Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

 

 

 

 

   Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

Pēdējā skolas diena 2022./2023.mācību gadā Nautrēnu vidusskolā

Paburies, buries, lai ilgi
Vēl vasaras dienu prieks.
Ļauj pļavās vīgriezēm valdīt,
Kur ugunspuķes jau zied!

Pēdējā skolas diena 2022./2023.mācību gadā Nautrēnu vidusskolā ir aizvadīta. Šī diena bija prieka, gandarījuma un lepnuma piepildīta, jo atcerējāmies visus sasniegumus, kurus esam šajā mācību gadā sasnieguši. Vēlreiz paldies katram skolēnam, katram skolotājam par ieguldīto laiku, izturību un pūlēm, jo tikai kopā ir iespējams paveikt daudz!

Mākslas skola

Nautrēnu vidusskolas skolēni aktīvi piedalās ne tikai konkursos un olimpiādēs, bet cenšas attīstīt sevi arī kādā mākslas vai mūzikas nozarē.

30.maijā Ludzā notika J.Soikāna mākslas skolas skolēnu diplomdarbu aizstāvēšana, kurā piedalījās arī Nautrēnu vidusskolas skolēni – Andris Martinovs, Jānis Kanaška, Alekss Pujats un Marta Brokāne.

Sporta – pirmās palīdzības diena

29.maijā bijām tik čakli, ka valsts brīvdienu izmantojām sportiskām aktivitātēm, zināšanu ieguvei un atkārtošanai par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajam dažādās situācijās.

Muzeju apmeklējums

23.maijā Nautrēnu vidusskolas 2. un 4.klases devās uz Latgales Kultūrvēstures muzeju, kur iepazinās ar Latgales ievērojamāko keramiķu darbiem. Šīs nodarbības pamatā bija māls un māla izstrādājumi, tāpēc tās nosaukums bija ‘’Māla pikuča piedzīvojumi’’. Skolēni ne tikai iepazinās ar mālu un tā priekšmetiem, redzot pašus priekšmetus un klausoties muzeja ģides stāstītajā, bet gan tika dota iespēja arī pašiem darboties ar mālu un izveidot savu dekoratīvo priekšmetu. Skolēnus ļoti piesaistīja šī nodarbība, jo bērniem patīk darboties radoši. Arī lekcija pirms darbošanās bija ļoti interesanta, izzinoša un noderīga, tāpēc vēlamies teikt sirsnīgu paldies muzeja darbiniekiem par jauko uzņemšanu!

Paldies arī programmai ‘’Latvijas skolas soma’’ par iespēju apmeklēt Latgales Kultūrvēstures muzeju bez maksas!

Ģimenes dienas un Popielas pasākums

16.maijā Nautrēnu vidusskolā norisinājās Ģimenes dienai veltīts pasākums un ‘’Popiela’’. Katra klase bija sarūpējuši lieliskus priekšnesumus 80’to un 90’to gadu stilā. Katrs priekšnesums bija krāšņs, piepildīts, pārdomāts un jauki pasniegts. Paldies vecākiem un klātesošajiem par atbalstu! Sirsnīgs paldies 5.klases skolēniem un audzinātājai Elīnai Sjakstei par Ģimenes dienai veltīto pasākumu!

Ekskursija uz Gaiziņkalnu

Nautrēnu vidusskolas 10. klase 11. maijā devās eksursijā uz Gaiziņkalnu. Gida pavadībā skolēni izstaigāja izzinošu un interesantām aktivitātēm piepildītu dabas taku ”Izzini Gaiziņu”. Uzkāpjot kalnā, skatam pavērās pavasarīgi skaistas ainavas ar koku audzēm, ezeriem un atpūtas vietām. Visi izbaudīja dabas parka  svaigo gaisu, augu un ziedu daudzveidību.

Pēdējais zvans 9. un 12.klasei

12.maijā ar maigo ceriņu smaržu tika ieskandināts Nautrēnu vidusskolas 9. un 12.klašu pēdējais skolas zvans. Diena, kad 9. un 12.klašu skolēniem pēdējo reizi skanēja zvans uz mācību stundām. Tas ir atelpas brīdis pirms lielajiem dzīves notikumiem – valsts pārbaudes darbiem. Tāpēc viss skolas kolektīvs 9. un 12.klašu skolēniem vēl izturību, spēku un veiksmi eksāmenos! Lai Jums veiksmīgs turpmākais dzīves ceļš!

Skaļās lasīšanas sacensības

10.maijā Nautrēnu vidusskolā norisinājās skaļās lasīšanas sacensības, kurās piedalījās skolēni no 1.-7.klasēm. Šāda veida sacensības ļauj skolēniem ne tikai attīstīt prasmi uzstāties publikas priekšā, bet arī pārbaudīt un salīdzināt savas lasītprasmes ar citiem skolēniem. Izteiksmīgākie lasītāji turpinās sacensties nākamajā skolas konkursa kārtā un vēlāk arī ārpus skolas sacensībās.

Konkursa "Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi" apbalvošana

Par aktīvu piedalīšanos mākslas konkursos J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēkņi tiek regulāri aicināti uz konkursu apbalvošanu. 20.aprīlī mākslas skolas audzekņi devās uz Daugavpili, lai saņemtu godalgotu vietu diplomus par piedalīšanos konkursā "Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi". Daudzi darbiņi tika izvirzīti uz 2.konkursa kārtu, kura norisināsies Rīgā. Malači!

Arī 26.aprīlī J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēkņi tika aicināti uz konkursa ''Muna dzīsmeite''2023 apbalvošanas pasākumu. Prieks, ka mūsu audzēkņi ir tik aktīvi, radoši un talantīgi.
 

Ķeramikas simpozijs – ‘’Maskas’’

J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēkņi aktīvi piedalās konkursos un dažāda veida pasākumos.

No 29. līdz 30. aprīlim mākslas skolas audzēkņi kopā ar skolotāju Maiju Gailumu apmeklēja keramikas simpoziju –''Maskas'' Maltas vidusskolā. Skolēni tikās ar keramiķiem un tēlniekiem, kā arī paši iejutās keramiķu lomās, jo ieskicēja un no māla vai akmens masas veidoja savas maskas. Skolēni guva jauku un noderīgu pieredzi.

Sakām sirsnīgu paldies pasākuma rīkotājiem un mākslas skolas skolotājai Maijai Gailumai par ieguldīto darbu!

Žetonu vakars

21.aprīlī Nautrēnu vidusskola aizvadīja sirsnības, pārdomām un atmiņām piepildītu vakaru, kad 12.klases skolēni saņēma savas skolas piederības simbolu - žetonu.


Paldies ikvienam, kurš ieradās un bija kopā ar mūsu topošajiem 12.klases absolventiem!

Olimpiskā diena

Skatuves runas konkurss ''Vuolyudzāni'' Nautrēnu vidusskolā

19.aprīlī Nautrēnu vidusskolā norisinājās skatuves runas konkurss latgaliešu valodā ''Vuolyudzāni'', kurā piedalījās 1.-6.klašu skolēni.
Konkursa ietvaros visiem 1.-6.klašu skolēniem tika dota iespēja pārbaudīt savas zināšanas latgaliešu valodas viktorīnā ''Voi tu zyni latgalīšu volūdu?''
Konkursa noslēgumā sekoja apbalvošana, 1.vietu ieguvēji pārstāvēs Nautrēnu vidusskolu novada skatuves runas konkursā ''Vuolyudzāni'' 29.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā

Lieldienu kompozīciju izstāde ‘’Nāc nākdama, Liela diena’’

Nautrēnu vidusskolas 1.-4.klašu skolēni piedalījās Lieldienu kompozīciju izstādē ‘’Nāc nākdama, Liela diena’’

"Sunāns breiveibā" grāmatas prezentācija

6.aprīlī Nautrēnu pagasta bibliotēkā norisinājās rakstnieces – debitantes Lauras Melnes komiksu grāmatas latgaliešu valodā prezentācija. Nautrēnu vidusskolas 1.-7.klašu skolēni izmantoja iespēju un devās apskatīt grāmatu ‘’Sunāns breiveibā’’, iepazīties ar pašu autori un dzirdēt grāmatas tapšanas gaitu. Grāmata ir ļoti piesātināta ar skaistiem zīmējumiem, kas bērnus piesaista. Daudzi skolēni pauda vēlmi iegādāties un izlasīt šo grāmatu, tādā veidā, veicinot arī latgaliešu valodas apguvi.

Stāstījums bija noderīgs, jo rakstniece Laura Melne bija parūpējusies arī par jautājumiem, kurus uzdot klausītājiem. Jautājumi bija saistīti gan ar grāmatu, gan ar latgaliešu valodu.

Mīļš paldies Laurai Melnei par interesanto stāstījumu un Nellijai Viļumai par jauko uzņemšanu Nautrēnu pagasta bibliotēkas telpās!

Jautrā nedēļa

Izrāde ‘’Velveta trusis’’

   21. un 22.martā Nautrēnu vidusskolas sākumskolas klases apmeklēja Rēzeknes teātri Joriks, kurā vēroja izrādi ‘’Velveta trusis’’. Izrāde bija atbilstoša vecumposmam, ar pamācošu noskaņu. Izrādes laikā tika atspoguļotas dažādas ikdienišķas situācijas, kuru laikā skolēniem bija iespēja no malas pavērot šo situāciju cēloņus un sekas. Izrādes varoņi skolēniem atgādināja par to, cik svarīgi ir būt kādam vajadzīgam un mīlētam, ka bieži vien mēs ikdienā nenovērtējam to, kas mums ir dots. Cik svarīgi ir mīlēt pašam sevi, savu izskatu un iekšējo pasauli, nedomājot par to, ko citi vienaudži par tevi saka un domā. Ir jāprot ticēt sev un saviem sapņiem.

Skolēni pauda prieku par redzēto izrādi un iespēju apmeklēt Rēzeknes teātri Joriks.

Pateicamies programmai ‘’Latvijas skolas soma’’ par piešķirto finansējumu un iespēju apmeklēt dažāda veida pasākumus bez maksas!

Izglītības iestāžu pašpārvalžu konkurss ‘’Kontakts’’

No 7. līdz 9.martam norisinājās konkurss ‘’Kontakts’’, kurā piedalījās dažādu Latvijas novadu izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji. Konkursa laikā skolēniem bija iespēja apmainīties pieredzē, iegūt jaunas idejas pasākumu veidošanā, uzzināt un izmēģināt projektu rakstīšanas būtību. Konkursa noslēgumā skolēniem bija jāizstrādā projekts ar mērķi -stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, vairot labbūtību, iekļaut jauniešus ar ierobežotām iespējām un sekmēt izglītojamo līdzdalību.

Rēzeknes novada jaunatnes gada balva 2022

3.martā Rēzeknes novada izglītības un sporta pārvaldes telpās norisinājās konkursa ‘’Rēzeknes novada jaunatnes gada balva 2022’’ apbalvošanas ceremonija. Kā katru gadu pasākumā tika apbalvoti Rēzeknes novada aktīvākie jaunieši dažādās nomināciju grupās.

No Nautrēnu vidusskolas tika izvirzīti skolēni tituliem- gada skolēns un gada brīvprātīgais. Kā gada skolēns tika apbalvots Rinalds Ludboržs un gada brīvprātīgie bija Rūta Vonoga un Renārs Jurdžs. Nominācijā gada skolēns galveno balvu Rēzeknes novadā ieguva Amanda Ludborža.

Nautrēnu vidusskolas kolektīvs lepojas ar saviem audzēkņiem, tāpēc sirsnīgi sveicam visus nominantus, vēlot panākumus, motivāciju, izturību un izdošanos arī turpmāk!

Nautrēnu vidusskolas direktora

vietniece audzināšanas jomā

Megija Streļča

Tehniskā diena Nautrēnu vidusskolā

24. februārī ES projekta “ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“ ietvaros Nautrēnu vidusskolas un Bērzgales pamatskolas 1.- 6.klašu skolēni piedalījās tehnisko prasmju darbnīcā „Elektronika pamatskolā”, bet 7.-9.klašu skolēni darbojās tehnisko prasmju darbnīcā “ Pneimatika: liekam gaisu pie darba”. Nodarbības vadīja interešu izglītības iestādes „Mazā Brīnumzeme” pārstāvji .1.- 6. skolēni vispirms tika iepazīstināti ar teorētisko materiālu un drošību, kā darboties ar elektronikas montāžas instrumentiem. Bērni ar interesi klausījās stāstītajā. Tad visi ar azartu ķērās pie praktiskās daļas , lai no piedāvātajām detaļām taptu elektriska ierīce - gaismas jūtīga „vabolīte”. Nodarbības praktiskā daļa sastāvēja no elektriskās shēmas lasīšanas, pēc tam sekoja elektriskās shēmas izvietošana uz montāžas plates veiksmīgiem savienojumiem , savienojumu lodēšana, gaismas jūtīgās „vabolītes ” pārbaude un darbināšana. Visi skolēni ar prieku un aizrautību darbojās, lai ātrāk tiktu pie galarezultāta. Pēc nepieciešamības darba vadītāji sniedza palīdzību. Izgatavotā „vabolīte” palika skolēnu īpašumā.

Nodarbības vadītājs arī atklāja, kur to varētu izmantot praktiski, viens no tādiem veidiem kā atstarotājs pie apģērba vai somas.

Izzinošā nodarbība bija kā iespēja novērtēt un izprast, cik daudz rūpīga un precīza darba un zināšanu jāiegulda, lai taptu modelis. 

Pneimatikas nodarbībās 7.-9.klašu skolēni uzzināja, kas ir pneimatika, kur un kāpēc to izmanto, kā arī noskaidroja profesijas nozares, kurās strādā ar pneimatiku. Kā stāsta Agija (9.kl.). : “Uzzinājām daudz ko jaunu par gaisu un tā izmantošanu. Strādājām ar kompresoru, kur bija iespēja pašiem pieslēgt kompresoru , kā rezultātā varēja darbināt cilindru. Esam priecīgi, ka bija iespēja izglītoties par gaisa funkcijām”.

Nautrēnu vidusskolas skolotāja Marija Mazure

Sadancis

16.februārī Dricānos norisinājās Rēzeknes novada skolu deju sadancis, kurā piedalījās arī Nautrēnu vidusskolas 2.-5.klašu skolēnu deju kolektīvs. Dejotājiem tika dota iespēja iejusties uz lielās skatuves plašākas publikas priekšā. Vēlam veiksmi un panākumus deju kolektīvam skatē!

Izrādē ''Te atkal Nezinītis''

Jaunu nedēļu Nautrēnu vidusskolas sākumskolas 1.-3.klases aizvadīja ar izrādi ‘’Te atkal Nezinītis’’, izrāde no Saulkrastiem mūs apciemoja, neskatoties uz ziemīgajiem laikapstākļiem. Izrāde bija pamācoša un humoristiska. Skolēniem tika dota iespēja iejusties aktieru lomās un pārbaudīt savas spējas. Ik brīdi tika veidots kontakts ar auditoriju, kas piesaistīja skolēnus un veicināja sekot izrādes gaitai. Sakām mīļu paldies Zinītei un Nezinītim par jauko ciemošanos un gaidām pavasarī uz āra aktivitātēm.

Mākslas skolas koncerts

Nautrēnu vidusskolas skolēni J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles ietvaros devās uz improvizācijas koncertu, kurš norisinājās J.Soikāna Ludzas mākslas skolā. Pasākumā katram dalībniekam bija iespēja izpausties, parādīt citiem savus talantus un intereses. Pasākums bija gana krāsains un daudzveidīgs, tāpēc skumīgi nebija nevienam un laiku jauki izbaudīja katrs skolēns.