Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

 

   Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

9.klases izlaidums 2024

12.klases izlaidums

31.maija pasākums Nautrēnu vidusskolā

2023./2024.mācību gada noslēguma pasākums Nautrēnu vidusskolā.

Jauniešu mākslas festivāls ''Katrā dārgums mīt..''

30.maijā Nautrēnu vidusskolas 1.-4.klašu deju kolektīvs, 1.-6.klašu folkloras kopa ''Rogovka'' un mākslas pulciņa ''Līmēsim, zīmēsim, rotāsim'' skolēni piedalījās Rēzeknes novada skolu bērnu un jauniešu mākslu festivālā ''Katrā dārgums mīt..''
Festivāla laikā mākslas pulciņa skolēni piedāvāja radošās darbnīcas, taču folkloras kopa un deju kolektīvs priecēja skatītājus koncertā ar priekšnesumiem. 
Paldies skolotājām Elīnai Sjakstei, Annai Garančai un Intai Strodei par ieguldīto darbu un skolēniem par aktīvu interešu izglītības pulciņu apmeklēšanu un darbošanos tajos!

Sporta un tūrisma diena

30.maijā Nautrēnu vidusskolā norisinājās sporta un tūrisma diena 2024. Skolēni no dažādām klašu grupām komandās piedalījās dažādās stafetēs, veica dažādus sportiskus un ar pirmās palīdzības sniegšanu saistītus uzdevumus.
Paldies sporta un veselības skolotājam Oļegam Žukovam, bioloģijas un ķīmijas skolotājai Ingūnai Razgalei, kā arī paldies vidusskolniekiem par šo aktīvo pasākumu!
 
 
 

10.klases skolēnu darbu izstāde

Nautrēnu vidusskolas mazajā zālē ir iespēja apskatīt 10.klases skolēnu darbu izstādi- "Vides dizaina risinājums, pilsētvides labiekārtošana".

Dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeta skolotāja Inta Strode.

Ģimenes dienas un Popielas pasākums 2024

Ģimene ir tie cilvēki, kas sniedz mīlestību, rūpes un atbalstu. Vecāki, vecvecāki, māsas un brāļi ir tie, kas priecājas par mūsu sasniegumiem, lepojas par mūsu talantiem un nepamet grūtā brīdī.
17.maijā Nautrēnu vidusskolā norisinājās ģimenes dienai veltīts pasākums, kura laikā mīļus un paldies vārdus visu skolēnu vārdā vecākiem un vecvecākiem teica 5.klase. Pasākuma turpinājumā klašu skolēni savus talantus un ieguldīto darbu pauda skanīgu priekšnesumu veidā, lai priecētu savus tuvākos.

Paldies vecākiem, vecvecākie, brāļiem un māsām, ka atrada laiku un ieradās, lai kopā priecātos par ģimeni, saviem bērniem un mazbērniem!

Pirmās liecības svētki

21.maijā norisinājās J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēkņu pirmās liecības svētki Ludzā.

Papīra locīšanas pulciņa radošo darbu izstāde

Nautrēnu vidusskolas 1.stāva foajē ir iespēja apskatīt1.-4.klašu skolēnu radošos darbus, kurus skolēni ir veikuši interešuizglītības pulciņa ‘’Papīra locīšana’’ nodarbībās, ko vada skolotāja Irēna Rancāne.

Zemessardzes 32.kājnieku bataljona pārstāvji Nautrēnu vidusskolā

15.maijā Nautrēnu vidusskolā viesojās Zemessardzes 32.kājnieku bataljona pārstāvji. Lai iepazīstinātu skolēnus ar kara tehniku un ekipējumu. Lekcijas veidā 6.-12.klašu skolēniem interesantu un noderīgu informāciju stāstīja Zemessardzes 32. kājnieku bataljona virsseržants Andris Svencis un bataljona komandieris majors Zigmārs Krišāns. Savukārt, 1.-5.klašu skolēniem tika piedāvāta radoša rakstura nodarbība, izmēģinot kamuflāžas sejas krāsas, Zemessardzes 32.kājnieku bataljona pārstāves Ilgas Šuplinskas pavadībā. Uz šo tikšanos bija ieradušies arī Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības – Bērzgales pamatskolas skolēni.

Lekcijas un nodarbības noslēgumā skolēniem tika dota iespēja apskatīt kara tehniku, aprīkojumu, ieročus un uzdot sev interesējošus jautājumus Zemessardzes pārstāvjiem.

Paldies Zemessardzes 32.kājnieku bataljona pārstāvjiem, ka apciemoja mūs!

Ģimenes dienas un Popielas pasākums 2024

Pēdejais zvans Nautrēnu vidusskolā

Tā diena ir klāt.

Ar pavasara ziediem,

Ar visu, kas šobrīd uzziedēt prot.

Tā diena ir klāt

Ar taureni pie rokas,

Kurš aicina mūs visus

Pa ziedošajām pļavām brist

Un aizmirst visas bēdas, raizes.

Tā diena ir klāt,

Kad kopā atkal svētkus svinam.

10.maijā Nautrēnu vidusskolā tika aizvadīti 9. un 12.klašu pēdējā zvana svētki.

Viss Nautrēnu vidusskolas kolektīvs vēl 9. un 12.klašu skolēniem veiksmi un panākumus turpmākajā dzīves ceļā! Lai veiksmīgi nokārtoti valsts pārbaudes darbi!

Pēdējās skolas zvana pasākums

Infografika par atbalstu Rēzeknes novadā

Lekcija par drošību internetā

16.aprīlī Nautrēnu vidusskolā viesojās lektore Sandra Magrina. Lektore 1.-9.klašu skolēniem sniedza praktisku informāciju un ieteikumus, kas palīdzēs novērst riskus, izprast digitālo pasauli un attīstīs nepieciešamās prasmes, lai veidotu drošu digitālo telpu. Lekcijas notika atbilstoši vecumposmiem:

Sākumskolas vecuma bērniem: “Kas ir ekrāna otrā pusē?”

Pamatskolas vecuma jauniešiem: “Interneta neredzamā puse.”

Paldies lektorei Sandrai Magrinai par interesantajām un izzinošajām lekcijām!

Vecāku kopsapulce

Apsveikums Lieldienās

"Skaļā lasīšana" 1.-5.klasēm

28.martā Nautrēnu vidusskolas 1.-5.klašu skolēni piedalījās "Skaļās lasīšanas" sacensībās.

Radošās nodarbības ‘’Tradicionālās Ziemeļlatgales spēles, rotaļas un rotaļdanči’’

25.martā Nautrēnu vidusskolas 1.-3.klašu skolēni programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros apmeklēja izzinoši radošu nodarbību ‘’Tradicionālās Ziemeļlatgales spēles, rotaļas un rotaļdanči’’. Šo nodarbību piedāvā Balvu novada, Šķilbēnu pagasta, ciema Upīte jauniešu folkloras kopa. Nodarbības ietvaros skolēni devās rotaļās, dziedāja tautasdziesmas par dabu un pauda savu atraktivitāti rotaļdančos

Izglītība un karjera 2024

Nautrēnu vidusskola piedalījās izglītības iestāžu izstādē ‘’Izglītība un karjera 2024’’

 

Iniciatīvas ‘’Kontakts’’ 3 dienu apmācībās

No 5. līdz 7.martam Nautrēnu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvji – Mārtiņš Beziks, Agija Vonoga un Andris Martinovs piedalījās iniciatīvas ‘’Kontakts’’ 3 dienu apmācībās. Apmācību laikā skolēni iepazinās ar citu skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem, dalījās pieredzē un jaunās idejās. Projekta vadītāji ar dažādu aktivitāšu palīdzību kopā ar skolēniem pārrunāja dažādas ikdienas problēmas, ar kurām saskarās skolā. Svarīgs uzsvars tika likts uz skolas dzīvi kopumā- sadarbību starp skolēniem un skolotājiem, skolēnu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu, līdzdalību pasākumu tapšanas procesā, labbūtības veicināšanu un risinājumu rašanu saistībā ar mobinga izplatīšanos skolās. Apmācību noslēgumā skolēniem bija jāizdomā projekta mērķis un jāizstrādā projekts, ar kura palīdzību tiktu risināta kāda no skolas problēmām.

Zvirbulis 2024 vidusskolēniem

1.martā Nautrēnu vidusskolā norisinājās skatuves runas konkurss ''Zvirbulis'' vidusskolas klasēm.
Paldies ikvienam skolēnam par ieguldīto darbu un piedalīšanos konkursā!
Vēlam veiksmi izvirzītajiem skolēniem Rēzeknes novada skolu skatuves runas konkursa I.kārtā 22.martā!

Pasākums Ukrainas atbalstam

No 19. līdz 23.februārim Nautrēnu vidusskola pauda savu atbalstu Ukrainai, rīkojot dažādas aktivitātes un nodarbības. Šajā atbalsta nedēļā sanācām kopā, lai lietu ierakumu sveces, zīmētu zīmējumus, rakstītu atbalsta vārdus frontē esošajiem karavīriem un Ukrainas iedzīvotājiem, dziedātu dziesmas ukraiņu valodā, uzklausītu un atbalstītu ukraiņus. 20.februārī ciemos uz Nautrēnu vidusskolu bija ieradušies ukraiņu tautas pārstāvji, kuri sniedza dvēselisku, aizkustinošu un skaistu koncertu ''No sirds Ukrainai'', kura laikā pauda savas sāpes par Ukrainā notiekošo, izpostīto un reizē priecēja mūs ar savām skaistajām, skanīgajām balsīm un ukraiņu dziesmām.

Sirsnīgs paldies par brīnišķīgo koncertu! #atbalstuUkrainu #StandWithUkraine