Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

Vides sakopšanas fotokonkurss “Pamani-sakop-iemūžini”

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

PĀRGĀJIENU DIENA

Izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma maksa

Projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ

 

1. septembris Zinību diena

Informācija skolēnu vecākiem par 2020./2021.mācību gadu

Labdien, cienījamie vecāki!

Mēs esam ļoti priecīgi, ka Jūsu bērns(i) mācās Nautrēnu vidusskolā. Ir sācies 2020./2021.mācību gads. Tā norise ir līdzīga kā iepriekšējos mācību gados, tomēr sakarā ar to, ka valstī joprojām turpinās Covid -19 infekcijas izplatības ierobežojumi, arī mūsu izglītības iestādē   tiek noteiktas būtiskas atšķirības no ierastā dzīves ritma.

Skolā   visas klases mācības uzsāk klātienē, tomēr 7.-12.klasēs dažas dienas mēnesī var notikt arī attālināti, par konkrētām dienām vecāki tiek informēti e-klasē.   Tas, vai klātienes process varēs ilgt visu mācību gadu, ir atkarīgs no mums visiem – izglītības iestādes darbiniekiem, Jūsu bērniem un Jums. Mēs ļoti lūdzam, lai Jūs būtu atbildīgi un ievērotu sekojošus faktorus:

 • visos gadījumos, kad Jūsu bērns neierodas skolā, Jums ir jāinformē iestāde par izglītojamā prombūtnes iemeslu;
 • bērnus uz skolu katru dienu sūtām bez akūtām elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums), pretējā gadījumā bērnu vedam pie ģimenes ārsta;
 • ja bērns ceļā uz skolu izmanto transportu, kurā kontaktējas ar citām personām, izņemot savus ģimenes locekļus vai klases (grupas) biedrus, iespēju robežās nodrošināt viņus ar sejas maskām vai citiem elpceļus aizturošiem materiāliem ( lakati, šalles utml.), aicināt bērnus bez vajadzības nekontaktēties ar citām personām arī ārpus skolas laika;
 • ja skolā tiek konstatēts, ka bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes, skola par to informē vecākus, vecāki un skola vienojas, kādā veidā bērns tiks nogādāts mājās. Vecāki šajā gadījumā ir atbildīgi par to, lai bērns apmeklētu ģimenes ārstu. Atgriešanās skolā   ir tikai ar ģimenes ārsta izziņu;
 • ja Jūsu bērns atgriežas no ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir iekļāvis Covid -19 infekcijas riska valstu grupā, Jūsu bērnam jāatrodas mājās – pašizolācijā, Jums par šo faktu ir jāinformē skola.

Skola   mācību procesa laikā centīsies ievērot iespēju robežās drošības pasākumus, tomēr, ja tiks konstatēts, ka izglītības iestādē kādam izglītojamajam ir apstiprināta Covid -19 infekcija, pašvaldība konkrētai klasei/ grupai noteiks citu mācību procesa norises formu – attālināto mācīšanos. Ja skolā šādi gadījumi tiks atklāti dažādās klasēs /grupās, ir iespējama pāreja uz attālinātu mācību procesu visām klasēm /grupām. Par šādiem lēmumiem vecāki informāciju varēs gūt e-klasē, kā arī informāciju sniegs klašu audzinātāji individuāli vai telefoniski.

Aicinām arī 1.septembrī iesniegt skolā apliecinājumu par to, ka Jūsu bērns(i) nav inficēti ar Covid -19 un, ka viņš(i) neradīs riskus citiem.

Detalizētāku informāciju par mācību procesu no 2020.gada 1.septembra var atrast skolas mājas lapā, kur atrodama Nautrēnu vidusskolas mācību procesa organizēšanas ar 2020.gada 1.septembri kārtība, vai noskaidrojama pie Jūsu bērna klases audzinātāja personīgi vai pa tālruni 64644390.

Tikai mūsu kopīgu pūliņu rezultātā mēs spēsim nodrošināt klātienes mācību procesu visa mācību gada laikā.

Lai mums visiem kopā izdodas veiksmīgs mācību gads!

Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Ludborža

Lasīšanas stafete 2020 ir sākusies!

Apgāda Zvaigzne ABC organizētā lasīšanas veicināšanas programma bērniem un jauniešiem “Lasīšanas stafete” šogad notiek jau sesto reizi! Tās mērķis ir popularizēt grāmatu lasīšanu, īpašu uzmanību pievēršot jaunizdotajām grāmatām, kā arī veicināt sarunas par grāmatām bērnu un jauniešu vidū.

2015. gada vasarā, kad stafete tika organizēta pirmo reizi, tajā pieteicās tikai 23 dalībnieki, bet ar katru gadu ieinteresēto bērnu skaits ir audzis. Pagājušajā gadā stafetē piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieki, kuri iesniedza gandrīz 3500 atsauksmes. Aptuveni puse no dalībniekiem “Lasīšanas stafetē” piedalās atkārtoti, un pamazām tajā iesaistās arī citi viņu ģimenes locekļi – māsas, brāļi, vecāki. “Lasīšanas stafetes” dalībnieki tiek vērtēti trijās vecuma grupās: 7–9 gadi, 10–13 gadi, 14–16 gadi. Šogad jau trešo reizi papildus konkursam bērniem notiks arī dalībnieku vecāku konkurss.

Lai dalība stafetē būtu ērtāka un informācija pārredzamāka, šogad ir izveidota atsevišķa mājas lapa – www.stafete.lv.

“Lasīšanas stafete 2020” norisinās no 9. jūnija līdz 9. augustam.

Kas jādara, lai piedalītos “Lasīšanas stafetē”? Katram dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.stafete.lv un jāizveido savs profils. Rūpīgi jāizlasa noteikumi. Pēc tam jāizvēlas grāmata no piedāvātā saraksta, tā jāizlasa un jāizpilda 4 uzdevumi. Šogad vēlamies īpašu uzmanību pievērst radošumam, tāpēc aicinām dalībniekus iejusties gan grāmatas mākslinieka, gan rakstnieka, gan reklāmas veidotāja tēlā. Precīzus noteikumus meklējiet mājas lapā www.stafete.lv, sadaļā “noteikumi”.

Galvenā balva katrā vecuma grupā “Lasīšanas stafetē” ir lidojums gaisa balonā, tiks piešķirtas arī naudas balvas.

Pielikumā 2 video, kuros somu rakstnieks Mika Kerenens un latviešu rakstnieks Dzintars Tilaks aicina bērnus piedalīties Lasīšanas stafetē.

Igaunijā dzīvojošais somu rakstnieks Mika Kerenens aicina bērnus piedalīties konkursā skaidrā latviešu valodā :))

https://www.youtube.com/watch?v=BZftyfEOlQs&feature=emb_title

un rakstnieks Dzintars Tilaks arī aicina bērnus piedalīties Stafetē:

https://www.youtube.com/watch?v=_5iXJe5CWQc&feature=emb_title

 

Informācijai

No 1. jūnija vairākas izglītības jomas aktivitātes varēs īstenot klātienē

Valsts pārbaudījumi un iestājpārbaudījumi pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, bērnu un jauniešu nometnes, pieaugušo mācību process, interešu izglītības process, kā arī vēl vairākas sporta aktivitātes varēs noritēt klātienē no 2020. gada 1. jūnija.

Par šādiem nosacījumiem šodien lēma Ministru kabinets, pieņemot grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosināja atvieglot Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas līdzšinējo regulējumu, lai pakāpeniski atgieztos pie pilnvērtīga izglītības procesa. Respektējot iepriekš noteiktos ierobežojumus, daudzas izglītības jomas aktivitātes varēja īstenot tikai daļēji.

Šīs dienas lēmums nozīmē, ka arī augstākās izglītības pakāpē valsts pārbaudījumi varēs noritēt klātienē, ja tie nebūs iespējami attālināti. Klātienes formātu varēs izmantot arī profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem.

Sabiedrība gaidīja regulējumu attiecībā uz bērnu un jauniešu nometnēm, un šodien pieņemtie rīkojuma grozījumi paredz atļaut nometņu darbību no 1. jūnija. Tā kā nometnes mēdz būt ļoti dažādas – sākot no interešu izglītības un beidzot ar piedzīvojumu un sporta nometnēm, kā arī to formāti mēdz būt dažādi – dienas vai diennakts, – ir sagatavotas nometņu rīkošanas vadlīnijas, kuras tiks nodotas nometņu organizatoriem. Par interešu izglītības nometnēm papildu informāciju varēs saņemt Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamentā, par sporta nometnēm – IZM Sporta depatamentā.

Attiecībā uz sportistiem šīs dienas lēmums nozīmē, ka, neievērojot 2 m distanci, būs atļauti sporta treniņi (nodarbības) tādiem sportistiem, kuri ir Latvijas pieaugušo izlašu, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības dalībnieki, kā arī tādu komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu dalībnieki, kuri veic no rakstveida līguma izrietošus sportista pienākumus. Tomēr tas nebūs attiecināms uz cīņu sporta veidu sportistiem.

Lai gan valdība izšķīrās par Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas ierobežojumu mazināšanu, tomēr jāatceras, ka nosacījumi pulcēšanās, publisko vietu un pasākumu apmeklēšanai joprojām ir spēkā – ne vairāk kā 25 personu pasākumi, ievērojot 2 m distanci un stingrus higiēnas noteikumus. Visās sabiedrības darbības jomās pakāpeniski ir jāatgriežas pie ierastā dzīves ritma, bet izšķirošs būs individuālās atbildības faktors. Tas, cik rūpīgi katrs ievēros epidemioloģiskās drošības noteikumus, kā arī izglītības un sporta procesa organizatoru prasības, jau tuvākajā laikā parādīs, vai Latvijas sabiedrība spēj organizēti rīkoties, turpinot Covid-19 izraisītās slimības ierobežošanu.

Programma skolēniem un pedagogiem!

Vēlamies Jums pastāstīt par “Panākumu Universitāte” – profesionālās pilnveides programmu, kas ik mēnesi pulcē vairāk kā 600 jauniešus no visas Latvijas, lai klausītos zināmu un veiksmīgu cilvēku dzīves stāstos un iegūtu pirmās zināšanas uzņēmējdarbībā! Varam minēt nedaudzus no mūsu burvīgajiem lektoriem, proti, Latvijas eksprezidents Valdis Zatlers, Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis, Pasaules čempions pludmales volejbolā Aleksandrs Samoilovs, sporta žurnālists Armands Puče, FIA Pasaules rallijkrosa čempionāta 3. vietas ieguvējs autorallijā Reinis Nitišs, Stenlija kausa ieguvējs hokejā Sandis Ozoliņš un daudzi, daudzi citi, kopumā vairāk kā 144 lektoru, kas iedvesmojuši jauniešus sasniegt mērķi savā dzīvē un izprast dažādus uzņēmējdarbības un psiholoģijas procesus.

Vēlamies uzaicināt arī Jūsu skolu aktīvākos, radošākos un mērķtiecīgākos jauniešus pievienoties izglītības programmai “Panākumu Universitāte”. Viena mācību gada laikā jauniešiem  būs iespēja iesaistīties astoņās interesantās, motivējošās lekcijās, kurās, tiekoties klātienē ‘’Biznesa augstskolā Turība”, viņiem būs iespēja uzdot sev svarīgus jautājumus pieredzējušiem un veiksmīgiem uzņēmējiem, politiķiem, sportistiem un kultūras sfēras pārstāvjiem, tādējādi, iepazīstot profesiju daudzveidību un smeļoties pieredzi, zināšanas, kuras neatradīs nevienā mācību grāmatā!

Reizi mācību gadā organizējam ''Panākumu Sesiju'', kuras laikā ir iespēja doties uz Latvijā veiksmīgiem un konkurētspējīgiem uzņēmumiem, lai pilnveidotu savas zināšanas uzņēmējdarbībā un iepazītu, kā uzņēmums darbojas praksē.

Programmas noslēgumā “Panākumu Universitāte” organizē konkursu sadarbībā ar ‘’Biznesa augstskolu Turība”, kurā 2 skolēniem ir iespēja iegūt 100%  mācību maksas atlaidi un 10 skolēniem 25% mācību maksas atlaidi pirmajam mācību gadam! Organizējam izlaidumu ar konkursu, kurā jauniešiem ir iespēja radoši izpausties un saņemt vērtīgas balvas no mūsu sponsoriem.

2020./2021. mācību gada skolēnu aktivitāšu plānu un nosacījumus variet apskatīt šeit:  http://www.panakumuuniversitate.lv/lat/aktivitasu-plans

Pedagogiem:

2020./2021. mācību gadā pedagogiem realizējam pedagogu programmu ''Stresa menedžments pedagoģiskajā praksē'' programma (A programma 36 stundu apjomā). Vairāk informācijas atradīsiet šeit: https://ej.uz/plans-pedagogiem

*Pedagogiem, kas iesaistās programmā ''Panākumu Universitāte'' ar jauniešiem, pedagogu programma ir BEZMAKSAS!

Informācija:

 • Ja vēlaties pieteikties kādai no augstāk minētajām aktivitātēm, aicinām to darīt šeit: https://forms.gle/FhCHbbFFkFmw74WB6  un mēs ar Jums sazināsimies augusta vidū.    

Akreditēta profesionālās izglītības programma ‘’Panākumu Universitāte’’ 23. septembrī uzsāks 11. mācību gadu un esam lepni, ka mūsu organizētajās aktivitātēs ir piedalījušies vairāk kā 3000 jaunieši no dažādām Latvijas skolām.

Pielikumā:

 1. Infografika par programmu “Panākumu Universitāte''
 2. Informatīva prezentācija
 3. Jauniešu aktivitāšu plāns 2020./2021.m.g.
 4. Pedagogu programmas aktivitāšu plāns 2020./2021.m.g.    


Ja esam Jūs ieinteresējuši iesaistīties programmā “Panākumu Universtitāte” vai uzzināt ko vairāk, esat laipni aicināti pieteikties rakstot uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., zvanot pa tālruni 29333040 vai aizpildot pieteikuma formu šeit: https://forms.gle/FhCHbbFFkFmw74WB6

--

Draudzīgā PU komanda

Birojs: Lomonosova iela 1 k-4,

312. telpa (3.stāvs), Rīga, LV-101

Tel: +371 29 333 040

www.panakumuuniversitate.lv

 

Sveicam mācību laureātus 2020!

Katru gadu Rēzeknes novada pašvaldības talantīgo bērnu un jauniešu atbalsta izvērtēšanas komisija atbilstoši domes apstiprinātajam nolikumam izskata skolu iesniegumus par naudas balvu piešķiršanu novada bērniem un jauniešiem, kuri kļuvuši par laureātiem valsts vai starptautiskajos pasākumos (olimpiādēs, konferencēs, sacensībās, konkursos utml.)

2020. gadā komisija pieņēma lēmumu ar naudas balvām apbalvot sekojošus bērnus un jauniešus:

• Maltas Mūzikas skolas 7. klases audzēkni Kasparu Bačkuru (viņš arī Kaunatas vidusskolas 8. klases skolēns), kurš ieguva 1. vietu VII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-8. klavieru klašu audzēkņu konkursā un 1. pakāpi III Starptautiskajā jauno pianistu konkursā PRIMAVERA (pedagoģe Tatjana Nagle);

• Nautrēnu vidusskolas 9. klases skolēnu Rinaldu Ludboržu, kurš ieguva Atzinību vēstures olimpiādes valsts posmā (skolotāja Valentīna Turlaja);

• Nautrēnu vidusskolas 7. klases skolnieci Rūtu Vonogu, kura Latvijas XXIII stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa 2019” ( konkurss notika 2019. gada decembrī) ieguva augstāko novērtējumu – Latvijas stāstnieku ķēniņiene 2019 (skolotāja Anna Garanča).

Kolektīvā balva piešķirta Nautrēnu vidusskolas zēnu volejbola komandai, kura izcīnīja 1. vietu Latvijas skolēnu 73. spartakiādē volejbolā pamatskolu grupā (skolotājs Oļegs Žukovs).

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem ārkārtas situācijā šogad tika atcelti vai pārcelti daudzi fināla pasākumi – konkursi, olimpiādes, spartakiādes utt., kuri tradicionāli tiek rīkoti marta – maija mēnešos, līdz ar to šogad laureātu skaits ir krietni mazāks nekā citus gadus. Šo pašu ierobežojumu dēļ šogad maijā nenotiks arī tradicionālais laureātu godināšanas pasākums. Arī kolektīvās balvas izbaudīšana Nautrēnu volejbolistiem būs pēc ierobežojumu atcelšanas.

Novada pašvaldība izsaka pateicību visiem pedagogiem, bērnu vecākiem, skolu vadītājiem, pagastu pārvaldēm, kuri vienmēr atbalsta bērnus un jauniešus, veicina viņu izaugsmi un nodrošina cita veida atbalstu. Dažādu attālināto režīmu laikā priecāsimies par mūsu bērnu sasniegumiem, par putnu treļļiem un skaistajiem pavasara ziediem, gaidīsim vasaras priekus un rūpes, un gatavosimies nākošā mācību gada skolas gaitām un pasākumiem.

Vilis Deksnis, Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks

Kaspars Bačkurs ar vecākiem pagājušā gada laureātu godināšanā.

http://rezeknesnovads.lv/sveicam-macibu-laureatus-2020/

Pēdējais zvans

Maijs ir skaistākais pavasara mēnesis, smaržo saplaukušie augļu koki, smaržo ievas, tūlīt arī ceriņi un dzeguze kūko katram savu laimi. Skolā maijs ir ražas mēnesis, kad skolēni un skolotāji plūc sava darba augļus.

Dažiem šis laiks liek izjust īpašu nemieru, vienai daļai šis mēnesis vēsta par vasaras un skolēnu brīvlaiku, bet otrai - par satraukumu un  eksāmeniem. Skolēni maijā atzīmē Pēdējo zvanu - dienu, kurā izskan skolēnu atmiņas par skolas gadiem, skolotājiem.

Šoreiz šī diena ir neparasta ierobežojumu dēļ, kad nevaram pulcēties un svinēt svētkus kopā. Tāpēc, lai katrs topošais absolvents ieskandina savu virtuālo attālināto skolas zvanu par godu šai dienai!

Visiem, visiem izturību un veiksmes vēlējumi eksāmenos!

Ar cieņu,

Guntars Skudra

Rēzeknes novada pašvaldības

Izglītības pārvaldes vadītājs

T.646 07201

T.+37129495624

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SVEICIENS STARPTAUTISKAJĀ ĢIMENES DIENĀ!

SIRSNĪGS SVEICIENS MĀMIŅĀM UN VECMĀMIŅĀM MĀTES DIENĀ !

Ministru kabinets pagarināja ārkārtējo situāciju līdz 9. jūnijam

Valdības stratēģija nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam: stingri veselības drošības pasākumi sadzīvē un pakāpenisks ierobežojumu samazinājums

Ceturtdien, 7. maijā, Ministru kabinets pagarināja ārkārtējo situāciju līdz 9. jūnijam, vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš: “Valdības stratēģija nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam balstīsies uz stingriem veselības drošības pasākumiem sadzīvē un pakāpenisku ierobežojumu samazinājumu. Mēs iesim soli pa solim, lai ierobežojumi būtu minimāli, bet vienlaikus vīruss vairs neizplatītos.”

Lēmums pieņemts balstoties uz valdībā apstiprinātajiem kritērijiem par pamatprincipiem un kritērijiem, kas nosaka to, kad iespējama Covid-19 krīzes laikā ieviesto pasākumu mazināšana. Ierobežojumu atcelšanā tiek vērtēta Latvijas epidemioloģiskā situācija, atbildīgo institūciju spēja atklāt infekciju un atrast kontaktpersonas, kā arī veselības aprūpes iestāžu kapacitāte un situācija ārvalstīs. Kritēriji tiek mērīti četru nedēļu periodā un atceltie ierobežojumi var tikt mainīti gan ierobežojumu pastiprināšanas, gan samazināšanas virzienā atkarībā no kritēriju izpildes.

No 12. maija tiks mazināti ierobežojumi izglītības, sporta, dažādu pasākumu organizēšanas un pulcēšanās, transporta un tūrisma jomās.

Izglītība un sports

Izglītības jomā visu veidu mācību process joprojām notiks attālināti, tai skaitā pašlaik netiks organizētas bērnu nometnes.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, pirmsskolas kopā ar pašvaldībām varēs lemt, kā šajā mācību gadā organizēt 5-6 gadus vecu bērnu apmācību – klātienē vai attālināti.

Ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanas un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tiks atļautas klātienes konsultācijas, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem vai profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. Lai gan 9. klašu skolēniem obligātie eksāmeni ir atcelti, arī viņiem konsultācijas klātienē būs atļautas.

Par mācību procesa norisi militārajās izglītības iestādēs lēmumu pieņems aizsardzības ministrs, savukārt iekšlietu sistēmas izglītības iestādēs to pieņems iekšlietu ministrs.

Klātienē varēs notikt arī organizēti bezkontakta sporta treniņi vai nodarbības, ievērojot šādus nosacījumus:

 • vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 25 personas;
 • treniņa laiks iekštelpās – trīs stundas, ārtelpās laiks neierobežots;
 • nodarbību vada sertificēts treneris;
 • tiek ievērota savstarpēja divu metru distance;
 • fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas;
 • treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par septiņiem gadiem;
 • jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un trenera norādījumi;
 • jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas tiks izstrādāti sadarbībā ar Veselības ministriju.

Pasākumi un pulcēšanās

Ja iespējams nodrošināt savstarpējo divu metru distanci un pārējos epidemiologu noteiktos drošības noteikumus, tiks atļauta pulcēšanās iekštelpās un ārtelpās līdz 25 cilvēkiem organizētos publiskos un privātos pasākumos, kā arī sapulcēs, gājienos un piketos. Tāpat tiks atļauta organizēta reliģisko darbību veikšana. Arī privātos pasākumos mājās būs jāņem vērā dzīvokļa platība, lai nepārsniegtu cilvēku skaitu, kas atbilst epidemiologu norādījumiem.

Pasākumos, kuros apmeklētājs piedalīsies, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, netiks piemērots noteiktais cilvēku skaita ierobežojums.

Pasākumu norises ilgums ārtelpās nebūs ierobežots, taču iekštelpās tas nedrīkstēs pārsniegt trīs stundas. Organizatoram būs jānodrošina arī ierobežojumu ievērošana un dezinfekcijas līdzekļu pieejamība.

Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks tiks pagarināts no plkst. 7.00 un līdz 24.00.

Netiks atļauti publiskie un privātie sporta pasākumi, kas rīkoti saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs varēs apstiprināt pasākumus sociālās un fiziskās distancēšanās nodrošināšanai, kas jāievēro, organizējot sapulces, gājienus un piketus.

Savukārt kultūras ministram būs tiesības reglamentēt kārtību, kādā kultūras institūciju darbībā ievērojami fiziskās distancēšanās un dezinficēšanas prasību ievērošana kultūras institūcijās, piemēram, bibliotēkās, muzejos u. c. vietās.

Atgādinām, ka, neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un ārtelpās joprojām var ne vairāk kā divas personas vai arī personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā vai arī personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Tirdzniecības centri

Turpmāk brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros strādās visi veikali. Ir atcelts ierobežojums, ka tirdzniecības centros darbojas tikai pārtikas veikali, preses tirdzniecības vietas, aptiekas, vakcinācijas kabineti, optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, ķīmiskās tīrītavas, higiēnas un saimniecības preču veikali, kā arī būvniecības un dārzkopības preču veikali.

Transports

Satiksmes ministrijai būs jāsagatavo satiksmes ministra apstiprināti pasākumi, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā paredzot pienākumu sabiedriskajā transportā valkāt mutes un deguna aizsegu.

Tūrisms

Pēc 12. maija tiek atļauts organizēt tūrisma pakalpojumus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 14 dienas pašizolācija dzīvesvietā neattieksies un Latvijas valstspiederīgajiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklējuši valstis, kas nav Latvija, Lietuva vai Igaunija.

Daiga Holma
Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67082822
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" rel="noopener noreferrer">

Sveicu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!

Kā sagatavoties eksāmeniem ar www.uzdevumi.lv

Gatavošanās posms 2019./2020. mācību gada eksāmeniem var būt īpaši satraucošs, jo vēl ir daudz neatbildētu jautājumu un neskaidrību par pārbaudījumu norisi un formu. Lai atbalstītu skolēnus šajā sarežģītajā laikā, esam sagatavojuši ieteikumus, kā izmantot Uzdevumi.lv un tā sniegtās iespējas, gatavojoties eksāmeniem.

Sagatavojies mācību procesam

Pirms uzsāc mācīšanos, ir svarīgi iekārtot ērtu un klusu mācību vidi, kur varēsi mierīgi un netraucēti koncentrēties zināšanu nostiprināšanai. Tāpat gatavošanās procesā pastiprināta uzmanība ir jāpievērš sava miega kvalitātei - ej gulēt laicīgi, pirms miega izvairies no lūkošanās mobilā telefona ekrānā un mēģini izgulēties vismaz 8 stundas, lai Tavs prāts būtu atpūties un gatavs darbam.

Izveido mācību plānu

Lai efektīvi nostiprinātu savas zināšanas pirms eksāmeniem, gatavošanās process jāuzsāk laicīgi un pakāpeniski. Sastādi savu mācību plānu - apkopo eksāmenu sarakstu, kuriem Tev jāgatavojas, un ieplāno dienas un laiku, ko veltīt mācībām. Uzdevumi.lv ir atrodams 9. un 12. klases eksāmenu saraksts ar saitēm uz treniņuzdevumiem, kas palīdzēs gatavošanās posmā:

Atvērt eksāmenu sarakstu

Risini eksāmenu treniņuzdevumus

Bieži satraukuma iemesls ir neziņa, ko īsti gaidīt no eksāmeniem un kam būt gatavam. Uzdevumi.lv piedāvā skolēniem iespēju izmēģināt un risināt eksāmenu treniņuzdevumus, kas papildināti ar dažādām variācijām, kā arī pareizo atbilžu skaidrojumiem, kas ļaus padziļināti nostiprināt savas zināšanas. Eksāmenu treniņuzdevumi pieejami tādos priekšmetos kā latviešu valoda, matemātika, angļu valoda un daudzos citos.

Atkārto mācību tēmas

Atkārtošana - zināšanu māte, tieši tāpēc papildus treniņam pirms eksāmeniem noteikti noderēs atkārtot arī dažādas mācību tēmas, kas skolā apgūtas gadu gaitā. Vienkopus tēmas dažādos mācību priekšmetos vari apskatīt Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”.

 

Nedari vairākas lietas vienlaicīgi

Mācoties ir svarīgi saglabāt uzmanību un koncentrēšanos, tāpēc nav laba doma reizē čatot ar draugiem vai aplūkot jaunākās Instagram bildes. Uzstādi sev noteikumu, ka mācību laikā sociālos tīklus neizmantosi! Tas palīdzēs Tev kvalitatīvāk apgūt nepieciešamās tēmas un patērēt mazāk laika mācībām.

Informācijai: Eksāmenu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu PROF pakalpojumu. Savukārt tēmas latviešu valodā, matemātikā un citos skolas mācību priekšmetos 1.-12. klasei ir pieejamas bez maksas.

Vēlam veiksmi un ticam, ka jums viss izdosies!

Datortehnikas nodrošināšanā skolēniem iesaistās valsts, pašvaldības un privātie partneri

105 Latvijas pašvaldības ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un sadarbības partneru atbalstu saņēmušas kopumā 5266 viedierīces - viedtālruņus un planšetes, kas veiksmīgi nonākušas ģimenēs, nodrošinot iespēju daudziem bērniem pilnvērtīgi piedalīties attālinātajās mācībās. Atbalstu skolēniem sniedz arī pašvaldības, savukārt dažādas privātas iniciatīvas rosina cilvēkus ziedot sev nevajadzīgos datorus, kurus bērni var veiksmīgi izmantot mācību procesā.

IZM aptaujāja skolas

12.martā Covid-19 izplatības dēļ valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija un pieņemts lēmums mācību procesu nodrošināt attālināti. Izglītības un zinātnes ministrija, izvērtējot attālināto mācību iespējamos riskus, kā vienu no tiem identificēja ģimeņu nepietiekamo nodrošinājumu ar datortehniku. Līdz 17. martam ministrija veica pamata un vidējās vispārējās izglītības iestāžu aptauju, lūdzot skolas sniegt informāciju par bērnu skaitu, kuriem mājās nav nekādu viedierīču. No 702 izglītības iestādēm atsaucās un aptaujā piedalījās 625 izglītības iestādes. Aptaujas dati apliecināja, ka Latvijā aptuveni 3% jeb vairāk nekā 5000 skolēnu mājās nav ne datora, ne viedtālruņa ar interneta pieslēgumu, kas nozīmē, ka šie skolēni nevar pilnvērtīgi piedalīties attālināto mācību procesā.

Problēmu operatīvi risināja

Lai problēmu ar trūkstošo datortehniku risinātu, IZM uzrunāja telekomunikācijas un sakaru nozares uzņēmumus, un lūdza valdību piešķirt papildu finansējumu nepieciešamo ierīču iegādei. Atbilstoši valdības lēmumam skolēni ir saņēmuši 2266 mobilo pakalpojumu operatora “Latvijas Mobilais telefons” un 3000 uzņēmuma “BITE Latvija” piegādātās viedierīces – planšetes un viedtālruņus. Daļa viedierīču - 1000 planšetes – bija uzņēmuma “BITE Latvija" dāvinājums. Abi operatori nodrošinājuši šīm iekārtām arī bezmaksas zvanu un interneta pieslēgumu. Pēc iekārtu iegādes un dāvinājuma pieņemšanas tās nodotas bezatlīdzības lietošanā 105 pašvaldībām saskaņā ar veiktās aptaujas rezultātiem.

Vecāki un skolas turpina informēt par nepietiekamo viedierīču skaitu

Visas tās viedierīces, kuras ministrija ar uzņēmēju atbalstu sagādāja un, ņemot vērā skolu izteiktās vajadzības, piešķīra pašvaldībām, ir nonākušas pie saviem lietotājiem. Taču ministrijā turpina pienākt pieprasījumi no vecākiem, skolām, bāriņtiesām un sociālajiem dienestiem, lūdzot atbalstu datortehnikas nodrošināšanā skolēniem. Ministrijas rīcībā vairs nav viedierīču, kuras varētu piešķirt attālināta mācību procesa nodrošināšanai, tāpēc skolas aicinātas risināt šos jautājumus sadarbībā ar pašvaldībām. Savukārt vecāki par ikvienu problēmstituāciju lūgti informēt skolu, lai visi kopīgi vienotos par atbilstošāko attālināto mācību norises veidu. Tāpat ir iespējams sekot līdzi dažādām privātām iniciatīvām, kuru mērķis ir sniegt atbalstu ģimenēm. Tā, uzņēmums "Giveazy" ir izveidojis mūsdienīgu risinājumu - lietotni, kurā pieejama sadaļa "Dators bērnam". Tajā lietotāji var pieteikti lūgumu saņemt datoru mācībām, savukārt tie, kuriem mājās ir dators, kuru paši vairs nelieto, ir iespēja to atdāvināt, sniedzot palīdzību ģimenēm ar bērniem:

Atvērt Giveazy

Attālinātās mācības nenozīmē klātienes mācību pārnešanu tiešsaistē

Uzsākot attālināto mācību procesu, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs un Skola2030 izstrādāja metodiskos ieteikumus - vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai ārkārtējās situācijas laikā. Vadlīnijās sniegti ieteikumi skolu vadībai mācību procesa organizācijai, ieteikumi skolotājiem, plānojot un īstenojot attālinātas mācības, kā arī priekšlikumi mācību nodarbību plānošanai.

Vadlīnijās skolas aicinātas nemēģiniet tieši pārnest klātienes mācību norisi, jo attālināta mācīšanās nenozīmē klātienes nodarbību pārnešanu tiešsaistē. Ja skolēniem nav datora vai ir ierobežotas interneta pieslēguma iespējas, skola var veidot drukātus mācību līdzekļu komplektus, kurus kopā ar grāmatām no skolas bibliotēkas un citiem mācību resursiem vecāki var paņemt no skolas vai tos var piegādāt mājās. Skolas dibinātājs var abonēt rūterus, uz laiku nodrošināt ar skolas datoriem individuālus skolēnus, kuriem tas nepieciešams. Ļoti svarīga loma šādās situācijās ir sadarbībai ar pašvaldības sociālajiem dienestiem, lai apzinātu šādas situācijas un meklētu tiem risinājumus.

Latvija māca un mācās attālināti: informācija, praktiski rīki un padomi.

Izglītojošais TV kanāls “Tava klase”.

Konkurss "Esi varūns - palīc sātā!"

Radošā konkursa bērniem “Esi  varūņs - palīc sātā!” (tulkojumā no latgaliešu valodas “Esi varonis – paliec mājās!”) nolikums

1. Konkursa rīkotājs 

Latgales plānošanas reģions. 

Līdz ar ārkārtas stāvokļa ieviešanu saistībā ar Covid-19 izplatību Latvijā un citās pasaules valstīs, iedzīvotājiem jāpievērš pastiprināta uzmanība dažādiem pasākumiem ģimenēs ar bērniem, veidojot izpratni par savu un apkārtējo drošību, rūpējoties par veselību un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Latgales plānošanas reģions rīko radošu konkursu laikā, kad liela daļa sabiedrības laiku pavada savrupi ģimenes lokā, mājās. 

2. Konkursa mērķis 

Veicināt bērnos izpratni par Latvijā un pasaulē notiekošajiem drošības pasākumiem ārkārtas situācijas laikā saistībā ar Covid 19 izplatības ierobežošanu, lietderīgi un radoši pavadot pašizolācijas laiku ģimenē.

3. Konkursa uzdevumi

3.1. Attīstīt bērnu radošo domāšanu, iztēli, oriģinalitāti, paust viņu pieredzi un attieksmi  savā radošajā darbā par drošības pasākumiem ģimenē, brīvā laika pavadīšanu pašizolācijas/ karantīnas laikā;

3.2. Veidot saikni starp Latvijas un diasporas bērniem, iesaistot vietējā reģiona bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu skolēnus un pedagogus.

3.3. Veicināt sabiedrības vienotību, veidojot pozitīvu un možu garu caur saliedējošām un radošām aktivitātēm, iesaistot ģimenes locekļus.

4. Konkursa tēma

4.1. Izmantojot dažāda veida uzskates līdzekļus (nofilmējot nelielu video - līdz 3 minūtēm, nobildējot fotogrāfiju vai uzzīmējot A4 formāta zīmējumu jebkurā tehnikā) atainot sekojošas tēmas:

4.1.1. kā ģimene pasargā sevi no saslimšanām (higiēnas ievērošana, telpu uzkopšana, vingrošana, norūdīšanās, veselīgs uzturs, aizsargmasku alternatīvas, utml.);

4.1.2. aktivitātes saistītas ar dabas izzināšanu (piemēram, bērza sulu tecināšana, pastaiga pa takām, zaru pumpuru plaucēšana, sēklu dīdzināšana, sīpolu audzēšana uz palodzes, utml.);

4.1.3. radošas aktivitātes - dzejoļa deklamēšana, dziesma, deja, u.c.;

4.1.4. rūpēšanās par mājdzīvniekiem, palīdzība vecākiem mājas darbos.

5. Konkursa mērķauditorija

Vietējā reģiona bērni, tostarp remigrantu un repatriantu bērni, kā arī potenciālie remigranti, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļi, latviešu skoliņu audzēkņi (vecumā līdz 16 gadiem). 

6. Konkursa darbu izstrādes nosacījumi un iesniegšanas kārtība

6.1. Konkursa iesūtītajam darbam jābūt:

6.1.1.uzskatāmā veidā (fotogrāfija, video, A4 zīmējums) atspoguļotai aktivitātei, kā bērns vai visa ģimene kopā radoši darbojas;

6.1.2. iesūtot darbu jāiekļauj šāda  informācija:

 • autora vārds, uzvārds;
 • vecums, 
 • vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasta adrese,
 • valsts, kurā patreiz dzīvo.

6.1.3. ja iesūtāmais materiāls pārsniedz pieļauto apjomu un nevar tikt nosūtīts ar e-pasta starpniecību, jāizmanto citi augšupielādes veidi: failiem.lv, google.com disks u.c., atsūtot vai kopīgojot šo failu;

6.2. Konkursa darbs var tikt izstrādāts individuāli vai iesaistot ģimenes locekļus. Ja darbā tiek attēlotas citas personas, tad dalībnieks nodrošina, lai tās būtu piekritušas darba izmantošanai šajā konkursa nolikumā noteiktajā veidā;

6.3. Iesniegtajam darbam jāatbilst konkursa mērķiem un tēmai, nepārkāpjot ētikas normas un drošības pamatprasības;

6.4. Darbi ar norādi Radošo darbu konkursam jāiesūta uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (darbi netiek dalīti vecuma grupās).

 7. Konkursa norise un uzvarētāja noteikšana

7.1. Konkurss notiek no 2020. gada 3. aprīļa, darbi jāiesūta līdz 2020. gada 20. aprīlim (e-pasta nosūtīšanas datums); 

7.2. Visi iesūtītie darbi tiks izvietoti sociālā tīkla Facebook lapā “Es atgriežos Latgalē” (kā arī Latgales plānošanas reģiona mājaslapā www.lpr.gov.lv) norādot autora vārdu, vecumu, valsti, un tiks nodoti publiskai balsošanai (uzvarētājs tiks noteiks pēc lielākā patīk skaita zem konkursa dalībnieka iesūtītā radošā darba), iepriekš nesaskaņojot ar autoru un neizmaksājot autoratlīdzību.

 8. Darbu vērtēšana un balvas nodošana

8.1. Līdz 2020. gada 4. maijam notiek publiskā balsošanā soctīklā Facebook;

8.2. Bērniem tiks sagatavotas pārsteiguma balvas; 

8.3. Balva konkursa uzvarētājam tiks nosūtīta sekojošā veidā - pa pastu, pakomātu, DPD pakalpojumu vai vienojoties ar uzvarētāju par citu piegādes veidu.

9. Kontaktpersona

Latgales plānošanas reģiona projektu asistente Zaiga Lāce, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālrunis: + 371 28722059.

10. Personas datu apstrāde

10.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002181025, juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV- 4601, tālrunis +371654 28111, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

10.2. Iesniedzot darbu konkursā, dalībnieka vecāki vai likumiskie pārstāvji apliecina, ka ir nodrošināts atbilstošs tiesiskais pamats par dalībnieku piedalīšanos konkursā.

10.3. Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki vai likumiskie pārstāvji piekrīt un ir informēti, ka, darbi tiks izvietoti sociālā tīkla Facebook lapā Es atgriežos Latgalē (kā arī Latgales plānošanas reģiona mājas lapā www.lpr.gov.lv) norādot autora vārdu, vecumu un mītnes valsti konkursa nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai un konkursa publicitātes nodrošināšanai.

10.4. Konkursa dalībnieku personas dati (vārds, uzvārds, vecums, kontakttālrunis un e-pasta adrese) tiek ievākti un apstrādāti ar mērķi nodrošināt konkursa norisi atbilstoši konkursa nolikuma noteikumiem un lai sazinātos ar konkursa dalībniekiem konkursa ietvaros.

10.5. Gadījumā, ja konkursa dalībnieka vecāki vai likumiskie pārstāvji uzskata, ka ir noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, konkursa dalībnieka vecāki vai likumiskie pārstāvji ir tiesīgi vērsties ar pretenziju Latgales plānošanas reģionā, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Gadījumā, ja vienošanās nav panākta, dalībnieks ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.Rēzeknes novadā skolēniem no maznodrošinātam, trūcīgām, daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm tiks piegādātas pārtikas pakas 2.04.2020.

Rēzeknes novada dome 2. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu nodrošināt pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu vai aizbildņu ģimeņu bērniem ārkārtējās situācijas un attālinātās izglītības nodrošināšanas apstākļos. Pabalsta apmērs – viens eiro dienā.  Aprēķins tiks veikts no 13. marta, kad skolās tika pārtrauktas mācības, izņemot brīvdienas, valsts svinamās svētku dienas, sestdienas un svētdienas.

Pārtikas pakas komplektēs un piegādās pagastu pārvaldes vienreiz divās nedēļās. Pagastu pārvalžu darbiniekiem tiks sniegti metodiskie norādījumi, kā tās komplektēt, lai bērni iespēju robežās saņemtu pilnvērtīgāku uzturu un lai paku saturs nedublētos ar Eiropas atbalsta fonda pārtikas pakām “Eiropas atbalsta pakas vistrūcīgākajiem”, kurās ir plašs Latvijā ražots produktu klāsts - milti, eļļa, sautēta cūkgaļa, manna, sausais piens, sausais olu maisījums, sausais kartupeļu biezenis, iebiezināts piens, citi produkti – kopā 15 preču pozīcijas.

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests aprēķinājis, ka šobrīd novadā 558 bērni, kuri atbilst minētajai mērķgrupai.

Pabalsta saņēmēji – Rēzeknes novada deklarētās personas.

Pakas pēc to komplektēšanas izvadās pagastu pārvalžu darbinieki.

Informāciju sagatavoja:
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Diāna Selecka
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 64607198, 26531297

Seko mums arī sociālajos tiklos:

 

Sniedz konsultācijas izglītības iestāžu pedagogiem un izglītojamo vecākiem par speciālās izglītības programmu īstenošanas jautājumiem ārkārtējās situācijas apstākļos

Latvija māca un mācās attālināti! Vairāk informācijas saitē: https://drive.google.com/open?id=1QB7Gd-gSLDCRiKKBKBFkJyKUaXMaQC-P

PAR ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESU NAUTRĒNU VIDUSSKOLĀ

Vecākiem par mācību plānošanu un norisi attālināti (ārkārtas situācijas laikā)