Nautrēnu

vidusskola

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

Projekts Erasmus+

Atgriežamies no Čehijas un gatavojamies uzņemt ciemiņus savā skolā


No 1. Līdz 7. martam mēs, Nautrēnu vidusskolas sešu cilvēku komanda, skolotāji Nellija Žogota, Mārīte Zubko, 12. klases skolēni Diāna Mihailova, Andris Duplinskis, Edijs Rancāns un Ritvars Šķesters viesojāmies Čehijas pilsētas Ždaras ģimnāzijā, kura ir starptautiskā projekta Erasmus+ partnere.
Konferences gaitā veicām projekta uzdevumus: prezentējām savas idejas riteņbraukšanas virtuālā uzņēmuma veidošanā, piedalījāmies darbnīcās, izbraucot velo trases, parādot savas zināšanas velo apkalpē, pētot velotūrisma attīstības iespējas un sasniegto Čehijā, kā arī iepazinām valsts galvaspilsētu Prāgu.
Skolēni dzīvoja projektā iesaistīto skolēnu ģimenēs, kur bija iespēja iepazīties, sadraudzēties, dalīties mācību un dzīvesziņas pieredzē. Pavisam drīz, no 19. līdz 25. aprīlim projekta komandas no 7 valstīm (Polijas, Itālijas, Čehijas,Vācijas, Horvātijas, Slovēnijas un Rumānijas) apmeklēs mūsu skolu, lai turpinātu projekta programmu, iepazītu mūsu velo trases, pētītu velotūrisma iespējas un veidotu kopīgu vebsaiti projekta rezultātu apzināšanai.
Projekts irļoti dinamisks, inovatīvs un interesants, tāpēc vēlamies labi izplānot un sagatavot savu konferenci. Ļoti ceru uz visu projekta dalībnieku un skolas kolektīva atbalstu!

Projekta satura koordinatore: Nellija Žogota

Vecākiem un citiem

 

Ieteikumi skolotājiem, skolēniem un vecākiem, kā rīkoties, ja kāds dara pāri -

materiāli lejuplādei (skolotājiem, skolēniem un vecākiem)

Prāta banka 2015.!

27. janvārī Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde rīkoja  konkursu skolēniem – „Muzikālā prāta banka”. No mūsu skolas piedalījās divas komandas, kuras ieguva pirmo un otro vietu. Vairāk lasiet Rēzeknes novada mājas lapā

   

 

100 dienas skolā!

26. decembra pēcpusdienā Nautrēnu vidusskolas 1.klase svinēja 100 dienas skolā. Skolēni ieradās skaisti saposušies, acīs bija redzams uztraukums, kas nu būs?! Viņus apciemoja Karlsons, kurš kā vienmēr grib būt gudrāks par visiem, uzskata, ka zina visu, ka skolā tikai jāmokās. Taču Brālītis, kuru tēloja V.Duplinskis, kopā ar pirmklasniekiem pierādīja, ka skolā ir interesanti.
1.klases skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi, jāparāda, ko ir iemācījušies. Viņi arī pierādīja, ka prot ne tikai rēķināt, lasīt, mīklas minēt, bet arī dziedāt. Pirmklasnieki klases audzinātāja I.Rjabovska vadībā bija iemācījušies skaistu dziesmu. 2.- 4. klases skolēni teica daudz novēlējumu - labi mācīties, klausīt skolotājus, neskraidīt pa skolu, kā arī deva noderīgus ieteikumus.
Svētku izskaņā 1.klases skolēni saņēma medaļas, pildspalvas un, protams, torti. Svētkus sagatavot palīdzēja skolas dramatiskais pulciņš (vad. I.Rancāne). Dramatiskā pulciņa dalībnieki vadīja visus pārbaudījumus.

Direktores vietn. audz. d. V.Sinkoveca

Nautrēnu vidusskola lepojas ar saviem absolventiem!

Latvija uzvar pasaules Sumo Robotu čempionātā


14.decembrī, Tokijā, «Ryōgoku Kokugikan» centrālajā sumo arēnā norisinājās Japānas augsto tehnoloģiju sporta veida - Sumo Robotu finālsacensības. Pirmo reizi 26 gadu sacensību vēsturē, tajās uzvarēja ārzemju pārstāvji - Latvijas «Robotu Skolas» komandas dalībnieki - Einārs Deksnis un Agnese Kapace ar robotu «Blitz».


Robotu Sumo cīņas ir tradicionāls izglītojoši-zinātnisks sporta veids, kura pamatā ir gadiem ilgs darbs, projektējot un būvējot robotus. Sacensību laikā šie roboti bez cilvēka līdzdalības, tikai balstoties uz iepriekš ieprogrammētām stratēģijām, ar sensoriem mēģina ieraudzīt pretinieku, izvairīties un īstajā brīdī ar savu dzinēju un magnētu spēku izgrūst pretinieku no ringa - līdzīgi kā cilvēku sumo cīņās.

Ziemassvētku pasākumi skolā

19.decembrī uz Ziemassvētku pasākumu pulcējās skolēni no 1.- 6.klasei, visi bija ļoti rūpīgi gatavojušies. Bija gan dziesmas, gan dejas, gan teātra izrādes.
30. decembrī skolā pulcējās 7.-12.klases skolēni. Šogad viņiem bija neparasts uzdevums. Katra klasei bija iedots temats, piemēram, „Kā mēs meklējām sniegu". Skolēni filmēja īsus videostāstus. Skolēni uzdevumu veica radoši .
Kā katru gadu, arī šogad sekmīgākie skolēni un tie, kuri nekavēja skolu tika apbalvoti ar vērtīgām un interesantām grāmatām.

Sekmīgu visiem nākamo mācību posmu!

 

Svētrīts Nautrēnu vidusskolā

19.decembra rīts, balti sniegots, visus aicināja uz Svētrītu Nautrēnu vidusskolā. Šogad domājām un runājām par četrām vērtībām cilvēku dzīvē- mieru, ticību, mīlestību un cerību.
Mazs zēns , noklausoties stāstu par Adventes vainagu , sapnī dodas neparastā ceļojumā, kurā satiek četras sveces, kas simbolizē - mieru, ticību, mīlestību un cerību. Diemžēl svecītes dziest un zēns ir noskumis, jo pasaulē ir pazudušas trīs nozīmīgas vērtības. Viņa mazā māsiņa pamana vēl vienu gaismiņu- cerību. Bērni ir atraduši svecīti, no kuras gaismas var iedegt pārējās.
Pirmo sveci Advente vainagā iededza skolas direktore A.Žogota, kā arī pasniedza stipendijas labākajiem skolēniem.
Pagasta pārvaldes vadītāja L.Plavinska un draudzes priesteris J.Kravalis, iededzot sveces, veltīja visiem siltus vārdus.
Stāstu izstāstīt palīdzēja – Valters Duplinskis (mazais zēns), Agija Vonoga ( zēna māsiņa), 6.klases skolēni - Viktorija Lukšāne , Elēna Daukste, Viktorija Krišāne, Kristers Ulbicāns, vokālais ansamblis, koris (vad. A.Garanča), ģitāristu ansamblis (vad. I.Rjabovskis), dzejoļus deklamēja 5.klases skolēni – Saiva Maģiča, Diāna Ivanova , Ralfs Bilinskis. Atbildīgais par mūziku Reinholds Jānis.
Gaidot Kluso vakaru, kas pasaulē nāk Dieva dēls, visiem novēlam- MIERU, TICĪBU, MĪLESTĪBU, CERĪBU.

Direktores vietn. audz.d. V.Sinkoveca

   

Nautrēnu vidusskolas skolēni saņem SIA „Cirmas bekons” stipendijas

Jau otro gadu Nautrēnu vidusskolas skolēni semestra noslēgumā saņem SIA „Cirmas bekons" stipendijas. Šoreiz stipendiju saņēma septiņi 9.-12.klašu skolēni, kuru vidējā balle ir virs 8,00 un trīs 5. -8.klašu skolēni, kuru vidējā balle ir virs 8,5. Saskaņā ar stipendiju piešķiršanas kārtību, šiem skolēniem nedrīkst būt neattaisnoti kavējumi, kā arī skolēni ir aktīvi gan sportā, gan ir piedalījušies novadā un valstī konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs.
Stipendijas lielums bija no 20- 50 eiro. Lielāko stipendiju – 50 eiro- saņēma 12. klases skolēns Sandris Turlajs, kura vidējā balle ir 8,92. Vēl stipendiju saņēma Kārlis Barkāns (10.kl.), Sandra Timša (9.kl.), Elvita Kotāne (10.kl.), Armands Ivulāns (9.kl.), Kristīne Laizāne (10.kl.), Edijs Rancāns (12.kl.), Viktorija Krišāne (6.kl.), Oskars Ivulāns (7.kl.), Kaspars Dortāns (7.kl.).

Direkt.vietniece mācību darbā Marija Mazure

 

Svētku pasākumi

Nautrēnu vidusskolas sasniegumi sportā

Nautrēnu vidusskolas sasniegumi sportā (lejuplādei)

Par autoapmācību Nautrēnu vidusskolā

Nautrēnu vidusskolas direktore A.Žogota
Mēs, Nautrēnu vidusskolas kolektīvs, esam gandarīti, ka Rēzeknes novada pašvaldība realizēja projektu - Bezmaksas „B" kategorijas autovadītāju teorētiskās un praktiskās apmācības, kā arī autovadītāja apliecības iegūšanu Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās. Autovadītāja prasmes apguva 22 Nautrēnu vidusskolas skolēni, kas paralēli ikdienas mācību darbam, apguva autovadītāju teorētiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas, pirmās palīdzības pamatzināšanas un veiksmīgi ir saņēmuši pirmās autovadītāja apliecības.Skola, sadarbībā ar IK DISTANCE /vad. V.Kotāns/, nodrošināja materiāli tehnisko bāzi, mācību un izdales materiālus. Vidusskolā ir iekārtota mājīga auto klase, kurā ir projektors, dators, galdi, krēsli, magnētiskā tāfele, Interneta pieslēgums, ceļa zīmju maketi, luksofora modelis.

NO VECĀKIEM
"To vārdu paldies gan pazīst ikkatrs par nevērtīgu naudas gabalu, tomēr atkal ikkatrs - un pats nabadzīgākais - grib viņu atdot par vērtīgu." R.Kaudzīte
Nautrēnu vidusskola kā vidējās izglītības mācību iestāde vienmēr ir domājusi, kā paplašināt un pilnveidot izglītojamo zināšanu un prasmju līmeni. Jau vairākus desmitus gadu paralēli mācību darbam tepat skolā dod iespēju vidusskolēniem bez maksas apgūt traktortehnikas vadīšanas prasmes un pēdējos divos gados autovadīšanas apmācības par maksu. Jau arī tas bija liels finansiāls atvieglojums lauku skolēnu vecākiem un skolēniem, jo nokļūšana Rēzeknē prasīja gan līdzekļus, gan laiku.
No visas sirds, mēs Nautrēnu vidusskolas vecāki, pateicamies Rēzeknes novada pašvaldībai par dāvāto iespēju vidusskolēniem iegūt "B" kategorijas autovadītāja apliecību un apmaksātas autovadīšanas apmācības paralēli mācību stundām skolās.

Vecāku vārdā – Valentīna Turlaja

NO SKOLĒNIEM
Nautrēnu vidusskolas 12.kl. skolēni - Sandris Turlajs un Ritvars Šķesters – pirmie šīs apmaksātās programmas „absolventi" Rēzeknes novadā.
„Beidzot 11.klasi ieguvām traktortehnikas vadīšanas apliecību un vasarā plānojām par autovadītāju apliecības iegūšanu. Dzirdējām, ka mūsu Rēzeknes novada pašvaldība ar jauno mācību gadu novada skolās plāno ieviest bez maksas apgūt autovadīšanas teorētiskās un praktiskās apmācības, tādēļ ar lielāko prieku gaidījām septembri, lai īstenotu izvirzīto mērķi. Neskatoties uz ilgstošo darba dienu pirmdienās un trešdienās un divkāršo mācību darbu, mēs bijām ļoti apmierināti ar teorētiskām un praktiskām apmācībām. Liels paldies autoskolai IK DISTANCEI, vadītāja Valda Kotāna vadībā. Pasniedzēji strādāja profesionāli un to pierādīja mūsu rezultāti. Viens no mums auto līdz šim nebija vispār vadījis – pirmo reizi pie stūres apsēdās 10.oktobrī un jau 25.novembrī ar pirmo piegājienu bija ieguvis autovadītāja apliecību. Novēlam arī pārējiem veiksmīgi nokārtot eksāmenus, neapstāties pusceļā un novērtēt doto iespēju. Pateicība Rēzeknes novada pašvaldībai. "

Sandris un Ritvars

   
   
 Ritvars  Sandris

Erasmus+ skolu pārstāvju darba koordinācijas konference Žešovā, Polijā

Nautrēnu vidusskola iesaistījusies Erasmus+ starptautiskajā skolu daudzpartnerības projektā un kopš oktobra sācies aktīvs darbs. Projekta idejas pamatā ir 21. gadsimta alternatīvā dzīvesveida izvēle, proti, riteņbraukšanas iespēju izpēte, prakse un uzņēmuma veidošana. Projekta darbs balstīsies uz riteņbraukšanas vietu un tirgus izpēti, uz iespējamo šāda veida biznesa izveidi mūsu valstī un novadā.
Lai precizētu 3 gadu projekta plānu, no 27. līdz 30. novembrim Polijas pilsētā Žešovā notika skolu pārstāvju tikšanās. No Nautrēnu vidusskolas konferencē piedalījās skolotāja Nellija Žogota un Aelita Mūrniece.
Projektu koordinē Rumānija, bet kā partneri sadarbosies Itālijas, Latvijas, Polijas, Vācijas, Horvātijas, Slovēnijas un Čehijas skolas. Konferencē Polijā tika veidots projekta logo, saskaņotas darba grupu programmas, izdiskutēti daudzi jautājumi par darba gaitu un paredzamajiem rezultātiem. Nodarbību starplaikos iepazināmies, iepazīstinājām ar savu skolu, ar projekta komandām un idejām, lai veiksmīgi realizētu iecerēto.
Projekts sācies, tāpēc savas skolas projekta komandai vēlu radošumu, izturību un daudz prieka darba procesā.

Nautrēnu vidusskolas projekta Erasmus+ satura koordinatore Nellja Žogota

Informācija no Rēzeknes novada

Iznācis jaunākais Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē sagatavotais informatīvais izdevums par ES piedāvātajām iespējām dzīves kvalitātes uzlabošanai:

http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/05/biletens_21.pdf [1]

Tajā lasiet:

* Gaigalavā labiekārtots jauniešu centrs
* Rekonstruētas Nautrēnu, Kaunatas un Dricānu vidusskolas
* Notiks konference lasītprasmes veicināšanai
* Saeimas ietekme Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā.
Seko mums arī:
http://rezeknesnovads.lv/edic-austrumlatgale/ [2]
http://www.draugiem.lv/edic.austrumlatgale [3]
https://twitter.com/ED_Austrum_LTG [4]
https://www.facebook.com/EDAustrumlatgale [5]

Ja gribat, lai arī par Jūsu pieredzi uzzinātu Austrumlatgalē, ja Jums ir jautājums par ES, rakstiet Madarai vai Laurai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Laura.Ievina@rezeknesnovads.
Uzziņai: EUROPE DIRECT ir visu Eiropas Savienību aptverošs tīkls, kas ļauj iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo informāciju un sazināties ar Eiropas Komisiju savas dzīvesvietas tuvumā.

Vidusskolēni ekskursijā

Ceturtdien, 20. novembrī notika mācību ekskursija, kuras galapunkts bija Rīga. Pa ceļam uz Rīgu apmeklējām Likteņdārzu Koknesē - tautas kopīgo dāvanu Latvijai 100. gadadienā. Pilnībā Likteņdārza izveide tiks pabeigta līdz 2018. gada 18. Novembrim. Pašlaik ir uzbūvēta laivu piestātne ar skatu terasi un iecerēts izveidot amfiteātri. Nākamā pietura bija Latvijas Nacionālā bibliotēka. Tās kopēja platība ir 40 455 kvadrātmetri un augstums 68 metri. Jāatzīst, ka ēkas milzīgais izskats nepievīla un mēs gida pavadībā izstaigājām visus 13 stāvus, izņemot pagrabstāvu. Vakara noslēgumā devāmies uz Arēnu Rīga, kur izbaudījām patīkamas emocijas hokeja spēlē „Dinamo Rīga- Bratislavas SLOVAN." Balsis un uzmundrinājumi netika taupīti, un ne velti, jo spēlē līdz pat pēdējam cīnījās un uzvarēja Dinamo Rīga. Galu galā uz šīs pozitīvās nots devāmies mājās.


Teksts K.Nagle, foto D.Drozdova

Sportistu sasniegumi

 

   

Erasmus +

 

 

 

 

Valsts svētki

 Valsts svētku nedēļā skola visus sagaidīja saposta un svinīga. Par to bija parūpējusies skolotāja Maija Gailuma, kas vada pulciņu „Radi svētkus savai skolai". Paldies skolotājai un skolēniem par ieguldīto darbu.
Valsts dzimšanas diena tika svinēta 14. novembrī. Visi saposušies un labā garastāvoklī pulcējās skolas lielajā zālē, kur notika koncerts „Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija". Pasākumu atklāja skolas direktore A.Žogota un visi kopīgi dziedāja Latvijas Valsts himnu, izrādot godu dzimtenei - Latvijai.
Svētku koncertā uzstājās koris, vokālais ansamblis skolotājas A.Garančas vadībā. Lielo un mazo dziedātāju balsis piepildīja skolas zāli ar dziesmām par Latviju, liekot sirdīm saviļņoties, radot svētku sajūtu tajās.
Skatoties uz mazajiem dejotājiem, kuru dejas solis bija viegls un raits, grūti bija nosēdēt savā vietā. Mazo dejotāju sagatavošanā lielu darbu ieguldījusi skolotāja Inguna Ludborža.
4.klase, ar audzinātājas palīdzību, bija iemācījušies un izteksmīgi deklamēja M.Zālītes dzejoli „ Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju".
Valsts svētku nedēļā skolā par godu Lāčplēša dienai, notika militārā stafete. Svētku koncertā tika apbalvoti stafetes dalībnieki. Komandas bija sadalītas klašu grupās.
1.-4.klašu grupā: 1.vieta- 4.kl.; 2.vieta- 3.kl.; 3.vieta – 2.kl. ; 4.vieta- 1.kl.
5.-7. klašu grupā: 1.vieta- 6.kl.; 2.vieta- 7.kl.; 3.vieta- 5.kl.
8.-9. klašu grupā: 1.vieta- 8.kl.; 2.vieta- 9.kl.
10.-12.kl. klašu grupā : 1.vieta- 12.kl.; 2.vieta- 10.kl.; 3.vieta-11.kl.
5.klasei un viņu audzinātājai tika izteikta pateicību par precīzi izpildītu uzdevumu Dzejas dienās.
Atsaucoties uz Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājas Lilijas Žukovskas aicinājumu gatavot dāvanas Latvijai 96. dzimšanas dienā, skolā tika izveidota dāvana Latvijai. Pateicoties skolotājam Ivaram Rjabovskim un viņa palīgiem, tagad O.Vācieša dzejolis „Šo pašu svētāko.." ir iededzināts koka plāksnēs, kas apskatāmas skolas Mazajā zālē.
Pēc svinīgā koncerta klases fotografējās pie valsts karoga, izrādot godu valsts simboliem. jo katrs savā sirdī izjūt piederību valstij, kurā dzimis un audzis.
Dienas garumā skolā skanēja dziesmas par Latviju, par vēsturiskajiem notikumiem tajā.
Liels paldies visiem, kas ieguldīja darbu, lai izdotos svinīgais koncerts.

Direkt.vietn. audz.d. V.Sinkoveca

   
   
   

Lāčplēša diena

Lāčplēša dienā Nautrēnu vidusskolā valdīja sportiska gaisotne. Sadarbībā ar RJC Jaunsardzes departamenta 2.novada nodaļu, tika organizētas sportiskas aktivitātes. Spītējot drēgnajam laikam, aktivitātes notika skolas sporta laukumā. Skolēni mācījās darboties komandā, jo tikai vienoti spēj uzvarēt. Visi pierādīja, ka spēks ir komandā un atbalstītājos!

dir.v. audz.d. V.Sinkoveca

Šī gada 11. novembrī Nautrēnu vidusskolā notika Lāčplēša dienai veltīta ar 316.viļānu jaunsargu vienību organizēta militārā stafete. Skolniekiem (1.-12. klases) stafete norisinājās Nautrēnu vsk teritorijā, kur dalībnieki varēja izmēģināt karavīra lomu ģērbjot ķiveres un lietojot triecienšautenes ak-4 koka maketus, kā arī pārbaudīt sevi uz improvizētas šķēršļu joslas, kur komandas varēja pārbaudīt savu spēku un prasmi sadarboties, veicot dažādus uzdevumus kā labirints ar gāzmaskām, paralēlo virvju pārvarēšana, granātas mešana, smaguma spriegošana un ievainota transportēšana.
Visas komandas paradīja labus rezultātus, kā arī attīstīja prasmi sadarboties komandā. Labākas komandas tika apbalvotas svinīgajā pasākumā 14.11.14.


316.viļānu jaunsargu vienības instruktors Romāns Seilis – Zundāns

   

Svētku pasākumi

Nometne

RJC Jaunsardzes departamenta 2.novada nodaļas, Nautrēnu pagasta nometne

"Mēs augam Latvijai"

   

Mazpulka aktivitātes

Ir apritējuši 100 gadi kopš notika 1. pasaules karš un patriotisma vadīti, mēs mazpulcēni, nolēmām piedalīties radošo projektu konkursā „Latvijas karavīrs laikmetu griežos''. Konkursu organizēja Biedrība „Latvijas Mazpulki" sadarbībā ar „Latvijas ģenerāļu klubu" un „Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru" Projekta uzdevumi bija sameklēt informāciju par Nautrēnu pagasta atbrīvošanas cīņām 1920.gadā un apsekot dabā frontes līniju un vietas, kur notika lielākās kaujas un kā šodien tur dzīvo un strādā Nautrēnu mazpulcēni. Laurim Gorsānam vajadzēja pētīt Vestrūžānu atbrīvošanas cīņas, Edijam Rancānam -Pintānu, Agnesei Ludboržai - Kristiņķu un Laigalovas, Sigitai Obrumānei -Zaļmuižas un Arnitai Jurdžai - Bliseņu. 31. oktobrī Rēzeknē notiks projekta forums kurā prezentēsim savu darbu. Lai mums veicas!

A.Jurdža, 10.kl.

Nometne Nautrēnu vidusskolā

Informācija vecākiem

 Programma

Informācija

ROTARI

Rotari ir organizācija, kas visā pasaulē vieno ap 1,2 miljoniem uzņēmēju un citu profesiju pārstāvju. Rotari biedri īsteno dažādus palīdzības projektus, atbalsta augstus profesionālās ētikas principus un veicina mieru un labu gribu visā pasaulē. Rotari organizācijas moto ir "Pašaizliedzīgi kalpot".

Ar Rotari kluba Rīga Dzintars prezidenta Andra Jurdža atbalstu Nautrēnu vidusskolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Rotari kustības biedriem. Kluba biedri augustā viesojās Nautrēnu vidusskolā un pasniedza vērtīgu dāvinājumu - krāsas no SIA "AKZO NOBEL BALTICS'' vairāku skolas iekštelpu remontam. SIA "Krāsu grupa" sadarbības partneris Sandis Paegle vadīja praktiskās nodarbības, apmācot īpašu krāsošanas tehniku, lai telpas izskatītos gaišākas un estētiski pievilcīgākas. Ar Rotari kluba Rīga Dzintars ziedojumu palīdzību tika papildināta skolas materiāli tehniskā bāze.

Paldies Rotari klubam Rīga Dzintars un SIA "AKZO NOBEL BALTICS"!

No labās puses: SIA "Krāsu grupa" sadarbības partneris Sandis Paegle, Rotari kluba Rīga Dzintars prezidents Andris Jurdžs, Nautrēnu v-sk. direktora vietniece izglītības jomā Aelita Mūrniece, Nautrēnu v-sk. muzeja vadītāja Mārīte Zubko (Foto: Jānis Mednis).