Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

Pārgājienu diena

 16.septembrī Nautrēnu vidusskolā norisinājās pārgājienu diena, kuras ietvaros skolēni ar savu klašu audzinātājiem iepazina un apskatīja Rogovku, tās apkārti un tajā esošās iestādes un uzņēmumus, Nautrēnu pagastu un tajā nozīmīgos apskates objektus.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Skolēni ne tikai baudīja jauko laiku pie apkārtesošajām ūdenstilpnēm, bet arī apskatīja dažādas piemiņas plāksnes un klausījās skolotāja stāstītajā par notikumiem senajos laikos. Skolēni paviesojās arī kardināla Jāņa Pujata lauku sētā un lūgšanu vietā - Pujatu ezera krastā. Pārgājiena laikā tika dziedātas dziesmas un spēlētas dažādas spēles, kuras saliedēja klasi un stiprināja savstarpējās attiecības.

Miķeļdienas tirdziņš

Dzejas stunda kopā ar dzejnieci Intu Naglu

Dzejas dienas

      Nautrēnu vidusskolas skolēni dzejas nedēļas ietvaros izzināja un iepazina dažādu latviešu dzejnieku jaunradi un dzīves stāstus, kurus vēlāk attēloja plakāta veidā. Dzejas nedēļā visu klašu skolēni kopīgi radīja ‘’garāko dzejoli’’, kurā tika apkopotas katras klases dzejas rindas par tēmu – rudens.

 

Rudens izstāde

Septembris ir rudens ražas novākšanas mēnesis, tāpēc Nautrēnu vidusskolā šajā mēnesī norisinās rudens izstāde ‘’Rudentiņš, bagāts vīrs’’. Izstādē piedalās sākumskolas skolēnu veidotie darbiņi.

Dodķepu.lv projekts "HASKIJS MUGURSOMĀ"

       Jau septembrī Nautrēnu vidusskola iesaistās Dodkepu.lv pieteiktajā projektā ‘’HASKIJS MUGURSOMĀ’’. Šajā projektā 5.-9.klašu skolēniem tiek dota iespēja iepazīties ar kanikrosu un tā praktisko pielietojumu Latvijas valsts mežu takās, kā arī skolēni tiek iepazīstināti ar kamaniņu suņiem un to ikdienu saistībā ar sportu. Projekts norisināsies 7 nodarbību garumā līdz pat oktobra beigām.

 

         Nautrēnu vidusskolu apciemoja 14 haskiju šķirnes suņi, katram skolēnam tika dota     iespēja pavadīt kopā laiku ar suņiem, lai vēlāk kopā nodarbotos ar kanikrosu.

       Projekta ‘’HASKIJS MUGURSOMĀ’’ ietvaros skolēni tikās ar fizioterapeitu Dagni Boltrikovu, kurš skolēnus iepazīstināja ar vingrinājumiem, kuri palīdz uzturēt formā kanikrosa dalībniekus. 

Latvijas skolu reitings 2022

LATVIJAS SKOLU REITINGS 2022

darbā ar talantīgajiem skolēniem

Mazās skolas

Vieta reitingā    Skolas nosaukums        Balles

1          RTU Inženierzinātņu vidusskola 157,00

2          Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola 38,00

3          Rēzeknes 5. vidusskola 32,83

4          Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola 29,33

5          Riebiņu vidusskola       25,31

6          Rīgas 13. vidusskola     22,50

7          Daugavpils Saskaņas pamatskola           21,59

8          Starptautiskā vidusskola "Ekziperī"       19,19

9          Kuldīgas Centra vidusskola       19,17

10        Rīgas 1. vidusskola       18,86

11        Valdemārpils vidusskola           16,33

12        Auces vidusskola          16,00

13        Nautrēnu vidusskola   14,50

14        Ludzas pilsētas vidusskola        13,65

15        Jēkabpils 2. vidusskola 13,50

15        Špoģu vidusskola         13,50

16        Siguldas 1. pamatskola 13,43

17        Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola    13,26

18        Maltas vidusskola         11,52

19        Rēzeknes 2. vidusskola 11,00

20        Salacgrīvas vidusskola  10,00

21        Olaines 2. vidusskola    9,94

22        Daugavpils 13. vidusskola         8,97

23        Jūrmalas Pumpuru vidusskola   8,76

24        Āgenskalna sākumskola 8,00

24        Jelgavas 4. sākumskola 8,00

25        Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola   7,11

26        Laurenču sākumskola   7,00

27        Emīla Dārziņa mūzikas skola    6,50

27        Ogres sākumskola        6,50

28        Līvānu 1. vidusskola     6,10

29        Rīgas Doma kora skola 6,00

30        Ezernieku vidusskola    5,50

30        Jaunmārupes pamatskola           5,50

31        Rēzeknes sākumskola   5,00

32        Alūksnes pilsētas sākumskola    4,00

32        Rīgas Valda Zālīša sākumskola 4,00

33        Saldus vidusskola         3,83

34        Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola       3,50

34        Mārupes pamatskola     3,50

35        Rīgas Daugavgrīvas vidusskola 3,33

36        Jelgavas Centra pamatskola       3,00

36        Rēzeknes 6. pamatskola 3,00

36        Smārdes pamatskola     3,00

37        Rīgas 69. pamatskola    2,86

38        Dagdas vidusskola        2,67

39        Ādažu Brīvā Valdorfa skola      2,50

39        Kalupes pamatskola      2,50

39        Privātā pamatskola DOMDARIS           2,50

39        Salas sākumskola         2,50

39        Skrundas vidusskola     2,50

39        Rīgas 66. vidusskola     2,50

40        Baldones vidusskola     2,00

40        Mežvidu pamatskola     2,00

40        Pļavniekkalna sākumskola        2,00

40        Rīgas Valdorfskola       2,00

40        Sventes vidusskola       2,00

40        Eglaines pamatskola     2,00

41        Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola         1,67

42        Aglonas vidusskola       1,50

42        Aizputes vidusskola      1,50

42        Andreja Upīša Skrīveru vidusskola        1,50

42        Carnikavas pamatskola 1,50

42        Cēsu 1. pamatskola       1,50

42        Daugavpils 9. vidusskola          1,50

42        Gaigalavas pamatskola 1,50

42        Jelgavas Pārlielupes pamatskola 1,50

42        Privātā vidusskola "Patnis"       1,50

42        Rīgas Ziepniekkalna vidusskola 1,50

42        Tukuma E. Birznieka - Upīša 1. pamatskola       1,50

42        Vārkavas vidusskola     1,50

42        Ventspils 1. pamatskola 1,50

42        Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola    1,50

43        Saulkrastu novada vidusskola    1,43

44        Amatas pamatskola       1,00

44        Ata Kronvalda Durbes pamatskola         1,00

44        Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola   1,00

44        Grundzāles pamatskola 1,00

44        Palsmanes pamatskola  1,00

44        Rīgas 65. pamatskola    1,00

44        Rīgas 7. pamatskola      1,00

44        Straupes pamatskola     1,00

45        Krāslavas Varavīksnes vidusskola         0,67

46        Andrupenes pamatskola 0,50

46        Balvu sākumskola        0,50

46        Cēsu 2. pamatskola       0,50

46        Daugavpils 15. vidusskola         0,50

46        Engures vidusskola       0,50

46        Ikšķiles vidusskola       0,50

46        Jaunsilavas pamatskola 0,50

46        Kārsavas vidusskola     0,50

46        Lapmežciema pamatskola         0,50

Rēzeknes novada atbalsts skolēniem

Lielbritānijas vēstnieks Latvijā viesojas Nautrēnu vidusskolā

           Nautrēnu vidusskolu 8.04.2022 apmeklēja Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Pols Brummela CMG kungs. Viņš tika iecelts par Viņas Majestātes vēstnieku Latvijas Republikā 2021. gada jūlijā. Lielbritānijas vēstniecība Latvijā pārstāv Apvienotās Karalistes valdību, tās attiecībās ar Latvijas valdību. Tā nodrošina arī virkni citu Lielbritānijas interešu pārstāvniecību Latvijā, balstoties uz savstarpēji izdevīga sadarbības pamata, politikas, tirdzniecības, drošības un ekonomikas sfērās.

       Vēstnieku un lielo delegāciju / Britu Padomes un IIC vadība/ interesēja, kā vietējās kopienas, nevalstiskās organizācijas kopā ar Britu padomi /British Council/ organizē dažādu projektu un aktivitāšu ieviešanu Latvijā. Britu padome ir Lielbritānijas organizācija, kas specializējas starptautiskās kultūras un izglītības iespējās. Tas darbojas vairāk nekā 100 valstīs: veicinot plašākas zināšanas par Apvienoto Karalisti un angļu valodu; kultūras, zinātnes, tehnoloģiju un izglītības sadarbības veicināšana ar Apvienoto Karalisti. Brit padome vietējās kopienās sniedz iespēju gan cilvēkiem, gan arī NV organizācijām veidot daudz iekļaujošāku, atvērtāku un veiksmīgāku pasauli, kā arī savieno vietējās iespējas ar pasaules tēmām - no sociālas rīcības līdz dažādībai, kā arī jauniešiem būtisku jautājumu risināšanai. Kopienas projektus īsteno partnerībā ar vietējām un starptautiskajām organizācijām, kuras ir ekspertes būtiskos jautājumos, piemēram, jauniešu aktivitātēs, sociālajā uzņēmējdarbībā, kultūras attiecību veidošanā, vienādu iespēju nodrošināšanā un dažādības jautājumos, migrācijā, sociālajā iekļaušanā un iesaistē, kā arī pilsoniskajā līdzdalībā. Katru gadu British Council pārstāvniecība Latvijā kopā ar dažādiem partneriem īstenot vairāk nekā 40 projektu, kuriem viens no mērķiem ir palīdzēt iekļauties sabiedrībā un aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā savās kopienās. Lai sasniegtu vēl plašāku sabiedrību, kā arī atbalstītu vietējo kopienu iniciatīvas saliedētākai sabiedrībai, British Council pārstāvniecības Latvijā programma “Darbīgās kopienas” izsludināja projektu konkursu, kura mērķis bija atbalstīt vietējās kopienas projektus, kuri iedrošina un atbalsta dažādu sabiedrības grupu pārstāvjus uzsākt kopienu iniciatīvas, kas sniedz pozitīvas un paliekošas pārmaiņas kopienai rada apstākļus un iedrošina kopienu pārstāvjus izteikt savu viedokli, aktīvi iesaistīties un līdzdarboties kopienas procesos un aktivitātēs stimulē dažādu sabiedrības grupu un kopienu sadarbību, veicinot sabiedrības saliedētību. Rēzeknes novadā tika izveidoti divi centri - Sakstagalā un Nautrēnos.

           Nautrēnu vidusskolas telpās 2020. gadā nodibināts Kopienas resursu centrs, kur darbojas dažāda vecuma, interešu, profesiju iedzīvotāji. Caur Izglītības Iniciatīvu Centru / IIC / iniciē un veic nevalstisko organizāciju un kopienas interešu aizstāvību.

           Vēstnieks tikās ar Nautrēnu vidusskolas jauniešiem, kuri darbojās 2022. gada projektā Neaktīvo jauniešu iesaistīšana Nautrēnu kopienas aktivitātēs, veicinot jaunas iedzīvotāju sabiedriskās iniciatīvas”/ projekta vadītājs A.Ludborža/. Aktīvi debatēja angļu valodā par projektu ieviešanu, nākotnes iespējām un novada attīstību. Kopā tika iestādīta plūme “Edinburgas Hercogs”, par godu Lielbritānijas karalienes valdīšanas 70 gadadienai. Koki akcijas ietvaros tiks stādīti katrā Latvijas vēsturiskajā novadā. Latgale bija pirmā. Vēstnieku ieinteresēja projektā ar Britu padomi iegādātā elektronizētā izšūšanas mašīna. Jaunieši parādīja darbu ar to skolotājas I.Ludboržas vadībā. Vēstnieks ar komandu apskatīja kopienas rokdarbnieču veikumu ziemas periodā - adītās vilnas zeķes, cimdus, čības. /kopas vadītāja E.Mače/. Interesi vēstniekam izraisīja žāvēšanas iekārta, kur svaigi žāvējās priežu, egļu pumpuri un dzinumi tējām. Notika pavasara augu tēju degustācija. Vēstnieks kļuva gandarīts par Nautrēnu kopienas sadarbību ar Britu padomi, apsveica jauniešus ar labām angļu valodas zināšanām un radošo pieeju kopienas saliedēšanā.

Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Ludborža

Foto: -https://drive.google.com/drive/folders/1UPo73E1aWri2LuL8iR5_OOr4popLHvhe

Kopienu iniciatīvu projekts „Darbīgās kopienas Latgalē”

                         

     Noslēdzas kopienu iniciatīvu projekts „Darbīgās kopienas Latgalē”, ko Latgales iedzīvotāju kopienām organizēja Iniciatīvu atbalsta Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, projekta “Darbīgās kopienas” ietvaros”. Nautrēnu pagasta Nautrēnu vidusskolā tika realizēta iniciatīva ar nosaukumuNeaktīvo jauniešu iesaistīšana Nautrēnu kopienas aktivitātēs, veicinot jaunas iedzīvotāju sabiedriskās iniciatīvas”. Projektā iesaistījās gan Nautrēnu vidusskolas skolēni un jaunieši, gan pagasta jaunieši, skolēnu vecāki, skolas darbinieki un citi pagasta iedzīvotāji. Jaunieši bija no Rēzeknes novada Nautrēnu, Gaigalavas, Ilzeskalna, Dricānu pagastiem, Ludzas novada Mežvidu pagasta.

         Iniciatīvu atbalstīja Nautrēnu pagastu apvienība ar līdzfinansējumu, nodibinājums Nautrēnu vidusskolas atbalsta fonds, SIA Timber Dream.

         Projekta mērķis bija neaktīvo jauniešu iesaistīšana Nautrēnu kopienas dzīves aktivitātēs, ar to bagātinot iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti un ideju radīšanu kopienas attīstībai

           Nautrēnu pagasta kopienas teritorijā un tai piekļaujošajos pagastos ir jaunieši, ka nav ieguvuši vidējo vai vidējo speciālo izglītību, pārtraukuši mācība un neiesaistās kopienas dzīvē. Tam iemesli ir dažādi - finanšu trūkums ģimenē, ņav atbalsta no ģimenēm, šķirtās ģimenes, gribasspēka trūkums, rakstura nenoturība, bezdarbs…. Mēs gribam šos jauniešus izvest no rutīnas un, iesaistot kopīgās kopienas aktivitātēs, celt jauniešiem pašapziņu, lai viņi paši sāk izteikt iniciatīvas un atgriežas sabiedrībā.

           Projektā tika uzrunāti šie jaunieši, kopā ar Nautrēnu vidusskolas un pagasta citiem jauniešiem un darbiniekiem tika iesaistīti aktivitātēs - skolas dīķa apkārtnes labiekārtošanā. Organizējām sakopšanas talkā. Par projekta līdzekļiem tika iegādātas āra koka mēbeles -galdi un soli, šūpoles, kas paredzētas gan zaļās klases aktivitātēm, gan jauniešu turpmāko saietu organizēšanai.

    Rezultātā tika sakopta skolas dīķa apkārtne kopīgās talkās, jaunieši ieguva pozitīvas emocijas savstarpējās tikšanās laikā. No uzrunātajiem 15 jauniešiem aktivitātēs iesaistītajās septiņi mazaktīvie jaunieši. Viņiem tika piedāvāts turpināt izglītību neklātienes programmā. Radās arī ilgtspējīgas jaunas idejas turpmākajam darbam ar jauniešiem. Tiek plānota pagasta jauniešu un skolēnu talka Velna alas sakopšanai Opiņku ciemā. Lūgsim Nautrēnu pagastu apvienības vadītājai turpināt organizēt darbu ar mazaktīvajiem jauniešiem. Aptaujājot jauniešus, uzzinājām, ka viņiem nepieciešami kursi IT, pašizaugsmē, uc. mūžizglītības kursi. Ar to organizēšanu jānodarbojas pašvaldībai un kopienai ilgtermiņā.

Projekta koordinators Anita Ludborža

Labbūtības ceļakarte

 

PROJEKTS “LABBŪTĪBAS CEĻAKARTE” NAUTRĒNU VIDUSSKOLĀ

Pagājušā gada jūnijā skolas pastkastītē saņēmām informāciju, ka Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) aicina Latvijas izglītības iestāžu pašpārvaldes līdz 2021. gada 11. jūnijam pieteikties projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.  Iepazīstot ar projekta mērķi, kas paredzēja stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos, tika pieņemts lēmums-jāpiedalās, jo tā ir jauna pieredze. Aicinājumam atsaucās četri jaunieši – Saiva Karmena Maģiča, Sofija Sjakste, Rinalds Ludboržs, Nauris Lukšāns.

Izturot 1.kārtu, jauniešu komanda , nepilnā sastāvā, kopā ar pavadošo pedagogu devās uz Preiļiem, lai no 12.-14.augustam piedalītos JSPA organizētajās apmācībās. Mums ļoti paveicās ar mūsu apmācību vadītājiem- Kristīnu Kastronovu un Sergeju Andrejevu, kuru vadībā trīs dienas bija interesantas un produktīvas, mēs uzzinājām, kas ir mentālā veselība, kā arī izstrādājām “Labbūtības ceļakarti”, kuru ,atgriežoties skolā, papildinājām un iesniedzām projektu “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Nautrēnu vidusskolā” konkursā.

Mēs ieguvām 1000 eiro projekta realizācijai. Protams, Covid-19 pandēmija un valstī noteiktie drošības pasākumi slimības ierobežošanai valstī ietekmēja mūsu “Labbūtības ceļakartes” realizēšanas gaitu. Neskatoties uz to, ļoti interesanti noritēja aktivitātes “Jaunietis jaunietim” kad klases biedri vadīja aktivitātes-stāstot par mentālo veselību, vadot, klases saliedēšanas aktivitātes. Aktivitāte, kad veidoja “Anti-stresa bumbas”. Aktivitātes ar skolas speciālo pedagogu un psihologu. Skolēnu pašpārvaldei saliedējoša aktivitāte “Mandarīnu pušķi”, kas notika Zoom ,bija izaicinājums ne tikai skolēniem, bet arī atraktīvajai Jeļenai Puzakai . Protams, nevar aizmirst par “Krāsu nedēļu”.

Lielākais darbs bija parka plānošana un darbs pie tā, jo laikapstākļiem nepavēlēsi! Iesākto darbu turpināsim arī pavasarī, lai vasarā “Anti-stresa parks” atklātos visā tā krāšņumā. “Anti-stresa” parks paredzēts, lai tajā varētu izprast savas sajūtas, aktivizēt maņas, protams, uzzināt vairāk par emocijām, apmeklējot “Emociju namiņu”. Parks ir vieta, kur nomierināties, izprast sevi, jautri un izzinoši pavadīt laiku.

Nautrēnu vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Vita Sinkoveca

Dalība projektos

Projekts “YOULA” Nautrēnu vidusskolā

Mūsu skola ir viena no 10 Latgales skolām, kas piedalās projektā “YOUL”-motivācija jaunatnes sociālajai aktivitātei Latgalē, ko organizē biedrība “Miromida”, tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros.A”.

Projekta mērķis ir iedrošināt, apvienot jauniešus no Latgales skolām, ceļot viņu motivāciju būt sociāli aktīviem vietējā sabiedrībā un atbalstot viņu iniciatīvas. 

Projekta ietvaros Miromida organizēs attālinātu apmācību ciklu Zoom platformā, kas balstīts uz neformālās izglītības metodēm savienojumā ar estētisko koučingu, pielietojot darba pieeju “mācīšanās darot” un “radoša mācīšanās”. No skolas piedalījās 10 jaunieši

.

 

Nautrēnu vidusskolas mazo mākslinieku apsveikums Latvijai 103 dzimšanas dienā

Links uz apsveikumu: https://drive.google.com/file/d/1rvJzvf2tBbcEkUThhHBqJRmfzkjDWeuP/view?usp=sharing 

"Sveicam Latvijas dzimšansdienā"

 

Par pārtikas paku sagatavošanu

No 8.novembra atsākas testēšana 4. -12. klašu izglītojamiem

Kā notiks testēšana, gatavojoties klātienes mācībām no 15. novembra?

Nākamajā nedēļā - no 8. līdz 12.novembrim, skolās notiek rutīnas skrīnings visām klasēm atbilstoši esošajam grafikam arpūla (kociņu) metodi. Arī 1.-3. klases izglītojamos testēs ar pūla metodi.

Kā rīkoties, ja izglītojamais nevar nākamajās nedēļās ierasties uz testēšanu skolā?

Atsevišķos izņēmuma gadījumos, ja bērnam tiešām nav iespēju nodot testu savas izglītības iestādes noteiktajā laikā, joprojām paliek spēkā iespēja testu nodot arī individuāli laboratorijā, iepriekš piesakoties. Dalība izglītības procesā iespējama tikai ar negatīvu testa rezultātu.

Vai testi jāveic arī pārslimojušajiem un vakcinētajiem izglītojamiem un izglītības iestāžu nodarbinātajiem?

Izglītojamiem pamata un vidējās izglītības pakāpē, pedagogiem un izglītības iestāžu nodarbinātajiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, netiek organizēts rutīnas skrīninga tests.

Kā līdz 15.11. tiks testēti tie pedagogi un izglītības iestāžu nodarbinātie, kuri vēl nebūs pabeiguši vakcināciju?

Pedagogi un izglītības iestāžu darbinieki, kuri vēl nebūs pabeiguši vakcināciju, tāpat kā līdz šim nodos individuālos siekalu testus skolās atbilstoši laboratoriju grafikiem. Pēc 15.11. izglītības iestāžu darbiniekiem testēšana vairs nav paredzēta.

Kas jāievēro skolām, skolēniem, pedagogiem, organizējot testēšanu?

Testēšana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos. Skolēni jāaicina testu nodot individuāli pie skolas vai pa vienam ienākot klasē, paredzot, ka skolēni nepulcējas klasēs, koplietošanas telpās un gaiteņos. Jāizvairās  no jaunu kontaktpersonu veidošanās.

Uzmanību! Atsevišķās izglītības iestādēs sadarbībā ar laboratorijām tiks veikti pilotprojekti saistībā ar testēšanas metodēm un vakcinēto/pārslimojušo testēšanu. Tādā gadījumā testēšanas process var notikt pēc cita protokola, stingrā laboratorijas ārstniecības personu uzraudzībā.

Kā notiks testēšana klātienes mācību laikā no 15. līdz 17.11.?

 • Nedēļā no 15. līdz 17.novembrim skolās notiks skrīnings visām klasēm atbilstoši esošajam grafikam arpūla (kociņu) metodi.
 • Izglītības iestādes, kam pēc grafika testēšana 18. un 19. 11.2021. laboratorijas skrīnings nenotiek: šo skolu skolniekiem, skolotājiem, darbiniekiem paredzēts izmantot piegādātos antigēna paštestus. Paštestus paredzēts izlietot 17.11.2021. un otru - 21.11.2021.
 • Paštesti izglītības iestādēm tiks piegādāti
 • Ja individuālais antigēna paštests būs pozitīvs, tad par to jāpaziņo skolai un jānodod individuālais siekalu tests laboratorijā. Informācija sekos par detalizētu rīcību gadījumā, ja tests ir pozitīvs.

Pamācība paštestu veikšanai - https://www.youtube.com/watch?v=NJ38k16Qbvs

Atgādinām: Ieteikumi izglītības iestādēm izglītojamo testēšanai un rīcībai, ja tiek konstatēts Covid19 gadījums: https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15735/download

Ar cieņu
Jānis Aizpors


Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļas
vadītājs
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VIII VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS KONKURSS Priekules IKARS

1. novembrī – Ikara vārda dienā, sakām PALDIES visiem dalībniekiem, kuri piedalījās  VIII VIZUĀLI  PLASTISKĀS  MĀKSLAS KONKURSĀ  Priekules IKARS. Šī gada tēma bija SPĀRNI. Ja Tu būtu Ikars, kādi būtu Tavi spārni?

     Apkopojot konkursa rezultātus, diplomus un atzinības ir ieguvuši 60 dalībnieki no 30 skolām (pavisam tika iesūtīti 554 darbi no 83 Latvijas izglītības iestādēm). Galveno balvu – lidojumu vasarā kopā ar Latvijas Aeroklubu daži laureāti jau piedzīvoja, arī dāvanas un atzinības  ir ceļā pie adresātiem, tagad vēl palicis cildināt pārējos dalībniekus, kuri “piemērīja” sev IKARA spārnus šogad.  Godalgotos darbus var apskatīt Priekules Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā http://priekulemums.lv/ .

Par izglītības procesa norisi no 1. novembra

 

Pēc pagarinātajām rudens brīvdienām skolā atgriezīsies jaunāko klašu skolēni un mācības klātienē turpinās arī  speciālās izglītības klašu (kods 58 un 59) un speciālo izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī  sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” audzēkņi.

Vispārizglītojošo skolu 4. - 12.klašu skolēni, starptautisko izglītības programmu skolēni un izglītojamie profesionālajā un augstākajā izglītībā, kā arī interešu un pieaugušo izglītībā (ar atsevišķiem izņēmumiem noteiktās izglītības programmās), līdz 14. novembrim īsteno mācību darbu attālināti.

 

Esam sagatavojuši konspektīvu informācijas apkopojumu un vizuālos materiālus, kas sniedz ieskatu svarīgākajos principos, kas jāievēro, 1.novembrī uzsākot vai turpinot mācības.

 

 •  No 1.novembra mācības klātienē atsāk 1. līdz 3. klases skolēni.
 • Mācības klātienē atsāk speciālās izglītības klases (kods 58 un 59)
 • Speciālās izglītības iestādes un sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni" turpina mācības klātienē.
 • Vispārizglītojošo skolu 4. -12. klases no 1.novembra līdz 14.novembrim mācās attālināti.
 • Profesionālajā izglītībā un augstākajā izglītībā mācības turpinās attālināti.
 • Interešu un pieaugušo izglītībā mācību darbs attālināti notiek līdz 14.novembrim.
 • Starptautiskajās izglītības programmās 1.-3. klasēm mācības no 1. novembra notiek klātienē, bet pārējās klasēs attālināti līdz 14.novembrim.
 • Praktiskās mācības klātienē turpina profesionālās izglītības programmu apguvē veselības aprūpes un veterinārmedicīnas jomā reglamentētajās profesijās un specialitātēs, tai skaitā rezidentūrā.
 • No 2021. gada 1. novembra atļauta profesionālās izglītības (tai skaitā profesionālās ievirzes) programmu  praktisko iemaņu individuāla apguve izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes.
 • Pirmsskolas turpina darbu klātienē dežūrgrupās(arī starptautisko izglītības programmu apguve atbilstošā vecuma grupā).

o   Dežūrgrupas apmeklē tie bērni, kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nodrošināt bērna uzraudzību mājās.

 • Pagarinātās grupas drīkst organizēt TIKAI vienas klases/grupas skolēniem. Iestādes vadība drīkst ierobežot pagarinātās grupas darba laiku.

Kā notiek sporta un mūzikas stundas skolā?

 Izglītības iestādēs sporta un mūzikas stundas notiek tikai vienas klases ietvaros. Vienlaikus vienā telpā neatrodas dažādu grupu, klašu vai kursu skolēni. Sporta un mūzikas stundu laikā (aktīvi sportojot vai dziedot), skolēni var nelietot sejas maskas.

Uzsākot mācības klātienē jāievēro epidemioloģiskās drošības nosacījumi

 • Skolēni un pedagogi uz klātienes mācībām ierodas ar negatīvu Covid-19 testu vai vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu
 • Skolās turpinās skolēnu iknedēļas testēšana.
 • Klātienes mācību laikā visi lieto sejas maskas.
 • Tiek nodrošināta telpu vēdināšana, regulāra uzkopšana, virsmu dezinfekcija un plūsmu kontrole.  
 • Ēdināšana tiek organizēta katrai klasei atsevišķi vai klases telpā.
 • Vienā telpā atrodas tikai vienas klases vai kursa izglītojamie.
 • Ārtelpās un starpbrīžos visi ievēro distanci un nepulcējas.
 • Izglītības iestādes neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina skolēnu un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus izglītības iestādes, piemēram, ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumus un citus pasākumus.
 • Iekštelpās bez vajadzības neuzturas trešās personas. To klātbūtne iestādē tiek stingri izvērtēta. 
 • Pakalpojumu sniedzējiem un  trešajām pusēm līdz 15. novembrīm  jāuzrāda pārslimošanas/vakcinācijas sertifikāts vai negatīvs Covid tests. Pēc 15. novembra klātbūtne izglītības iestādē tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 
 • Pēc iespējas mazāk tiek izmantots sabiedriskais transports. Uz skolu droši var doties (ja attālums atļauj) ar velosipēdu, kājām. 
 • Āra nodarbībās laikam atbilstošs apģērbs. 

Kas un kādos gadījumos var nelietot sejas masku?

 • sejas masku nelieto bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi;
 • nelieto, ja tas nav iespējams logopēdijas nodarbībā specifiska vingrinājuma izpildei;
 • var nelietot persona ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku;
 • nelieto fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā un sportisti fizisko aktivitāšu laikā sporta pasākumos (šis izņēmums attiecināms uz jebkura veida fiziskajām nodarbībām un  nodarbošanos ar sportu (tai skaitā amatieru sportu un fiziskajām aktivitātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai);
 • nelieto mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā.

Aicinām katru no jums atbildīgi izturēties pret valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, līdz minimumam samazināt fiziskos kontaktus, lai kopīgi pārvarētu krīzi. Tie, kas var, aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo tas ir vienīgais veids, kādā pārvarēt Covid-19 pandēmiju un atgriezties dzīvē bez ierobežojumiem un bailēm.

Visa informācija par mācību procesa regulējumu atrodama 20. oktobra grozījumos

Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu": https://likumi.lv/ta/id/327024-grozijumi-ministru-kabineta-2021-gada-9-oktobra-rikojuma-nr-720-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Par izmaiņām izglītības un sporta norišu organizēšanā

 

Vairāk informācijas mājas lapā :

 

Informācija par testēšanu brīvlaikā

 

14.10.2021.

Skolēnu rudens brīvlaikā rutīnas skrīningu veiks pēc ierastā grafika

Ņemot vērā augstos inficēšanas rādītājus ar Covid-19, arī skolēnu brīvlaikā, no 18. līdz 24. oktobrim, 1.-12. klašu skolēnu testēšanu rutīnas skrīninga ietvaros laboratorijas veiks pēc esošā grafika. Testēšanai izglītības iestādēs jānotiek epidemioloģiski drošos apstākļos, samazinot kontaktu laiku, lai nerastos jauni infekcijas riski.

Rutīnas skrīninga testus nodod skolēni, izglītības iestāžu darbinieki un izglītojamie, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, kuri iesaistīti formālajā izglītībā, interešu izglītības, sporta, neformālās izglītības un citās ārpusskolas aktivitātēs, kurās nepieciešams apliecinājums par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Izņēmuma gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ skolēns patiešām nevarēs ierasties uz testēšanos savā izglītības iestādē (piemēram, ir slims vai neatrodas Latvijā), būs iespēja testēties jebkurās BIOR, Centrālās, E.Gulbja un MFD laboratoriju filiālēs visā Latvijā, piesakoties pa tālruni. Testus laboratoriju filiālēs var nodot arī sestdien, 23.oktobrī un svētdien, 24. oktobrī, iepriekš piesakoties pa tālruni. E. Gulbja laboratorijā siekalu testus var nodot bez iepriekšēja pieraksta atbilstoši darba laikam.    

Svarīgi atcerēties, ka pēc brīvlaika, 25. oktobrī, mācības klātienē varēs atsākt tikai skolēni un nodarbinātie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu testa rezultātu. Tāpēc, nododot testu laboratorijā, ir obligāti jāsagaida testa rezultāts.

Papildus minētajam, atsevišķos izņēmuma gadījumos, lai atsāku mācības klātienē, izglītības iestādes medmāsa vai ārstniecības persona var veikt antigēna eksprestestu.

Ļoti stingra kontrole jāveic personām, kuras ierodas no ārzemju ceļojuma. Nevakcinētās/nepārslimojušās personas, kuras ierodas no sarkanajām un dzeltenajām valstīm, dodas 10 dienu pašizolācijā. Izglītojamie līdz 12 gadiem šajā 10 dienu termiņā nedrīkst apmeklēt skolu, interešu izglītības un citas aktivitātes. Valstu saraksts pieejams Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0.

Skolēnu testēšana rudens brīvlaikā augstas saslimstības apstākļos neattiecas uz pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu un profesionālās izglītības iestādēm, kurām nav noteikts rudens brīvlaiks. Attiecīgajās izglītības iestādēs testēšana turpinās atbilstoši esošajam grafikam.

Tā kā valstī no 11.oktobra uz trim mēnešiem ir izsludināta ārkārtējā situācija, Izglītības un zinātnes ministrija aicina vecākus un skolēnus ļoti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību brīvlaikā pulcēties publiskās vietās, pārvietoties ar sabiedrisko transportu, doties ekskursijās vai ceļojumos, savukārt skolotāji aicināti ar skolēniem pārrunāt, kāpēc šajā situācijā ir ārkārtīgi svarīgi katram no mums ievērot noteiktos ierobežojumus, lai pārvarētu Covid-19 pandēmiju.

Latvijas mērķis ir uzvarēt vīrusu un sekot valstu piemēriem, kas spējušas nepārslogot savu veselības sistēmu. Aicinām katru no jums atbildīgi izturēties pret valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, līdz minimumam tuvākajās nedēļās samazināt fiziskos kontaktus, lai kopīgi pārvarētu krīzi. Tie, kas var, aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo tas ir vienīgais veids, kādā pārvarēt Covid-19 krīzi un atgriezties dzīvē bez ierobežojumiem un bailēm.

Atgādinām, ka izglītības iestādēs drīkst ierasties tikai personas bez saslimšanas pazīmēm.

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tālr. 67047704, 67047834,
67047893

 

Informācija par darbu ārkārtējā situācijā

Nikodema Rancāna konkurss izcilākajiem Latgales reģiona pedagogiem 2020/2021

SVEICAM NAUTRĒNU VIDUSSKOLAS SKOLOTĀJU

VALENTĪNU TURLAJU

ar iegūto N.Rancāna balvu un izcilākā Latgales reģiona pedagoga titulu!

Par spīti visādiem ierobežojumiem šogad atkal notika Nikodema Rancāna vārdā nosauktais konkurss Latgales pedagogiem. Šogad īpaši tika aicināti pieteikties skolotāji, kas rūpējas par latgalisko vērtību stiprināšanu.

Visi nominanti tika vērtēti trijās grupās: pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu un augstskolu pedagogi. Kā arī tika aicināti pieteikties skolu direktori, kas šajā laikā strādājuši, lai saliedētu savus darba kolektīvus.

Konkursa mērķis – ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā i veicinot latgalisko kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē.

Apsveicama ir jaunu metožu un pieeju, stratēģiju, metodisko darbu izstrāde. Visās nominācijās pretendentiem tika piešķirti papildu punkti pie izvērtēšanas, ja mācību process tiek organizēts arī latgaliešu valodā. Visās nominācijās pretendentiem apsveicama ir moderno tehnoloģiju praktiska pielietošana mācību darbā.

Nikodema Rancāna konkursa balvu ir iedibinājusi Latgaliešu kultūras biedrība (LKB) un konkursa rīkošanu īsteno kopā ar sadarbības partneriem. Ar konkursa aktualitātēm var iepazīties arī latgaliešu kultūras ziņu portālā lakuga.lv

Noslēgumā jāatgādina, ka izcilais katoļu garīdznieks un pedagogs Nikodems Rancāns (1870–1933) ir Latgales pirmās atmodas darbinieks ar iespaidīgu devumu Latgales kultūrā un izglītībā. Balvas pasniegšanas svinīgā ceremonija katru gadu tiek rīkota kādā no Latgales pašvaldībām. Iepriekšējos gados balvas pasniegšanas ceremonija ir notikusi Rēzeknē, Ludzā, Viļānos, Preiļos.

 

Jauni siekalu savākšanas testi - svābi

Informējam, ka no 04.10. skrīninga  testēšanas metodei parauga ņemšanai tiks izmantoti speciāli savākšanas komplekti -  sampling swab. Tas ir paredzēts TIKAI skolēniem. Tie ir neilona kociņi, kam nav garšas un kuras nesatur kaitīgas vielas. Komplekti ir pakļauti speciālajai apstrādei – sterilizācijai, par ko liecina  zīme uz iepakojuma Sterile EO (ar to pašu metodi sterilizē medicīnas ierīces un aparatūru). Komplektiem ir sertifikāts un informācija par to ir norādīta uz iepakojuma - CE 0197 (sertifikāts pielikumā). Sertifikāts ir pieņemts visā Eiropas savienībā. Komplekti ir ražoti no speciālā materiāla – neilona, un ir domāti vieglākai un netraumējošai mutes dobuma un gļotādu materiāla savākšanai. Neilons ātri iesūc izmeklējamo materiālu. 

Parauga savākšanas komplektu nevar izmantot divas reizes, jo tas irvienreizlietojams, kā arī nedrīkst izmantot gadījumos, kad ir bojāts iepakojums.