumiem par iekļaujošo izglītību, kuras sniedza direktora vietniece izglītības jomā Marija Mazure.
Skolas direktore Anita Žogota ciemiņus iepazīstināja ar skolu un skolas novadpētniecības muzeju.

Direktora vietniece izglītības jomā Marija Mazure

Ciemiņi no Lietuvas

2.aprīlī skolā viesojās Kupišķu (Lietuva) pašvaldības dažādu mācību priekšmetu skolotāji. Skolas direktore Anita Žogota viesus iepazīstināja ar skolu un dažādiem piedāvājumiem izglītībā. Savukārt direktora vietniece izglītības jomā Marija Mazure dalījās pieredzē par iekļaujošās izglītības procesa norisi skolā Skolotāja Veronika Dundure pastāstīja par latgaliešu un lietuviešu valodas kopīgām iezīmēm. Muzeja vadītājas Mārītes Zubko vadībā Lietuvas kolēģi iepazinās ar skolas muzeju. Uz kopīgu dziesmu aicināja skolotājs Ivars Rjabovskis.

Direktora vietniece izglītības jomā Marija Mazure

Koncerts

Erasmus+ aktivitātes

No 19.-24. aprīlim Nautrēnu vidusskolā notiek Erasmus+ konference. Projekta ietvaros 7 valstu (Latvija, Vācija, Slovēnija, Polija, Itālija, Horvātija, Čehija, Rumānija) komandas piedalās dažādās riteņbraukšanas aktivitātēs: testēja trases, filmē un veido savus piedāvājumus, organizē interaktīvās spēles.

   
 
   

Latvenergo erudīcijas konkurss „ eXperiments” 8.-9.klasēm

Nautrēnu vidusskolas 9.klases skolēni, fizikas skolotājas I.Pašānes vadībā, piedalījās Latvenergo erudīcijas konkursā „eXperiments" . Konkurence bija liela - Latgalē 1.kārtā piedalījās 29 komandas. Mūsu komanda „Omiņi" (komandas kapteine - Sandra Timša, dalībnieki - Arvis Boltāns, Armands Ivulāns, Santa Gricāne, Ruta Kanaška, Kristīne Gailuma ) iekļuva piecu labāko skolu komandu topā Latgalē.
17.aprīlī Latgales pusfinālā tikās piecu skolu komandas - Līvānu 2.vidusskolas „Lūmeni", Aglonas vidusskolas „Openhaimeri", Aglonas vidusskolas „Kepleri", Daugavpils 15.vidusskolas „220V", Nautrēnu vidusskolas „Omiņi". Konkurss bija ļoti spraigs un interesants. Mūsu komanda izcīnīja godpilno 3.vietu.

Direktores vietniece ārpusstundu darbā V. Sinkoveca

Skate

2015.gada 10.aprīlī Rogovkā notika Ziemeļlatgales novada folkloras skate

...Mōku dzīdoit,  mōku doncot, mōku darbu padarāt...