Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

Ministru kabineta rīkojums Nr. 111

Rīgā 2021. gada 24. februārī (prot. Nr. 19 7. §)

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 216A., 221B., 223A., 227A., 233B., 235B., 237A., 244B., 247A., 251A.; 2021, 4B., 9A., 10A., 12B., 14A., 17A., 19B., 25A., 29A., 32A., 35A. nr.) šādus grozījumus:

1.2. izteikt 5.13.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.2.1 mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas trešdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par labvēlīgu situāciju administratīvajā teritorijā. Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatības riskus, mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var īstenot, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ir ne vairāk kā 220. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai atsāktu klātienes mācības 1.-4. klasē;".

2. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma 9. panta ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.

 

MŪSMĀJU MĪLULIS

TĒLNIEKAM ANTONAM VELIKĀNAM – 100

Dzimis 1921.gada 25.februārī Nautrēnu pagasta Dekteru ciemā. Mācoties Nautrēnu pamatskolā, bija mazpulku vadītājas, skolotājas Johannas Lapiņas-Krampes aktīvs palīgs. Piedalījies Latvijas mazpulku salidojumā Rīgā un pieņemšanā pie prezidenta Kārļa Ulmaņa. 1938.gadā pabeidzis Vipingas divgadīgo lauksaimniecības skolu. 1941.gadā tika izvests uz Sibīriju. Karagandas krāsaino metālu raktuvēs kopā ar mežvidieti Bērtuli Bulu sāka veidot skulptūras. 1956.gadā atgriezās Latvijā un iekārtojās darbā. Šajos gados sāka pievērsties koktēlniecībai, bet izteikts talants viņam bija uz akmens apstrādi. Nopietnāk šo mākslas veidu apguva pēc pārcelšanās uz dzīvi Rīgā, kad iestājās Latvijas republikas arodbiedrību tautas nama studijā pedagoga H. Fišera vadībā.

Antons Velikāns ir Latgales monumentālās tēlniecības pārstāvis. Kopā ar Bērtuli Buli strādājis pie Latgales kultūras darbinieku atveidojuma kokā, ģipsī, akmenī. Vislielākais viņu nopelns monumentālās mākslas laukā saistās ar kapu pieminekļu izveidošanu Latgales dižajiem ļaudīm: grāmatu pārrakstītājam Andryvam Jūrdžam un zemnieku aizstāvim Pīteram Miglinīkam Desetnīku kapos, rakstniekam Antonam Rupainim Bērzgales kapos, pedagoģei Valērijai Seilei, izdevējam Vladislavam Locim, kultūras pētniekam Miķelim Bukšam, garīdzniekam un politiķim Francim Trasunam, brāļiem Skrindām u.c..

Daudzi meistara darbi ir pabijuši mākslas izstādēs. Viņa veidotais Pītera Miglinīka krūšutēls glabājas Nautrēnu vidusskolas novadpētniecības muzejā.

Antona Velikāna dzīves gājums aprāvās 1991.gada 8.decembrī, apglabāts Rīgā Miķeļa kapos.

Mūsu skolas skolniece Amanda Ludborža projektā Future Heroes Latvia

         Pagājušā gada rudenī pieteicos projektam Future Heroes Latvia, un šis projekts ir bijis mans visjaukākais piedzīvojums. Future Heroes Latvia ir līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programma 13 – 17 gadus jaunām meitenēm. Šī programma man ir devusi dažādas iespējas un pieredzi, kas man noderēs nākotnei. Programmas ietvaros 50 meitenes no visas Latvijas tiekas radošajās darbnīcās ar lektoriem – radošām personībām, uzņēmumu vadītājiem, iedvesmojošiem cilvēkiem. Caur Future Heroes Latvia man ir bijusi iespēja tikties ar dažādiem sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, kā Gustavs Terzens, Eva Johansone, Lotte Tīsenkofa, Kašers, Roberto Meloni, Rihards Lepers, Kaspars Ozoliņš un vēl daudziem citiem.

       Sešu mēnešu laikā mums bija jāizveido darboties spējīga uzņēmuma biznesa plāns, kā arī mēs attīstījām un pilnveidojām komunikācijas, uzstāšanās, komandas darba, līderības, projektu vadības un prezentēšanas prasmes.

         Es piedalos projekta EKOtilts tapšanā. EKOtilts ir uzņēmums, kura paspārnē ir izveidota mājas lapa (platforma) Latvijas vietējiem mazajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem. Mājas lapā tiek piedāvāta uzņēmumu produkcija un tā kalpo kā vidutājs starp uzņēmēju un potenciālo pircēju.

         Šī ir fenomenāla iespējā katram, kas vēlas pilnveidoties un iegūt jaunas zināšanas un pieredzi. Es noteikti ieteiktu visām meitenēm mēģināt pieteikties šajā projektā. Visas nodarbības notiek angļu valodā, tādēļ tā ir arī laba iespēja uzlabot savas angļu valodas prasmes.  

Vairāk par projektu vari uzzināt: https://futureheroes.lv/

Mūsu mājaslapa: https://ekotilts.lv/

Nautrēnu vidusskolas 8.klases skolniece, Amanda Ludborža

Valsts prezidenta Egila Levita videouzruna Starptautiskajā dzimtās valodas dienā

21. februārī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Valsts prezidents Egils Levits ir sagatavojis īpašu videouzrunu skolotājiem un skolēniem, uzsverot dzimtās valodas vērtību un nozīmi katra cilvēka personības un pasaules uztveres veidošanā. Aicinām latviešu valodas un literatūras skolotājus ieplānot šīs nedēļas mācību saturā Valsts prezidenta videouzrunas noklausīšanos! 

Lūk, arī saite: https://youtu.be/Ko6cl1jg6tA

 

Pirmā psiholoģiskā palīdzība

Pirmā psiholoģiskā palīdzība, saite:https://drive.google.com/file/d/1fvQFW9-DZj-WC99XlsYLG42M2F6nqqmG/view?usp=sharing 

Informatīvs materiāls par diagnosticējošajiem darbiem


Sveicināti!

Tuvojoties diagnosticējošo darbu datumiem, vecākiem un skolēniem var rasties daudz neskaidrību par darbu būtību un ietekmi uz bērna mācību rezultātiem. Lai atbalstītu 3. un 6. klases skolēnus un vecākus šajā laikā, esam sagatavojuši informatīvu materiālu, kurā skaidrojam diagnosticējošo darbu mērķi un sniedzam ieteikumus, kā vecāki var palīdzēt bērnam valsts pārbaudes darbu laikā, izmantojot Uzdevumi.lv.


Lejupielādēt materiālu


Liels paldies par Jūsu atsaucību!

Ar cieņu,
Uzdevumi.lv komanda


Ja Jums rodas kādi papildus jautājumi, rakstiet uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Ministru kabineta 05.02.2021. rīkojuma Nr. 74 anotācija.

Ministru kabineta 05.02.2021. rīkojuma Nr. 74 anotācija.
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 74

Rīgā 2021. gada 5. februārī (prot. Nr. 13 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

1.2.9. papildināt rīkojumu ar 5.13.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.2.7. individuālās konsultācijas - izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, vispārējās izglītības programmu apguvē 12. klases izglītojamiem (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā) un profesionālās izglītības programmu apguvē to grupu vai kursu izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību (pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē). Konsultācijas klātienē notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai (tai skaitā nosakot konsultāciju skaitu, ievērojot spēkā esošo tiesisko regulējumu), nodrošinot, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom). Konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtes. Konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šā rīkojuma 5.44. apakšpunktā minētās personas;"

Aicinām piedalīties foto akcijā “MŪSMĀJU MĪLULIS”

Informācija

Tiešsaistes pasākums skolēniem

Ēdināšanas atbalsts Rēzeknes novadā deklarētiem bērnien un novada skolēniem

Aicinām pieteikties 2021./2022. mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēni un vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventi no 1. februāra līdz 1. martam var pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2021./2022. mācību gadam, kas paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem.

Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles un augstākai, kā arī jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem: bārenis, audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi, sasniegumi mācību olimpiādēs.

Lai pieteiktos stipendijām, kandidātam jāaizpilda pieteikuma anketa Vītolu fonda mājaslapā www.vitolufonds.lv. Stipendiju apmērs – sākot no 1500-2500 EUR mācību gadā. Fonda ziedotāji nosaka, kurai nozarei stipendiju vēlas piešķirt un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.

Vītolu fonds administrē vairāk kā 200 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, privātpersonu ziedojumus no Latvijas, Amerikas Savienotajām valstīm, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Horvātijas, Vācijas un Zviedrijas. Šajā mācību gadā ar stipendiju atbalstu studē 725 jaunieši, stipendijās izmaksāsim vairāk nekā 1,4 milj. eiro. Kopš 2002. gada stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā 4000 jauniešu. Daļa no viņiem ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: “Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem.”

Elektroniskās anketas (www.vitolufonds.lv) aizpildīšanas termiņš: 01.02.2021.–01.03.2021. Ja ir radušies papildus jautājumi, kandidāti aicināti sazināties ar Vītolu fondu, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vītolu fonds

www.vitolufonds.lv

Valdībā šodien pieņemts lēmums par grozījumiem /izmaiņām noslēguma pārbaudījumu norises laikos 2020./2021. mācību gadā

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

Ministru kabineta rīkojums Nr. 38

Rīgā 2021. gada 21. janvārī (prot. Nr. 8 44. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 216A., 221B., 223A., 227A., 233B., 235B., 237A., 244B., 247A., 251A. nr.; 2021, 4B., 9A., 10A., 12B. nr.) šādus grozījumus:

1.3. no 2021. gada 25. janvāra:

1.3.1. svītrot 5.13.2.2. apakšpunktu;

Ar šo 38.rīkojumu, ar 25.janvāri, 5.13.2.2.apakšpunktu, tiek noteikts, ka arī  1.-4.klasēs  mācības notiks attālināti.

VUGD: Sagatavoti izglītojoši materiāli bērniem un jauniešiem par drošību ziemā

  

 

INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM

19.01.2021.

Sagatavoti izglītojoši materiāli bērniem un jauniešiem par drošību ziemā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika liecina, ka ik gadu ziemā vairāki desmiti cilvēku ielūzt ūdenstilpju ledū un noslīkst. Nereti palīdzība nepieciešama arī bērniem un jauniešiem, tāpēc VUGD ir sagatavojis informatīvo materiālu kopumu par drošību ziemā un bīstamību atrasties uz ūdenstilpju ledus.

Šajā ziemā no Latvijas ūdenstilpēm izcelti jau 10 bojāgājuši cilvēki, kuri bija ielūzuši ledū, bet vēl vairāki cilvēki tika izglābti. Situāciju pasliktina tas, ka, redzot pieaugušos uz nedrošā ledus, bērni un jaunieši seko viņu piemēram un dodas uz aizsalušām ūdenstilpēm slidot un pastaigāties.

Sagatavoto materiālu mērķis ir izglītot un atgādināt bērniem un jauniešiem par drošību ziemā. Materiālos pieejama izglītojoša informācija par bīstamību atrasties uz ledus, kā arī padomi par to, kā rīkoties, ja redz ledū ielūzušu cilvēku un ko darīt, ja pašam sanāk ielūzt ledū. Šīs zināšanas noderēs ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī viņu vecākiem un pedagogiem.

Informatīvie materiāli – prezentācijas, darba lapas, testi – sagatavoti divām vecuma grupām: 1. – 4. klašu audzēkņiem, kā arī 5.klašu skolēniem un vecākiem bērniem un jauniešiem. Sagatavotie materiāli interesantā veidā ļaus izprast svarīgu informāciju, kas saistīta ar drošību ziemā.

Visi informatīvie materiāli ir pieejami VUGD tīmekļa vietnes sadaļā Noderīgi – Materiāli par drošību ziemā https://www.vugd.gov.lv/lv/drosiba-ziema.

Lai interesants un noderīgs laiks, kas pavadīts uzzinot vairāk par drošību ziemā! Lai drošiem piedzīvojumiem bagāta ziema!

Plašākai informācijai:

Agrita Vītola

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel.: 27899657, 67075871, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21. un 22. janvārī vebināros pedagogiem un vecākiem skaidros attālinātā mācību procesa norisi 1.-4. klasēs

21. un 22. janvārī vebināros pedagogiem un vecākiem skaidros attālinātā mācību procesa norisi 1.-4. klasēs

No pirmdienas, 25. janvāra, arī 1-4.klašu skolēniem mācības uz laiku notiks attālināti, tādējādi mēģinot maksimāli samazināt Covid-19 izplatību. Šāds lēmums šodien pieņemts Ministru kabineta ārkārtas un Krīzes vadības padomes kopsēdē. Līdz 7.februārim tiek saglabāti arī visi līdz šim noteiktie ierobežojumi.

Jau šonedēļ Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs  sadarbībā ar izglītības iestādēm un ekspertiem organizēs skaidrojošus vebinārus pedagogiem un vecākiem par attālinātā  mācību procesa organizēšanu un atbalstu mazāko klašu skolēniem attālināto mācību laikā. Ceturtdien, 21. janvārī, plkst. 11.00 notiks vebinārs skolotājiem, bet piektdien, 22.janvārī, plkst. 15.00 – vecākiemVebināriem ikvienam būs iespēja sekot līdzi IZM Facebook vietnē.

Attālināti mācības turpina arī visu pārējo klašu skolēni vispārējā izglītībā, kā arī profesionālo skolu audzēkņi un arī augstskolu studenti. Klātienes izglītības process saglabāts speciālajās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Epidemiologi uzsver, ka, izvērtējot aktuālos epidemioloģiskos datus Latvijā pret iepriekšējo nedēļu, var novērot, ka drošības pasākumi ir palīdzējuši nedaudz stabilizēt situāciju, taču saslimstība ar Covid-19 joprojām ir augsta. Šonedēļ redzams neliels saslimstības kritums, taču vienlaikus Covid-19 gadījumu skaits arvien ir ļoti liels - vidēji 850 inficēšanās gadījumi katru dienu.

Ministrija atgādina, ka jau no 2020.gada 30.novembra vecākiem ir iespēja pieteikties slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai, ja ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti. Vecākiem ir tiesības saņemt slimības palīdzības pabalstu par bērnu vecumā līdz 10 gadiem. Vairāk informācijas VSAA tīmekļvietnē.

Savukārt Skola2030 mājaslapā ir apkopoti dažādi ieteikumi vecākiem, kā labāk nodrošināt attālinātu mācību procesu.

Valdības sniegto skaidrojumu par šodien pieņemtajiem lēmumiem iespējams noskatīties preses konferences ierakstā.

Barikādēm -30

Par ieteikumiem izglītojamo ēdināšanai attālināto mācību laikā

Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, tālr. 67876000, fakss 67876002, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.vm.gov.lv


Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā
      Nr. 01-18.2/157

Izglītības un zinātnes ministrijai

Latvijas Pašvaldību savienībai

Latvijas Lielo pilsētu asociācijai

Slimību profilakses un

kontroles centram

Informācijai:

Zemkopības ministrijai

Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijai

Par ieteikumiem izglītojamo ēdināšanai

attālināto mācību laikā

Veselības ministrija 2020.gada 9.decembrī saņēma Zemkopības ministrijas priekšlikumus, lai aktualizētu ieteikumus pašvaldībām pārtikas paku satura izveidei izglītojamajiem, norādot nepieciešamību ieteikumos iekļaut aicinājumu pašvaldībām pārtikas paku komplektēšanai prioritāri izvēlēties Latvijā ražotos pārtikas produktus.

Ņemot vērā augstāk minēto, Veselības ministrija ir aktualizējusi ieteikumus pašvaldībām pārtikas paku satura izveidei izglītojamajiem, rosinot pašvaldībām pārtikas paku satura izveidē attālināto mācību laikā priekšroku dot vietējas izcelsmes pārtikas produktiem, kā arī pārtikas paku saturā iekļaut dažādus vienas pārtikas produktu grupas pārtikas produktus, vienlaikus nodrošinot, ka izsniegto pārtikas paku saturs ir dažāds vairāku pārtikas paku piegādes reizēs.

Vēstules pielikumā nosūtām aktualizētos uztura ieteikumus, iezīmējot tekstu, kas ir papildināts un precizēts. Vienlaikus informējam, ka aktualizētie uztura ieteikumi pašvaldībām pārtikas paku satura nodrošināšanai izglītojamajiem ir publicēti arī Veselības ministrijas mājaslapas sadaļā “Veselīgs uzturs”: https://www.vm.gov.lv/lv/veseligs-uzturs.

Šajā sakarā lūdzam Izglītības un zinātnes ministriju aktualizētos ieteikumus izplatīt pašvaldību izglītības pārvaldēm. Savukārt Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Lielo pilsētu asociācijai un Slimību profilakses un kontroles centram lūdzam minētos ieteikumus nosūtīt pašvaldībām izmantošanai turpmākā darbā.

Valsts sekretāre (paraksts*) Daina Mūrmane - Umbraško

Ieva Apine 67876095

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ieteikumi pašvaldībām pārtikas paku nodrošināšanai izglītojamiem

Atbilstoši 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai[1] 27.4 punktā noteiktajam, mācības izglītības iestādē organizējot attālināti, pašvaldības saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.-4. klases izglītojamo ēdināšanai - gatava ēdiena vai pārtikas paku piegādei.

Papildus, ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam pašvaldība ir tiesīga izlietot tos administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5.-9. klases izglītojamo ēdināšanai - gatava ēdiena vai pārtikas paku piegādei.

Veselības ministrija, pamatojoties uz veselīga uztura pamatprincipiem, kā arī normatīvo regulējumu par uztura normām izglītības iestādēm[2] iesaka pārtikas produktu piegādei 1.-4.klašu izglītojamo pusdienu nodrošināšanai nedēļā paredzēt šādus pārtikas produktus, vismaz:

 • 900 g augļus un dārzeņus, piemēram, ābolus, bumbierus, kāpostus, burkānus, bietes, Ķīnas kāpostus, tomātus;
 • 600 g piena un piena produktu, piemēram, govs pienu, kefīru, biezpienu, sieru;
 • 300 g graudaugu, piemēram, maizi, griķus, makaronus, rīsus, auzu pārslas;
 • 300 g kartupeļus;
 • 500 g olbaltumvielas saturošus pārtikas produktus, piemēram, liesu gaļu vai zivis, sautētas gaļas konservus, zivju konservus savā sulā, olas, konservētas vai pagatavotas pupiņas vakuumā;
 • 90 g taukvielu, piemēram, augu eļļas vai saldkrējuma sviestu.

Pārtikas pakās ir ieteicams pēc iespējas nodrošināt dažādību katras pārtikas produktu grupas ietvaros, piemēram, piena produktu grupā iekļaujot gan pienu, gan dažādus tā produktus. Vienlaikus ieteicams, lai vairākās pārtikas paku izdales reizēs iekļauto pārtikas produktu klāsts vienas pārtikas produktu grupas ietvaros atšķirtos.

Attiecīgi, ja pašvaldība vēlas nodrošināt pārtikas produktus arī 5.-9.klašu izglītojamiem, noteiktie pārtikas produktu daudzumi būtu jāpalielina par 35%, lai nodrošinātu nepieciešamo enerģijas un uzturvielu daudzumu.

Lai nodrošinātu pēc iespējas veselīgāka uztura lietošanu, pārtikas produktus ieteicams izvēlēties svaigā veidā un ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos Nr.172 noteiktās kvalitātes prasības, piemēram, produktus bez garšas pastiprinātājiem, saldinātājiem, konservantiem vai krāsvielām[3]. Pienu un piena produktus ieteicams izvēlēties bez cukura vai sāls piedevas. Ja nav iespējams nodrošināt svaigu gaļu vai zivis, tad gaļas vai zivs konservus būtu ieteicams izvēlēties ar pēc iespējas mazāku pievienotā sāls daudzumu - līdz 1,25 g uz 100 g gaļas produkta vai līdz 1,5 g sāls uz 100 g uz zivju produkta.

Aicinām pašvaldības apzināt bērnus, kuriem ārsta noteiktas diagnozes dēļ (piemēram, cukura diabēts, pārtikas alerģija, celiakija) ir nepieciešams pielāgots uzturs, un pēc iespējas nodrošināt attiecīgo produktu alternatīvas.

Pašvaldības, izvērtējot tirgū pieejamos pārtikas produktus, to piegādes iespējas, izmaksas un citus faktorus, var brīvi izvēlēties pārtikas produktus ieteiktajās pārtikas produktu grupās, tomēr primāri ieteicams izvēlēties vietējas izcelsmes, tostarp nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām atbilstošus pārtikas produktus.Vienlaikus pašvaldības var plānot pārtikas produktu piegādi vienu reizi nedēļā, vienu reizi divās nedēļās vai retāk, ņemot vērā pārtikas produktu derīguma termiņu, piegādes iespējas, produktu pieejamību, kā arī citus pārtikas produktu piegādi ietekmējošos faktorus.

 


[1] Ministru kabineta2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

[2] Ministru kabineta 2012. gada 13.marta noteikumi Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”

[3] krāsvielas (izņemot Regulas Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām II pielikuma C daļā minētās II grupas pārtikas krāsvielas);

konservanti (izņemot etiķskābi (etiķi), sēra dioksīdu – sulfītus, citronskābi, pienskābi, askorbīnskābi, ābolskābi);

Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes izglītības atbalsta centrs piedāvā speciālistu atbalsta attālinātās konsultācijas vecākiem, bērniem un pedagogiem

Rēzeknes novada izglītības atbalsta centra speciālisti ( psihologs, sociālais pedagogs, logopēds un speciālais pedagogs) piedāvā attālinātās (telefoniskas, WhatsApp, e-vidē) konsultācijas gan vecākiem, gan bērniem, gan skolotājiem dažādu problēmsituāciju un jautājumu risināšanā :

 • Jautājumos saistītos ar bailēm no Covid-19 un iespējām sevi pasargāt no saslimšanas;
 • Pulcēšanās ierobežojumiem un aizliegumu doties ārā, kā dēļ nereti rodas konflikti ar vecākiem;
 •  Lielas varbūtības par interneta drošības pārkāpumiem, kas saistīti ar bērnu ilgāku laika posma pavadīšanu tiešsaistes vidē;
 • Jautājumos par dažādām veselības problēmām, tostarp nomāktību un depresiju, speciālistu pieejamību;
 • Jautājumos par bērnu atkarībām un vardarbību ģimenē;
 • Saskarsmes jautājumiem šķirtās attiecībās un par dažādām bērnu disciplinēšanas metodēm;
 • Kā vecākam efektīvi palīdzēt bērnam mācīties mājās un organizēt  viņa  brīvo laiku;
 • Kā palīdzēt bērniem ar mācīšanās grūtībām, valodas traucējumiem utl.COVID-19 laikā.

KONTAKTI:

 1. Psiholoģe Natālija Melne ,
 • konsultāciju laiki: P.,O.,T. 10:00 – 15:00,

 1. Sociālā pedagoģe Lilija Šodnaka ,
 • konsultāciju laiki: P.,O.,T.,C. 10:00 – 15:00,

 1. Speciālā pedagoģe Ilona Bruskovska,
 •  konsultāciju laiki: P.,O.,T., C. 10:00 – 15:00

 1. Logopēde Inese Muhamberga,
 • konsultāciju laiki: Trešd.  plks. 9:00 – 12:00,

tlr. 26381551, saziņai elektroniski: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ALAAS KONKURSS ĢIMENĒM ,, OTRREIZ – VĒL LABĀK’’

 

ALAAS KONKURSS ĢIMENĒM

,, OTRREIZ – VĒL LABĀK’’

NOLIKUMS

KONKURSA MĒRĶIS - ar radošu pieeju veicināt izpratni par nevajadzīga

iepakojuma utilizācijas iespējām, saskatot katrā iepakojumā tā alternatīvas

izmantošanas iespējas, tādā veidā piešķirot tam otru dzīvi un mazinot atkritumu daudzumu.

KONKURSA UZDEVUMI:

ü izvēlēties iepakojumu, kurš savu pamata uzdevumu jau ir veicis, un rast tam kādu citu

praktisku pielietojumu;

ü izvēlēto iepakojumu uzlabot, pārveidot vai papildināt ar nepieciešamajiem elementiem tā,

lai tas spētu pilnvērtīgi veikt kādas citas, pavisam jaunas,

praktiskas funkcijas;

ü izveidotajam priekšmetam vai lietai ir jābūt reālai, praktiskai, ikdienā pielietojamai.

ORGANIZATORI

SIA ,,ALAAS’’

DALĪBNIEKI

SIA ,,ALAAS’’ darbības reģiona ģimenes.

NOSACĪJUMI

Konkursa dalībnieki (ģimene) izvēlas izlietotu iepakojumu un izveido no tā kādu citu

sadzīvei nepieciešanu lietu vai priekšmetu. Vismaz 70% no

radošā darba izejmateriāliem ir jābūt izlietotajam iepakojumam. Iepakojuma materiāls

var būt visdažādākais - plastmasa, koks, stikls, plēve, papīrs,

kartons, metāls. Iepakojumu drīkst uzlabot, pārveidot vai papildināt ar nepieciešamajiem

elementiem tā, lai izveidotais priekšmets vai lieta būtu

reāla, praktiska, ikdienā pielietojama. Darba izpildīšanas tehnika un izmēri nav ierobežoti.

KONKURSA NORISES LAIKS

          2021 .gada 11.janvāris – 11.februāris.

KONKURSA NORISE

1.Konkursa dalībnieki (ģimene) izveido konkursa darbu/us, nofotografē to/ tos, iesūta uz

e – pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un norāda informāciju –

ģimeni, kas veidoja konkursa darbu, dzīvesvietu un tālruni.

2. Klāt pie foto pievieno īsu aprakstu par izveidoto konkursa darbu - kas tas ir, no kā tas izveidots, kā to var pielietot.

Iesūtot darbu konkursam, dalībnieks piekrīt, ka organizatori to var izmantot, ar atsauci

uz autoru, jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā

vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas ar autoru, tai skaitā fiksēt fotogrāfijās,

izmantot drukas darbos, video ierakstos, publiski

pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā un ārpus tās robežām.

Konkursa darbu izvērtēšanas laiks - 2021.gada 12.februāris – 16.februāris.

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Radošos darbus vērtēs SIA ,,ALAAS’’ izveidota žūrijas komisija. Žūrija 3 oriģinālāko un

mākslinieciski interesantāko, praktiskāko darbu

autoriem piešķirs ALAAS balvu – vides galda spēli ,,Vides cirks’’.

Vērtēšanas kritēriji:

- atbilstība tēmai un nolikumam;

- oriģinalitāte;

- praktiskums;

- visu konkursa noteikumu izpilde.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 17. februārī un atspoguļoti uzņēmuma mājas lapā www.alaas.lv

            Konkursa koordinatore - SIA ,,ALAAS’’ sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijas

jomā Edīte Čepule.

 

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

 

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 216A., 221B., 223A., 227A., 233B., 235B., 237A., 244B., 247A., 251A. nr.) šādus grozījumus:

1.4. izteikt 5.13.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.7. noteikt, ka ziemas brīvdienas 2020./2021. mācību gadā 1.-4. klases izglītojamiem ilgst no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 22. janvārim un otrais semestris sākas 2021. gada 25. janvārī, savukārt 5. un 6. klases izglītojamiem ziemas brīvdienas ilgst no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 8. janvārim un otrais semestris sākas 2021. gada 11. janvārī. Minēto nosacījumu nepiemēro sociālās korekcijas izglītības iestādei "Naukšēni" un speciālās izglītības iestādēm;"

Mācību procesa organizācija 2020./2021. mācību gada otrajā semestrī

Mācību procesa organizācija 2020./2021. mācību gadam prezentācija:

https://drive.google.com/file/d/16gArdAJIR8S5azZJWLayipV3bb4u54Cd/view?usp=sharing