Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

Sniedz konsultācijas izglītības iestāžu pedagogiem un izglītojamo vecākiem par speciālās izglītības programmu īstenošanas jautājumiem ārkārtējās situācijas apstākļos

Latvija māca un mācās attālināti! Vairāk informācijas saitē: https://drive.google.com/open?id=1QB7Gd-gSLDCRiKKBKBFkJyKUaXMaQC-P

PAR ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESU NAUTRĒNU VIDUSSKOLĀ

Vecākiem par mācību plānošanu un norisi attālināti (ārkārtas situācijas laikā)

SPKC Norādījumi

Saņemot informāciju par Covid-19 inficētu bērnu vai pedagogu, izglītības iestādēm jāievēro epidemiologu norādījumi

Publicēts 18 Marts 2020

Gadījumos, kad izglītības iestāde no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) saņem informāciju par bērnu vai pedagogu, kuram konstatēta saslimšana ar Covid-19, skolas vai pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam jārīkojas saskaņā ar epidemiologu sniegtajām rekomendācijām.

Izglītības iestāžu vadība aicināta stingri ievērot personas datu aizsardzību un nekādā gadījumā neizplatīt informāciju par konkrētajiem ar Covid-19 inficētajiem bērniem vai pedagogiem.

Skolēni skolās neatrodas

Jau pagājušajā nedēļā, 13. martā, skolās tika pārtraukts mācību darbs klātienē. No 16.līdz 22.martam visiem 1-12.klašu skolēniem ir pavasara brīvlaiks. No 23.marta līdz 14. aprīlim izglītības process tiks organizēts attālināti. Ne skolās, ne ārpus tām ārkārtējās situācijas laikā nedrīkst notikt treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības nodarbības.

Arī skolotājiem izsludinātās ārkārtējās situācijas obligāti nav jāatrodas skolā. Skolotāji nodrošina, lai mācību process var notikt attālināti, bet veidu un kārtību - kā tas notiek, nosaka iestādes vadītājs.

Pirmsskolas izglītības iestādēs – dežūrgrupas

Pirmsskolas izglītības iestādes un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji nodrošina dežūrgrupas. Šo pakalpojumu aicināti izmantot vecāki, kuriem darba dēļ nav iespēju bērnus pieskatīt mājās. Lai bērns varētu apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns vai kāds ģimenes loceklis nav bijis ārvalstīs vai nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem. Vecākiem arī jāapliecina, ka nav citu iespēju nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Aicinājums ikvienam sekot līdzi aktuālajai informācijai Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

Uzdevumi.lv piedāvā bezmaksas tiešsaistes apmācības

Lai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļos sniegtu atbalstu skolām un skolotājiem, digitālais mācību līdzeklis Uzdevumi.lv piedāvā piedalīties bezmaksas tiešsaistes apmācībās jeb vebinārā “Attālinātas mācības ar www.uzdevumi.lv”. Vebinārs notiks 2020. gada 18. martā plkst. 12:30-14:30 Uzdevumi.lv Youtube kanālā.


Tiešsaistes apmācību laikā skolotāji tiks iepazīstināti ar šādiem tematiem:

 • portāla Uzdevumi.lv iespēju pielietošana mācību procesa individualizācijai;
 • digitalizētu uzdevumu un pārbaudes darbu veidošana, to nosūtīšana izglītojamajiem;
 • pārbaudes darbu rezultātu un kopsavilkuma analīze;
 • vērtējumu pārsūtīšana uz elektronisko žurnālu;
 • skolēnu Virtuālās skolas patstāvīgā darba kontrole;
 • iespējamā sadarbība mācību procesā ar skolēnu vecākiem.

Tāpat apmācību laikā skolotāji varēs uzdot un saņemt atbildes uz citiem sev interesējošiem jautājumiem. Vebināru vadīs Uzdevumi.lv apmācību speciālists Normunds Vilce.

Vairāk informācijas Uzdevumi.lv mājaslapā.

Informācija_mācību process_attālināti

 Informācijas saite: https://drive.google.com/open?id=1lmrs1wyOxhz4ytL9yv6KCiyytXSgisqI

Kā arī aicinām sekot aktuālajai informācijai Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā : https://izm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19

Rīcības shēma iespējamās COVID-19 saslimšanas gadījumā

Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV-1005, tālr. 67501590, fakss 67501591, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā. Nr. 1-8.2/519

Izglītības un zinātnes ministrijai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latvijas Pašvaldību savienībai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Par izmaiņām COVID-19 infekcijas skarto teritoriju sarakstā

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) informē, ka epidemioloģiskā situācija Pasaulē un Eiropā strauji mainās un ir paplašināts COVID-19 infekcijas skarto teritoriju saraksts. 2020. gada 6.martā Valsts operatīvā medicīniskā komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka COVID-19 infekcijas skarto teritoriju saraksts ietver šādas valstis:

 • visa Itālija,
 • Ķīna,
 • Dienvidkoreja,
 • Irāna,
 • Japāna,
 • Singapūra.

Lūdzam regulāri sekot līdzi COVID-19 infekcijas epidemioloģiskajai situācijai un skarto teritoriju uzskaitījumam SPKC tīmekļa vietnē.[1]

Rekomendācijas izglītības iestādēm, pirmskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem ir pieejamas SPKC mājas lapā[2].

Direktore                                                                                                            I.Gavare

Dace Viļuma 67895821

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


[1] https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757

[2] https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/767

MAKULATŪRAS VĀKŠANAS POSMS

Rēzeknes novada pašvaldība informē par ierobežojošo pasākumu ieviešanu saistībā ar ārkārtas situāciju valstī

Ministru kabineta apstiprinātais rīkojums Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu, sakarā ar vīrusa COVID-19 izplatību, paredz sekojošo:

             1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;

2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;

3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;

4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);

6. ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem;

4. iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

5. ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju ;

Novada pašvaldība aicina iedzīvotājus bez vajadzības neapmeklēt valsts un pašvaldību iestādes, iespēju robežās pakalpojumus saņemot attālināti, nepulcēties, lai samazinātu inficēšanās risku.

Tiek atcelti visi kultūras un citi pasākumi, kur pulcējas vairāk kā 200 cilvēki, pārcelta arī 19. martā plānotā Uzņēmēju diena. Tiek atceltas arī iedzīvotāju sapulces pagastos.

             Aicinām cilvēkus būt atbildīgiem un iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina sekot informācijai novada mājas lapā un sociālajos tīklos, nepieciešamības gadījumā informāciju var saņemt pie novada amatpersonām:

Jautājumi par izglītības iestāžu (skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu) darbību- Guntars Skudra, tel. 29495624;

Jautājumi par sociālo darbu-  Inta Greivule – Loca, tel. 26531970;

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs- tel. 29424321;

Dricānu pagastu apvienības vadītājs Andrejs Tārauds – tel. 29388271;

Kaunatas pagastu apvienības vadītājs Jānis Aleksāns, tel.  26451063;

Maltas pagastu apvienības vadītājs Edgars Blinovs, tel. 26128599;

Nautrēnu pagastu apvienības vadītāja Līvija Plavinska, tel.  29468107;

Pagastu iedzīvotāji aicināti vērsties pēc papildu informācijas savās pagastu pārvaldēs.

Informāciju sagatavoja:
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Diāna Selecka
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
tel.: 64607198, 26531297

Seko mums arī sociālajos tiklos:

https://www.youtube.com/channel/UCVTJx12zx0HC7zd5dkgqBEQ?view_as=subscriber

Par Ministru kabineta lēmumu izsludināt ārkārtēju situāciju visā valsts teritorijā

Informēju, ka Ministru kabinets ārkārtas sēdē ceturtdien, 12.martā, pieņēma lēmumu izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju, nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot koronavīrusa "Covid-19" izplatību. Par atbildīgo iestādi darbību koordinācijai ir noteikta Latvijas Republikas Veselības ministrija.

Aicinu pašvaldības ievērot valdības rīkojumā noteiktos ierobežojumus un rīkoties atbilstoši nolemtajam.

Tāpat piektdien, 13. martā, Latvijas Pašvaldību savienībā no plkst. 13.00 līdz 15.00 notiks videotiešraide, kurā izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska informēs par divu nedēļu attālināto mācību procesu pēc skolēnu brīvlaika vīrusa izplatības ierobežošanai atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajam lēmumam. Videotiešraidi varēs skatīties šeit.

Ministru kabineta apstiprinātais rīkojums Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu paredz sekojošo:

“Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli4. pantu5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus:

1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

2. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

3. Noteikt atbildīgās institūcijas atbilstoši kompetencei par līdzatbildīgajām institūcijām.

4. Ārkārtējās situācijas laikā:

4.1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;

4.2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;

4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;

4.4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);

4.5. ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem;

4.6. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

4.7. iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

4.8. nodrošināt, lai darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 477 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība"), netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;

4.9. ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām un ieslodzījuma vietām ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai;

4.10. var tikt ierobežotas likumā noteiktās ieslodzīto tiesības atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam;

4.11. aicināt fiziskas personas atturēties no ārvalstu braucieniem;

4.12. personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tai skaitā:

4.12.1. 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts vai teritorijas novērot savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru;

4.12.2. nekavējoties zvanīt 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);

4.12.3. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;

4.12.4. novērot savu veselības stāvokli;

4.12.5. nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties privātās vizītēs u. c.);

4.12.6. uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu;

4.12.7. pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izmantot kādu no šādām iespējām:

4.12.7.1. piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju;

4.12.7.2. pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm;

4.12.7.3. lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku;

4.12.7.4. ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt ar medicīnisko masku stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu;

4.13. atļaut Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un stacionārās ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecības personām, kā arī Slimību profilakses un kontroles centrā strādājošiem epidemiologiem noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Veselības ministrijai virsstundu darba apmaksai nepieciešamos papildu finanšu līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

5. Pasākumus finansēt no institūcijām iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam", kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no  valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets.

6. Noteikt, ka likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 3. panta otrajā daļā noteiktā valsts institūcija ir attiecīgās nozaru ministrijas, kuras apkopo un iesniedz Finanšu ministrijā personu prasījumus pret valsti par nodarīto kaitējumu.

7. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.”

Latvijas Pašvaldību savienība turpinās informēt pašvaldības par aktuālo situāciju, kā arī sniegsim visu nepieciešamo informāciju par rīcību saistībā ar koronavīrusa "Covid-19" izplatības ierobežošanu.

Aicinājums svinēt Eiropas dienu un atzīmēt Demokrātijas nedēļu

Nr.4-10e/20/647 Par COVID-19 skartajām teritorijām un infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs

Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV-1005, tālr. 67501590, fakss 67501591, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā. Nr. 1-8.1.2/439

Izglītības un zinātnes ministrijai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latvijas Pašvaldību savienībai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ārstu profesionālajām asociācijām

(pēc pievienotā saraksta)

Par COVID-19 skartajām teritorijām un infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) jau informēja (SPKC 2020. gada 3. februāra vēstule nr. Nr. 1-8.2/269), ka 2020. gada 30. janvārī PVO ģenerāldirektors paziņoja, ka jaunā koronavīrusa izraisītās infekcijas (COVID-19) uzliesmojums ir starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējums, kā arī informēja par pasākumiem infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs.

Attīstoties epidemioloģiskajai situācijai pasaulē, ir noteiktas jaunas COVID-19 skartās teritorijas, tāpēc SPKC aicina pievērst uzmanība bērniem, kuri atgriežas ne tikai no Ķīnas, bet arī no citiem reģioniem. SPKC tīmekļa vietnē regulāri tiek atjaunota informācija par COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām (www.spkc.gov.lv).

Ievērojot, ka izglītības iestādes varētu apmeklēt bērni, kuri ieradušies vai ieradīsies no par COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām, un ņemot vērā paaugstinātu infekcijas izplatīšanās risku bērnu kolektīvos, veselības nozares profesionāļi REKOMENDĒ, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā ir bijis ceļojumā Ķīnā, Dienvidkorejā, Itālijas Lombardijas un Veneto reģionos vai Irāna:

 • bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,
 • vecākiem:
  • sazināties ar ģimenes ārstu,
  • sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,
 • ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana):
  • bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,
  • bērnam ir parādījušies, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz skarto teritoriju.

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) aicina izglītības iestāžu vadītājus informēt vecākus par minētajām rekomendācijām. Ja rodas jautājumi, lūdzam sazināties ar SPKC speciālistiem (tālr.: 67387661).

Lūdzam sekot aktuālai informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem un profesionāļiem saistībā ar jaunā koronavīrusa COVID-19 infekcijas uzliesmojumu SPKC tīmekļvietnes sadaļā “Aktualitātes” (www.spkc.gov.lv).

            Lūdzam Izglītības ministriju izplatīt šo vēstuli visām Latvijas izglītības iestādēm, kurās izglītības programmas apgūst bērni (pirmsskolām, vispārizglītojošām skolām, mūzikas, mākslas un sporta skolām u.c.). Ārstu profesionālās asociācijas lūdzam izplatīt vēstuli Jūsu asociācijas biedriem.

Direktore                                                                                                            I.Gavare

Dace Viļuma 67895821

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem

Vara Talants 2020

Par COVID-19 skartajām teritorijām un infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs

Piedalies RTA studentu rīkotajā A.I. MEETUP pasākumā!

Tīrai Latvijai

Skolēn, izvēlies ēnot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā!

Rēzeknes atbrīvošanai - 100_programma

Aicinām pieteikties 2020./2021. mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis labus vērtējumus mācību darbā, ja esi iesaistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, arī tu vari kļūt par Vītolu fonda administrēto stipendiju saņēmēju.

Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēni un vidējo profesionālo izglītības iestāžu beidzēji no 15. janvāra līdz 1. martam ir aicināti pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2020./2021. mācību gadam, kas paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem.

Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles un augstākai, kā arī jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem: bārenis, audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, ir apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs.

Šajā gadā ir atvieglota pieteikšanās stipendijām. Kandidātam ir tikai jāaizpilda pieteikuma anketa Vītolu fonda mājaslapā. Pēc pieteikuma iesniegšanas fonda pārstāvis apstiprinās tā saņemšanu elektroniskā vēstulē.

Stipendiju apmērs ir, sākot no 1500 EUR mācību gadā. Fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendiju vēlas piešķirt un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.

Šajā mācību gadā ar stipendiju atbalstu studē 760 jaunieši, stipendijās tiks izmaksāts vairāk nekā 1,4 milj. eiro. Vītolu fonds administrē vairāk kā 200 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, privātpersonu ziedojumus no Latvijas, Amerikas, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Horvātijas, Vācijas un Zviedrijas. Kopš 2002. gada stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā 3 700 jauniešu no visiem Latvijas novadiem. Daļa no viņiem ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: “Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem.”

Elektroniskās anketas (www.vitolufonds.lv) aizpildīšanas termiņš: 15.01.2020. – 01.03.2020.

Vītolu fonds

www.vitolufonds.lv

 

Skolēni, kuriem vidējā balle ir virs 8,00 2019./2020.m.g.1.sem.

ZIEMASSVĒTKU CEĻOJUMS

ZIEMASSVĒTKU SAPNIS