Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

skolaziema

 

 

 

 

   Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

1.Advente

1.klases skolēni  iededza Pirmo svecīti skolas Adventes vainagā. Šī svecīte vēsta par gaismu un ticību.

Lai mierīgs un skaists mums visiem šis Adventes laiks!

 

Decembra pasākumi Nautrēnu vidusskolā

3.klases darbi Adventes laikam

Tēmas '' Kā stiprina kopā dažādus dabas materiālus?'' ietvaros Nautrēnu vidusskolas 3.klases skolēni dizaina un tehnoloģiju stundā aktīvi un radoši darbojās, veidojot skaistus dekorus Adventes laikam.

Nautrēnu vidusskolas 3.klase visiem vēl gaišu un mierīgu Ziemassvētku gaidīšanas laiku!

Konkurss ‘’Teci, teci, valodiņa’’

23.novembrī Nautrēnu vidusskolas skolēni Laine Lukšāne un Arvis Ludboržs pārstāvēja skolu stāstnieku konkursā ‘’Teci, teci, valodiņa’’. Šajā konkursā katrs skolēns stāstīja vienu pasaku, patiesu notikumu un anekdoti. No sirds sveicam Laini un Arvi, jo abi skolēni šajā konkursā ieguva 1.vietas diplomus!

Paldies Nautrēnu vidusskolas mūzikas skolotājai un folkloras kopas ‘’Rogovka’’ vadītājai Annai Garančai par ieguldīto darbu un skolēnu sagatavošanu konkursam!

Latvijas Republikas Proklamēšanas 105.gada diena

Nautrēnu vidusskola 17.novembrī svinēja Latvijas Republikas Proklamēšanas 105.gada dienu. Svinīgajā svētku pasākumā ‘’Es piederīgs esmu šai zemei! Es piederīgs esmu šai tautai!’’ 10.klases skolēni kopā ar 6.klasi pasniedza skaistu, svinīgu, patriotisku un sirsnīgu pasākumu. Pasākuma laikā atskatījāmies uz brīvas Latvijas Republikas tapšanu un mirkļiem, kuri ikvienam latvietim ir svarīgi. Vienojāmies kopā, lai izdziedātu patriotiskās dziesmas un Latvijas valsts himnu.

Paldies 10. un 6.klasei par svētku sajūtas uzburšanu un jauko pasākumu!

 

Līdz ar svētku koncertu Nautrēnu vidusskolā skolēnu dome skolēniem piedāvāja viktorīnu, kurā ikvienam bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Latviju. Kopā atcerējāmies Latvijas vēsturi un sākumskolas skolēni uzzināja jaunu informāciju arī par Latviju mūsdienās. Par valsts nacionālajiem simboliem, par garākajām upēm un dziļākajiem ezeriem. Paldies skolēnu domei par ieguldīto darbu svētku viktorīnas tapšanā un vadīšanā!

Nautrēnu vidusskola vēl Saules mūžu un mūžīgu brīvību Latvijai! 

Mana Latvija 2023

14.novembrī Nautrēnu vidusskolas 7.-9.klašu grupa piedalījās Rēzeknes novada skolu erudīcijas konkursā "Mana Latvija 2023"

J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles bērnu darbi

J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēkņi piedalījās fotosesijā "Iesien sarkanbaltu lentīti"

J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles skolēni piedalās skolas vides rotāšanā "Kompetences veicināšana mākslā"

Nautrēnu vidusskolas skolēnu aktivitātes dienas nometnē "Mācāmies darbojoties"

Laika posmā no 24. līdz 26. oktobrim Rēzeknes novada Nautrēnos, neraugoties uz skolēnu brīvdienām, valdīja rosība, jo 20 Nautrēnu vidusskolas 4.-8.klašu skolēni ieguva iespēju attīstīt pētnieciskās prasmes, uzlabot sadarbības un komunikācijas iemaņas, kā arī mācījās iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski. Nometne “Mācāmies darbojoties” noritēja pateicoties Rēzeknes novada piešķirtajam finansējumam, aktivitātē 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Nometnes organizēšanu uzņēmās vietējās kopienas aktīvisti, kuri darbojas biedrībā “Rogovkīši”.

Pirmajā nometnes dienā tika īstenotas aktivitātes, kuras veicināja skolēnu dažādu prasmju attīstīšanu – bija iespēja darboties lego robotikas nodarbībās Edmunda Kadakovska vadībā, kopā dziedāt, lietderīgi pavadīt laiku un pilnveidot komunikācijas prasmes. Lego robotikas nodarbības mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu patstāvīgas, radošas un  intelektuāli bagātas un attīstītas personības veidošanos, kas ar lego robotikas palīdzību mācās izpaust savas domas tehniskajā jaunradē, orientējoties tehnikas un zinātnes pasaules daudzveidībā. Darbojoties praktiski, skolēni novērtējā, kādā veidā iegūtās zināšanas un prasmes var ielietot dzīvē.

Tā kā nometnes nosaukumam tika izvēlēti atslēgas vārdi par mācīšanos un darbošanos, tad otrajā dienā skolēni devās mācību ekskursijā uz Rēzekni, lai iepazītu dažādas profesijas, apjaustu, kādas prasmes ir nepieciešamas darba tirgū. Draudzīgi nometnes dalībniekus uzņēma Valsts Robežsardzes koledžā, stāstot – cik būtiska ir robežsarga profesija, cik atbildīgs ir darbs robežkontroles punktos, kādām jābūt pamata prasmēm, lai veiktu uzticētos pienākumus. Tālāk skolēni devās uz SIA “LEAX Rēzekne”, kurš ir viens no vadošajiem metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā un Zviedrijā. Te bērni varēja vērot dažādas iekārtas darbībā, detaļu ražošanas procesu, apzinoties, ka bez uzcītīgas mācīšanās skolā un augstskolā, šādu darbu nav iespējams veikt.

Attīstot radošās prasmes, zīmējot uz stikla, spēlējoties, dziedot un apkopojot ieguvumus un izsakot viedokļus par nometni, tika pavadīta trešā diena. Eksperimenti ar krāsām palīdzēja atraisīt domas fantāziju lidojumam, izpētīt, kā ar dažādām krāsām var pārnest zīmējumu, un kā to pareizi izdarīt, kādas ir stikla krāsu pieķeršanās vai uzklāšanas īpašības.

Darbojoties komandās, nometnes “Mācāmies darbojoties” dalībnieki pilnveidoja sociālās prasmes. Visiem ļoti patika ķīmijas eksperimenti, kuros izmantojot vielas varēja iepazīt ķīmisko pārvērtību daudzveidību, praktisko nozīmi un izmantošanu. Ļoti vērtīgas bērniem un jauniešiem bija pirmā palīdzības nodarbības, kurās daudz tika runāts par piesardzību, drošību, palīdzības sniegšanu un, kā arī dažādu traumu atpazīšanu. 

Nometnes dalībnieki atzina, ka trīs piepildītas dienas bija labākās skolēnu brīvlaikā. Savukārt nometnes organizatori no biedrības “Rogovīši” saka paldies iesaistītajiem skolotājiem par darbu, radošumu un atbildīgo pieeju. 

Biedrības  “Rogovkīši” vārdā Marija Mazure

Foto Oskars Ivulāns

Ekskursija uz Alūksni

10.oktobrī Nautrēnu vidusskolas 11. klase un audzinātāja Nellija Žogota devās rudens ekskursijā iepazīt Alūksni. Braucot ar vilcieniņu pa pilsētas skaistākajām vietām un ar kuģīti pa Alūksnes ezeru, skolēni daudz uzzināja par Alūksnes vēsturi un dzīvi šodien. Bija jauki pastaigāt pa pilsētas parkiem, izbaudīt Pilssalas rudenīgās krāsas un Alūksnes ezera pievilcību.

Skolotāju diena

6.oktobrī Nautrēnu vidusskolā svinējām skolotāju dienu. Šīs dienas
ietvaros vidusskolēniem tika dota iespēja iejusties skolotāja profesijā.
Taču, lai skolotāji iejustos kaut nedaudz skolēnu ikdienas dzīvē,
vidusskolas skolēni bija sagatavojuši atjautības uzdevumus, kolosālu
izlaušanās istabu ar āķīgiem jautājumiem, orientēšanās aktivitāti un skaistu
pasākumu. Paldies vidusskolēniem par šo jauko dienu un pasākumu,
skolotāji ne vien iejutās skolēnu lomā, bet no sirds izbaudīja šo brīnišķīgo dienu!

Miķeļdiena

29.septembrī kā ierasts Nautrēnu vidusskolā tika rīkots Miķeļdienas tirdziņš, kura
laikā ikvienam bija iespēja pārdot savus sagatavotos našķus, augļus, dārzeņus,
pašdarinātus dekora priekšmetus, rotaslietas un citus labumus. Miķeļdienas
noslēgumā sekoja 1.-4.klašu rudens diskotēka ‘’Rudens košiem toņiem’’, kura
aizritēja patiešām koši un jautri.

Rudens izstāde ''Rudens veltes''

Rudens ir ražas novākšanas laiks, tāpēc Nautrēnu vidusskola septembrī
rīkoja 1.-6.klašu rudens ražas izstādi ‘’Rudens veltes’’, kuras laikā skolēni no
piemājas dārzā atrastajiem dārzeņiem veidoja skaistas kompozīcijas. Paldies
ikvienam rudens izstādes dalībniekam!

Drošības un Eiropas sporta nedēļa

Septembris Nautrēnu vidusskolā noslēdzās ļoti aktīvi, radoši un izzinoši, jo 25.-
29.septembris bija drošības un Eiropas sporta nedēļa. Šīs nedēļas laikā mūsu skolu
apciemoja  Valsts robežsardzes pārstāvji  no Ludzas pārvaldes. Robežsardzes
pārstāvji sniedza skolēniem interesantas un informatīvas lekcijas, kuru laikā
skolēnus iepazīstināja tuvāk ar savu profesiju, darba pienākumiem un
nepieciešamajām iemaņām. Pastāstīja par savu darba ikdienu un minēja dažādas
situācijas no dzīves, kuras skolēniem vajadzēja analizēt un izteikt savu viedokli.
Pasākuma noslēgumā skolēni iepazinās un uzdeva jautājumus Valsts robežsardzes
kinologam, kurš bija ieradies kopā ar suni, kuru apmāca. Sakām lielu paldies
Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes darbiniekiem, ka atrada laiku un apciemoja
Nautrēnu vidusskolu!

Eiropas sporta nedēļas ietvaros Nautrēnu vidusskolā katru rītu norisinājās rīta
rosme, kuru vadīja sporta skolotāja Elīna Sjakste. Mūzikas pavadījumā vingrojām
un izkustējāmies, lai dienu pavadītu moži un aktīvi.

Paldies sporta skolotājai Elīnai Sjakstei un ikvienam, kurš piedalījās kopīgajā rīta rosmē!

Dzejas dienas

Septembris Nautrēnu vidusskolā iesācies ļoti aktīvs, radošs un krāsains.
Dzejas nedēļas ‘’Dzeja elpo’’ ietvaros skolēniem bija iespēja iepazīt sevi un savus
talantus. Dzejas dienu aktivitāšu laikā skolēni ne tikai pielietoja savas zināšanas,
bet pārbaudīja arī savu dzejošanas, dziedāšanas un mākslas prasmi. Dzejas dienu
noslēgumā sekoja tikšanās ar dzejnieci un Nautrēnu vidusskolas skolotāju Intu
Naglu. Šīs tikšanās laikā skolēni iepazinās tuvāk ar Intas Naglas daiļradi un
uzzināja atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

10.klases iesvētības

Septembris ir mēnesis, kad ikviens skolēns sāk pamazām pierast pie skolas
ritma un mācību procesa pēc garā vasaras brīvlaika. Arī 10.klases skolēni cenšas
iejusties vidusskolēnu lomā, tāpēc jau septembrī 11.klases skolēni saviem
skolasbiedriem sagatavoja vidusskolas iesvētības. Iesvētību laikā 10.klases
skolēniem tika uzdoti āķīgi jautājumi un dažādi pārbaudījumi.

Mākslas prakse Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēknes kopā ar
skolotāju Maiju Gailumu 21.septembrī devās mākslas praksē uz Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmiju, lai ar rudens kompozīcijām padarītu krāšņāku akadēmijas
zāli Latgales kongresa pasākumam.

Pārgājienu diena

13.septembrī devāmies dabu izzinošā pārgājienā, kurā iepazinām Nautrēnu un tuvējos pagastus. Katra klase mēroja savam vecumam atbilstošu maršrutu. Skolēni kopā ar skolotājiem apskatīja ne tikai dabu, bet arī uzzināja vairāk par Nautrēnu pagastā un citos pagastos sastopamajiem apskates objektiem, piemiņas vietām un personībām. Šis pārgājiens bija ne tikai izzinošs, bet arī saliedējošs, jo klase kopā ar audzinātāju, mērojot ceļu, pārrunāja ikdienas gaitas un citas sev interesējošas tēmas. Pārgājienu galamērķī daudzas klases baudīja kopīgu pikniku.

Mācību ekskursija

7.septembrī Nautrēnu vidusskolas 7., 8. un 9.klašu skolēni devās aizraujošā, izglītojošā piedzīvojumā uz Rēzeknes novada, Verēmu pagasta ‘’Sarkaņkalnu’’, lai kopā iepazītu meža apsaimniekošanas ciklu un kokrūpniecības nozari Latvijā! 

Paldies “Latvijas Finieris” un AS “Latvijas valsts meži” par izzinošajiem, interesantajiem uzdevumiem un jauki pavadīto laiku!

1.septembris Nautrēnu vidusskolā

1.septembris

Mēs esam līdzīgi kokiem,

Bet dzīvojam ne ar lapām, kas krīt,

Dzīvojam ar pumpuriem un ar ziediem,

Ar domām, ko labu paveiksim rīt!

                                 /K.Apškrūma/

Nautrēnu vidusskola vēl radošu, veiksmīgu un panākumiem bagātu jauno mācību gadu!

Zinību diena 2023./2024.m.g.

Nautrēnu vidusskola 160.salidojums

19.augustā Nautrēnu vidusskola svinēja savu 160 gadu jubileju. Dienas gaitā no plkst.16.00 ikvienam interesentam bija iespēja apskatīt Nautrēnu vidusskolas absolventu darbu izstādi Nautrēnu vidusskolas sporta zālē. Izstādē bija redzami mākslas darbi, dzejas grāmatas, apgleznotas šalles, tamborēti un adīti priekšmeti, rotaslietas, foto un ziedu pušķi.

No plkst.16.00 līdz 18.00 Nautrēnu vidusskolas absolventi iepazinās ar absolventu mākslas darbu izstādi un izstaigāja savas skolas atmiņu takas.

Plkst.18.00 Nautrēnu pagasta sporta hallē norisinājās svinīgais pasākums par godu Nautrēnu vidusskolas 160 gadu jubilejai, kurā piedalījās skolēni, absolventi, pedagogi un uzaicinātie ciemiņi. Mēs esam patiesi lepni, ka Nautrēnu vidusskolas absolventi ir kļuvuši par sabiedrībā pazīstamām personībām!

Liels gandarījums pasākuma rīkotājiem un prieks visiem dalībniekiem bija tas, ka salidojumā pēc ilgiem gadiem jaunā veidolā tika atjaunots Nautrēnu skolas karogs un pirmo reizi izskanēja himna, kuras vārdu autore ir absolvente Antoņina Lubeja.

Uz Nautrēnu vidusskolas 160.jubilejas salidojumu bija ieradušies vairāk nekā 200 absolventu. Tas priecē un apstiprina to, ka skola ir tā vieta, kas mūs saved kopā arī pēc desmitiem gadu.

Uz tikšanos Nautrēnu vidusskolas 165.jubilejā!

Vosoruošona 2023

 

 

Nautrēnu vidusskolas absolventu salidojums

"Neviens nemīlēs šo zemi mūsu vietā

Ziliem zvaniem silpurenes zied

Atlido pār mājām stārķu pāris,

Viņā debess malā saule riet

Neviens nemīlēs šo zemi manā vietā

Neviens nedarīs to tavā vietā

Cauri bezgalīgām vārdu spēlēm

Tava sirds pēc dzimtām vietām sauks

Neviens nemīlēs šo zemi mūsu vietā

Ziliem zvaniem cerība kā silpurene zied

Aizlido uz siltām zemēm stārķis

Bet uz dzimtām mājām atgriežas arvien"

Cien. Nautrēnu vidusskolas absolventi!

Jūs esat īpaši, jo jūsos rit seno latgaļu cilšu spītīgās asinis.

TICEIBA, VUICEIBA, SĀTA

Šī trīsvienība ir lauzusi ceļu uz labāku dzīvi, augstāku izglītību un Latgales stiprumu.

Mēs, Nautrēnu vidusskolas kolektīvs augstu turam skolas karogu. Esam vienīgā skola pasaulē, kas māca latgaliešu rakstību visām vecuma grupām, arī pieaugušajiem un ārzemniekiem. Centralizēto eksāmenu rezultāti ir virs vidējā valstī. Apmācam mazpulkus, jaunsargus, VAM. Veidojam projektu jaunajam sportlaukumam. Ar jūsu palīdzību mēs pārdzīvosim kārtējās reformas.

Bruoļi i muosys, esit stypri gorā. Mes asom latgalīši - Latvejys saknis, kurys naizpļaus, naizcierss, naizraus!

Ar jums kopā

Nautrēnu vidusskolas direktore

Anita Ludborža