Nautrēnu

vidusskola

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

Darbs starptautiskā Erasmus+ projekta ietvaros Nautrēnu vidusskolā

No 19. Līdz 24. aprīlim Nautrēnu vidusskolā notika starptautiskā Erasmus+ projekta konferences darbs. Konferences aktivitātēs piedalījās skolēni un skolotāji no 8 valstīm: Latvijas, Vācijas, Rumānijas, Čehijas, Slovēnijas, Itālijas, Polijas un Horvātijas.
Pirmajā dienā iepazīstinājām ar savu skolu, tās mācību saturu, vēsturi un skolēnu interešu izglītību, kā arī izbaudījām ciemiņu prezentācijas par savām valstīm un skolām. Gandrīz visi projekta dalībnieki Latvijā bija pirmo reizi, tāpēc bija ieinteresēti vietējo skolēnu- gidu stāstījumos un aktīvi piedalījās dažādās darbnīcās, iepazīstot mūsu kultūru un valodu.Vakarā notika orientēšanās aktivitātes Rogovkā un tās apkārtnē.
Tā kā projekta tēma ir velotūrisma izpēte un riteņbraukšanas biznesa iespēju izpēte, otrdien mūsu skolas skolēni piedāvāja visiem testēt savu velomaršrutu, tajā iekļaujot pieturas ar dažādām āra aktivitātēm. Ap 22 riteņbraucēji 2 grupās izbrauca 11 kilometrus garo maršrutu ap Rogovku un Gailumu ezeru.
Trešdien devāmies uz Ludzu, lai izbrauktu pilsētas piedāvāto velomaršrutu ap Mazo Ludzas ezeru un pilsētas centru. Te projekta dalībnieki iepazinās ar Latvijas vecākās pilsētas vēsturi, apmeklējot Novadpētniecības muzeju, Amatniecības centru un filmējot velomaršruta piedāvātās atpūtas vietas.
Ceturtdien, noslēdzot praktiskos uzdevumus, devāmies un Kaunatu, kur izbaudījām Rāznas ezera un Mākoņklana stāstus. Bet piektdien, noslēdzot projekta nedēļu, iepazinām Saulkrastu velo muzeju un gida pavadībā izbraucām Rīgas centru un izstaigājām Vecrīgas skaistākās vietas.
Vakaros skolēni darbojās Rogovkas Jauniešu centrā, kopā dziedāja, dejoja, vadīja savu valstu rotaļu nodarbības un iepazina mūsu tradīcijas.
Projekta noslēguma sanāksmē ieguvām augstu vērtējumu darba satura un organizācijas kritērijos.
Taču galvenais projekta ieguvums ir un paliek kopābūšana, sadarbības prasmju izkopšana, jauni draugi un labi padarīta darba sajūta.
Projekts turpinās, un pēc vasaras atelpas tiksimies Rumānijā, Kavnicas pilsētā šī gada oktobrī!

Vēlot visiem veiksmi turpmāk, projekta satura koordinatore Nellija Žogota

POPiela 2015

Šodien, 5.maijā, skolā notika „ Popiela 2015”. Pasākumu vadīja Skolēnu Domes pārstāves - A.Sjakste, E.Vilka. Žūrijā darbojās skolotāja I.Ludborža, SD prezidente D.Drozdova, direktores vietn. audz.d. V.Sinkoveca. Konkursā bija pieteikti 8 numuri, gan pašmāju, gan ārzemju viesi. Konkursa dalībnieki bija aktīvi gatavojušies. 1.-4. klašu konkurencē uzvarēja 3.klase ar dziesmu „Mēs sauli ratos iejūgsim”, 2.vietu ieguva 4.klase „Dulla diena”, 3.vieta 1.klasei „Te es atkal Jānītis”, 2.klase ieguva Pateicību par piedalīšanos. Žūrija nevarēja vienoties par uzvarētājiem 5.-6.klašu konkurencē. Ļoti plastiskus numurus bija sagatavojuši 5. un 6.klases meitenes. Skaistu numuru bija sagatavojuši V.Drozdovs un V.Lukšāne. Tika nolemts, ka uzvarēja draudzība – visi ieguva torti, kuru kopīga apēda. Grand Prix balvu ieguva 5.klases skolēni, jo bija ieguldījuši lielu darbu priekšnesuma sagatavošanā.

Direktores vietn. audz.d . V.Sinkoveca

   
   

Atpūtas vakars

Ciemiņi no Alojas

10. aprīlī Nautrēnu vidusskolu apmeklēja Alojas novada izglītības darbinieki ar mērķi iepazīties kā skolā tiek realizētas speciālās izglītības programmas. Alojas novada kolēģi saņēma atbildes uz visiem jautājumiem par iekļaujošo izglītību, kuras sniedza direktora vietniece izglītības jomā Marija Mazure.
Skolas direktore Anita Žogota ciemiņus iepazīstināja ar skolu un skolas novadpētniecības muzeju.

Direktora vietniece izglītības jomā Marija Mazure

Ciemiņi no Lietuvas

2.aprīlī skolā viesojās Kupišķu (Lietuva) pašvaldības dažādu mācību priekšmetu skolotāji. Skolas direktore Anita Žogota viesus iepazīstināja ar skolu un dažādiem piedāvājumiem izglītībā. Savukārt direktora vietniece izglītības jomā Marija Mazure dalījās pieredzē par iekļaujošās izglītības procesa norisi skolā Skolotāja Veronika Dundure pastāstīja par latgaliešu un lietuviešu valodas kopīgām iezīmēm. Muzeja vadītājas Mārītes Zubko vadībā Lietuvas kolēģi iepazinās ar skolas muzeju. Uz kopīgu dziesmu aicināja skolotājs Ivars Rjabovskis.

Direktora vietniece izglītības jomā Marija Mazure

Koncerts

Erasmus+ aktivitātes

No 19.-24. aprīlim Nautrēnu vidusskolā notiek Erasmus+ konference. Projekta ietvaros 7 valstu (Latvija, Vācija, Slovēnija, Polija, Itālija, Horvātija, Čehija, Rumānija) komandas piedalās dažādās riteņbraukšanas aktivitātēs: testēja trases, filmē un veido savus piedāvājumus, organizē interaktīvās spēles.

   
 
   

Latvenergo erudīcijas konkurss „ eXperiments” 8.-9.klasēm

Nautrēnu vidusskolas 9.klases skolēni, fizikas skolotājas I.Pašānes vadībā, piedalījās Latvenergo erudīcijas konkursā „eXperiments" . Konkurence bija liela - Latgalē 1.kārtā piedalījās 29 komandas. Mūsu komanda „Omiņi" (komandas kapteine - Sandra Timša, dalībnieki - Arvis Boltāns, Armands Ivulāns, Santa Gricāne, Ruta Kanaška, Kristīne Gailuma ) iekļuva piecu labāko skolu komandu topā Latgalē.
17.aprīlī Latgales pusfinālā tikās piecu skolu komandas - Līvānu 2.vidusskolas „Lūmeni", Aglonas vidusskolas „Openhaimeri", Aglonas vidusskolas „Kepleri", Daugavpils 15.vidusskolas „220V", Nautrēnu vidusskolas „Omiņi". Konkurss bija ļoti spraigs un interesants. Mūsu komanda izcīnīja godpilno 3.vietu.

Direktores vietniece ārpusstundu darbā V. Sinkoveca

Skate

2015.gada 10.aprīlī Rogovkā notika Ziemeļlatgales novada folkloras skate

...Mōku dzīdoit,  mōku doncot, mōku darbu padarāt...

Apsveicam!

Projekts Erasmus+

Atgriežamies no Čehijas un gatavojamies uzņemt ciemiņus savā skolā


No 1. Līdz 7. martam mēs, Nautrēnu vidusskolas sešu cilvēku komanda, skolotāji Nellija Žogota, Mārīte Zubko, 12. klases skolēni Diāna Mihailova, Andris Duplinskis, Edijs Rancāns un Ritvars Šķesters viesojāmies Čehijas pilsētas Ždaras ģimnāzijā, kura ir starptautiskā projekta Erasmus+ partnere.
Konferences gaitā veicām projekta uzdevumus: prezentējām savas idejas riteņbraukšanas virtuālā uzņēmuma veidošanā, piedalījāmies darbnīcās, izbraucot velo trases, parādot savas zināšanas velo apkalpē, pētot velotūrisma attīstības iespējas un sasniegto Čehijā, kā arī iepazinām valsts galvaspilsētu Prāgu.
Skolēni dzīvoja projektā iesaistīto skolēnu ģimenēs, kur bija iespēja iepazīties, sadraudzēties, dalīties mācību un dzīvesziņas pieredzē. Pavisam drīz, no 19. līdz 25. aprīlim projekta komandas no 7 valstīm (Polijas, Itālijas, Čehijas,Vācijas, Horvātijas, Slovēnijas un Rumānijas) apmeklēs mūsu skolu, lai turpinātu projekta programmu, iepazītu mūsu velo trases, pētītu velotūrisma iespējas un veidotu kopīgu vebsaiti projekta rezultātu apzināšanai.
Projekts irļoti dinamisks, inovatīvs un interesants, tāpēc vēlamies labi izplānot un sagatavot savu konferenci. Ļoti ceru uz visu projekta dalībnieku un skolas kolektīva atbalstu!

Projekta satura koordinatore: Nellija Žogota

Vecākiem un citiem

 

Ieteikumi skolotājiem, skolēniem un vecākiem, kā rīkoties, ja kāds dara pāri -

materiāli lejuplādei (skolotājiem, skolēniem un vecākiem)

Prāta banka 2015.!

27. janvārī Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde rīkoja  konkursu skolēniem – „Muzikālā prāta banka”. No mūsu skolas piedalījās divas komandas, kuras ieguva pirmo un otro vietu. Vairāk lasiet Rēzeknes novada mājas lapā

   

 

100 dienas skolā!

26. decembra pēcpusdienā Nautrēnu vidusskolas 1.klase svinēja 100 dienas skolā. Skolēni ieradās skaisti saposušies, acīs bija redzams uztraukums, kas nu būs?! Viņus apciemoja Karlsons, kurš kā vienmēr grib būt gudrāks par visiem, uzskata, ka zina visu, ka skolā tikai jāmokās. Taču Brālītis, kuru tēloja V.Duplinskis, kopā ar pirmklasniekiem pierādīja, ka skolā ir interesanti.
1.klases skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi, jāparāda, ko ir iemācījušies. Viņi arī pierādīja, ka prot ne tikai rēķināt, lasīt, mīklas minēt, bet arī dziedāt. Pirmklasnieki klases audzinātāja I.Rjabovska vadībā bija iemācījušies skaistu dziesmu. 2.- 4. klases skolēni teica daudz novēlējumu - labi mācīties, klausīt skolotājus, neskraidīt pa skolu, kā arī deva noderīgus ieteikumus.
Svētku izskaņā 1.klases skolēni saņēma medaļas, pildspalvas un, protams, torti. Svētkus sagatavot palīdzēja skolas dramatiskais pulciņš (vad. I.Rancāne). Dramatiskā pulciņa dalībnieki vadīja visus pārbaudījumus.

Direktores vietn. audz. d. V.Sinkoveca

Nautrēnu vidusskola lepojas ar saviem absolventiem!

Latvija uzvar pasaules Sumo Robotu čempionātā


14.decembrī, Tokijā, «Ryōgoku Kokugikan» centrālajā sumo arēnā norisinājās Japānas augsto tehnoloģiju sporta veida - Sumo Robotu finālsacensības. Pirmo reizi 26 gadu sacensību vēsturē, tajās uzvarēja ārzemju pārstāvji - Latvijas «Robotu Skolas» komandas dalībnieki - Einārs Deksnis un Agnese Kapace ar robotu «Blitz».


Robotu Sumo cīņas ir tradicionāls izglītojoši-zinātnisks sporta veids, kura pamatā ir gadiem ilgs darbs, projektējot un būvējot robotus. Sacensību laikā šie roboti bez cilvēka līdzdalības, tikai balstoties uz iepriekš ieprogrammētām stratēģijām, ar sensoriem mēģina ieraudzīt pretinieku, izvairīties un īstajā brīdī ar savu dzinēju un magnētu spēku izgrūst pretinieku no ringa - līdzīgi kā cilvēku sumo cīņās.

Ziemassvētku pasākumi skolā

19.decembrī uz Ziemassvētku pasākumu pulcējās skolēni no 1.- 6.klasei, visi bija ļoti rūpīgi gatavojušies. Bija gan dziesmas, gan dejas, gan teātra izrādes.
30. decembrī skolā pulcējās 7.-12.klases skolēni. Šogad viņiem bija neparasts uzdevums. Katra klasei bija iedots temats, piemēram, „Kā mēs meklējām sniegu". Skolēni filmēja īsus videostāstus. Skolēni uzdevumu veica radoši .
Kā katru gadu, arī šogad sekmīgākie skolēni un tie, kuri nekavēja skolu tika apbalvoti ar vērtīgām un interesantām grāmatām.

Sekmīgu visiem nākamo mācību posmu!

 

Svētrīts Nautrēnu vidusskolā

19.decembra rīts, balti sniegots, visus aicināja uz Svētrītu Nautrēnu vidusskolā. Šogad domājām un runājām par četrām vērtībām cilvēku dzīvē- mieru, ticību, mīlestību un cerību.
Mazs zēns , noklausoties stāstu par Adventes vainagu , sapnī dodas neparastā ceļojumā, kurā satiek četras sveces, kas simbolizē - mieru, ticību, mīlestību un cerību. Diemžēl svecītes dziest un zēns ir noskumis, jo pasaulē ir pazudušas trīs nozīmīgas vērtības. Viņa mazā māsiņa pamana vēl vienu gaismiņu- cerību. Bērni ir atraduši svecīti, no kuras gaismas var iedegt pārējās.
Pirmo sveci Advente vainagā iededza skolas direktore A.Žogota, kā arī pasniedza stipendijas labākajiem skolēniem.
Pagasta pārvaldes vadītāja L.Plavinska un draudzes priesteris J.Kravalis, iededzot sveces, veltīja visiem siltus vārdus.
Stāstu izstāstīt palīdzēja – Valters Duplinskis (mazais zēns), Agija Vonoga ( zēna māsiņa), 6.klases skolēni - Viktorija Lukšāne , Elēna Daukste, Viktorija Krišāne, Kristers Ulbicāns, vokālais ansamblis, koris (vad. A.Garanča), ģitāristu ansamblis (vad. I.Rjabovskis), dzejoļus deklamēja 5.klases skolēni – Saiva Maģiča, Diāna Ivanova , Ralfs Bilinskis. Atbildīgais par mūziku Reinholds Jānis.
Gaidot Kluso vakaru, kas pasaulē nāk Dieva dēls, visiem novēlam- MIERU, TICĪBU, MĪLESTĪBU, CERĪBU.

Direktores vietn. audz.d. V.Sinkoveca

   

Nautrēnu vidusskolas skolēni saņem SIA „Cirmas bekons” stipendijas

Jau otro gadu Nautrēnu vidusskolas skolēni semestra noslēgumā saņem SIA „Cirmas bekons" stipendijas. Šoreiz stipendiju saņēma septiņi 9.-12.klašu skolēni, kuru vidējā balle ir virs 8,00 un trīs 5. -8.klašu skolēni, kuru vidējā balle ir virs 8,5. Saskaņā ar stipendiju piešķiršanas kārtību, šiem skolēniem nedrīkst būt neattaisnoti kavējumi, kā arī skolēni ir aktīvi gan sportā, gan ir piedalījušies novadā un valstī konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs.
Stipendijas lielums bija no 20- 50 eiro. Lielāko stipendiju – 50 eiro- saņēma 12. klases skolēns Sandris Turlajs, kura vidējā balle ir 8,92. Vēl stipendiju saņēma Kārlis Barkāns (10.kl.), Sandra Timša (9.kl.), Elvita Kotāne (10.kl.), Armands Ivulāns (9.kl.), Kristīne Laizāne (10.kl.), Edijs Rancāns (12.kl.), Viktorija Krišāne (6.kl.), Oskars Ivulāns (7.kl.), Kaspars Dortāns (7.kl.).

Direkt.vietniece mācību darbā Marija Mazure

 

Svētku pasākumi

Nautrēnu vidusskolas sasniegumi sportā

Nautrēnu vidusskolas sasniegumi sportā (lejuplādei)

Par autoapmācību Nautrēnu vidusskolā

Nautrēnu vidusskolas direktore A.Žogota
Mēs, Nautrēnu vidusskolas kolektīvs, esam gandarīti, ka Rēzeknes novada pašvaldība realizēja projektu - Bezmaksas „B" kategorijas autovadītāju teorētiskās un praktiskās apmācības, kā arī autovadītāja apliecības iegūšanu Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās. Autovadītāja prasmes apguva 22 Nautrēnu vidusskolas skolēni, kas paralēli ikdienas mācību darbam, apguva autovadītāju teorētiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas, pirmās palīdzības pamatzināšanas un veiksmīgi ir saņēmuši pirmās autovadītāja apliecības.Skola, sadarbībā ar IK DISTANCE /vad. V.Kotāns/, nodrošināja materiāli tehnisko bāzi, mācību un izdales materiālus. Vidusskolā ir iekārtota mājīga auto klase, kurā ir projektors, dators, galdi, krēsli, magnētiskā tāfele, Interneta pieslēgums, ceļa zīmju maketi, luksofora modelis.

NO VECĀKIEM
"To vārdu paldies gan pazīst ikkatrs par nevērtīgu naudas gabalu, tomēr atkal ikkatrs - un pats nabadzīgākais - grib viņu atdot par vērtīgu." R.Kaudzīte
Nautrēnu vidusskola kā vidējās izglītības mācību iestāde vienmēr ir domājusi, kā paplašināt un pilnveidot izglītojamo zināšanu un prasmju līmeni. Jau vairākus desmitus gadu paralēli mācību darbam tepat skolā dod iespēju vidusskolēniem bez maksas apgūt traktortehnikas vadīšanas prasmes un pēdējos divos gados autovadīšanas apmācības par maksu. Jau arī tas bija liels finansiāls atvieglojums lauku skolēnu vecākiem un skolēniem, jo nokļūšana Rēzeknē prasīja gan līdzekļus, gan laiku.
No visas sirds, mēs Nautrēnu vidusskolas vecāki, pateicamies Rēzeknes novada pašvaldībai par dāvāto iespēju vidusskolēniem iegūt "B" kategorijas autovadītāja apliecību un apmaksātas autovadīšanas apmācības paralēli mācību stundām skolās.

Vecāku vārdā – Valentīna Turlaja

NO SKOLĒNIEM
Nautrēnu vidusskolas 12.kl. skolēni - Sandris Turlajs un Ritvars Šķesters – pirmie šīs apmaksātās programmas „absolventi" Rēzeknes novadā.
„Beidzot 11.klasi ieguvām traktortehnikas vadīšanas apliecību un vasarā plānojām par autovadītāju apliecības iegūšanu. Dzirdējām, ka mūsu Rēzeknes novada pašvaldība ar jauno mācību gadu novada skolās plāno ieviest bez maksas apgūt autovadīšanas teorētiskās un praktiskās apmācības, tādēļ ar lielāko prieku gaidījām septembri, lai īstenotu izvirzīto mērķi. Neskatoties uz ilgstošo darba dienu pirmdienās un trešdienās un divkāršo mācību darbu, mēs bijām ļoti apmierināti ar teorētiskām un praktiskām apmācībām. Liels paldies autoskolai IK DISTANCEI, vadītāja Valda Kotāna vadībā. Pasniedzēji strādāja profesionāli un to pierādīja mūsu rezultāti. Viens no mums auto līdz šim nebija vispār vadījis – pirmo reizi pie stūres apsēdās 10.oktobrī un jau 25.novembrī ar pirmo piegājienu bija ieguvis autovadītāja apliecību. Novēlam arī pārējiem veiksmīgi nokārtot eksāmenus, neapstāties pusceļā un novērtēt doto iespēju. Pateicība Rēzeknes novada pašvaldībai. "

Sandris un Ritvars

   
   
 Ritvars  Sandris

Erasmus+ skolu pārstāvju darba koordinācijas konference Žešovā, Polijā

Nautrēnu vidusskola iesaistījusies Erasmus+ starptautiskajā skolu daudzpartnerības projektā un kopš oktobra sācies aktīvs darbs. Projekta idejas pamatā ir 21. gadsimta alternatīvā dzīvesveida izvēle, proti, riteņbraukšanas iespēju izpēte, prakse un uzņēmuma veidošana. Projekta darbs balstīsies uz riteņbraukšanas vietu un tirgus izpēti, uz iespējamo šāda veida biznesa izveidi mūsu valstī un novadā.
Lai precizētu 3 gadu projekta plānu, no 27. līdz 30. novembrim Polijas pilsētā Žešovā notika skolu pārstāvju tikšanās. No Nautrēnu vidusskolas konferencē piedalījās skolotāja Nellija Žogota un Aelita Mūrniece.
Projektu koordinē Rumānija, bet kā partneri sadarbosies Itālijas, Latvijas, Polijas, Vācijas, Horvātijas, Slovēnijas un Čehijas skolas. Konferencē Polijā tika veidots projekta logo, saskaņotas darba grupu programmas, izdiskutēti daudzi jautājumi par darba gaitu un paredzamajiem rezultātiem. Nodarbību starplaikos iepazināmies, iepazīstinājām ar savu skolu, ar projekta komandām un idejām, lai veiksmīgi realizētu iecerēto.
Projekts sācies, tāpēc savas skolas projekta komandai vēlu radošumu, izturību un daudz prieka darba procesā.

Nautrēnu vidusskolas projekta Erasmus+ satura koordinatore Nellja Žogota