Nautrēnu

vidusskola

Nautrēnu vidusskola

 

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts

Rēzeknes novads, LV-4652This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

t.: 64644390; fakss: 64644390

 

ROTARI

Rotari ir organizācija, kas visā pasaulē vieno ap 1,2 miljoniem uzņēmēju un citu profesiju pārstāvju. Rotari biedri īsteno dažādus palīdzības projektus, atbalsta augstus profesionālās ētikas principus un veicina mieru un labu gribu visā pasaulē. Rotari organizācijas moto ir "Pašaizliedzīgi kalpot".

Ar Rotari kluba Rīga Dzintars prezidenta Andra Jurdža atbalstu Nautrēnu vidusskolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Rotari kustības biedriem. Kluba biedri augustā viesojās Nautrēnu vidusskolā un pasniedza vērtīgu dāvinājumu - krāsas no SIA "AKZO NOBEL BALTICS'' vairāku skolas iekštelpu remontam. SIA "Krāsu grupa" sadarbības partneris Sandis Paegle vadīja praktiskās nodarbības, apmācot īpašu krāsošanas tehniku, lai telpas izskatītos gaišākas un estētiski pievilcīgākas. Ar Rotari kluba Rīga Dzintars ziedojumu palīdzību tika papildināta skolas materiāli tehniskā bāze.

Paldies Rotari klubam Rīga Dzintars un SIA "AKZO NOBEL BALTICS"!

No labās puses: SIA "Krāsu grupa" sadarbības partneris Sandis Paegle, Rotari kluba Rīga Dzintars prezidents Andris Jurdžs, Nautrēnu v-sk. direktora vietniece izglītības jomā Aelita Mūrniece, Nautrēnu v-sk. muzeja vadītāja Mārīte Zubko (Foto: Jānis Mednis).

Latvijas "Olimpiskās dienas" vingrošanas pasākums

Iesvētības

18. septembrī notika viena no skolas tradīcijām - 10.klases iesvētības vidusskolnieku kārtā. Uz tām bija ieradušies 8 drosmīgi 10.klases skolēni. Organizatori, 11.klase, bija pamatīgi pacentušies. Topošajiem vidusskolēniem nācās nogaršot sagatavotos kulinārijas šedevrus, kuri pārsteidza ne vienu vien iesvētāmo. Pēc tam sekoja sportisko iemaņu pārbaude- rāpošana un tradicionālā virves vilkšana. Izmirkām līdz pat pēdējai vīlītei, tomēr bijām pacilāti un pozitīvi noskaņoti. Visi turējās braši līdz pat beigām un par spīti nogurumam svinīgi nodeva zvērestu, kļūstot par pilntiesīgiem vidusskolēniem. Paldies 11. Klasei par lieliskajām iesvētībām un neaizmirstamajām atmiņām.

K.Barkāns, 10.klase

 

 

Dzejas dienas

 

2014.gada 15.septembrī Nautrēnu pagasta KN 1.-4. klases skolēniem notika tikšanās ar Mīļumpasaciņu autori Meldru Gailāni:


Dzejas dienas Nautrēnu vidusskolā ievadīja saulains rudens rīts, kas solīja daudz pārsteigumu, protams, tie neizpalika. Ienākot skolā, visus sagaidīja dzejas grāmatas, kas atradās uz logu palodzēm. Katrs interesants varēja atrast sev tuvās dzejas rindas. Skolā ciemojās dzejniece, rakstniece Meldra Gailāne. Šoreiz, lai tiktos ar pirmo četru klašu skolēniem. Viņa iepazīstināja ar Mīļumpasaciņām. Bija interesants stāstījums, kā radās pasakas, iepazīstināja ar pasaku galveno varoni lācēnu Mikiju. Uzdeva jautājumus par dzirdētajām pasakām un dāvāja saldas balvas. Bet tam, kurš klausījās visuzmanīgāk, uzdāvināja savu pasaku grāmatu. Arī skolēni bija gatavojušies - 3. un 4. klases bērni skandēja dzeju. Paldies rakstniecei Meldrai Gailānei par jauko pēcpusdienu.

Dzejas dienas pienāk, kad kokiem lapas krāsojas dažādās krāsās, dārzos krāšņi zied rudens ziedi. Šo burvību ienesām arī skolā- dzejas grāmatas tika ieskautas krāšņās rudens ziedu kompozīcijās. Katrai kompozīcijai tika izvēlētas piemērotas dzejas rindas. Rudens lapu virpulis paciemojās pie katras klases durvīm. Skolēni uz rudens lapām rakstīja gan sev tuvu, gan pašsacerētu dzeju. Mēs varam droši teikt, ka mūsu skolā „Dzeja pievelk".

Direktores vietniece ārpusstundu darbā Vita Sinkoveca

   
   

Ziedu kompozīcijas skolas telpās

   

Pārgājiens 2014.

Pārgājienu diena „Skaista mana tēvu zeme"

10.septembrī no rīta skolā valdīja rosība, jo visi posās pārgājienam. Lieli un mazi, spītējot lietum, bija gatavi izpētīt tuvējo apkārtni. Pirms došanās ceļā, visiem par lielu prieku – uzspīdēja saule. Paši jaunākie pārgājiena dalībnieki- 1.klase, audzinātāja pavadībā iepazina Rogovku, kā arī mācījās ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Pārgājiena maršruti bija dažādi- „ Velna pēda", Ičas upes, Opiņķu pilskalns, Ilzeskalns, Zaļmuiža, Rasnupļi. No pārgājiena visi atgriezās noguruši, bet tas nemazināja prieku, jo bija redzēts daudz kas jauns, gūti dažādi iespaidi, izpētīta apkārtne, lai ar lepnumu varētu apgalvot- „ skaista mana tēvu zeme". Attēlos- 11.klases pārgājiena spilgtākie momenti.

Direktores vietniece ārpusstundu darbā V.Sinkoveca

Šī gada 10. septembrī 11.klase devās pārgājienā uz Velna pēdu. Neskatoties uz rīta lietainajiem laika apstākļiem, dienas gaitā tas labojās, un caur mākoņu malām pat uzspīdēja saule. Kaut gan ejamais gabals nebija liels, izstaigāties tomēr varēja. Attēlos- 11.klases pārgājiena spilgtākie momenti.

Diāna Drozdova, 11.kl.

 

Brīvdienas

MK noteikumi

Skolas "pārvērtības"

   Pacēlājs skolas jaunajā korpusā
 Lifta ierīkošana   Centrālais laukums un dienesta viesnīca
 Gājēju celiņu ierīkošana  Jaunā korpusa siltināšana

Pulciņi

Klašu izvietojums 1.09.-30.09.

Ēdināšana PII

Apsveikums

Jaunais gads

Karjeras testi pārdomātai profesijas izvēlei

Vai Tu zināji, ka aptuveni 1/5 jauniešu pamet studijas vai maina studiju virzienu pirmā mācību gada laikā, jo saprot, ka izvēlētā joma/profesija nav viņiem atbilstoša un viņi tajā nespēs sevi realizēt. Pietiekami daudz ir arī to jauniešu, kas šādas studijas pabeidz un pēc tam nav pietiekami motivēti strādāt izvēlētajā profesijā. Lielākā daļa jauniešu par karjeras izvēli sākt domāt 12.klases beigās, vai pēc gala eksāmeniem, turklāt tikai trešdaļa jauniešu izvērtē savas stiprās puses un to, kurā nozarē vai profesijā tās vislabāk var izmantot. Rezultātā nepareiza profesijas izvēle noved pie bezdarbnieku rindu papildināšanas.
Eiropas sociālā fonda finansētais projekts Atbalsts sadarbībā ar karjeras un izglītības portālu Prakse.lv un Latvijas Universitātes vadošajiem psihologiem ir radījuši unikālu sešu testu kompleksu, kas ļaus Tev noteikt, kura profesija ir visatbilstošākā tieši Tev. Šie testi Tev palīdzēs apzināties savas spējas, intereses un dotumus, kā arī prasības pret profesiju un apkārtējo vidi. Testi ir savstarpējo saistīti, veidoti vizuāli pievilcīgā un reālistiskā formā, padarot testu ne vien lietderīgu, bet arī aizraujošu.
Testi Tev ir pieejami portālā Prakse.lv – sadaļā Karjeras testi.
Testus iespējams aizpildīt vairākkārtīgi! Kā rekomendē Latvijas Universitātes psihologi, testu Tev vēlams aizpildīt vismaz reizi pusgadā, lai redzētu izmaiņas un pilnveidošanās rezultātus. Tev ir pieejams sešu testu komplekss par:
- Lēmumu pieņemšanu, kur Tu varēsi analizēt lēmumu pieņemšanu dažādās ikdienišķās situācijās, kā, piemēram, apavu izvēle veikalā vai filmas izvēle kinoteātrī, tā izkristalizējot tos aspektus, uz kuriem Tu visvairāk balsti savus lēmumus un kas visvairāk ietekmē to pieņemšanu.
- Darba vidi – šajā testā varēsi noskaidrot, kāda darba vide ir vispiemērotākā un kādā Tu jutīsies komfortabli.
- Studiju izvēle – studiju izvēle vienmēr ir viens no sarežģītākajiem procesiem, pat tad, ja esi izvēlējies jomu, kurā vēlies strādāt. Ir ļoti daudz un dažādu profesiju, kas ir savstarpēji saistītas un līdzīgas, tomēr pietiekami atšķirīgas. Tests palīdzēs noteikt pareizo studiju virzienu.
- Dotumu izpēte – šeit aptvertas pilnīgi visas sfēras – māksla, sports, fizika, matemātika, mūzika, komunikācija un citas, lai parādītu, kurā jomā Tev ir visvairāk dotumu.
- Veselība profesijā – katrai profesijai ir noteikti darba apstākļi, kur svarīga oža, garša, redze, dzirde, fiziskā izturība, alerģijas, līdz ar to šeit var noskaidrot, kas no minētajiem ir būtisks dažādās profesijās.
- Veselīgas kvalitāte – šeit Tu vari novērtēt savas veselības kvalitāti un salīdzināt ar iepriekšējo testu, lai noteiktu, kurai profesijai atbilst Tava veselības kvalitāte.

Plašāk par testiem portālā Prakse.lv

Biznesa spēles

Šī gada 5.martā, Rēzeknes augstskolā notika biznesa spēles „Ceļš uz bagātību", kurās piedalījās 11 komandas no Latgales reģiona, tajā skaitā, arī Nautrēnu vidusskolas komandas, „Kis"- 11.klases skolnieces-Sigita Obrumane un Klinta Nagle, komanda „Krītiņi"-12.klases skolnieces-Guna Barkāne, Agnese Muižniece un 11.klases skolniece Aija Čoiča. Šogad projekts „Esi līderis" pārsteidza komandas ar spēli „Profesionāļi". Spēles tēma bija ļoti aktuāla-hokejs. Spēle risinājās ļoti spraigi, katrai komandai izsolē bija jānopērk sportisti-hokejisti, izvērtējot to reitingus, aprēķinot sportistu uzturēšanu un, protams, atskaitot naudu, kura jāmaksā bankai. Komandām bija jāapdomā savi mērķi un jāizvirza spēles stratēģija. Galvenais bija gūt ienākumus. Jāsaka, ka šī bija veiksmes spēle, jo uzvarēt varēja tie, kuriem veicās hokeja mačos. Pēc šīs spēles, Nautrēnu vidusskolas skolnieces secināja, ka spēle lika ātri un radoši domāt, prast rīkoties dažādās situācijās un veiksmīgi sadarboties ar savu komandu. Šī diena bija daudzsološa komandai „Krītiņi", kas pārliecinoši vinnēja vairākos hokeja mačos, spēja novērtēt situāciju, veikt pareizos aprēķinus un izdarīt secinājums. Nautrēnu vidusskolas komandai „Krītiņi" godalgotā 3.vieta! Pateicamies skolotājai Ingūnai Ludboržai par atbalstu un sagatavošanu spēlei!

Teksts: Aija Čoiča

Projekts ir sācies!

Projekts „Rēzeknes novada pašvaldības ēku infrastruktūras attīstība" Nautrēnu vidusskolā sācies!

Projekta norise Rēzeknes novadā

Pārskats par projekta „Rēzeknes novada pašvaldības ēku infrastruktūras attīstība" ieviešanas gaitu (lejuplāde)

Projekta „Rēzeknes novada vidusskolu infrastruktūras attīstība" gaita uz 13.02.2014

Sasniegumi olimpiādēs

Valentīndiena

 

 

 

 

 

Konkurss

Sporta aktivitātes

Nautrēnu vidusskolas sportistu sasniegumi


Šis mācību gads iesākts ar daudzām uzvarām. 22 oktobrī mūsu florbolisti Dricānu vidusskolas sporta zālē spēlējot ar 7 novada skolām vidusskolnieku grupā ieguva 1.vietu. Skolas godu aizstāvēja: Sandris Turlajs, Gaitis Bobrovs, Ivars Bogdans, Jānis Bogdans, Kristaps Gailums, Artis Brīvers, Mareks Kuzmans un Armands Ivulāns.
13.novembrī vidusskolēni piedalījās „Lāse 2013"volejbolā, kur gan zēnu un meiteņu komandas ieguva 1.vietu. Komandās spēlēja: Linda Bumbiša, Ilona Špundere, Inta Kanaška, Sigita Obrumane, Santa Garbare, Guna Barkāne, Amanda Lele un Baiba Adijāne , Sandris Turlajs, Gaitis Bobrovs,Artis Brīvers, Lauris Gorsāns, Normunds Žukovskis, Ritvats Šķesters, Andris Duplinskis un Dāvis Melnis. Labākie spēlētāji:Linda Bumbiša un Sandris Turlajs.
12.decembrī Bērzgales 6.-7. klašu meitenes izcīnīja 1.vietu volejbolā. Spēlēja : Agnese Ludborža, Gunta Mazure, Kristīne Loseva, Elvita Vilka, Alise Sjakste, Santa Bilinska un Natālija Gailuma. Labākā spēlētāja Kristīne Loseva.


Sporta skolotāja: Elīna Sjakste

Makulatūra