Nautrēnu

vidusskola

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

no Horvātijas

Nautrēnu vidusskolas starptautiskā velo projekta Erasmus+ dalībnieki atgriezušies no Horvātijas


No 3. līdz 9. aprīlim Nautrēnu vidusskolas komanda - skolotāja Nellija Žogota, Inguna Ludborža un trīs vidusskolēni Arvis Boltāns, Kārlis Barkāns un Armands Ivulāns, piedalījās Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu stratēģisko partnerību projekta "Get On Your Bikes, Europe's Back In Business!" nr. 014-1-RO01-KA201-002430 5 aktivitātēs un praktiskajā konferencē Horvātijā, Bedekovčinas vidusskolā. Šoreiz turpinājās ne tikai velo trašu pētīšana, video uzņemšana un mājas darbu vērtēšana, bet dalībniekiem bija iespēja izmēģināt spēkus arī peintbolā,volejbolā, peldēšanā un dejošanā. Horvātijas skolēni sniedza interesantu prezentāciju par velosipēdu attīstības vēsturi, piedāvāja darbnīcas, lai diskutētu par velo tūrisma prioritātēm un nākotnes perspektīvām Eiropā. Iepazināmies par Horvātijas vidusskolēnu ikdienu, skolas piedāvātajiem praktiskajiem mācību priekšmetiem, piemēram, krāsns mūrēšanas prasmju apguvi un dārzniecības pamatu apgūšanu.
Skaistajā kalnu zemē pašlaik zied magnolijas, sakuras, ķirši un daudzi citi koki, krūmi un puķes. Projekta nedēļa pagāja ātri, sadarbojoties visu 8 valstu -Itālijas, Latvijas, Slovēnijas, Polijas, Vācijas, Horvātijas, Rumānijas un Čehijas komandām, gan veicot tematiskos uzdevumus, gan iepazīstot Horvātiju, tās galvaspilsētu Zagrebu, gan sadraudzējoties un dibinot personiskus kontaktus. Tas viss ir projekta ieguvums! Jau maija beigās projekta dalībnieki tiksies Itālijas pilsētā Teramo.

Ceru uz projekta veiksmīgu turpinājumu!
Projekta satura koordinatore Nellija Žogota

Sveiciens svētkos!

Mēs visi kopā esam Adventes vidū. Lai varētu Lielo brīnumu dzirdēt, pašam jāpieklust, bet vairāk par visu jāizbeidz nemitīgi ražot prasības: "es gribu", "man vajag". Advente ir ceļš no vārdu džungļiem pie vārda brīnuma. Pēc klusu ciešanas katrs izrunātais vārds ir ar jaunu saturu un jēgu. Tad galvenais vārds ir lūgšana, piedošana, izlīgšana , iepriecināšana, nožēlošana. Tās ir dzīvas sarunas ar līdzcilvēkiem, sevi un Dievu jebkurā laikā un jebkurā vietā. Lai cilvēks garīgi attīstītos, nepieciešamas sarunas.
Mēs kopā iedegsim četras Adventes sveces. Sveces Adventes vainagā tomēr līdzinās skaitāmajiem kociņiem – saskaitāmajiem. Maini vietām – to summa nemainās. Mīlestībai, Ticībai, Cerībai un Mieram nav kārtas numura. Ir četru sveču summa – gaidīšanas ceļa zīmju kopums, bez kuriem Atnākšana – Dieva piedzīvojums – var nomaldīties - neatnākt.
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā lai tas Kungs Jums dāvā savu roku piesardzību, savu acu labvēlību, savu lūpu smaidu, savu soļu paļāvību, savu vārdu mieru, savas sirds siltumu, sava gara uguni, savas klātbūtnes noslēpumu!
Nautrēnu vidusskolas kolektīvs pateicas visiem par atbalstu un sadarbību 2015. gadā! Lai nākošais gads nāk sirsnīgāks, bagātāks, cerīgāks!


Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Ludborža

Erasmus Rumānijā

Erasmus + projekta nedēļa Rumānijā


Nautrēnu vidusskolas Erasmus+ projekta komanda- skolotājas Nellija Žogota, Renāte Jurdža un skolnieces Sandra Timša, Santa Gricāne un Elvita Kotāne atgriezušās no Rumānijas pilsētas Kavnicas, kur risinājās projekta riteņbraukšanas tūrisma izpēte un tūrismu taku testēšana.
Iespaidu ir ļoti daudz: ceļojums cauri sešām Eiropas valstīm, brīnišķīgā daba, rudenīgie kalni un ielejas ar daudziem ciematiem, līdzdalība projekta aktivitātēs, jauni draugi un izaicinājumi velo trasēs, kopīgs darbs un ideju īstenojums, veidojot projekta materiālus,utt.
Par projekta norisi un iespaidiem vairāk varēsiet uzzināt komandas brīvā mikrofona stundās klasēs, būs arī video un stends ar foto mirkļiem, protams, arī individuāli stāsti!

Projekts turpnāsies aprīlī Horvātijā, Bedekovčinas pilsētā.
Milzīgs paldies komandai par darbu un skolas vadībai par atbalstu!!!!

Projekta satura koordinatore Nellija Žogota

   

Tēvu diena

   
   
   
   

Pasākums vecākiem

AICINĀM VECĀKUS UZ PASĀKUMU

Šī gada 28. augustā pulksten 12.00 Rēzeknes novada Izglītības pārvalde rīko pasākumu Diena Vecākiem, kurā projekta „ Apskāviens nākotnei" komanda kopā ar vecākiem meklēs atbildes uz jautājumiem kā pozitīvi disciplinēt bērnus, kā celt viņu pašapziņu un diskutēs par citiem vecākiem aktuāliem jautājumiem. Pasākuma otrajā daļā tiks organizētas radošās darbnīcas, kuras rosinās vecākus pavadīt laiku un kopdarboties ar bērniem.
Rēzeknes novada Izglītības pārvalde kopš pagājušā gada vasaras realizē ERASMUS+ K1 aktivitātes projektu „ Apskāviens nākotnei", kura ietvaros tiek sagatavota pieaugušo izglītotāju komanda darbam ar vecākiem. Vienlaicīgi ar mobilitātēm un citām projektā plānotajām aktivitātēm tiek veiktas darbības, kuras vērstas uz vecāku atbalsta sistēmas veidošanu. Līdz šim Rēzeknes novadā iedibināta prakse dažādus seminārus vecākiem organizēt izglītības iestādēs - skolās un bērnudārzos. Nākotnē, balstoties uz pozitīvo pieredzi citviet, ceram ieviest jaunu praksi, kuras ietvaros seminārus un citas apmācību formas īstenos pieaugušo izglītotāji ārpus izglītības iestādēm. Mūsu mērķis ir iesaistīt arvien vairāk vecāku, kuri tiktu informēti un izglītoti par to, kā būt par labiem vecākiem un atbalstīt savus bērnus.

Pasākuma programmā:
12:00- 12: 15 Pasākuma atklāšana
12-45- 13:00 Nodarbība „Vecāku loma un iespējas pašapziņas attīstībā un pašvērtējuma celšanā "
13:00-13:45 Nodarbība „Atbalsts pozitīvai uzvedībai "
13:45-14:05 Kafijas pauze
14:05- 15:30- Darbnīcas
Pasākums notiks Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas telpās, Atbrīvošanas aleja 95A

Projekta „Apskāviens nākotnei" koordinatore
Iveta Tiltiņa

1.septembris

Apsveikums

Darbs starptautiskā Erasmus+ projekta ietvaros Nautrēnu vidusskolā

No 19. Līdz 24. aprīlim Nautrēnu vidusskolā notika starptautiskā Erasmus+ projekta konferences darbs. Konferences aktivitātēs piedalījās skolēni un skolotāji no 8 valstīm: Latvijas, Vācijas, Rumānijas, Čehijas, Slovēnijas, Itālijas, Polijas un Horvātijas.
Pirmajā dienā iepazīstinājām ar savu skolu, tās mācību saturu, vēsturi un skolēnu interešu izglītību, kā arī izbaudījām ciemiņu prezentācijas par savām valstīm un skolām. Gandrīz visi projekta dalībnieki Latvijā bija pirmo reizi, tāpēc bija ieinteresēti vietējo skolēnu- gidu stāstījumos un aktīvi piedalījās dažādās darbnīcās, iepazīstot mūsu kultūru un valodu.Vakarā notika orientēšanās aktivitātes Rogovkā un tās apkārtnē.
Tā kā projekta tēma ir velotūrisma izpēte un riteņbraukšanas biznesa iespēju izpēte, otrdien mūsu skolas skolēni piedāvāja visiem testēt savu velomaršrutu, tajā iekļaujot pieturas ar dažādām āra aktivitātēm. Ap 22 riteņbraucēji 2 grupās izbrauca 11 kilometrus garo maršrutu ap Rogovku un Gailumu ezeru.
Trešdien devāmies uz Ludzu, lai izbrauktu pilsētas piedāvāto velomaršrutu ap Mazo Ludzas ezeru un pilsētas centru. Te projekta dalībnieki iepazinās ar Latvijas vecākās pilsētas vēsturi, apmeklējot Novadpētniecības muzeju, Amatniecības centru un filmējot velomaršruta piedāvātās atpūtas vietas.
Ceturtdien, noslēdzot praktiskos uzdevumus, devāmies un Kaunatu, kur izbaudījām Rāznas ezera un Mākoņklana stāstus. Bet piektdien, noslēdzot projekta nedēļu, iepazinām Saulkrastu velo muzeju un gida pavadībā izbraucām Rīgas centru un izstaigājām Vecrīgas skaistākās vietas.
Vakaros skolēni darbojās Rogovkas Jauniešu centrā, kopā dziedāja, dejoja, vadīja savu valstu rotaļu nodarbības un iepazina mūsu tradīcijas.
Projekta noslēguma sanāksmē ieguvām augstu vērtējumu darba satura un organizācijas kritērijos.
Taču galvenais projekta ieguvums ir un paliek kopābūšana, sadarbības prasmju izkopšana, jauni draugi un labi padarīta darba sajūta.
Projekts turpinās, un pēc vasaras atelpas tiksimies Rumānijā, Kavnicas pilsētā šī gada oktobrī!

Vēlot visiem veiksmi turpmāk, projekta satura koordinatore Nellija Žogota

POPiela 2015

Šodien, 5.maijā, skolā notika „ Popiela 2015”. Pasākumu vadīja Skolēnu Domes pārstāves - A.Sjakste, E.Vilka. Žūrijā darbojās skolotāja I.Ludborža, SD prezidente D.Drozdova, direktores vietn. audz.d. V.Sinkoveca. Konkursā bija pieteikti 8 numuri, gan pašmāju, gan ārzemju viesi. Konkursa dalībnieki bija aktīvi gatavojušies. 1.-4. klašu konkurencē uzvarēja 3.klase ar dziesmu „Mēs sauli ratos iejūgsim”, 2.vietu ieguva 4.klase „Dulla diena”, 3.vieta 1.klasei „Te es atkal Jānītis”, 2.klase ieguva Pateicību par piedalīšanos. Žūrija nevarēja vienoties par uzvarētājiem 5.-6.klašu konkurencē. Ļoti plastiskus numurus bija sagatavojuši 5. un 6.klases meitenes. Skaistu numuru bija sagatavojuši V.Drozdovs un V.Lukšāne. Tika nolemts, ka uzvarēja draudzība – visi ieguva torti, kuru kopīga apēda. Grand Prix balvu ieguva 5.klases skolēni, jo bija ieguldījuši lielu darbu priekšnesuma sagatavošanā.

Direktores vietn. audz.d . V.Sinkoveca

   
   

Atpūtas vakars

Ciemiņi no Alojas

10. aprīlī Nautrēnu vidusskolu apmeklēja Alojas novada izglītības darbinieki ar mērķi iepazīties kā skolā tiek realizētas speciālās izglītības programmas. Alojas novada kolēģi saņēma atbildes uz visiem jautājumiem par iekļaujošo izglītību, kuras sniedza direktora vietniece izglītības jomā Marija Mazure.
Skolas direktore Anita Žogota ciemiņus iepazīstināja ar skolu un skolas novadpētniecības muzeju.

Direktora vietniece izglītības jomā Marija Mazure

Ciemiņi no Lietuvas

2.aprīlī skolā viesojās Kupišķu (Lietuva) pašvaldības dažādu mācību priekšmetu skolotāji. Skolas direktore Anita Žogota viesus iepazīstināja ar skolu un dažādiem piedāvājumiem izglītībā. Savukārt direktora vietniece izglītības jomā Marija Mazure dalījās pieredzē par iekļaujošās izglītības procesa norisi skolā Skolotāja Veronika Dundure pastāstīja par latgaliešu un lietuviešu valodas kopīgām iezīmēm. Muzeja vadītājas Mārītes Zubko vadībā Lietuvas kolēģi iepazinās ar skolas muzeju. Uz kopīgu dziesmu aicināja skolotājs Ivars Rjabovskis.

Direktora vietniece izglītības jomā Marija Mazure

Koncerts

Erasmus+ aktivitātes

No 19.-24. aprīlim Nautrēnu vidusskolā notiek Erasmus+ konference. Projekta ietvaros 7 valstu (Latvija, Vācija, Slovēnija, Polija, Itālija, Horvātija, Čehija, Rumānija) komandas piedalās dažādās riteņbraukšanas aktivitātēs: testēja trases, filmē un veido savus piedāvājumus, organizē interaktīvās spēles.

   
 
   

Latvenergo erudīcijas konkurss „ eXperiments” 8.-9.klasēm

Nautrēnu vidusskolas 9.klases skolēni, fizikas skolotājas I.Pašānes vadībā, piedalījās Latvenergo erudīcijas konkursā „eXperiments" . Konkurence bija liela - Latgalē 1.kārtā piedalījās 29 komandas. Mūsu komanda „Omiņi" (komandas kapteine - Sandra Timša, dalībnieki - Arvis Boltāns, Armands Ivulāns, Santa Gricāne, Ruta Kanaška, Kristīne Gailuma ) iekļuva piecu labāko skolu komandu topā Latgalē.
17.aprīlī Latgales pusfinālā tikās piecu skolu komandas - Līvānu 2.vidusskolas „Lūmeni", Aglonas vidusskolas „Openhaimeri", Aglonas vidusskolas „Kepleri", Daugavpils 15.vidusskolas „220V", Nautrēnu vidusskolas „Omiņi". Konkurss bija ļoti spraigs un interesants. Mūsu komanda izcīnīja godpilno 3.vietu.

Direktores vietniece ārpusstundu darbā V. Sinkoveca

Skate

2015.gada 10.aprīlī Rogovkā notika Ziemeļlatgales novada folkloras skate

...Mōku dzīdoit,  mōku doncot, mōku darbu padarāt...

Apsveicam!

Projekts Erasmus+

Atgriežamies no Čehijas un gatavojamies uzņemt ciemiņus savā skolā


No 1. Līdz 7. martam mēs, Nautrēnu vidusskolas sešu cilvēku komanda, skolotāji Nellija Žogota, Mārīte Zubko, 12. klases skolēni Diāna Mihailova, Andris Duplinskis, Edijs Rancāns un Ritvars Šķesters viesojāmies Čehijas pilsētas Ždaras ģimnāzijā, kura ir starptautiskā projekta Erasmus+ partnere.
Konferences gaitā veicām projekta uzdevumus: prezentējām savas idejas riteņbraukšanas virtuālā uzņēmuma veidošanā, piedalījāmies darbnīcās, izbraucot velo trases, parādot savas zināšanas velo apkalpē, pētot velotūrisma attīstības iespējas un sasniegto Čehijā, kā arī iepazinām valsts galvaspilsētu Prāgu.
Skolēni dzīvoja projektā iesaistīto skolēnu ģimenēs, kur bija iespēja iepazīties, sadraudzēties, dalīties mācību un dzīvesziņas pieredzē. Pavisam drīz, no 19. līdz 25. aprīlim projekta komandas no 7 valstīm (Polijas, Itālijas, Čehijas,Vācijas, Horvātijas, Slovēnijas un Rumānijas) apmeklēs mūsu skolu, lai turpinātu projekta programmu, iepazītu mūsu velo trases, pētītu velotūrisma iespējas un veidotu kopīgu vebsaiti projekta rezultātu apzināšanai.
Projekts irļoti dinamisks, inovatīvs un interesants, tāpēc vēlamies labi izplānot un sagatavot savu konferenci. Ļoti ceru uz visu projekta dalībnieku un skolas kolektīva atbalstu!

Projekta satura koordinatore: Nellija Žogota

Vecākiem un citiem

 

Ieteikumi skolotājiem, skolēniem un vecākiem, kā rīkoties, ja kāds dara pāri -

materiāli lejuplādei (skolotājiem, skolēniem un vecākiem)

Prāta banka 2015.!

27. janvārī Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde rīkoja  konkursu skolēniem – „Muzikālā prāta banka”. No mūsu skolas piedalījās divas komandas, kuras ieguva pirmo un otro vietu. Vairāk lasiet Rēzeknes novada mājas lapā

   

 

100 dienas skolā!

26. decembra pēcpusdienā Nautrēnu vidusskolas 1.klase svinēja 100 dienas skolā. Skolēni ieradās skaisti saposušies, acīs bija redzams uztraukums, kas nu būs?! Viņus apciemoja Karlsons, kurš kā vienmēr grib būt gudrāks par visiem, uzskata, ka zina visu, ka skolā tikai jāmokās. Taču Brālītis, kuru tēloja V.Duplinskis, kopā ar pirmklasniekiem pierādīja, ka skolā ir interesanti.
1.klases skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi, jāparāda, ko ir iemācījušies. Viņi arī pierādīja, ka prot ne tikai rēķināt, lasīt, mīklas minēt, bet arī dziedāt. Pirmklasnieki klases audzinātāja I.Rjabovska vadībā bija iemācījušies skaistu dziesmu. 2.- 4. klases skolēni teica daudz novēlējumu - labi mācīties, klausīt skolotājus, neskraidīt pa skolu, kā arī deva noderīgus ieteikumus.
Svētku izskaņā 1.klases skolēni saņēma medaļas, pildspalvas un, protams, torti. Svētkus sagatavot palīdzēja skolas dramatiskais pulciņš (vad. I.Rancāne). Dramatiskā pulciņa dalībnieki vadīja visus pārbaudījumus.

Direktores vietn. audz. d. V.Sinkoveca