Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

Nautrēnu vidusskolas mazo mākslinieku apsveikums Latvijai 103 dzimšanas dienā

Links uz apsveikumu: https://drive.google.com/file/d/1rvJzvf2tBbcEkUThhHBqJRmfzkjDWeuP/view?usp=sharing 

"Sveicam Latvijas dzimšansdienā"

 

Par pārtikas paku sagatavošanu

No 8.novembra atsākas testēšana 4. -12. klašu izglītojamiem

Kā notiks testēšana, gatavojoties klātienes mācībām no 15. novembra?

Nākamajā nedēļā - no 8. līdz 12.novembrim, skolās notiek rutīnas skrīnings visām klasēm atbilstoši esošajam grafikam arpūla (kociņu) metodi. Arī 1.-3. klases izglītojamos testēs ar pūla metodi.

Kā rīkoties, ja izglītojamais nevar nākamajās nedēļās ierasties uz testēšanu skolā?

Atsevišķos izņēmuma gadījumos, ja bērnam tiešām nav iespēju nodot testu savas izglītības iestādes noteiktajā laikā, joprojām paliek spēkā iespēja testu nodot arī individuāli laboratorijā, iepriekš piesakoties. Dalība izglītības procesā iespējama tikai ar negatīvu testa rezultātu.

Vai testi jāveic arī pārslimojušajiem un vakcinētajiem izglītojamiem un izglītības iestāžu nodarbinātajiem?

Izglītojamiem pamata un vidējās izglītības pakāpē, pedagogiem un izglītības iestāžu nodarbinātajiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, netiek organizēts rutīnas skrīninga tests.

Kā līdz 15.11. tiks testēti tie pedagogi un izglītības iestāžu nodarbinātie, kuri vēl nebūs pabeiguši vakcināciju?

Pedagogi un izglītības iestāžu darbinieki, kuri vēl nebūs pabeiguši vakcināciju, tāpat kā līdz šim nodos individuālos siekalu testus skolās atbilstoši laboratoriju grafikiem. Pēc 15.11. izglītības iestāžu darbiniekiem testēšana vairs nav paredzēta.

Kas jāievēro skolām, skolēniem, pedagogiem, organizējot testēšanu?

Testēšana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos. Skolēni jāaicina testu nodot individuāli pie skolas vai pa vienam ienākot klasē, paredzot, ka skolēni nepulcējas klasēs, koplietošanas telpās un gaiteņos. Jāizvairās  no jaunu kontaktpersonu veidošanās.

Uzmanību! Atsevišķās izglītības iestādēs sadarbībā ar laboratorijām tiks veikti pilotprojekti saistībā ar testēšanas metodēm un vakcinēto/pārslimojušo testēšanu. Tādā gadījumā testēšanas process var notikt pēc cita protokola, stingrā laboratorijas ārstniecības personu uzraudzībā.

Kā notiks testēšana klātienes mācību laikā no 15. līdz 17.11.?

 • Nedēļā no 15. līdz 17.novembrim skolās notiks skrīnings visām klasēm atbilstoši esošajam grafikam arpūla (kociņu) metodi.
 • Izglītības iestādes, kam pēc grafika testēšana 18. un 19. 11.2021. laboratorijas skrīnings nenotiek: šo skolu skolniekiem, skolotājiem, darbiniekiem paredzēts izmantot piegādātos antigēna paštestus. Paštestus paredzēts izlietot 17.11.2021. un otru - 21.11.2021.
 • Paštesti izglītības iestādēm tiks piegādāti
 • Ja individuālais antigēna paštests būs pozitīvs, tad par to jāpaziņo skolai un jānodod individuālais siekalu tests laboratorijā. Informācija sekos par detalizētu rīcību gadījumā, ja tests ir pozitīvs.

Pamācība paštestu veikšanai - https://www.youtube.com/watch?v=NJ38k16Qbvs

Atgādinām: Ieteikumi izglītības iestādēm izglītojamo testēšanai un rīcībai, ja tiek konstatēts Covid19 gadījums: https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15735/download

Ar cieņu
Jānis Aizpors


Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļas
vadītājs
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VIII VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS KONKURSS Priekules IKARS

1. novembrī – Ikara vārda dienā, sakām PALDIES visiem dalībniekiem, kuri piedalījās  VIII VIZUĀLI  PLASTISKĀS  MĀKSLAS KONKURSĀ  Priekules IKARS. Šī gada tēma bija SPĀRNI. Ja Tu būtu Ikars, kādi būtu Tavi spārni?

     Apkopojot konkursa rezultātus, diplomus un atzinības ir ieguvuši 60 dalībnieki no 30 skolām (pavisam tika iesūtīti 554 darbi no 83 Latvijas izglītības iestādēm). Galveno balvu – lidojumu vasarā kopā ar Latvijas Aeroklubu daži laureāti jau piedzīvoja, arī dāvanas un atzinības  ir ceļā pie adresātiem, tagad vēl palicis cildināt pārējos dalībniekus, kuri “piemērīja” sev IKARA spārnus šogad.  Godalgotos darbus var apskatīt Priekules Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā http://priekulemums.lv/ .

Par izglītības procesa norisi no 1. novembra

 

Pēc pagarinātajām rudens brīvdienām skolā atgriezīsies jaunāko klašu skolēni un mācības klātienē turpinās arī  speciālās izglītības klašu (kods 58 un 59) un speciālo izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī  sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” audzēkņi.

Vispārizglītojošo skolu 4. - 12.klašu skolēni, starptautisko izglītības programmu skolēni un izglītojamie profesionālajā un augstākajā izglītībā, kā arī interešu un pieaugušo izglītībā (ar atsevišķiem izņēmumiem noteiktās izglītības programmās), līdz 14. novembrim īsteno mācību darbu attālināti.

 

Esam sagatavojuši konspektīvu informācijas apkopojumu un vizuālos materiālus, kas sniedz ieskatu svarīgākajos principos, kas jāievēro, 1.novembrī uzsākot vai turpinot mācības.

 

 •  No 1.novembra mācības klātienē atsāk 1. līdz 3. klases skolēni.
 • Mācības klātienē atsāk speciālās izglītības klases (kods 58 un 59)
 • Speciālās izglītības iestādes un sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni" turpina mācības klātienē.
 • Vispārizglītojošo skolu 4. -12. klases no 1.novembra līdz 14.novembrim mācās attālināti.
 • Profesionālajā izglītībā un augstākajā izglītībā mācības turpinās attālināti.
 • Interešu un pieaugušo izglītībā mācību darbs attālināti notiek līdz 14.novembrim.
 • Starptautiskajās izglītības programmās 1.-3. klasēm mācības no 1. novembra notiek klātienē, bet pārējās klasēs attālināti līdz 14.novembrim.
 • Praktiskās mācības klātienē turpina profesionālās izglītības programmu apguvē veselības aprūpes un veterinārmedicīnas jomā reglamentētajās profesijās un specialitātēs, tai skaitā rezidentūrā.
 • No 2021. gada 1. novembra atļauta profesionālās izglītības (tai skaitā profesionālās ievirzes) programmu  praktisko iemaņu individuāla apguve izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes.
 • Pirmsskolas turpina darbu klātienē dežūrgrupās(arī starptautisko izglītības programmu apguve atbilstošā vecuma grupā).

o   Dežūrgrupas apmeklē tie bērni, kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nodrošināt bērna uzraudzību mājās.

 • Pagarinātās grupas drīkst organizēt TIKAI vienas klases/grupas skolēniem. Iestādes vadība drīkst ierobežot pagarinātās grupas darba laiku.

Kā notiek sporta un mūzikas stundas skolā?

 Izglītības iestādēs sporta un mūzikas stundas notiek tikai vienas klases ietvaros. Vienlaikus vienā telpā neatrodas dažādu grupu, klašu vai kursu skolēni. Sporta un mūzikas stundu laikā (aktīvi sportojot vai dziedot), skolēni var nelietot sejas maskas.

Uzsākot mācības klātienē jāievēro epidemioloģiskās drošības nosacījumi

 • Skolēni un pedagogi uz klātienes mācībām ierodas ar negatīvu Covid-19 testu vai vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu
 • Skolās turpinās skolēnu iknedēļas testēšana.
 • Klātienes mācību laikā visi lieto sejas maskas.
 • Tiek nodrošināta telpu vēdināšana, regulāra uzkopšana, virsmu dezinfekcija un plūsmu kontrole.  
 • Ēdināšana tiek organizēta katrai klasei atsevišķi vai klases telpā.
 • Vienā telpā atrodas tikai vienas klases vai kursa izglītojamie.
 • Ārtelpās un starpbrīžos visi ievēro distanci un nepulcējas.
 • Izglītības iestādes neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina skolēnu un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus izglītības iestādes, piemēram, ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumus un citus pasākumus.
 • Iekštelpās bez vajadzības neuzturas trešās personas. To klātbūtne iestādē tiek stingri izvērtēta. 
 • Pakalpojumu sniedzējiem un  trešajām pusēm līdz 15. novembrīm  jāuzrāda pārslimošanas/vakcinācijas sertifikāts vai negatīvs Covid tests. Pēc 15. novembra klātbūtne izglītības iestādē tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 
 • Pēc iespējas mazāk tiek izmantots sabiedriskais transports. Uz skolu droši var doties (ja attālums atļauj) ar velosipēdu, kājām. 
 • Āra nodarbībās laikam atbilstošs apģērbs. 

Kas un kādos gadījumos var nelietot sejas masku?

 • sejas masku nelieto bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi;
 • nelieto, ja tas nav iespējams logopēdijas nodarbībā specifiska vingrinājuma izpildei;
 • var nelietot persona ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku;
 • nelieto fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā un sportisti fizisko aktivitāšu laikā sporta pasākumos (šis izņēmums attiecināms uz jebkura veida fiziskajām nodarbībām un  nodarbošanos ar sportu (tai skaitā amatieru sportu un fiziskajām aktivitātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai);
 • nelieto mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā.

Aicinām katru no jums atbildīgi izturēties pret valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, līdz minimumam samazināt fiziskos kontaktus, lai kopīgi pārvarētu krīzi. Tie, kas var, aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo tas ir vienīgais veids, kādā pārvarēt Covid-19 pandēmiju un atgriezties dzīvē bez ierobežojumiem un bailēm.

Visa informācija par mācību procesa regulējumu atrodama 20. oktobra grozījumos

Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu": https://likumi.lv/ta/id/327024-grozijumi-ministru-kabineta-2021-gada-9-oktobra-rikojuma-nr-720-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Par izmaiņām izglītības un sporta norišu organizēšanā

 

Vairāk informācijas mājas lapā :

 

Informācija par testēšanu brīvlaikā

 

14.10.2021.

Skolēnu rudens brīvlaikā rutīnas skrīningu veiks pēc ierastā grafika

Ņemot vērā augstos inficēšanas rādītājus ar Covid-19, arī skolēnu brīvlaikā, no 18. līdz 24. oktobrim, 1.-12. klašu skolēnu testēšanu rutīnas skrīninga ietvaros laboratorijas veiks pēc esošā grafika. Testēšanai izglītības iestādēs jānotiek epidemioloģiski drošos apstākļos, samazinot kontaktu laiku, lai nerastos jauni infekcijas riski.

Rutīnas skrīninga testus nodod skolēni, izglītības iestāžu darbinieki un izglītojamie, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, kuri iesaistīti formālajā izglītībā, interešu izglītības, sporta, neformālās izglītības un citās ārpusskolas aktivitātēs, kurās nepieciešams apliecinājums par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Izņēmuma gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ skolēns patiešām nevarēs ierasties uz testēšanos savā izglītības iestādē (piemēram, ir slims vai neatrodas Latvijā), būs iespēja testēties jebkurās BIOR, Centrālās, E.Gulbja un MFD laboratoriju filiālēs visā Latvijā, piesakoties pa tālruni. Testus laboratoriju filiālēs var nodot arī sestdien, 23.oktobrī un svētdien, 24. oktobrī, iepriekš piesakoties pa tālruni. E. Gulbja laboratorijā siekalu testus var nodot bez iepriekšēja pieraksta atbilstoši darba laikam.    

Svarīgi atcerēties, ka pēc brīvlaika, 25. oktobrī, mācības klātienē varēs atsākt tikai skolēni un nodarbinātie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu testa rezultātu. Tāpēc, nododot testu laboratorijā, ir obligāti jāsagaida testa rezultāts.

Papildus minētajam, atsevišķos izņēmuma gadījumos, lai atsāku mācības klātienē, izglītības iestādes medmāsa vai ārstniecības persona var veikt antigēna eksprestestu.

Ļoti stingra kontrole jāveic personām, kuras ierodas no ārzemju ceļojuma. Nevakcinētās/nepārslimojušās personas, kuras ierodas no sarkanajām un dzeltenajām valstīm, dodas 10 dienu pašizolācijā. Izglītojamie līdz 12 gadiem šajā 10 dienu termiņā nedrīkst apmeklēt skolu, interešu izglītības un citas aktivitātes. Valstu saraksts pieejams Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0.

Skolēnu testēšana rudens brīvlaikā augstas saslimstības apstākļos neattiecas uz pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu un profesionālās izglītības iestādēm, kurām nav noteikts rudens brīvlaiks. Attiecīgajās izglītības iestādēs testēšana turpinās atbilstoši esošajam grafikam.

Tā kā valstī no 11.oktobra uz trim mēnešiem ir izsludināta ārkārtējā situācija, Izglītības un zinātnes ministrija aicina vecākus un skolēnus ļoti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību brīvlaikā pulcēties publiskās vietās, pārvietoties ar sabiedrisko transportu, doties ekskursijās vai ceļojumos, savukārt skolotāji aicināti ar skolēniem pārrunāt, kāpēc šajā situācijā ir ārkārtīgi svarīgi katram no mums ievērot noteiktos ierobežojumus, lai pārvarētu Covid-19 pandēmiju.

Latvijas mērķis ir uzvarēt vīrusu un sekot valstu piemēriem, kas spējušas nepārslogot savu veselības sistēmu. Aicinām katru no jums atbildīgi izturēties pret valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, līdz minimumam tuvākajās nedēļās samazināt fiziskos kontaktus, lai kopīgi pārvarētu krīzi. Tie, kas var, aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo tas ir vienīgais veids, kādā pārvarēt Covid-19 krīzi un atgriezties dzīvē bez ierobežojumiem un bailēm.

Atgādinām, ka izglītības iestādēs drīkst ierasties tikai personas bez saslimšanas pazīmēm.

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tālr. 67047704, 67047834,
67047893

 

Informācija par darbu ārkārtējā situācijā

Nikodema Rancāna konkurss izcilākajiem Latgales reģiona pedagogiem 2020/2021

SVEICAM NAUTRĒNU VIDUSSKOLAS SKOLOTĀJU

VALENTĪNU TURLAJU

ar iegūto N.Rancāna balvu un izcilākā Latgales reģiona pedagoga titulu!

Par spīti visādiem ierobežojumiem šogad atkal notika Nikodema Rancāna vārdā nosauktais konkurss Latgales pedagogiem. Šogad īpaši tika aicināti pieteikties skolotāji, kas rūpējas par latgalisko vērtību stiprināšanu.

Visi nominanti tika vērtēti trijās grupās: pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu un augstskolu pedagogi. Kā arī tika aicināti pieteikties skolu direktori, kas šajā laikā strādājuši, lai saliedētu savus darba kolektīvus.

Konkursa mērķis – ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā i veicinot latgalisko kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē.

Apsveicama ir jaunu metožu un pieeju, stratēģiju, metodisko darbu izstrāde. Visās nominācijās pretendentiem tika piešķirti papildu punkti pie izvērtēšanas, ja mācību process tiek organizēts arī latgaliešu valodā. Visās nominācijās pretendentiem apsveicama ir moderno tehnoloģiju praktiska pielietošana mācību darbā.

Nikodema Rancāna konkursa balvu ir iedibinājusi Latgaliešu kultūras biedrība (LKB) un konkursa rīkošanu īsteno kopā ar sadarbības partneriem. Ar konkursa aktualitātēm var iepazīties arī latgaliešu kultūras ziņu portālā lakuga.lv

Noslēgumā jāatgādina, ka izcilais katoļu garīdznieks un pedagogs Nikodems Rancāns (1870–1933) ir Latgales pirmās atmodas darbinieks ar iespaidīgu devumu Latgales kultūrā un izglītībā. Balvas pasniegšanas svinīgā ceremonija katru gadu tiek rīkota kādā no Latgales pašvaldībām. Iepriekšējos gados balvas pasniegšanas ceremonija ir notikusi Rēzeknē, Ludzā, Viļānos, Preiļos.

 

Jauni siekalu savākšanas testi - svābi

Informējam, ka no 04.10. skrīninga  testēšanas metodei parauga ņemšanai tiks izmantoti speciāli savākšanas komplekti -  sampling swab. Tas ir paredzēts TIKAI skolēniem. Tie ir neilona kociņi, kam nav garšas un kuras nesatur kaitīgas vielas. Komplekti ir pakļauti speciālajai apstrādei – sterilizācijai, par ko liecina  zīme uz iepakojuma Sterile EO (ar to pašu metodi sterilizē medicīnas ierīces un aparatūru). Komplektiem ir sertifikāts un informācija par to ir norādīta uz iepakojuma - CE 0197 (sertifikāts pielikumā). Sertifikāts ir pieņemts visā Eiropas savienībā. Komplekti ir ražoti no speciālā materiāla – neilona, un ir domāti vieglākai un netraumējošai mutes dobuma un gļotādu materiāla savākšanai. Neilons ātri iesūc izmeklējamo materiālu. 

Parauga savākšanas komplektu nevar izmantot divas reizes, jo tas irvienreizlietojams, kā arī nedrīkst izmantot gadījumos, kad ir bojāts iepakojums. 

Atbalsts Rēzeknes novada skolēniem

Uzņēmēji aicina ciemos

Rēzeknes novada pašvaldība 18. septembrī rīko pasākumu "Uzņēmēji aicina ciemos", kura laikā varēs klātienē iepazīties ar novada uzņēmējiem. Dienas garumā ikvienam interesentam būs iespēja apmeklēt daudzus uzņēmējus, gūt vērtīgu pieredzi un motivāciju, dzirdēt viņu stāstus, izmēģināt roku amata prasmēs, kā arī nogaršot dažādus vietējos labumus. 
 

Precizēta informācija par testēšanu un pašizolāciju

25.08.2021.

Par testēšanas norisi skolās un pašizolācijas ievērošanu skolēniem. Precizēta informācija

Šonedēļ izglītības iestādēs tika uzsākta līdz šim apjomīgākā Covid-19 testēšana. Kopumā process norit sekmīgi, izkristalizējušās atsevišķas lietas, kam iesakām pievērst uzmanību.

1. Katrai izglītības iestādei ir sava apkalpojošā laboratorija, kas nodrošina audzēkņu un personāla testēšanu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar savas laboratorijas pārstāvjiem.

2. Katrai skolai tiek piegādāti personalizēti stobriņi siekalu paraugu savākšanai. Situācijā, ja kāds skolēns nav ieradies skolā uz testēšanu, vai stobriņu skaits piegādāts ar rezervi, testēšanā neizmantotos stobriņus NEDRĪKST iepakot kopā ar stobriņiem, kuros ir siekalu paraugi. Neizmantotie stobriņi jānodod kurjeram ATSEVIŠĶĀ iepakojumā. Nākamajā piegādes reizē tiks piegādāti jauni stobriņi. Neizmantotos stobriņus nedrīkst izmantot citās reizēs.

3. Vakcinētiem vai pārslimojušiem bērniem un darbiniekiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu tests NAV jāveic.

4. Testēšans procesu koordinē izglītības iestāde sadarbībā ar sev piesaistīto laboratoriju, ievērojot drošus apstākļus un ievērojot regularitāti – vienu reizi nedēļā.

5. Testējamo skolēnu sarakstu sagatavo atbilstoši laboratorijas norādījumiem. Svarīgi pievērst uzmanību:

 • sarakstā iekļauj tikai tos skolēnus, kuri nav vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19,
 • īpaša uzmanība jāpievērš norādāmajiem datiem (personas kods, e-pasta adrese).

5. Testēšanas rezultātus saņems iepriekš norādītā e-pastā un LR E-veselības sistēmā. Pilngadīgs skolēns testa rezultātus varēs apskatīties pats, nepilngadīga skolēna vietā to varēs izdarīt vecāki vai viņa likumiskie pārstāvji.

Par pašizolācijas ievērošanu, atgriežoties no ārvalstīm

Ja skolēns ir ieradies no valsts, kurā 14 dienu kumulatīvais Covd-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 75, viņš nevar doties uz skolu un ir jāievēro 10 dienu pašizolācija. Valstu saslimstības rādītāji ar Covid-19 ir pieejami SPKC tīmekļa vietnē - https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0

Pašizolāciju var neievērot personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Pašizolāciju var neievērot bērni līdz 12 gadu vecumam (līdz 2021.gada 1.septembrim – arī pārējie nepilngadīgie), kas ceļo kopā ar pieaugušajiem, kuri atbrīvoti no pašizolācijas prasības. Tomēr šādos gadījumos bērni 10 dienas kopš izbraukšanas no augsta riska valsts neveido ciešus kontaktus ar personām ārpus savas mājsaimniecības, neapmeklē publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus (t. sk. nepiedalās izglītības procesā), neizmanto sabiedrisko transportu.

Pašizolācijas laiku var saīsināt, ja 7. dienā veic atkārtotu testu un tas ir negatīvs.

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tālr. 67047704, 67047834,
67047893

“Ontonam Kūkojam – 80”

Ceturtdien - 2.09.2021 adaptācijas diena

1.SEPTEMBRIS NAUTRĒNU VIDUSSKOLĀ

1.SEPTEMBRIS BĒRZGALES PAMATSKOLĀ

Par siekalu paraugu skrīningu izglītības iestādēm

Informācija

Aktuāla informācija

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar

Epidemioloģiskās drošības likuma

3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu,

19. panta pirmo un 2.daļu, 19.pantu,

30. panta trešo daļu, 31. panta piekto daļu,

39. panta pirmo un otro daļu,

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma

4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,

11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. un 21. punktu,

6.panta otro daļu, 6.panta otro daļu, 6.4 panta otro daļu, 6.7 panta pirmo, otro un trešo daļu, 6.9 panta otro daļu un 10.4 panta trešo daļu un

Farmācijas likuma 5. panta 3. un 12. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A., 170A., 172A., 174A., 179A., 184A., 189A., 189B., 192A., 193A., 196A., 198A., 203A., 206A., 208A., 213A., 223A., 233A., 237A., 246. nr.; 2021, 2B., 4B., 9A., 14A., 22A., 25A., 29A., 35A., 38C., 40A., 46., 50A., 50C., 54A., 60A., 64B., 68B., 71A., 76A., 82A., 83A., 84B., 85A., 92B., 95A., 102C., 104A., 112A., 114A., 120B., 123., 129., 134A., 153A nr.) šādus grozījumus:

“6.2.10. izglītības programmas apguvē vienas klases, grupas vai kursa ietvaros;”.

“14.610. šo noteikumu 40.33 punktā minētajās sporta sacensībās ārtelpās sacensību norises vietā (autosportā – ātrumposma norises teritorijā) vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 500 personas (ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, bet šo noteikumu 40.37 punktā minētajā gadījumā – neieskaitot skatītājus). Sporta sacensības ārtelpās drīkst organizēt jebkura persona, un tajās drīkst piedalīties arī bērni, kas jaunāki par septiņiem gadiem;”.

“Izglītības procesa īstenotājam, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu izglītības pakalpojumu sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no laboratorijas, no izglītojamā vai no nodarbinātā iegūto informāciju par sadarbspējīga vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta esamību vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.”.

VI.1 Izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumi

 1.  noteiktos pamatprincipus (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošās prasības.
 1. eslodzījuma vietā ar ieslodzījuma vietas ārstniecības personas izglītojamiem izsniegtu izziņu (forma 27/u)) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai, piedalās:

40.2 4. pakalpojumu (t.sk. ēdināšanas, transporta, uzkopšanas pakalpojumi) sniedzēji.

40.3 Bērnu uzraudzības pakalpojumu īsteno klātienē, ievērojot šo noteikumu 4. punktā noteiktos pamatprincipus (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošās prasības. Pakalpojumu sniedz persona ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma.  Pakalpojuma sniedzējs veic testēšanu atbilstoši Slimības un profilakses kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu neveic personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

40.4 Izglītības procesu klātienē īsteno, izņemot šo noteikumu 40.61.apakšpunktā minēto gadījumu:

40.4 1. pirmsskolas izglītības programmā;

40.4 2. vispārējās pamatizglītības programmā no 1.– 3. klasei;

40.4 3. speciālās izglītības iestādē;

40.4 4. speciālās izglītības klasē, kurā īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;

40.4 5. speciālās izglītības klasē, kurā īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem;

40.4 6. sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni”;

40.4 7. audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem;

40.4 8. individuālās nodarbībās mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu mācību priekšmetos, kurus īsteno individuālo nodarbību formā atbilstoši mācību priekšmeta specifikai;

40.4 9. profesionālās izglītības programmu, izņemot profesionālās ievirzes izglītības programmas un augstākās izglītības studiju programmas, praktiskās daļas apguvē vienas grupas ietvaros;

40.4 10. profesionālās izglītības (t.sk. profesionālās ievirzes) programmas izglītojamā patstāvīgu praktisko iemaņu individuālai apguvei izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes;

40.4 11. praktiskās mācībās un pārbaudījumos,  kas nepieciešami kvalifikācijas uzturēšanai un atbilstoši normatīvajiem aktiem personai mācības nepieciešamas iecelšanai amatā vai darba tiesisko attiecību nodibināšanai un izpildei, sertifikāta, licences, apliecinājuma, apliecības un cita tamlīdzīga dokumenta saņemšanai, uzturēšanai, termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, kā arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un kompetences atbilstības apliecināšanai.

40.5 Izglītības iestāde:

40.5 1. nosaka kārtību un atbildīgos par šo noteikumu 4. punktā noteikto pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un nodarbināto (izņemot augstākās izglītības studiju programmās) testēšanu, izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi, koplietošanas telpu, laboratoriju, dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu, profesionālās izglītības programmas izglītojamā patstāvīgu praktisko iemaņu individuālu apguvi izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes;

40.5 2. iepazīstina ar šo noteikumu 40.51. apakšpunktā minēto kārtību izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus, nodarbinātos un pakalpojumu sniedzējus, kā arī to publisko iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē;

40.53. nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu astronomiskās stundas ietvaros atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpu individuālajam vēdināšanas režīmam un ikreiz, kad mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 1000 ppm;

40.54. organizē pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamo testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Ieslodzījuma vietā izglītojamam testēšanu organizē ieslodzījuma vietas ārstniecības persona. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Ieslodzījuma vietā testēšanu neorganizē izglītojamajiem ar ieslodzījuma vietas ārstniecības personas izglītojamajiem izsniegtu izziņu (forma 27/u) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, par pabeigtu vakcinācijas vai pārslimošanas faktu;

40.55. organizē nodarbināto (izņemot augstākās izglītības programmā) testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu neveic nodarbinātajiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

40.6 Izglītības iestādēs, izņemot koledžās un augstskolās, izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam lēmumam (valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu bez saskaņošanas ar dibinātāju), un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai:

40.61. īsteno attālināti pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem izglītojamiem), pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamam, ja viņam noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī, ja izglītības programmas īstenošanas vietā - ieslodzījuma vietā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka rīkojumu ir izsludināta karantīna;

40.62. var īstenot attālināti:

 40.62.1. tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogam noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi.

40.62.2. tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogs nevar īstenot mācību procesu klātienē citu izglītības iestādes vadītāja vai dibinātāja noteiktu pamatotu iemeslu dēļ;

40.62.3. individuālās konsultācijās mācību priekšmetos (kursos), kuros izglītojamiem ir paredzēti valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā 2021./2022. mācību gadā;

40.6 2.4. individuālās konsultācijās izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

40.7 Izglītības iestādes dibinātājs nosaka kārtību, kādā pieņem un saskaņo šo noteikumu 40.6punktā minēto lēmumu.

40.8 Izglītības iestādes dibinātājs (valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs) apkopo informāciju par attiecīgajā kalendārajā nedēļā izglītības iestāžu vadītāju šo noteikumu 40.6 punktā noteiktajos gadījumos pieņemtajiem lēmumiem un līdz nākamās nedēļas pirmdienai to nosūta Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

 1. 4 Izglītības iestādē izglītojamo (izņemot pirmsskolas izglītības pakāpē un augstākās izglītības studiju programmas) Covid-19 testa veikšana notiek sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testu. Izglītības iestādei ir tiesības nodot minēto izglītojamo datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir), pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa)) un pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi attiecīgajai lIzglītības iestādei ir tiesības nodod laboratorijām nodarbināto datus vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir), pilsonības valsts, dzimšanas datums, izglītības iestādes nosaukums. Ja nodarbinātie un izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (t.sk. profesionālās ievirzes izglītības programmās) atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, tad viņi ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē veic Covid-19 testupatstāvīgi laboratorijā, kura sadarbojas ar attiecīgo izglītības iestādi un kurai ir nodoti izglītojamā un nodarbinātā dati.Pozitīva Covid-19 testa gadījumā laboratorija par to informē attiecīgo izglītības iestādi.

40.10 Ja izglītojamam ir veikta testēšana atbilstoši šo noteikumu 40.54. apakšpunktam, tad izglītojamais ir tiesīgs piedalīties klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī darbā ar jaunatni aktivitātēs, uzrādot atbildīgajai personai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Izglītojamais ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu ir tiesīgs piedalīties klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī darbā ar jaunatni aktivitātēs, uzrādot to atbildīgajai personai.

40.11 Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegu, izņemot:

40.111. šo noteikumu 6.3.1.1. un 6.3.1.4. apakšpunktā minētos gadījumos;

 1. 42. nodarbinātie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
 2. 4izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ja telpā neatrodas personas bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta;

40.11 6. sporta stundas norisē fizisko aktivitāšu laikā.

40.12 Papildus šo noteikumu 40.2 3. apakšpunktā noteiktajam neformālās izglītības (tai skaitā interešu izglītības), izņemot vienas un tās pašas klases, profesionālās izglītības grupas (kursa) vai pirmsskolas izglītības grupas ietvaros, un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas īstenotājs klātienē nodrošina, ka:

40.12 1. mācības notiek pēc iepriekšēja pieraksta;

40.12 2. mācības iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram izglītojamam ir ne mazāk kā 3 m2 no pieejamās platības, vai ārtelpās ne vairāk kā 40 izglītojamiem;

40.12 3. regulāri vēdina mācību telpas astronomiskās stundas ietvaros vismaz 15 minūtes;

40.12 4. pirmās palīdzības mācību laikā personas lieto respiratoru bez vārsta un to, ka pirmās palīdzības mācību laikā tiek nodrošināti visi piesardzības pasākumi atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izstrādātajām un Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības inspekcijas saskaņotajām rekomendācijām.

40.13 Koledžās un augstskolās studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē piedalās personas tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

40.14Augstskolas un koledžas, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, ir tiesīgas pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot studiju kvalitātes līmeņa nesamazināšanos.

40.15 Koledžas un augstskolas, īstenojot augstākās izglītības programmas:

40.15 1. ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms 2021./2022. akadēmiskā gada sākuma informē reflektantu un studējošo (tostarp ārvalsts) par šajos noteikumos, koledžas un augstskolas noteiktajām prasībām;

40.152. apkopo informāciju par ārvalsts studējošā ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijas Republikā, kā arī, ja tas iespējams un nepieciešams, sadarbībā ar studējošo nodrošina viņam iespēju ievērot pašizolāciju, ja ārvalsts studējošais ir informējis koledžu vai augstskolu par ierašanos Latvijas Republikā studiju programmas apguvei klātienē;

40.153. nosaka papildu prasības, ja ārvalsts studējošais pašizolāciju nodrošina koledžas vai augstskolas dienesta viesnīcu, un informē par tām studējošos un nodarbinātos.

40.16 Bērnu nometnes organizē, ievērojot šādus nosacījumus:

40.16 1. nometnēs vienā grupā atrodas ne vairāk kā 20 personas;

40.162. nometnēs vienlaicīgi var darboties vairākas grupas, ja šo grupu dalībnieki nesatiekas un tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības;

40.163. nometnes norise notiek tikai noteiktā teritorijā (norises vietā);

40.164. aktivitātes ārpus šīs teritorijas nerīko, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji;

40.165. nometnē ir noteikta atbildīgā persona un izstrādāta procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai darbinieku vidū konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums;

40.166. nometnes organizēšanā ievēro Valsts izglītības satura centra vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem.

40.17 Bērnu nometnē piedalās dalībnieki un darbinieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma, rezultātu, kuru uzrāda atbildīgajai personai. Covid-19 testu neveic personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Ja personai ir veikta testēšana atbilstoši šo noteikumu 40.54. apakšpunktam, tad persona ir tiesīga piedalīties bērnu nometnē, uzrādot atbildīgajai personai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

40.18Darbā ar jaunatni klātienes aktivitātēs, uz kurām nav attiecināmi citi šo noteikumu nosacījumi, piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī personas ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda atbildīgajai personai.

40.19 Darba ar jaunatni īstenotājs klātienē nodrošina, ka:

40.19 1. aktivitātes notiek pēc iepriekšēja pieraksta;

40.19 2. aktivitātes iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 jauniešiem un vienam jaunietim ir ne mazāk kā 3 m2 no pieejamās platības, vai ārtelpās ne vairāk kā 40 jauniešiem;

40.19 3. regulāri vēdina telpas astronomiskās stundas ietvaros vismaz 15 minūtes.

40.20 Starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā organizē klātienē, ievērojot šo noteikumu 4.punktā minētos pamatprincipus un no tiem izrietošās prasības. Klātienē piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā pirms pārbaudījuma sākuma, rezultātu.

40.21 Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, par mācību dienām, kad izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu 40.61. apakšpunktam izglītības ieguves procesu daļēji vai pilnībā īsteno attālināti, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.

40.22 Vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, par mācību dienām, kad izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu 40.61.apakšpunktam izglītības ieguves procesu daļēji vai pilnībā īsteno attālināti, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā.

40.23 Pašvaldību atbalstam, ko sniedz atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, nepiemēro šo noteikumu 9. punktā minēto ierobežojumu bērna prombūtnei veselības stāvokļa vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ.

40.24 Ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 40.61. apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti:

40.24 1. lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām:

40.24 1.1. pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai;

40.24 1.2. ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatava ēdiena vai pārtikas paku piegāde vai pārtikas karšu nodrošināšanai;

40.24 1.3. ja šo noteikumu 40.24 1.1. un 40.24 1.2. apakšpunktā minētā izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas šo noteikumu 40.24 .1.1. un 40.24 .1.2. apakšpunktā minētā izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 40.24 1.1. un 40.24 1.2. apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;

40.24 1.4. valsts izglītības iestāde saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši iestādes vadītāja lēmumam var izlietot attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai. Ja valsts izglītības iestādē ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs tos izlietot 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena, pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai. Lai nodrošinātu minēto piegādi, valsts izglītības iestāde vienojas ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;

40.24 2. lai izlietotu speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju:

40.24 2.1. pašvaldība atbilstoši pašvaldības domes lēmumam minēto mērķdotāciju var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai;

40.24 2.2. ja speciālās izglītības iestādes izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas speciālās izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi minēto mērķdotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 40.24 2.1. apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta mērķdotācijas pārskaitīšanu.

40.25 Organizējot pamatizglītības programmas daļā paredzēto mācību satura apguvi ģimenē atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13.oktobra noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 22.punktam:

40.25 1. tajā ietverto regulējumu attiecina  arī uz 7. un 8. klases izglītojamiem;

40.25 2. nepiemēro noteikumu 22.1. apakšpunktā noteikto prasību iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu.

40.26 Izglītības iestādes dibinātājs izglītības iestādē nodrošina (valsts izglītības iestādē – iestādes vadītājs) ar Covid-19 saistīto piesardzības pasākumu un citu šo noteikumu prasību īstenošanas dēļ radušos izmaksu (ko dibinātājs vai iestāde segusi no saviem finanšu līdzekļiem) analītisko uzskaiti, norādot izmaksu pieaugumu vai samazinājumu (salīdzinājumā ar laikposmu no 2019. gada 1. augusta līdz 31. decembrim) šādās izdevumu pozīcijās un atbilstoši šādām budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kategorijām:

40.26 1. atalgojums un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas;

40.26 2. izglītības iestādes uzturēšanas izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 40.26 1. vai 40.26 3. apakšpunktā;

40.26 3. izdevumi par precēm un pakalpojumiem;

40.26 4. kapitālie izdevumi.

 1. 4Sporta treniņi (nodarbības) interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamiem, sporta treniņi (nodarbības) bērnu diennakts nometnēs, kā arī personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu (tai skaitā individuāla apmeklējuma ietvaros) iekštelpās notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

40.271. vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 25 m2 no treniņa (nodarbības) norises telpas platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 15 m2 no ūdens virsmas platības), un sporta treniņa (nodarbības) telpu (kurā notiek treniņprocess) piepildījums nepārsniedz 20 % no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra. Peldētapmācības peldbaseinos vienam peldētapmācības programmas audzēknim jānodrošina ne mazāk kā 6 m2 no ūdens virsmas platības;

40.272. grupu treniņos vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas. Ja to pieļauj attiecīgās sporta treniņa (nodarbības) norises telpas platība, tiek ievēroti šo noteikumu 40.271. apakšpunkta nosacījumi, dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs;

40.275. sporta treniņa (nodarbības) laiks nepārsniedz 90 minūtes;

40.276. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;

40.279. tiek nodrošināta apmeklētāju (tai skaitā izglītojamo) un iesaistīto nodarbināto reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija). Ja konstatēta saslimšana ar Covid-19, pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma nodod apmeklētāju (tai skaitā izglītojamo) un sporta treniņos (nodarbībās) iesaistīto nodarbināto personas datus, kā arī sniedz informāciju par sporta treniņa (nodarbības) norises datumu un vietu/telpu);

40.2710. sporta treniņa (nodarbības) organizators:

40.2710.1. ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas izstrādātu sporta treniņu (nodarbību) drošības protokolu, kā arī iekštelpu sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumus;

40.2710.2. sadarbībā ar sporta treniņa (nodarbības) norises vietas nodarbinātajiem kontrolē, kā personas sporta treniņu (nodarbību) norises laikā ievēro tām noteiktos pienākumus;

40.2710.3. nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu, un informē nodarbinātos, apmeklētājus (tai skaitā izglītojamos) un izglītojamo likumiskos pārstāvjus par minētajiem pasākumiem, norādot atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju. Šī persona:

40.2710.3.1. atrodas sporta treniņa (nodarbības) norises vietā tā darbības laikā;

40.27 10.3.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sporta treniņa (nodarbības) norises vietā;

40.2710.3.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sporta treniņa (nodarbības) norises vietā esošo personu skaitu.

 1. 4Sporta treniņi (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.
 1. 4 Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamo sporta treniņu (nodarbību) organizators papildus šo noteikumu 40.27 punktā minētajiem nosacījumiem nodrošina, ka:
 2. 4.1. mācību process tiek īstenots, veicot izglītojamo un nodarbināto, kuri, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar izglītojamiem, iknedēļas testēšanu. Izglītojamo testēšanu var neveikt, ja izglītojamo skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Covid-19 testu var neveikt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

40.293. informē izglītojamā likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību izvērtēt izglītojamo līdzdalību sporta treniņā (nodarbībā), lai nodrošinātu, ka izglītojamais neapmeklē sporta treniņu (nodarbību), ja viņam ir akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai jāievēro izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības.

 1. 4 Uz sporta treniņiem (nodarbībām), kuros piedalās un kuru norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, attiecināmi tikai šo noteikumu 40.27 4., 40.27 8. un 40.27 9. apakšpunktā minētie nosacījumi.
 1. 4 Latvijas izlases (tai skaitā jauniešu un junioru), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu sportistu (ja sporta sacensībās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem), kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru izglītojamo sporta treniņi (nodarbības) notiek gan iekštelpās, gan ārtelpās un uz tiem neattiecas šo noteikumu 40.27 un 40.28 punktā minētie nosacījumi.
 1. 4 Sporta sacensības iekštelpās notiek, ievērojot šādus nosacījumus:
 1. 4 Sporta sacensības ārtelpās notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

40.331. sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru);

40.332. sacensību norises vietā (autosportā – ātrumposma norises teritorijā) vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus, bet šo noteikumu 40.37 punktā minētajā gadījumā – neieskaitot skatītājus);

40.333. vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);

40.334. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;

40.335. apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli;

 1. 44 punktā noteikto pienākumu izpildi.
 1. 4 Šo noteikumu 4un 4 punktā minētie nosacījumi neattiecas uz šādu sporta sacensību norisi:
 2. 4starptautisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautām starptautiskām sporta sacensībām (tai skaitā pirms sacensībām paredzētie oficiālie treniņi) sportistiem vecumā no septiņiem gadiem;
 3. 4
 4. 4personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 1. 4 Sporta sacensību organizators:

40.36 Starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir šādi papildu pienākumi:

40.361. nodrošināt attiecīgā sporta veida (kurā notiek starptautiskais sporta pasākums) starptautiskās sporta federācijas noteikumu ievērošanu (īpaši attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai);

          40.362. noteikt atbildīgo ārstniecības personu par starptautiskā sporta pasākuma norises laikā veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai;

40.363. kontrolēt, kā šo noteikumu 61.4 punktā minētie sportisti, sporta darbinieki un starptautisko sporta organizāciju pārstāvji nodrošina noteikto pienākumu izpildi;

40.364. nekavējoties informēt attiecīgo starptautisko sporta federāciju, ja sportists, sporta darbinieks vai starptautisko sporta organizāciju pārstāvis nepilda viņam noteiktos pienākumus un atbilstoši attiecīgās starptautiskās sporta federācijas noteiktajai procedūrai lemt par attiecīgajai personai izsniegtās akreditācijas anulēšanu dalībai starptautiskajā sporta pasākumā Latvijā;

40.365. starptautiskā sporta pasākuma norises vietā nodrošināt šo noteikumu 61.4 4. apakšpunktā minēto dokumentu (aizpildīto apliecinājumu un personai Covid-19 diagnostikai veikto laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu) pieejamību. Aizpildītie apliecinājumi iznīcināmi 30 dienas pēc starptautiskā sporta pasākuma noslēguma.

40.37 Skatītāji sporta sacensības drīkst apmeklēt šādos gadījumos:

40.37 1. personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ja ievēro šādus nosacījumus:

40.371.1 tiek nodrošināts, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu;

40.371.2. tiek ievērotas šo noteikumu 38.31 punktā minētās prasības publisko pasākumu apmeklēšanai;

40.37.1.2.3. ja sporta sacensības norisinās iekštelpās, tiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm;

40.37.2. personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu, ja ievēro šādus nosacījumus:

40.372.1. sporta sacensības norisinās ārtelpās;

40.372.2. tiek nodrošināts, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu;

40.372.3. tiek ievērotas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu publisko pasākumu apmeklēšanai;

40.372.4. ja sporta sacensībās atsevišķā skatītāju zonā atrodas arī ar personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (kuras netiek ieskaitītas šo noteikumu 40.33 2. apakšpunktā minētajā personu skaitā), tiek nodrošināts, ka to plūsma nepārklājas.

40.38 Uz epidemioloģiski drošu sporta norišu izmēģinājumprojektiem (pilotprojektiem), kuru organizēšana ir saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju un kuru norises epidemioloģiskās drošības prasības saskaņojis Slimību profilakses un kontroles centrs, neattiecas šajos noteikumos ierobežojumi sporta treniņu (nodarbību) un sporta sacensību organizēšanai.”

11. Papildināt noteikumus ar 45.4punktu šādā redakcijā: “45.4 Izglītības un zinātnes ministrija no Valsts izglītības informācijas sistēmas nodod Nacionālā veselības dienestam par studējošajiem augstākās izglītības programmā šādus datus - vārds (vārdi)), uzvārds, personas kods, augstākās izglītības iestādes reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā un nosaukums, koledžas un augstskolas studiju programma, kurss, dzimšanas gadu, dzimumu, valstiskā piederība. Nacionālais veselības dienests katra mēneša pirmajā nedēļā iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par stāvokli uz iepriekšējo mēneša pēdējo darbadienu par studējošo vakcinācijas aptveri sadalījumā pa iepriekš norādītajiem datu laukiem.”;

12. Svītrot šo noteikumu 105.punktu.

13. Papildināt noslēguma jautājumus ar 106., 107.,108., 109., 110., 111., 112., 113., 114. un 115. punktu šādā redakcijā:

“106. Pirms 2021./2022. mācību gada sākuma izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē no 2021.gada 23.augusta līdz 2021.gada 30.augustam ierodas izglītības iestādē un veic Covid-19 testu, kuru turpmāk atkārtoti veic atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Izglītojamie, kuri apgūst speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem speciālās izglītības iestādē vai speciālās izglītības klasē, var tikt testēti no 2021.gada 23.augusta līdz 2021.gada 4.septembrim. Ieslodzījuma vietā esošo izglītojamo testēšanu no 2021.gada 23.augusta līdz 2021.gada 30.augustam par valsts budžeta līdzekļiem organizē ieslodzījuma vietas ārstniecības personāls. Ieslodzījuma vietā izglītojamo Covid-19 testa organizēšana notiek sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testu.

 1. līdz 2021.gada 30.augustam ir patstāvīgi veikuši Covid-19 testu un tas ir negatīvs, ir tiesīgi piedalīties izglītības procesā ar 2021.gada 1.septembri, uzrādot apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) atbildīgajai personai. Izglītojamā turpmākā dalība izglītības procesā notiek atbilstoši šo noteikumu 40.5apakšpunktā noteiktajai kārtībai.
 1. Šo noteikumu apakšpunktā noteikto gaisa monitorēšanu veic tiklīdz izglītības iestādē ir pieejami gaisa kvalitātes mērītāji.

109. Ne vēlāk kā līdz 2021.gada 10.oktobrim koledžās un augstskolās studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē var piedalīties personas arī ar testēšanas sertifikātu par negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā, rezultātu, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.

110. Līdz 2021.gada 31.augustam klātienē norisinās iestājpārbaudījumi (ne vairāk kā 10 personām) uzņemšanai formālās izglītības programmās pamata un vidējās izglītības pakāpē, kā arī augstākās izglītības pakāpē studiju programmās, kurās iestājpārbaudījums ietver praktisko daļu un to nav iespējams īstenot attālināti. Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci. Iestājpārbaudījuma organizētājs nodrošina iespēju kārtot iestājpārbaudījumu noteiktajā papildtermiņā personām, kuras nevar piedalīties iestājpārbaudījuma norisē, jo Covid-19 infekcijas dēļ atrodas karantīnā vai izolācijā un to var dokumentāri pierādīt. Lai piedalītos iestājpārbaudījuma norisē klātienē, personām pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs. Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem. Covid-19 testu neveic personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka ir pilnībā vakcinējušās pret Covid-19 infekciju.   

111. Līdz 2021.gada 31.augustam pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās līdz 24 bērniem no vienas izglītības iestādes vai pašvaldības, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus un vismaz mēnesi nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību.

112. Persona, kura sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu, līdz 2021.gada 31.augustam ir tiesīga īstenot minēto pakalpojumu bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta un bez apliecinājuma par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

113. Līdz 2021.gada 31.augustam profesionālās izglītības ieguvē izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot situāciju un konkrētās profesionālās izglītības programmas specifiku, var ar rīkojumu samazināt kvalifikācijas prakses apjomu ne vairāk kā par 320 stundām profesionālās vidējās izglītības programmās un arodizglītības programmās, ne vairāk kā par 240 stundām profesionālās pamatizglītības programmās un ne vairāk kā par 200 stundām profesionālās tālākizglītības programmās, kuras īsteno ieslodzījuma vietās, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

113.1. kvalifikācijas prakse nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei līdz 2021. gada 31. augustam;

113.2. kvalifikācijas praksi atbilstoši profesijas specifikai nav iespējams īstenot attālināti;

113.3. kvalifikācijas praksi nav iespējams īstenot klātienē individuāli vai tās norises laikā nav iespējams ievērot divu metru distanci un novērst saskarsmi ar citiem izglītojamiem;

113.4. konkrētā izglītības programma nav modulārā programma, izņemot profesionālās tālākizglītības programmas, kuras īsteno ieslodzījuma vietās.

114. Ieslodzījuma vietās izglītojamo testēšanu organizē atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes noteiktajai kārtībai sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testu.

115. Līdz 2021. gada 31.augustam, organizējot papildu mācību pasākumus, tai skaitā 10. un 11. klasei, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 35. punktam, papildu mācību pasākumu ilgums nepārsniedz trīs nedēļas. Papildu mācību pasākumus klātienē var organizēt ne vairāk kā 10 izglītojamiem grupā, lietojot mutes un deguna aizsegus un ievērojot divu metru distanci, kā arī ievērojot citas šajos noteikumos minētās epidemioloģiskās drošības prasības. Papildu mācību pasākumus klātienē īsteno, veicot to norisē iesaistīto izglītības iestādē nodarbināto un izglītojamo iknedēļas testēšanu. Izglītojamo testēšanu neveic, ja izglītojamo skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Covid-19 testu var neveikt šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas. Papildu mācību pasākumus ārtelpās var organizēt ne vairāk kā 20 izglītojamiem grupā, nodrošinot divu metru distanci.”

Ministru prezidents                                                      Arturs Krišjānis Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre                                  Anita Muižniece

                                                                                

Iesniedzējs:

Izglītības un zinātnes ministre                                  Anita Muižniece

Vizē:

Valsts sekretāra vietniece-

Struktūrfondu departamenta direktore,

valsts sekretāra pienākumu izpildītāja                              S. Šmīdlere