Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

Skolotāju diena

Miķeļdiena

Eiropas sporta nedēļa

Kā atbalstīt bērnu mācībās?

Dārgie vecāki!

Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā.

Neapmierina bērna atzīmes

Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu - uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klases biedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk.

Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam

Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī - vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais "Es mācos!" ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā.

Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu

Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas.

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!

Par 10.klases diagnosticējošajiem darbiem fizikā un ķīmijā 2016./2017.mācību gadā

 

Diagnosticējošie darbi 10.klasei a 2016./2017.mācību gadā tiek organizēti ar mērķi novērtēt skolēnu pamatskolā apgūtās zināšanas un prasmes fizikā un ķīmijā, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un mācību procesa pilnveidei.

Diagnosticējošo darbu norise plānota vienlaicīgi 2016.gada 22.septembrī. Skola var izvēlēties, kurā diagnosticējošajā darbā piedalīties.Diagnosticējošo darbu programmas ir publitas VISC mājaslapā 

      http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/programmas.shtml.

Uzdevumi veidoti latviešu un krievu valodā. Darbam ir viens variants un izpildei paredzētas 40 minūtes.Vērtējums diagnosticējošajā darbā tiek izteikts punktos un procentos. Darbu vēlams sākt otra cību stundā. Darba vadītājs drīkst būt attiecīgo cību stundu skolotājs.

Diagnosticējošo  darbu  norise   ir  paredzēta   rakstveidā   vatiešsaistē  portāla Uzdevumi.lv platformā. Katra skola var izvēlēties diagnosticējošā darba norises veidu. Ja skola vēlas, tad vienai daļai skolēnu darbu var organizēt tiešsaistē, bet pājiem – rakstveidā.

Vienlaikus ar diagnosticējošo darbu norisi notiks jaunās Valsts pārbaudījumu inforcijas sistēmas (VPIS) aprobācija. Neatkarīgi no izvēlētās darba norises formas, skolai līdz 2016.gada 15.septembrim jāpiesaka visi katra diagnosticējošā darba kārtotāji  VPIS: http://vpis.lv. Tikai VPIS pieteiktajiem skolēniem būs iespēja pildīt diagnosticējošo darbu tiešsaistē.

         Par diagnosticējošo darbu norisi rakstveidā

    Diagnosticējošo darbu rakstveida norisei darbu materiālu VISC publis VPIS

21.septembrī. Pēc  diagnosticējošo darbu norises rakstveidā līdz 29.septembrim skolai jāievada skolēnu atbildes VPIS. Pēc atbilžu ievadīšanas VPIS būs redzams katra skolēna darba izpildes rezultāts.

         Par diagnosticējošo darbu norisi tiešsaistē

Diagnosticējošo darbu norise tiešsaistē notiks sadarbībā ar digitālo cību līdzekli Uzdevumi.lv. Diagnosticējošo darbu tiešsaistē varēs veikt Uzdevumi.lv platformā laikā no plkst. 8:30 līdz plkst. 11:00. Pēc diagnosticējošā darba norises beigām skolotājiem būs pieeja darba rezultātiem un katrs skolēns varēs uzzināt savu rezultātu, kā a noskaidrot nepareizās atbildes.

Lai pieteiktos diagnosticējošo darbu norisei tiešsaistē, skolai līdz 15.septembrim digitālajā mācību līdzeklī Uzdevumi.lv jāaizpilda pieteikšanās forma https://goo.gl/forms/mn6i0aMz5j2WfNZG3.                                                                              

Diagnosticējošo darbu norises darbību laiki līdz 7.septembrim tiks publicēti VISmājaslapas sadaļā Norises darbību laiki. Neskaidrību gajumā lūgums kontaktēties ar VISC vecāko referentu Austri Cābeli, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv. Neskaidrību gajumā par diagnosticējošo darbu norisi tiešsaistē lūgums kontaktēties ar Uzdevumi.lv info@uzdevmi.lv, tālrunis 67616191.

Avīze vecākiem

nva

2

Direktores uzruna 1.septembrī 2016./2017.m.g. uzsākot

          Kad kritīs kastaņi, mākoņi skries lielā ātrumā, asteres ziedēs kā sulīgs paklājs, Rogovkas ielas piebirs ar jautrām bērnu balsīm...... Klāt būs 1.septembris. Mēs – skolēni, skolotāji, skolas darbinieki, vecāki atkal satiksimies Nautrēnu vidusskolas mājīgajās telpās.  Kopā strādāsim, ceļosim, atklāsim, pētīsim, uztrauksimies un būsim laimīgi, ka tā nav pagātne ar nelabojamām kļūdām. Priecāsimies, ka tā nav nākotnes iztēle ar neticību un neīstu realitāti. Izbaudīsim tieši šo brīdi, šo dienu, ik mirkli, jo tā ir mūsu dzīve. Vienīgā un īstā. Izmantosim to maksimāli!

Lai vienmēr pasaulē būtu kaut kas,
ko gribi iemācīties, ko vēlies darīt,
kāda vieta, kur vēlies nonākt,
cilvēks, kuru gribi satikt!
Lai dzīve nekad nekļūtu vienmuļa!

Sveicu visus jauno 2016./2017. mācību gadu uzsākot!

Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Ludborža

Skola aicina!

2016./2017.m.g. Nautrēnu vidusskolā sāksies 1.septembrī! Sīkak lasiet ŠEIT! (lejuplāde)

Autobusi 1.septembrī

Lai uzzinātu par autobusu satiksmi 1. septembrī spiediet šeit!

Aktuālie jautājumi un direktores atbildes uz tiem

Nautrēnu vidusskolas direktorei A. Ludboržai skolēnu un vecāku visbiežāk uzdotie jautājumi par 2016./2017. mācību gadu

 1. Jautājums  Kādas mācību grāmatas un darba burtnīcas jāpērk vecākiem?

Atbilde Mācību grāmatas un darba burtnīcas nav jāpērk vecākiem, tās nodrošina valsts

un pašvaldība.

 1. Jautājums Kādi mācību piederumi jāpērk vecākiem?

Atbilde Izglītojamo vecākiem par saviem līdzekļiem ir jānodrošina individuālie mācību piederumi, priekšmeti un materiāli, kurus bērns izmantos kā mācību līdzekļus vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu. Individuālie mācību piederumi, kas skolēnu vecākiem jānodrošina, ir - kancelejas preces, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, ko izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām. Piemēram, izejmateriāli, ar ko mājturības stundā skolēns apgūst veidošanu (plastilīns u.c.), vai rokdarbus (dzija, adāmadatas, diegi u.c.).

 1. Jautājums Kādi jaunumi ir valsts pārbaudes darbu norisē ?

Atbilde

 • 3.un 6.klasē valsts pārbaudes darbs - diagnosticējošais darbs;
 • 12. klasei visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norise paredzēta skolēnu pavasara brīvlaikā;
 •  9. un 12. klasēm šogad eksāmeni nav mainīti
 1. Jautājums Vai skolā ēdināšanas cenas paaugstināsies?

Atbilde Uz 1. septembri ēšanas cenas saglabāsies vidēji tādā pašā līmenī kā pagājušajā mācību gadā. Brokastis – 0.40 eur, pusdienas – 0.60 eur, launags – 0.36 eur, vakariņas – 0.57 eur. Samaksas kārtība paliek tā pati: pirmdienās – skolā, darba dienās pagasta pārvaldē vai ar pārskaitījumu.

 1. Jautājums Vai skolēnu pārvadājumos saglabāsies tie paši maršruti?

Atbilde Saglabāsies visi maršruti: Vecstrūžānu, Ilzeskalna, Bliseņu - Dekteru, Salnavas, Bērzgales. Laiks tiks paziņots 30. 09.2016. Lūdzu pārbaudiet skolēnu apliecības!

 1. Jautājums Cik skolēnu būs 10. klasē?

Atbilde 16 skolēni, audzinātāja R.Krišāne.

 1. Jautājums Vai brīvpusdienas?

Atbilde Jā,  brokastis un pusdienas apmaksās valsts 1.42 eur apjomā 1.-4.klasēm. Oktobrī būs pārskatītas finanses 5.klases brīvpusdienām.

 1. Jautājums Vai šogad skolā dos augļus un pienu par brīvu?

Atbilde No 01.10.2016. – 02.2017. katram 1.- 9. klases skolēnam 3 reizes nedēļā būs  100 gr augļu un dārzeņu porcija. Darbosies programma „Skolas piens” 1. – 12. klašu skolēniem, kas saņems 0.25 l piena dienā.

 1. Jautājums Vai šogad skolā būs autoapmācība un traktorapmācība ?

Atbilde Jā, arī šogad skolai būs noslēgts līgums par autovadītāja „B” kategorijas apmācību ar autoskolu „Vikingi”. Mācības sāksies septembrī. Traktormācības apmācība un eksāmens notiks 11. Un 12. klases skolēniem. Var pievienoties interesenti.

 1. Jautājums Cik jāmaksā par dzīvošanu skolas dienesta viesnīcā?

Atbilde Dienesta viesnīcas uzturēšanas izdevumus sedz Nautrēnu pagasta pārvalde. Ir jāmaksā tikai par ēdināšanu – 8.32 eur (ar launagu) nedēļā.

12. Jautājums Vai jaunajā gadā 12. klases skolēni varēs pieteikties uz V.Mickānes stipendiju?

Atbilde Jā, 12.klases skolēni varēs pieteikties uz Vītolu fonda stipendijām, tajā skaitā arī uz V.Mickānes stipendiju. Katru gadu tiek atbalstīti 12 Nautrēnu vidusskolas absolventi, kuri sekmīgi mācās valsts augstskolās. Pieteikšanās termiņš – līdz 1.04.2017.

13.Jautājums Kurai klasei pašvaldība apmaksā peldētprasmju apmācību?

Atbilde 2.klases skolēniem, Rēzeknes 5.vidusskolas peldbaseinā, katru otrdienu, sākot no oktobra.

Aicinājums Latvijas izglītības darbiniekiem

Vērojot sociālpolitiskos procesus valstī un pasaulē  (nelabvelīga demogrāfiskā situācija, darbaspēka un iauniešu aizplūšana, emigrāciia uz citām ES valstīm, bēgļu krīze utt.), jau vairāku gadu garumā tiek runāts un un domāts par patriotiskās, valstiskās audziināšanas nepietiekamajiem  aspektiem Latvijas valsts izgllītības procesa. (lasīt tālāk)

Starptautiskais projekts

Nautrēnu vidusskola piedalījās kārtējā starptauskajā  projektā par Pirmo pasaules karu. Plašāk par to var lasīt Rēzeknes novada mājas lapā (skatīt saiti), izveidotais materiāls arī pieejams (skatīt saiti). 

Ar projekta ietvaros izveidotajām prezentācijām var iepazīties tās lejuplādējot.

Maijs Nautrēnu vidusskolā

Maijs Nautrēnu vidusskolā bijis darbīgs. Mēneša sākumā bija Mātes dienai veltīts Mīļkoncerts, kurā uzstājās skolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki.13.maijā Pēdējais skolas zvans skanēja 9. un 12. klases skolēniem. Viņus sveica un vēlēja labus panākumus eksāmenos skolas biedri. 27.maijā skolā bija orientēšanās sacensības, kas bija netradicionālas, orientētas uz skolēnu saliedēšanu, veidojot prasmi darboties komandā, jo viens no nosacījumiem bija, ka kontrolpunktā jāierodas visiem kopā. Jaunums bija tas, ka komandas tika veidotas no dažādu klašu komandu skolēniem, kas lika vecākajiem parūpēties par jaunākajiem skolēniem. Komandas kontrolpunktos sagaidīja skolotāji, kuriem šis pasākums bija ļoti patika. Skolotāju komandu pārstāvēja - V.Dundure (literatūra), R.Krišāne (matemātika+ mūzika), I.Rjabovskis (bioloģija), A.Mūrniece (latviešu valoda), A.Garanča (mūzika), I.Razgale (ģeogrāfija/bioloģija), M.Zubko (sports), E.Mače (fizika), V.Sinkoveca (spēks+atjautība), V.Turlaja (vēsture/sociālās zinības). Katrs no kontrolpunktiem bija saistīts ar kādu no mācību priekšmetiem. 9., 12. klašu skolēni un pārējie skolotāji bija iesaistīti eksāmenā un konsultācijās.
Skolas teātra pulciņš sākumskolas skolēniem izrādīja divas lugas. Skatītāju pulkā bija PII „Vālodzīte" audzēkņi, kuri izrādīja neviltotu interesi par notiekošo uz skatuves.
20.maijā skolas administrācija aicināja skolas darbiniekus un vecākus uz atpūtas vakaru „ Par zaļu pat vēl zaļāks.." .
Pēdējā skolas dienā notika mācību gada noslēguma pasākums. Kā katru gadu tika apbalvoti labākie. Gada skolēns jau otro reizi pēc kārtas bija Kārlis Barkāns (11.kl.), gada sportiste Gunta Mazure (9.kl.), gada sportists Aldis Bogdans (9.kl.), gada skolotāja Nellija Žogota. 1.-8.kl. un 10.-11.kl. skolēni saņēma liecības un devās vasaras brīvdienās, bet 9. un 12.kl. vēl turpinājās eksāmenu sesija.
28. maijā skolas deju kolektīvi ( sk.I.Ludborža ) piedalījās tautas deju festivālā „ Latvju bērni danci veda" , kas notika Ludzā.

 4.jūnijā12.klase nosvinēja izlaidumu, bet 7.jūnijā 9.klase nokārtoja pēdējo eksāmenu.


Baudot vasaru neaizmirstiet par drošību uz ielas ,uz ūdens, kā arī visus pārējos drošības noteikumus.
Vēlu visiem jauku vasaru!


Direktores vietn. ārpusstundu darbā V.Sinkoveca

Gada skolotāja N.Žogota, d.v.p.i. M.Mazure (foto J.E.Reinholds)

5.kontrolpunkts (foto A.Mūrniece)

Par citiem  nozīmīgiem notikumiem skolas dzīvē pēdējā laikā var lasīt Rēzeknes novada mājas lapā - par 9.klases skolēnu braucienu uz Poliju (A.Sjakste), par mazpulcēnu aktivitātēm (E.Kotāne).

Dejotāju ekskursija

Latvijas vēstures izpētes ceļos mūsu skolas dejotāji

Vienmēr apbrīnoju un cienu skolēnus, kuru ikdiena ir piepildīta ne tikai ar mācību darbu, bet arī ar dalību dažādos ārpusstundu pasākumos. Šķiet, viņu diennaktī ir vairāk stundu un ik minūte ir ražīgāka, jo jāpaspēj vairāk.

Nautrēnu vidusskolā tādi ir sportisti, erudīti, dziedātāji, teātra dalībnieki un, protams, arī dejotāji. Tie ir skolēni, kuri strādā un mēģina vēl tad, kad klasesbiedri jau ir brīvi. Svētku dienās, kad citi atpūšas, viņi auj kājas un rada svētkus sev un citiem.

Pateicoties Monreālas latviešu sabiedriskā centra atbalstam, šajā mācību gadā dejotājiem tika sagādāta jauka iespēja – ekskursija. Tuvojas Latvijas simtgade, tāpēc ekskursiju projekta tēma “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”.

Šo ceļojumu mūsu vēsturē mēs sākām ar tuvāko reģionu – Latgali, apmeklējot senlatviešu pilskalnu Andrupenes pagastā, Krāslavu un mūsu novada centru Rēzekni. Kā pirmais pieturas punkts mūsu ceļā bija Kroma kolna bruoliste Andrupenes pagastā, kur bruolistes virsaiša Aleksandra Lubāna vadībā mēs aizceļojām 1000 gadu senā vēsturē. Skolēni apskatīja seno latgaļu bagātīgās rotas un uzzināja par to pielietojumu, noklausījās virsaiša stāstījumu par senlatviešu pilskalniem, sadzīvi tajos, nodarbošanos, aizsardzību pret uzbrucējiem. Lielu interesi izraisīja senlatviešu ieroči – cirvji, zobeni, vairogi, stopi un bultas, un iespēja tos paturēt rokās. Skolēni varēja pielaikot bruņukreklus un cepures, šaut mērķī ar īstu loku, cīnīties ar mācību zobeniem un vērot apkārtni no aizsardzības torņa.

12.gs, Krusta kariem sākoties Latvijas teritorijā, ar pārspēku un viltu latgaļi tika pakļauti un nonāca arvien lielākā atkarībā no krustnešiem un vācu tirgotājiem. Sākās mūsu tautas paverdzināšanas gadsimti. Tika iekarotas un atsavinātas latgaļu zemes, atņemti ieroči, nīdēta mūsu kultūra un dievatziņa, ieviesta dzimtbūšana. Senlatvietis vairs nebija saimnieks savā zemē.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Krāslavu. No Priedaines skatu torņa vērojām skaistos Daugavas lokus. Daugava latvietim ir kā dzīvības artētija. Tā senlatvieti ne tikai baroja, bija satiksmes ceļš, šķērslis ienaidnieku ceļā, bet arī ienesa sudrabu no svešzemju tirgotājiem.

Kopā ar ekskursiju vadītāju izstaigājām un iepazinām Krāslavu. Par tās izveidi un attīstību krāslavieši ir pateicīgi grāfiem Plāteriem, kas 18.gs vidū iegādājās šo teritoriju, uzcēla pili, iekopa parku, izveidoja oranžēriju. Krāslava priecēja ar sakoptību un mazpilsētas šarmu.

Mums tuvākā un visbiežāk apmeklētā pilsēta - Rēzekne. Kaut gan uz to dodamies itin bieži, parasti šie apmeklējumi ir sadzīviski – iepirkšanās, medicīnas pakalpojumi, koncerti un kino. Šoreiz Rēzekni iepazinām nedaudz citādā rakursā, apmeklējām vietas, kur agrāk nebijām bijuši, uzzinājām jaunu un interesantu informāciju gan par Zaļo sinagogu un ebrejiem 19.gs Rēzeknē, gan vecticībniekiem un viņu dievnamu, interesi izraisīja Pasta baložu stacija.

Paldies Monreālas latviešu sabiedriskajam centram un Vītolu fondam, kas atbalstīja mūsu projektu. Lai Vītolu fonda moto “Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem!” uzrunā katru skolēnu! 

 

Pēdējais zvans un izlaidumi

No pirmā zvana, pirmā sola,
No klases, kas jau gaida mūs,
Vēl pirmie draugi, pirmā skolā
Uz visu mūžu prātā būs.

 Izlaidumi Nautrēnu vidusskolā

4.jūnijā plkst.19.00   12.klases izlaidums

11.jūnijā plkst. 19.00  9.klases izlaidums

Izrāde

Vecāku pasākums

Sasniegumi olimpiādēs 2015./2016.m.g.

Erudīti

Visa šī mācību gada laikā mēs piedalījāmies ikgadējā Rēzeknes novada rīkotajā erudīcijas konkursā “Erudīts”. No mūsu skolas dalībai konkursā tika izvirzītas divas spēcīgas komandas-10.un 12.klases komanda, un 11.klases, kas sacentās vēl ar 10 novada vidusskolu spēcīgākajām komandām.

 Katru mēnesi mēs aktīvi mācījāmies par Eiropas Savienības valstīm, kas bija šī gada “Erudīta” temats. Katrā kārtā tika izvelētas dažas no valstīm, par kurām visai komandai bija jāievāc, jāapkopo informācija, lai spētu izpildīt āķīgos uzdevumus.

Konkurence bija ļoti sīva, tomēr starp 12 komandām mūsu skolas komandas izcīnīja godalgoto 1.vietu un 4.vietu. 11.klases komanda, kura ieguva 1.vietu laimēja 400Eur naudas balvu, ko varēs izmantot pēc savām vēlmēm.

Protams, jāpateicas skolotājām, kas palīdzēja mums sagatavoties un ievākt nepieciešamo informāciju, lai varētu gūt tik labus rezultātus.

Uzvarētāju komandas sastāvs: Kristīne Laizāne, Elvita Kotāne, Arnita Jurdža, Artūrs Trimalnieks, Kārlis Barkāns.

K.Darkāns, 11.kl.

Vidējās balles

no Horvātijas

Nautrēnu vidusskolas starptautiskā velo projekta Erasmus+ dalībnieki atgriezušies no Horvātijas


No 3. līdz 9. aprīlim Nautrēnu vidusskolas komanda - skolotāja Nellija Žogota, Inguna Ludborža un trīs vidusskolēni Arvis Boltāns, Kārlis Barkāns un Armands Ivulāns, piedalījās Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu stratēģisko partnerību projekta "Get On Your Bikes, Europe's Back In Business!" nr. 014-1-RO01-KA201-002430 5 aktivitātēs un praktiskajā konferencē Horvātijā, Bedekovčinas vidusskolā. Šoreiz turpinājās ne tikai velo trašu pētīšana, video uzņemšana un mājas darbu vērtēšana, bet dalībniekiem bija iespēja izmēģināt spēkus arī peintbolā,volejbolā, peldēšanā un dejošanā. Horvātijas skolēni sniedza interesantu prezentāciju par velosipēdu attīstības vēsturi, piedāvāja darbnīcas, lai diskutētu par velo tūrisma prioritātēm un nākotnes perspektīvām Eiropā. Iepazināmies par Horvātijas vidusskolēnu ikdienu, skolas piedāvātajiem praktiskajiem mācību priekšmetiem, piemēram, krāsns mūrēšanas prasmju apguvi un dārzniecības pamatu apgūšanu.
Skaistajā kalnu zemē pašlaik zied magnolijas, sakuras, ķirši un daudzi citi koki, krūmi un puķes. Projekta nedēļa pagāja ātri, sadarbojoties visu 8 valstu -Itālijas, Latvijas, Slovēnijas, Polijas, Vācijas, Horvātijas, Rumānijas un Čehijas komandām, gan veicot tematiskos uzdevumus, gan iepazīstot Horvātiju, tās galvaspilsētu Zagrebu, gan sadraudzējoties un dibinot personiskus kontaktus. Tas viss ir projekta ieguvums! Jau maija beigās projekta dalībnieki tiksies Itālijas pilsētā Teramo.

Ceru uz projekta veiksmīgu turpinājumu!
Projekta satura koordinatore Nellija Žogota

Sveiciens svētkos!

Mēs visi kopā esam Adventes vidū. Lai varētu Lielo brīnumu dzirdēt, pašam jāpieklust, bet vairāk par visu jāizbeidz nemitīgi ražot prasības: "es gribu", "man vajag". Advente ir ceļš no vārdu džungļiem pie vārda brīnuma. Pēc klusu ciešanas katrs izrunātais vārds ir ar jaunu saturu un jēgu. Tad galvenais vārds ir lūgšana, piedošana, izlīgšana , iepriecināšana, nožēlošana. Tās ir dzīvas sarunas ar līdzcilvēkiem, sevi un Dievu jebkurā laikā un jebkurā vietā. Lai cilvēks garīgi attīstītos, nepieciešamas sarunas.
Mēs kopā iedegsim četras Adventes sveces. Sveces Adventes vainagā tomēr līdzinās skaitāmajiem kociņiem – saskaitāmajiem. Maini vietām – to summa nemainās. Mīlestībai, Ticībai, Cerībai un Mieram nav kārtas numura. Ir četru sveču summa – gaidīšanas ceļa zīmju kopums, bez kuriem Atnākšana – Dieva piedzīvojums – var nomaldīties - neatnākt.
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā lai tas Kungs Jums dāvā savu roku piesardzību, savu acu labvēlību, savu lūpu smaidu, savu soļu paļāvību, savu vārdu mieru, savas sirds siltumu, sava gara uguni, savas klātbūtnes noslēpumu!
Nautrēnu vidusskolas kolektīvs pateicas visiem par atbalstu un sadarbību 2015. gadā! Lai nākošais gads nāk sirsnīgāks, bagātāks, cerīgāks!


Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Ludborža

Erasmus Rumānijā

Erasmus + projekta nedēļa Rumānijā


Nautrēnu vidusskolas Erasmus+ projekta komanda- skolotājas Nellija Žogota, Renāte Jurdža un skolnieces Sandra Timša, Santa Gricāne un Elvita Kotāne atgriezušās no Rumānijas pilsētas Kavnicas, kur risinājās projekta riteņbraukšanas tūrisma izpēte un tūrismu taku testēšana.
Iespaidu ir ļoti daudz: ceļojums cauri sešām Eiropas valstīm, brīnišķīgā daba, rudenīgie kalni un ielejas ar daudziem ciematiem, līdzdalība projekta aktivitātēs, jauni draugi un izaicinājumi velo trasēs, kopīgs darbs un ideju īstenojums, veidojot projekta materiālus,utt.
Par projekta norisi un iespaidiem vairāk varēsiet uzzināt komandas brīvā mikrofona stundās klasēs, būs arī video un stends ar foto mirkļiem, protams, arī individuāli stāsti!

Projekts turpnāsies aprīlī Horvātijā, Bedekovčinas pilsētā.
Milzīgs paldies komandai par darbu un skolas vadībai par atbalstu!!!!

Projekta satura koordinatore Nellija Žogota