Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

ABSOLVENTU SALIDOJUMS

Projektu dienas

Pavasara talka

Vecāku diena

Dzeivuo puosoka

Dari pats un iemāci citiem

Skolēnu erudīts

13. februārī plkst. 9.00- 10.40

8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Nautrēnu vidusskola Pozitīvo resursu programma “Dzīvotprieka skola” 12.02.2018.

 

Pozitīvo resursu programmas “Dzīvotprieka skola” ietvaros tiks organizēta nodarbība ar profesionālo kouču, kuras galvenais mērķis rast jaunas iespējas skolēnu pašizaugsmei.

12. februārī notiks 2 stundu gara nodarbība, kur skolēni atraktīvā un radošā procesā strādās ar sava pašmotivācijas celšanu. Sapratīs, ka viss ir iespējams un rezultāta sasniegšana sākās ar sevis motivāciju. Skolēniem būs iespēja iesaistīties aizraujošā projektā, aktīvā un radošā atmosfērā katrs skolēns apzinās sevi par līderi un varēs “uzvilkt” pašu savu uzzīmēto līdera t-kreklu.

Nodarbības laikā, izmantojot atraktīvās spēles elementus, skolēniem būs iespēja iemācīties sadarboties komandā.

Nodarbības nobeigumā, skolēniem būs iespēja noskatīties īsfilmu, kura mērķis veidot diskusijas klubu par galveno šīs filmas problēmu. Galvenais mērķis iemācīt skolēnus sadarboties viens ar otru, prast komunicēt, uzklausīt, nebaidīties izteikt savu un pieņemt citu cilvēku viedokli, prast analizēt situāciju un pieņemt lēmumu.

Mācību programma ietver sevī 70% praktiskās nodarbošanās, kurā ir iekļauti: koučinga tehnikas, spēles elementi, diskusijas, demonstrācijas, atgriezeniskā saite. Skolēni darbosies pozitīvā, brīvā, nepiespiestā gaisotnē gan individuāli gan komandā. Nodarbība ilgst 2 stundas profesionālā kouča vadībā. Nodarbību vada: Vija Mazure Sertificētais profesionālais koučs.

Gatavojamies starptautiskajam jauniešu apmaiņas projektam Polijā

                        

               Šī gada aprīlī Nautrēnu vidusskolas skolnieku komanda 8 cilvēku sastāvā (Katrīna Adijāne , Gunta Mazure , Alise Sjakste , Sarma Rancāne , Oskars Ivulāns , Kristaps Gorsāns , Ralfs Bilinskis , Kristers Ulbicāns un skolotāja Nellija Žogota ) dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju .  Mūsu skolēniem projektā ‘’By bike to culture ‘’ būs iespēja no 20. aprīļa līdz 28. aprīlim pārstāvēt Latviju Polijas pilsētā Boguchivalā.

Šajā laikā viņiem kopā ar skolēniem no Polijas , Čehijas , Rumānijas un Itālijas būs iespēja arī iepazīt pilsētas apkārtni , izbraukt ar velosipēdiem pa šo reģionu , kā arī attīstīt savas angļu valodas zināšanas un sadraudzēties.

Katru vakaru  kāda no valstīm rīkos Nacionālo balli,  tādējādi dodot iespēju iepazīt ne tikai Polijas kultūru , bet arī citu valstu tradīcijas. Vēlēsim mūsējiem veiksmi !

                                     Projekta dalībnieks Ralfs Bilinskis, 8. klase

Sveiciens svētkos

Pasākums 1. - 6. klasēm

Svētrīts

Dzejas pēcpusdiena

Projekta "Global schools EYD 2015" realizēšanas ietvaros - Nautrēnu vidusskolā-Globālās izglītības diena “Esi drošs!”

Nautrēnu vidusskolas viss kolektīvs gan skolēni, gan skolotāji, tehniskie darbinieki un pagasta pārvaldes darbinieki piedalījās projekta “Global schools” realizēšanā, kopīgi veidojot globālās izglītības dienu “Esi drošs!”.

             Dienas pasākuma mērķis un uzdevumi bija - pārbaudīt skolēnu zināšanas darba drošībā, ugunsdrošībā, ceļu satiksmē, elektrodrošībā un praktiski prast pareizi rīkoties dažādās ekstremālās situācijās.

             Skolēni devās piedzīvojumā deviņās zināšanu “stacijās” un savas prasmes pārbaudīja drošības jautājumos.

Ceļu satiksmes drošības stacijā tika gūta informācija un veikti praktiskie uzdevumi par ceļu satiksmes noteikumiem. Nodarbības notika ar mini ceļazīmēm un luksoforiem.

Elektrodrošības stacijā  – informācijas ieguve un praktiskie uzdevumi par elektrodrošību. Praktiski bija jādarbojas ar dažādām elektrības ierīcēm.

Ugunsdrošības stacijā – informācijas iegūšana un praktiskie uzdevumi par ugunsdrošību. Praktiski bija jāizkļūst no piedūmotas telpas, nekaitējot savai un citu veselībai.

Stacija ”Ugunsdzēsēju darbs” – īstas ugunsdzēšanas automašīnas apskate un izpēte. Interesanti bija darboties ar ūdenssūkni.

Stacijā ”Rīcība ekstremālās situācijās” –praktiskie uzdevumi par rīcību ekstremālās situācijās – plūdos, viesuļvētrā, pērkona un zibens laikā, u.c.

Globalizācijas stacija deva ieskatu par globālajiem mērķim pasaulē, to realizēšanas iespējām.

Glābšanas līdzekļi – informācija un praktiskie uzdevumi par glābšanas līdzekļiem. Noderīga bija darbošanās ar glābšanas vestēm un virvēm.

SOS– nedzirdēta informācija un praktiskie uzdevumi par glābšanas signāliem pasaulē un Latvijā un to pielietošana.

Pirmā medicīniskā palīdzības stacijā – visi varēja izmēģināt pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu sev tuvākajam.

            Pasākums bija izzinošs, ar daudzām praktiskām nodarbībā. Skolēni atzina, ka ieguvuši daudz jaunas, noderīgas informācijas izdzīvošanai un drošībai. Turpmāk daudzi jutīsies par sevi pārliecinātāki negaidītās situācijās.

Nautrēnu vidusskolas skolotājs I.Rjabovskis

NOD “Nautrēnu vidusskolas atbalsta fonds” realizējis LEADER projektu Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000024 “Tautas tērpu iegāde Nautrēnu pagasta JDK “Troks voi!”

Nautrēnu pagasta JDK "Troks voi!" tika izveidots 2012.gadā. Kolektīva izveides mērķis - dažādot laukos dzīvojošo un strādājošo jauniešu saskarsmes un brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicināt tautas garīgā mantojuma saglabāšanu. Kolektīva pastāvēšanas laikā aktīvi koncertējam un piedalāmies dažādos pasākumos gan savā pašvaldībā, gan arī ārpus - sadančos, skatēs, novada dienās. Savai garderobei izmantojam Nautrēnu vidusskolas tērpus. Gatavojoties 2018.gada Vispārējiem Dziesmu un Deju svētkiem, meklējām dažādas iespējas atjaunot tērpu komplektu. Risinot tautas tērpu problēmu, 2016.gadā piedalījāmies Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes projektiem, piesaistot 660 eiro. Realizējot projektu, iegādājāmies svārkus  un apavus meitām.

Tautas tērpu komplekta izveidei vēl bija nepieciešams iegādāties kreklus un zeķes meitām un puišiem, bikses un zābakus puišiem, tāpēc piedalījāmies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektā, tērpu iegādei piesaistot1940,40 eiro, kas ietver 1746,36 eiro publisko finansējumu. Paldies par atbalstu arī Rēzeknes novada domei, kas sniedza atbalstu 194,04 eiro apmērā! 

JDK “Troks voi!” vadītāja I.Ludborža

Nometne Nautrēnu vidusskolā „KARAVĪRA CEĻŠ”

            Pirms Valsts 99. dzimšanas dienas, patriotiskā gaisotnē Rogovkā Nautrēnu vidusskolā notika jauniešu nometne “Karavīra ceļš”. Nometne notika Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursa “Par jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektiem 2017. gadā” ietvaros.

            Triju dienu nometnē piedalījās 25 jaunieši vecumā no 12 līdz 15 gadiem no Bērzgales pamatskolas un Nautrēnu vidusskolas.  Nodarbības topogrāfijā,  ierindas mācībā, novada vēsturē, militārajā mācībā, sportā bija interesantas un aizraujošas. Jaunieši iepazinās ar orientēšanās un tūrisma pamatiem, kā arī katru vakaru izpildīja kolektīva saliedēšanas uzdevumus.

             Nometnes pirmā diena aizritēja ļoti ātri, viss sākās ar iekārtošanos un sadalīšanos nodaļās. Katra nodaļa devās uz jauno karavīru nodarbībām. Nodarbība  skolas muzejā vedināja uz dzimto vietu izzināšanu. Nakts pārgājienā bija daudz pārsteigumu un kāpšanas torņos. Otrā diena sākās ar rīta rosmi, kurā visi piedalījās ar lielāko prieku, šajā dienā bija praktiskās nodarbības. Paši kurinājām ugunskuru, veicām tūrisma un orientēšanas trases, vakarā visi kopā devāmies lāpu gājienā, dziesmām skanot, uz Brāļu kapiem. Pie mums ieradās skolotājs Ivars mācīt patriotiskās dziesmas. Trešajā diena braucām mācību ekskursijā uz Latvijas – Krievijas robežu Grebņevā. Robežsargi iepazīstināja ar Grebņevas robežkontroles punktu un Grebņevas robežjoslas zonu. Varējām redzēt jaunos robežžogus, pētīt robežsargu darbu. Pēc robežsargu tehnikas apskates devāmies uz praktiskajām nodarbībām ar šaušanas, uzbrukuma, aizstāvēšanās elementiem. Labākais jaunais karavīrs bija Valters Viesturs Kačkāns. Atbraucot atpakaļ uz Rogovku, notika nometnes noslēgums, kur visi dalījās savos iespaidos par nometni. Prieks bija šīs dienas pavadīt kopā ar jauniešiem, kuriem tuva valsts vēsture, ģeogrāfija, aizsardzība.

                   Šobrīd, kad Latvijas valdība un Aizsardzības ministrija ir paziņojusi par jaunsargu skaita strauju palielināšanu, tāpēc ir nepieciešams katram uz vietas veicināt bērnu interesi par šo kustību. Ir jāpilnveido bērnu un  jauniešu pilsoniskā apziņa un jāaktualizē patriotiskās vērtības mūsdienu sabiedrībā. Nometnē aktivitātes veicināja patriotismu - skolēnu piederību dzimtajam novadam, Latgalei un Latvijas valstij. Praktiski bērni un jaunieši tika iesaistīti aktivitātēs, kurās mācīja Tēvzemes aizsardzību un drošības sajūtu. Nometne norisinājās veiksmīgi un jaunieši bija ļoti ieinteresēti un atsaucīgi. Paldies Rēzeknes novada IP par atbalstu. Šādas nometnes jāorganizē regulāri – gadā vismaz divas reizes. Nautrēnu vidusskolas varētu būt bāzes vieta.

Nometnes koordinatore Nautrēnu vidusskolas 11.klases skolniece Alise Sjakste

 

Vecāku balle

Angļu ceļojošā teātra’’ Europa Drama’’ izrādes apmeklējums Rīgā

Grupa Nautrēnu vidusskolas 9.-12. klašu skolēnu 8. novembrī apmeklēja angļu ceļojošā teātra ‘’ Europe Drama’’ izrādi , kas tapusi pēc Čārla Dikensa pasaulslavenā romāna ‘’ Olivers Tvists’’ motīviem. Rīgas Russion House telpās aktieri izspēlēja Olivera dramatisko dzīvesstāstu: viņa agro bērnību, smago ikdienu darba namā, iekļūšanu kabatzagļu bandā un skarbo atskārsmi par to, cik daudz pūļu ir jāpieliek, lai izdzīvotu un saglabātu cilvēcību sevī. Izrādē ne tikai izbaudījām rakstnieka valodas bagātību, bet arī aktieru muzikālo meistarību un interesantas skatuves pārvērtības.

Pēc izrādes pastaigājoties pa Rīgas centru, Vecrīgu un fotografējoties  pie Brīvības pieminekļa, izjutām  valsts  svētku ieskaņu  sevī.

                                                                                                        Angļu valodas skolotāja Nellija Žogota

Vecāku sapulce

Iesvētības

Šī gada 13. septembrī 11. klase organizēja iesvētības 10. klasei, lai  uzņemtu šos skolēnus vidusskolā. Iesvētību tēma bija Senā Roma un Grieķija. 10. klasei bija jāpārvar dažādi pārbaudījumi un jāpiedalās neparastās atrakcijās.

Rīts sākās ar skaistumkopšanas pārvērtībām un turpinājās ar rīta rosmi. Nākošais starpbrīdis iesākās ar dziesmu. Interesants pārbaudījums bija ēst pusdienas ar koka irbulīšiem. Pārbaudīja arī roku veiklību, atdalot pupiņas no zirņiem un kastaņiem. Pēc stundu laikā notieka īsts pārbaudījums. Notika gan ūdens stafete, gan izturību un saliedētību pārbaudījām griežoties karuselī un vienlaikus veicot uzdevumus.

Noslēdzot iesvētības 10. klase deva zvērestu, kuru sagatavoja 11. klase. Iesvētības bija neaizmirstamas un 10. klasei būs, ko atcerēties.

 

 

Dzīvo veselīgi

Interešu izglītība tehniskajā jaunradē Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā 2017./2018. m. g.

Rēzeknes novada skolēni
Interešu izglītība tehniskajā jaunradē Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā
2017./2018. m. g.

N.p.k. Nodarbību veids klašu grupa telpa.
1. Mazo datorlietotāju skola 4.-6. Atbrīvošanas aleja 115, 3.korpuss (Informācijas tehnoloģiju centrs) 203.telpa Šīs programmas ietvaros varēs apgūt iemaņas datora un biroja tehnikas lietošanā, programmēšanas pamatu apgūšanā .
2. Ķīmija mums apkārt (jaunajiem dalībniekiem) 4.-6. Atbrīvošanas aleja 115, 4.korpuss (jaunā Inženieru fakultāte) 317.telpa, 132.telpa Šīs programmas ietvaros caur praktisko darbošanos sapratīsim ap mums esošo ķīmiju. Apgūsim pirmās eksperimentālā darba iemaņas ķīmijas laboratorijā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta bīstamajām ķīmiskajām vielām, kas ir pārtikā, ķermeņa kopšanas līdzekļos, sadzīves ķīmijā.
3. Dizains (jaunajiem dalībniekiem) 5.-9. Atbrīvošanas aleja 115  (centrālā ēka) 102.telpa Šīs programmas ietvaros varēs apgūt pirmās iemaņas dizainā. Tiks apgūts darbs ar dažādiem materiāliem. Tiks veidoti interjera dizaina priekšmeti, izstrādāti dažādi dizaina paraugi un maketi.
4. Dizains (jaunajiem dalībniekiem) 5.-9. Atbrīvošanas aleja 115,  (centrālā ēka)111.telpa Šīs programmas ietvaros varēs apgūt pirmās iemaņas dizainā. Tiks veidoti interjera dizaina priekšmeti, izstrādāti modes dizaina paraugi. Tiks apgūts darbs ar dažādiem materiāliem. 
6. Roboti (skolēniem, kas ir piedalījušies nodarbībās iepriekšējos gados) 5.-10. Atbrīvošanas aleja 115, 4.korpuss (jaunā Inženieru fakultāte) 128.telpa Šo nodarbību laikā tiks veidoti sarežģītākās uzbūves roboti. Notiks sacensības starp robotiem.
7 Roboti (skolēniem, kas ir piedalījušies nodarbībās pagājušajā gadā) 5.-9. Atbrīvošanas aleja 115, 4.korpuss (jaunā Inženieru fakultāte) 113.telpa Šo nodarbību laikā tiks veidoti kustīgi roboti  un citas interesantas lietas
8. Jautrais pavāriņš 5.-9. Atbrīvošanas aleja 115, centrālā ēka 122.telpa Šīs programmas ietvaros pētīsim  pārtikas produktus, kā  arī to  ietekmi uz mūsu organismu.
Ar mums  varēs tuvāk iepazīt vietējos tradicionālos  ēdienus, kā arī izmēģināt  citu valstu virtuvi.
Mācīsimies kā gatavošanu var pārvērst jautrā darbībā.
Neiedomājamas produktu kombinācijas pārvērtīsies gardos ēdienos.
Programmas ietvaros būs :
o jaunas receptes;
o kādā rozīnīte ierastajām receptēm;
o dažādi interesanti virtuves knifiņi;
o eksperimenti;
o e-vielas, kas tie par  zvēriem
o jautrība.
9. Vides izlūki 3.-5. Atbrīvošanas aleja 115, 4.korpuss (jaunā Inženieru fakultāte)  130.telpa • Esi drošs apkārtējā vidē – prezentācija, diskusijas, demonstrējumi u.c.
• Papīra izgatavošana mājas apstākļos.
• Atkritumu šķirošanas pamatprincipi, praktiska darbība.
• Kolāžas no dabas materiāliem- ozolzīlēm, lapām, kastaņiem utt.
• Piedalīšanās “Zaļās jostas” rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”.
• Pilsētvides izpēte “Zaļā Rēzekne”. Bērni varēs izzinās pilsētvides jautājumus: gaisa piesārņojums un pilsētas apstādījumi, atkritumu šķirošana, ūdens.
• Ūdens un augsnes paraugu ņemšana un analizēšana, ķērpju nozīmīgums pilsētā un mežā.
• Atkritumu otrreizēja izmantošana – dažādu priekšmetu pagatavošana.
• Rēzeknes upes izpēte – dzīvnieku, putnu un zivju daudzveidība, augi upes krastos.
• Cilvēka ietekme uz apkārtējo vidi – būvniecība, piesārņojums u.tml.
• Putnu barotavu izgatavošana.
10. Iepazīsti savu organismu 6.-9. Atbrīvošanas aleja 115, 4.korpuss (jaunā Inženieru fakultāte) 318.telpa Skolēni iemācīsies eksperimentēt, pētīt, veikt laboratorijas darbus un praktiskus darbus, kas ļauj izzināt un izprast sava organisma darbības principus. Skolēni padziļinās izpratni par sava organisma fizioloģisko procesu saistību ar veselības stāvokli. Iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas skolēnam ļaus izprast veselīga dzīvesveida nozīmi, veselīgas un drošas vides nozīmi veselības saglabāšanā, dos iespēju rūpēties par savu veselību.
Skolēni iepazīsies ar pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem akūtās un dzīvību apdraudošās situācijās, kā arī attīstīs praktiskas iemaņas šīs palīdzības sniegšanā. Praktiskās nodarbībās izmantojot simulācijas manekenu skolēni apgūs pamata atdzīvināšanas (ABC) algoritmu un akūto situāciju novēršanu izmantojot atbilstošu aprīkojumu.

Plānotais nodarbību grafiks:

14.oktobris        
21.oktobris        
11.novembris        
25.novembris        
9.decembris        
16.decembris        
13.janvāris        
27.janvāris        
10.februāris        
24.februāris        
10.marts        
24.marts        
7.aprīlis        
21.aprīlis vai 28.aprīlis atkarībā no citu pasākumu plānojuma

 

 

Pasaules labāko ziņu diena

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “latvijas platforma attīstības sadarbībai”

Rīga, 22.09.2017

Preses relīze

25. septembrī Latvijā – akcija ilgtspējīgas attīstības atbalstam – “Pasaules labāko ziņu diena”

Informāciju sagatavoja biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” pārstāve Sandra Rubene.

Pirmdien, 25. septembrī visos Latvijas reģionos notiks informatīvi izglītojoša akcija ilgtspējīgas attīstības un rīcības atbalstam “Pasaules labāko ziņu diena”. Tā notiks arī Nautrēnu vidusskolā un Nautrēnu pagastā.  Akcija “Pasaules labāko ziņu diena” solidarizēsies ar līdzīgām akcijām, kas todien notiks vairāk nekā 50 Eiropas un pasaules valstīs. Akcija visas dienas garumā norisināsies 18 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās – Rīgā, Balvos, Cēsīs, Liepājā, Gulbenē, Kuldīgā, Brocēnos, Rēzeknē, Ogrē, Iecavā, Līvānos, Rēzeknes novadā, Kārsavas novadā, Rugāju novadā.

Pasākuma laikā iedzīvotājiem un iestādēm tiks dalīta akcijas iniciatora Latvijā – biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) izdota avīze, kurā publicēti labās prakses stāsti attīstības sadarbības jomā Latvijā, savukārt reģionālie sadarbības partneri (izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, bibliotēkas) katrā norises vietā īstenos kādu aktivitāti iedzīvotājiem, aicinot uz individuālu rīcību ilgtspējīgai pasaulei.

LAPAS direktore Inese Vaivare stāsta par akcijas būtību: ““Pasaules labāko ziņu diena” Latvijā notiek jau trešo gadu. Mums ir vairāki sadarbības partneri reģionos, kas akcijā ar prieku piedalās no pirmsākumiem, esam lepni, ka šogad klāt nākuši arī jauni partneri Ogrē, Līvānos, Rēzeknē. Kāpēc 25. septembris? Tādēļ, ka šajā dienā aprit divi gadi, kopš 2015. gada 25. septembrī visu pasaules valstu līderi vienojās par noteiktu plānu un rīcību jeb 17 globālajiem mērķiem nabadzības izskaušanai un planētas aizsardzībai, lai katram planētas iedzīvotājam būtu iespēja dzīvot mierā un labklājībā. Zīmīgajā gadadienā pasaules pilsoniskā sabiedrība aicināta vaicāt saviem līderiem un katrs pats sev, kas ir padarīts un kas vēl darāms mērķu sasniegšanai un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai pagastos, pilsētās valstīs un planētā kopumā. Svarīgi, ka akcija būs daļa no pasaules mēroga līdzīga satura kampaņām, kas šajā dienā norisināsies Eiropā un visā pasaulē.”

Dienas tēmturi sociālajos tīklos - #Act4SDGs un #GlobalGoals, #LAPAS_LV

Vairāk par globālo akciju:

ANO ģenerālsekretāra iniciatīva United Nations SDG Action Campaign un vairākas starptautiskas pilsoniskās sabiedrības kustības kā Global Call to Action Against Poverty (GCAP), World We Want un Action for Sustainable Development radījušas globālu kampaņu, kas sekmētu sabiedrības izpratni par globālajiem mērķiem. 25. septembris ir gadus plānots kā robežzīme un atskaites punkts padarītajam mērķu sasniegšanā un iespēja pajautāt katram pašam sev un arī sabiedrības līderiem par paveikto.

Resursi: http://sdgactioncampaign.org, https://www.worldwewant2030.org, http://www.whiteband.org/, http://action4sd.org/

Vairāk informācijas:

www.lapas.lv

Twitter: LAPAS_LV

Facebook: LAPAS_LV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  mob. 26337320

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) dibināta 2004. gadā un apvieno 32  biedru organizācijas, kas darbojas attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā. LAPAS mērķis ir nodrošināt Latvijas nevalstiskajām organizācijām labvēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Vairāk par LAPAS: www.lapas.lv