Nautrēnu

vidusskola

Nautrēnu vidusskola

 

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts

Rēzeknes novads, LV-4652This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

t.: 64644390; fakss: 64644390

 

Ziedu kompozīcijas skolas telpās

   

Dzejas dienas

2014.gada 15.septembrī Nautrēnu pagasta KN 1.-4. klases skolēniem notika tikšanās ar „Mīļumpasaciņu" autori Meldru Gailāni:

   
   

Pārgājiens 2014.

Pārgājienu diena „Skaista mana tēvu zeme"

10.septembrī no rīta skolā valdīja rosība, jo visi posās pārgājienam. Lieli un mazi, spītējot lietum, bija gatavi izpētīt tuvējo apkārtni. Pirms došanās ceļā, visiem par lielu prieku – uzspīdēja saule. Paši jaunākie pārgājiena dalībnieki- 1.klase, audzinātāja pavadībā iepazina Rogovku, kā arī mācījās ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Pārgājiena maršruti bija dažādi- „ Velna pēda", Ičas upes, Opiņķu pilskalns, Ilzeskalns, Zaļmuiža, Rasnupļi. No pārgājiena visi atgriezās noguruši, bet tas nemazināja prieku, jo bija redzēts daudz kas jauns, gūti dažādi iespaidi, izpētīta apkārtne, lai ar lepnumu varētu apgalvot- „ skaista mana tēvu zeme". Attēlos- 11.klases pārgājiena spilgtākie momenti.

Direktores vietniece ārpusstundu darbā V.Sinkoveca

Šī gada 10. septembrī 11.klase devās pārgājienā uz Velna pēdu. Neskatoties uz rīta lietainajiem laika apstākļiem, dienas gaitā tas labojās, un caur mākoņu malām pat uzspīdēja saule. Kaut gan ejamais gabals nebija liels, izstaigāties tomēr varēja. Attēlos- 11.klases pārgājiena spilgtākie momenti.

Diāna Drozdova, 11.kl.

 

Brīvdienas

MK noteikumi

Skolas "pārvērtības"

   Pacēlājs skolas jaunajā korpusā
 Lifta ierīkošana   Centrālais laukums un dienesta viesnīca
 Gājēju celiņu ierīkošana  Jaunā korpusa siltināšana

Pulciņi

Klašu izvietojums 1.09.-30.09.

Ēdināšana PII

Apsveikums

Jaunais gads

Karjeras testi pārdomātai profesijas izvēlei

Vai Tu zināji, ka aptuveni 1/5 jauniešu pamet studijas vai maina studiju virzienu pirmā mācību gada laikā, jo saprot, ka izvēlētā joma/profesija nav viņiem atbilstoša un viņi tajā nespēs sevi realizēt. Pietiekami daudz ir arī to jauniešu, kas šādas studijas pabeidz un pēc tam nav pietiekami motivēti strādāt izvēlētajā profesijā. Lielākā daļa jauniešu par karjeras izvēli sākt domāt 12.klases beigās, vai pēc gala eksāmeniem, turklāt tikai trešdaļa jauniešu izvērtē savas stiprās puses un to, kurā nozarē vai profesijā tās vislabāk var izmantot. Rezultātā nepareiza profesijas izvēle noved pie bezdarbnieku rindu papildināšanas.
Eiropas sociālā fonda finansētais projekts Atbalsts sadarbībā ar karjeras un izglītības portālu Prakse.lv un Latvijas Universitātes vadošajiem psihologiem ir radījuši unikālu sešu testu kompleksu, kas ļaus Tev noteikt, kura profesija ir visatbilstošākā tieši Tev. Šie testi Tev palīdzēs apzināties savas spējas, intereses un dotumus, kā arī prasības pret profesiju un apkārtējo vidi. Testi ir savstarpējo saistīti, veidoti vizuāli pievilcīgā un reālistiskā formā, padarot testu ne vien lietderīgu, bet arī aizraujošu.
Testi Tev ir pieejami portālā Prakse.lv – sadaļā Karjeras testi.
Testus iespējams aizpildīt vairākkārtīgi! Kā rekomendē Latvijas Universitātes psihologi, testu Tev vēlams aizpildīt vismaz reizi pusgadā, lai redzētu izmaiņas un pilnveidošanās rezultātus. Tev ir pieejams sešu testu komplekss par:
- Lēmumu pieņemšanu, kur Tu varēsi analizēt lēmumu pieņemšanu dažādās ikdienišķās situācijās, kā, piemēram, apavu izvēle veikalā vai filmas izvēle kinoteātrī, tā izkristalizējot tos aspektus, uz kuriem Tu visvairāk balsti savus lēmumus un kas visvairāk ietekmē to pieņemšanu.
- Darba vidi – šajā testā varēsi noskaidrot, kāda darba vide ir vispiemērotākā un kādā Tu jutīsies komfortabli.
- Studiju izvēle – studiju izvēle vienmēr ir viens no sarežģītākajiem procesiem, pat tad, ja esi izvēlējies jomu, kurā vēlies strādāt. Ir ļoti daudz un dažādu profesiju, kas ir savstarpēji saistītas un līdzīgas, tomēr pietiekami atšķirīgas. Tests palīdzēs noteikt pareizo studiju virzienu.
- Dotumu izpēte – šeit aptvertas pilnīgi visas sfēras – māksla, sports, fizika, matemātika, mūzika, komunikācija un citas, lai parādītu, kurā jomā Tev ir visvairāk dotumu.
- Veselība profesijā – katrai profesijai ir noteikti darba apstākļi, kur svarīga oža, garša, redze, dzirde, fiziskā izturība, alerģijas, līdz ar to šeit var noskaidrot, kas no minētajiem ir būtisks dažādās profesijās.
- Veselīgas kvalitāte – šeit Tu vari novērtēt savas veselības kvalitāti un salīdzināt ar iepriekšējo testu, lai noteiktu, kurai profesijai atbilst Tava veselības kvalitāte.

Plašāk par testiem portālā Prakse.lv

Biznesa spēles

Šī gada 5.martā, Rēzeknes augstskolā notika biznesa spēles „Ceļš uz bagātību", kurās piedalījās 11 komandas no Latgales reģiona, tajā skaitā, arī Nautrēnu vidusskolas komandas, „Kis"- 11.klases skolnieces-Sigita Obrumane un Klinta Nagle, komanda „Krītiņi"-12.klases skolnieces-Guna Barkāne, Agnese Muižniece un 11.klases skolniece Aija Čoiča. Šogad projekts „Esi līderis" pārsteidza komandas ar spēli „Profesionāļi". Spēles tēma bija ļoti aktuāla-hokejs. Spēle risinājās ļoti spraigi, katrai komandai izsolē bija jānopērk sportisti-hokejisti, izvērtējot to reitingus, aprēķinot sportistu uzturēšanu un, protams, atskaitot naudu, kura jāmaksā bankai. Komandām bija jāapdomā savi mērķi un jāizvirza spēles stratēģija. Galvenais bija gūt ienākumus. Jāsaka, ka šī bija veiksmes spēle, jo uzvarēt varēja tie, kuriem veicās hokeja mačos. Pēc šīs spēles, Nautrēnu vidusskolas skolnieces secināja, ka spēle lika ātri un radoši domāt, prast rīkoties dažādās situācijās un veiksmīgi sadarboties ar savu komandu. Šī diena bija daudzsološa komandai „Krītiņi", kas pārliecinoši vinnēja vairākos hokeja mačos, spēja novērtēt situāciju, veikt pareizos aprēķinus un izdarīt secinājums. Nautrēnu vidusskolas komandai „Krītiņi" godalgotā 3.vieta! Pateicamies skolotājai Ingūnai Ludboržai par atbalstu un sagatavošanu spēlei!

Teksts: Aija Čoiča

Projekts ir sācies!

Projekts „Rēzeknes novada pašvaldības ēku infrastruktūras attīstība" Nautrēnu vidusskolā sācies!

Lasīt tālāk ...

Projekta norise Rēzeknes novadā

Pārskats par projekta „Rēzeknes novada pašvaldības ēku infrastruktūras attīstība" ieviešanas gaitu (lejuplāde)

Projekta „Rēzeknes novada vidusskolu infrastruktūras attīstība" gaita uz 13.02.2014

Lasīt tālāk ...

Sasniegumi olimpiādēs

Valentīndiena

 

 

 

 

 

Konkurss

Sporta aktivitātes

Nautrēnu vidusskolas sportistu sasniegumi


Šis mācību gads iesākts ar daudzām uzvarām. 22 oktobrī mūsu florbolisti Dricānu vidusskolas sporta zālē spēlējot ar 7 novada skolām vidusskolnieku grupā ieguva 1.vietu. Skolas godu aizstāvēja: Sandris Turlajs, Gaitis Bobrovs, Ivars Bogdans, Jānis Bogdans, Kristaps Gailums, Artis Brīvers, Mareks Kuzmans un Armands Ivulāns.
13.novembrī vidusskolēni piedalījās „Lāse 2013"volejbolā, kur gan zēnu un meiteņu komandas ieguva 1.vietu. Komandās spēlēja: Linda Bumbiša, Ilona Špundere, Inta Kanaška, Sigita Obrumane, Santa Garbare, Guna Barkāne, Amanda Lele un Baiba Adijāne , Sandris Turlajs, Gaitis Bobrovs,Artis Brīvers, Lauris Gorsāns, Normunds Žukovskis, Ritvats Šķesters, Andris Duplinskis un Dāvis Melnis. Labākie spēlētāji:Linda Bumbiša un Sandris Turlajs.
12.decembrī Bērzgales 6.-7. klašu meitenes izcīnīja 1.vietu volejbolā. Spēlēja : Agnese Ludborža, Gunta Mazure, Kristīne Loseva, Elvita Vilka, Alise Sjakste, Santa Bilinska un Natālija Gailuma. Labākā spēlētāja Kristīne Loseva.


Sporta skolotāja: Elīna Sjakste

Makulatūra

Atgādinām MK noteikumus

Ministru kabineta noteikumi Nr.610

Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60 67.§)
Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm

6. Iestādi neapmeklē izglītojamie:
6.1. vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C;
6.2. vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C.

Ministru kabineta noteikumi Nr.610

Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60 67.§)
Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm

7. Iestāde veicina iespēju izglītojamajiem glabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē, lai netiktu pārsniegts izglītojamā somas piepildījuma svars, kas atbilst maksimālajām pārnēsājamo priekšmetu smaguma normām attiecīgajā vecuma grupā:
7.1. izglītojamajiem, kas ir jaunāki par 9 gadiem, — 2,5-3,5 kg;
7.2. 9-11 gadus veciem izglītojamajiem — 3,5-4 kg;
7.3. 12-13 gadus veciem izglītojamajiem — 4-4,5 kg;
7.4. 14-15 gadus veciem izglītojamajiem — 4,5-5 kg;
7.5. 16 gadus veciem un vecākiem izglītojamajiem — 5 kg un vairāk.

Uzvara konkursā

Projekta "Esi līderis" ietvaros ir noslēdzies konkurss "Domā zaļi! Dzīvo zaļi!". Žūrija, kā uzvarētājus noteica Nautrēnu vidusskolas komandu: Aiju Čoiču, Klintu Nagli, Gunu Barkāni un Agnesi Muižnieci. Paldies skolotājai Ingūnai Ludboržai. (video skatīt: http://www.draugiem.lv/esilideris.lv/gallery/?pid=337172124)

Gada nogalē

Gada nogale Nautrēnu vidusskolā bija notikumiem bagāta. Vēl tikai 7.-12.klašu Ziemassvētku eglīte Havaju stilā un gads būs pagājis.

Jau rudenī 6.-7.klašu skolēni iesaistījās Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē organizētajā starptautisko Ziemassvētku dāvanu apmaiņas projektā un noslēgumā rotāja ne tikai skolas eglīti, bet arī 20.decembrī piedalījās Eiropeiskās Ziemassvētku eglītes kopīgā izrotāšanā Rēzeknes novadā. Tā bija arī iespēja apmeklēt Ziemassvētku tirdziņu, radošās darbnīcas (piparkūku cepšana u.c.), kā arī panašķoties ar dažādu veidu picām (foto un video gaidīsim Rēzeknes novada mājas lapā - www.rezeknesnovads.lv).

19.decembrī skolā notika svinīgs Svētrīts, kurā varējām baudīt skolēnu sniegtos priekšnesumus. Paldies kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu! Arī šogad pasākumā piedalījās un skolas kolektīvu uzrunāja Nautrēnu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas prāvests Juris Kravalis. Neiztika arī bez pārsteigumiem - veicināšanas stipendijas 9.-12.klašu skolēniem (vidējā atzīme virs 8 ballēm) no SIA Cirmas bekona, kuras pasniedza tā direktors Pēteris Putāns. Pēc tam skolēni saņēma savu "darba algu"- liecības un saldumus. 

 

Stipendiāti un P.Putāns

Vidusskolas jauniešu teātris,  priesteris J.Kravalis, vad. R.Krišāne

 Skolā svētku atmosfēru radīja rotājumi, kurus APU projekta ietvaros darināja skolēni un viņu vecāki:

 1.-4.klašu skolēniem projekta "Mēs saviem bērniem" ietvaros pie skolas ierīkots spēļu laukums. Lai gan ir ziema, tas nemazina prieku par šo jaunumu un katra iespēja parotaļāties labos laika apstākļos tiek izmantota:

 

   

Un pēdējais jaunums, kurš hronoloģiski bija pirmais - Nautrēnu pagasta pārvaldes vairāk nekā 3,5 tūkstošu latu ieguldījums datortehnikas un datorklēslu iegādē. Visu klašu skolēni apmeklēja datorklasi, lai iepazītos ar jaunajiem datoriem. Direktore skolēnus sagaidīja datorklasē, kopā ar viņiem izpētīja programmatūru. Visi varēja pacienāties ar piparmētru tēju, medu, cepumiem, kūku un limonādi. Tādu iespēju garām nepalaida neviens. Visdrošākie un, pēc pašu domām zinošākie, bija pirmklasnieki.

Strādāsim un cerēsim, ka 2014.gads nāks ar vēl labākiem sasniegumiem mācību darbā, interesantiem ārpusstundu pasākumiem un ļoti labiem, patīkamiem, dažādiem jaunumiem. Laimīgu Jauno gadu!

Teksts: A.Mūrniece; foto: B.Zelča, D.Drozdova, E.Sjakste.