Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

 

 

 

 

   Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

Dzejas dienas

Septembris Nautrēnu vidusskolā iesācies ļoti aktīvs, radošs un krāsains.
Dzejas nedēļas ‘’Dzeja elpo’’ ietvaros skolēniem bija iespēja iepazīt sevi un savus
talantus. Dzejas dienu aktivitāšu laikā skolēni ne tikai pielietoja savas zināšanas,
bet pārbaudīja arī savu dzejošanas, dziedāšanas un mākslas prasmi. Dzejas dienu
noslēgumā sekoja tikšanās ar dzejnieci un Nautrēnu vidusskolas skolotāju Intu
Naglu. Šīs tikšanās laikā skolēni iepazinās tuvāk ar Intas Naglas daiļradi un
uzzināja atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

10.klases iesvētības

Septembris ir mēnesis, kad ikviens skolēns sāk pamazām pierast pie skolas
ritma un mācību procesa pēc garā vasaras brīvlaika. Arī 10.klases skolēni cenšas
iejusties vidusskolēnu lomā, tāpēc jau septembrī 11.klases skolēni saviem
skolasbiedriem sagatavoja vidusskolas iesvētības. Iesvētību laikā 10.klases
skolēniem tika uzdoti āķīgi jautājumi un dažādi pārbaudījumi.

Mākslas prakse Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēknes kopā ar
skolotāju Maiju Gailumu 21.septembrī devās mākslas praksē uz Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmiju, lai ar rudens kompozīcijām padarītu krāšņāku akadēmijas
zāli Latgales kongresa pasākumam.

Pārgājienu diena

13.septembrī devāmies dabu izzinošā pārgājienā, kurā iepazinām Nautrēnu un tuvējos pagastus. Katra klase mēroja savam vecumam atbilstošu maršrutu. Skolēni kopā ar skolotājiem apskatīja ne tikai dabu, bet arī uzzināja vairāk par Nautrēnu pagastā un citos pagastos sastopamajiem apskates objektiem, piemiņas vietām un personībām. Šis pārgājiens bija ne tikai izzinošs, bet arī saliedējošs, jo klase kopā ar audzinātāju, mērojot ceļu, pārrunāja ikdienas gaitas un citas sev interesējošas tēmas. Pārgājienu galamērķī daudzas klases baudīja kopīgu pikniku.

Mācību ekskursija

7.septembrī Nautrēnu vidusskolas 7., 8. un 9.klašu skolēni devās aizraujošā, izglītojošā piedzīvojumā uz Rēzeknes novada, Verēmu pagasta ‘’Sarkaņkalnu’’, lai kopā iepazītu meža apsaimniekošanas ciklu un kokrūpniecības nozari Latvijā! 

Paldies “Latvijas Finieris” un AS “Latvijas valsts meži” par izzinošajiem, interesantajiem uzdevumiem un jauki pavadīto laiku!

1.septembris Nautrēnu vidusskolā

1.septembris

Mēs esam līdzīgi kokiem,

Bet dzīvojam ne ar lapām, kas krīt,

Dzīvojam ar pumpuriem un ar ziediem,

Ar domām, ko labu paveiksim rīt!

                                 /K.Apškrūma/

Nautrēnu vidusskola vēl radošu, veiksmīgu un panākumiem bagātu jauno mācību gadu!

Zinību diena 2023./2024.m.g.

Nautrēnu vidusskola 160.salidojums

19.augustā Nautrēnu vidusskola svinēja savu 160 gadu jubileju. Dienas gaitā no plkst.16.00 ikvienam interesentam bija iespēja apskatīt Nautrēnu vidusskolas absolventu darbu izstādi Nautrēnu vidusskolas sporta zālē. Izstādē bija redzami mākslas darbi, dzejas grāmatas, apgleznotas šalles, tamborēti un adīti priekšmeti, rotaslietas, foto un ziedu pušķi.

No plkst.16.00 līdz 18.00 Nautrēnu vidusskolas absolventi iepazinās ar absolventu mākslas darbu izstādi un izstaigāja savas skolas atmiņu takas.

Plkst.18.00 Nautrēnu pagasta sporta hallē norisinājās svinīgais pasākums par godu Nautrēnu vidusskolas 160 gadu jubilejai, kurā piedalījās skolēni, absolventi, pedagogi un uzaicinātie ciemiņi. Mēs esam patiesi lepni, ka Nautrēnu vidusskolas absolventi ir kļuvuši par sabiedrībā pazīstamām personībām!

Liels gandarījums pasākuma rīkotājiem un prieks visiem dalībniekiem bija tas, ka salidojumā pēc ilgiem gadiem jaunā veidolā tika atjaunots Nautrēnu skolas karogs un pirmo reizi izskanēja himna, kuras vārdu autore ir absolvente Antoņina Lubeja.

Uz Nautrēnu vidusskolas 160.jubilejas salidojumu bija ieradušies vairāk nekā 200 absolventu. Tas priecē un apstiprina to, ka skola ir tā vieta, kas mūs saved kopā arī pēc desmitiem gadu.

Uz tikšanos Nautrēnu vidusskolas 165.jubilejā!

Vosoruošona 2023

 

 

Nautrēnu vidusskolas absolventu salidojums

"Neviens nemīlēs šo zemi mūsu vietā

Ziliem zvaniem silpurenes zied

Atlido pār mājām stārķu pāris,

Viņā debess malā saule riet

Neviens nemīlēs šo zemi manā vietā

Neviens nedarīs to tavā vietā

Cauri bezgalīgām vārdu spēlēm

Tava sirds pēc dzimtām vietām sauks

Neviens nemīlēs šo zemi mūsu vietā

Ziliem zvaniem cerība kā silpurene zied

Aizlido uz siltām zemēm stārķis

Bet uz dzimtām mājām atgriežas arvien"

Cien. Nautrēnu vidusskolas absolventi!

Jūs esat īpaši, jo jūsos rit seno latgaļu cilšu spītīgās asinis.

TICEIBA, VUICEIBA, SĀTA

Šī trīsvienība ir lauzusi ceļu uz labāku dzīvi, augstāku izglītību un Latgales stiprumu.

Mēs, Nautrēnu vidusskolas kolektīvs augstu turam skolas karogu. Esam vienīgā skola pasaulē, kas māca latgaliešu rakstību visām vecuma grupām, arī pieaugušajiem un ārzemniekiem. Centralizēto eksāmenu rezultāti ir virs vidējā valstī. Apmācam mazpulkus, jaunsargus, VAM. Veidojam projektu jaunajam sportlaukumam. Ar jūsu palīdzību mēs pārdzīvosim kārtējās reformas.

Bruoļi i muosys, esit stypri gorā. Mes asom latgalīši - Latvejys saknis, kurys naizpļaus, naizcierss, naizraus!

Ar jums kopā

Nautrēnu vidusskolas direktore

Anita Ludborža

9.klases izlaidums

Pēdējā skolas diena 2022./2023.mācību gadā Nautrēnu vidusskolā

Paburies, buries, lai ilgi
Vēl vasaras dienu prieks.
Ļauj pļavās vīgriezēm valdīt,
Kur ugunspuķes jau zied!

Pēdējā skolas diena 2022./2023.mācību gadā Nautrēnu vidusskolā ir aizvadīta. Šī diena bija prieka, gandarījuma un lepnuma piepildīta, jo atcerējāmies visus sasniegumus, kurus esam šajā mācību gadā sasnieguši. Vēlreiz paldies katram skolēnam, katram skolotājam par ieguldīto laiku, izturību un pūlēm, jo tikai kopā ir iespējams paveikt daudz!

Mākslas skola

Nautrēnu vidusskolas skolēni aktīvi piedalās ne tikai konkursos un olimpiādēs, bet cenšas attīstīt sevi arī kādā mākslas vai mūzikas nozarē.

30.maijā Ludzā notika J.Soikāna mākslas skolas skolēnu diplomdarbu aizstāvēšana, kurā piedalījās arī Nautrēnu vidusskolas skolēni – Andris Martinovs, Jānis Kanaška, Alekss Pujats un Marta Brokāne.

Sporta – pirmās palīdzības diena

29.maijā bijām tik čakli, ka valsts brīvdienu izmantojām sportiskām aktivitātēm, zināšanu ieguvei un atkārtošanai par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajam dažādās situācijās.

Muzeju apmeklējums

23.maijā Nautrēnu vidusskolas 2. un 4.klases devās uz Latgales Kultūrvēstures muzeju, kur iepazinās ar Latgales ievērojamāko keramiķu darbiem. Šīs nodarbības pamatā bija māls un māla izstrādājumi, tāpēc tās nosaukums bija ‘’Māla pikuča piedzīvojumi’’. Skolēni ne tikai iepazinās ar mālu un tā priekšmetiem, redzot pašus priekšmetus un klausoties muzeja ģides stāstītajā, bet gan tika dota iespēja arī pašiem darboties ar mālu un izveidot savu dekoratīvo priekšmetu. Skolēnus ļoti piesaistīja šī nodarbība, jo bērniem patīk darboties radoši. Arī lekcija pirms darbošanās bija ļoti interesanta, izzinoša un noderīga, tāpēc vēlamies teikt sirsnīgu paldies muzeja darbiniekiem par jauko uzņemšanu!

Paldies arī programmai ‘’Latvijas skolas soma’’ par iespēju apmeklēt Latgales Kultūrvēstures muzeju bez maksas!

Ģimenes dienas un Popielas pasākums

16.maijā Nautrēnu vidusskolā norisinājās Ģimenes dienai veltīts pasākums un ‘’Popiela’’. Katra klase bija sarūpējuši lieliskus priekšnesumus 80’to un 90’to gadu stilā. Katrs priekšnesums bija krāšņs, piepildīts, pārdomāts un jauki pasniegts. Paldies vecākiem un klātesošajiem par atbalstu! Sirsnīgs paldies 5.klases skolēniem un audzinātājai Elīnai Sjakstei par Ģimenes dienai veltīto pasākumu!

Ekskursija uz Gaiziņkalnu

Nautrēnu vidusskolas 10. klase 11. maijā devās eksursijā uz Gaiziņkalnu. Gida pavadībā skolēni izstaigāja izzinošu un interesantām aktivitātēm piepildītu dabas taku ”Izzini Gaiziņu”. Uzkāpjot kalnā, skatam pavērās pavasarīgi skaistas ainavas ar koku audzēm, ezeriem un atpūtas vietām. Visi izbaudīja dabas parka  svaigo gaisu, augu un ziedu daudzveidību.

Pēdējais zvans 9. un 12.klasei

12.maijā ar maigo ceriņu smaržu tika ieskandināts Nautrēnu vidusskolas 9. un 12.klašu pēdējais skolas zvans. Diena, kad 9. un 12.klašu skolēniem pēdējo reizi skanēja zvans uz mācību stundām. Tas ir atelpas brīdis pirms lielajiem dzīves notikumiem – valsts pārbaudes darbiem. Tāpēc viss skolas kolektīvs 9. un 12.klašu skolēniem vēl izturību, spēku un veiksmi eksāmenos! Lai Jums veiksmīgs turpmākais dzīves ceļš!

Skaļās lasīšanas sacensības

10.maijā Nautrēnu vidusskolā norisinājās skaļās lasīšanas sacensības, kurās piedalījās skolēni no 1.-7.klasēm. Šāda veida sacensības ļauj skolēniem ne tikai attīstīt prasmi uzstāties publikas priekšā, bet arī pārbaudīt un salīdzināt savas lasītprasmes ar citiem skolēniem. Izteiksmīgākie lasītāji turpinās sacensties nākamajā skolas konkursa kārtā un vēlāk arī ārpus skolas sacensībās.

Konkursa "Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi" apbalvošana

Par aktīvu piedalīšanos mākslas konkursos J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēkņi tiek regulāri aicināti uz konkursu apbalvošanu. 20.aprīlī mākslas skolas audzekņi devās uz Daugavpili, lai saņemtu godalgotu vietu diplomus par piedalīšanos konkursā "Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi". Daudzi darbiņi tika izvirzīti uz 2.konkursa kārtu, kura norisināsies Rīgā. Malači!

Arī 26.aprīlī J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēkņi tika aicināti uz konkursa ''Muna dzīsmeite''2023 apbalvošanas pasākumu. Prieks, ka mūsu audzēkņi ir tik aktīvi, radoši un talantīgi.
 

Ķeramikas simpozijs – ‘’Maskas’’

J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēkņi aktīvi piedalās konkursos un dažāda veida pasākumos.

No 29. līdz 30. aprīlim mākslas skolas audzēkņi kopā ar skolotāju Maiju Gailumu apmeklēja keramikas simpoziju –''Maskas'' Maltas vidusskolā. Skolēni tikās ar keramiķiem un tēlniekiem, kā arī paši iejutās keramiķu lomās, jo ieskicēja un no māla vai akmens masas veidoja savas maskas. Skolēni guva jauku un noderīgu pieredzi.

Sakām sirsnīgu paldies pasākuma rīkotājiem un mākslas skolas skolotājai Maijai Gailumai par ieguldīto darbu!

Žetonu vakars

21.aprīlī Nautrēnu vidusskola aizvadīja sirsnības, pārdomām un atmiņām piepildītu vakaru, kad 12.klases skolēni saņēma savas skolas piederības simbolu - žetonu.


Paldies ikvienam, kurš ieradās un bija kopā ar mūsu topošajiem 12.klases absolventiem!

Olimpiskā diena