Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

 

 

 

 

   Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

Ziemeļlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa”

29. novembrī Ozolaines TN norisinājās Ziemeļlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa”. Konkursā piedalījās 28 dalībnieki no dažādām Rēzeknes novada skolām.

Konkursa ietvaros dalībniekiem latviešu literārajā valodā, dialektā vai izloksnē bija jāsagatavo viena latviešu vai cittautu pasaka, viens neparasts atgadījums no dzīves un anekdote.

Arī Nautrēnu vidusskolas skolēni Viktoria Alma Grina, Laine Lukšāne un Alekss Pujats piedalījās konkursā ‘’Teci, teci valodiņa’’. Viktoria Alma Grina un Alekss Pujats ieguva titulu ‘’Lielākais stāstnieks/stāstniece’’, savukārt, Laine Lukšāne ieguva titulu ‘’Vislielākā stāstniece’’.

03.12.2022. Rēzeknes novada ‘’vislielākie stāstnieki’’ dosies uz Rīgu, kur piedalīsies stāstnieku konkursa “Teci, teci valodiņa” finālā, lai godam pārstāvētu mūsu novadu. (Rēzeknes novads, 2022.)

Vēlam veiksmi mūsu skolniecei Lainei Lukšānei!

Esam lepni par saviem skolēniem! Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanai konkursiem!

  1. https://rezeknesnovads.lv/ziemellatgales-stastnieku-konkurss-teci-teci-valodina/ (skatīts, 01.12.2022.)

Novembris mākslas skolā

Novembra mēnesis arī J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēkņiem ir gana aktīvs un radošs. Skolēni no dažādām klašu grupām kopīgi izstrādā darbiņus un veic labos darbus. Kā viens no labajiem darbiem ir Nautrēnu pagasta bibliotēkas telpas rotāšana ziemas saulgriežiem.

Kopā ar skolotāju Maiju Gailumi skolēni izstrādā apsveikuma kartiņas labdarībai. Šīs apsveikuma kartiņas tiks dāvātas vientuļajiem senioriem Ziemassvētkos.

 

Izstāde “Es par tymsu nabāduoju”

Novembrī Nautrēnu vidusskolas skolēni apmeklēja Nautrēnu sporta halli - KN, kurā aplūkoja izstādi “Es par tymsu nabāduoju”. Izstādē bija redzami vairāk nekā 95 keramikas darbi – gaismas mājiņas un dažādi svečturi, kurus veidojuši Latgales mākslas skolu audzēkņi un pedagogi. Paldies Nautrēnu sporta halles – KN vadītājai Ingai Vigulei par uzaicinājumu!

Latvijas 104.gadadiena Nautrēnu vidusskolā

17.novembrī Nautrēnu vidusskola svinēja Latvijas valsts 104.gadadienu. Par godu Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienai tika rīkots pasākums ‘’Augsim Latvijai’’. Sirsnīgu paldies vēlamies teikt Nautrēnu vidusskolas 10.klases skolēniem un klases audzinātājai Nellijai Žogotai par svinīgā pasākuma rīkošanu. Mīļš paldies vēlamies teikt arī zāles dekorētājiem – 11.klases skolēniem un klases audzinātājai Ingūnai Ludboržai par svētku noskaņas ieviešanu skolā.

 

Sveiciens Latvijai 18.novembrī

Patriotiskā nedēļa

Lāčplēša diena Nautrēnu vidusskolā

11.novembrī Nautrēnu vidusskolā skolēni aktīvi darbojās radošajās darbnīcās, veidojot ierakumu sveces Ukrainas karavīriem un sev svinīgus svētku aksesuārus.

Ierakumu sveces Ukrainai

''Rotājies Latvijai'' piespraudīšu izgatavošana

Novembra aktivitātes Nautrēnu vidusskolā

Novembris Nautrēnu vidusskolā ir iesācies ar kino apmeklējumiem un veselīga uztura meistarklasi. 2. un 8.novembrī sākumskolas klases apmeklēja Latgales vēstniecību ‘’Gors’’, kur programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros noskatījās animāciju filmu ‘’Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi’’. Skolēni pauda prieku par kino apmeklējumu, jo daži skolēni Latgales vēstniecībā ‘’Gors’’ bija pirmo reizi.

7.novembrī pamatskolas 5.-9.klasēm norisinājās pasākums ‘’Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā’’, kurā skolēni tika iepazīstināti ar veselīga uztura pamatprincipiem. Šī pasākuma ietvaros skolēniem tika dota iespēja arī darboties virtuvē, gatavojot gardas un veselīgas uzkodas sev un klasesbiedriem. Skolēni bija izbrīnīti par to, cik vienkārši ir iespējams pagatavot uzkodas, kuras ir gan gardas, gan veselīgas. Pasākuma beigās skolēni ieguva arī jaunas receptes, kuras labprāt izmēģinās mājās. Sakām sirsnīgu paldies pasākuma ‘’Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā’’ organizatoriem!

Oktobra jaunumi Nautrēnu vidusskolā

Karjeras nedēļas ietvaros J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēkņi apmeklēja Nautrēnu pagasta bibliotēku. Skolēni no dažādām klašu grupām iepazinās ar bibliotekāra darbu. Šīs tikšanās reizē skolēni apskatīja bibliotēkas grāmatu plauktus un izvēlējās sev mīļāko grāmatu, kuru vēlāk attēloja savā zīmējumā. Šie zīmējumi vēlāk tika izvietoti izstādē, kura noslēdzās ar labāko darbu apbalvošanu.

 

Viens zaļš darbs Latvijai

Info par konkursa nosacījumiem - www.tirailatvijai.lv

Labo darbu nedēļa

Nautrēnu vidusskolas skolēni aktīvi darbojās labo darbu nedēļas ietvaros. Pamatskolas un vidusskolas skolēni palīdzēja sētniekiem iekopt skolas apkārtni, vientuļajiem ciema senioriem palīdzēja novākt ābolu ražu. Sākumskolas skolēni apciemoja Rēzeknes dzīvnieku patversmi. Katrs skolēns sagatavoja kādu kārumu dzīvnieku patversmes iemītniekiem. Savukārt, padagogi atbalstīja Ukrainas iedzīvotājus - nododot siltas vilnas zeķes.

Vecāku kopsapulce

2022.gada 18.oktobrī plkst. 13.00

Nautrēnu vidusskolas (mazajā zālē)

Nautrēnu vidusskolas skolēnu vecāki tiek aicināti uz

Vecāku kopsapulci

  • Tikšanās ar Rēzeknes novada sociālo pedagoģi

un lektori Liliju Šodnaku

  • Informācija par jauno 2022./2023.mācību gadu

  • Tikšanās ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu

skolotājiem.

Dzejas nedēļa

Dzejas nedēļas ietvaros Nautrēnu vidusskolas skolotāja - dzejniece Inta Nagla 5.-7.klašu skolēnus iepazīstināja ar savu jaunradi.

Miķeļdiena Nautrēnu vidusskolā

30.septembrī Nautrēnu vidusskolā notika Miķeļdienas tirdziņš, kura ietvaros skolēni attīstīja savas komunikāciju prasmes, matemātiskās iemaņas un prasmi piesaistīt pircējus iegādāties savu pagatavoto produktu.

Miķeļdienas noslēgumā sekoja rudens izstādes dalībnieku apbalvošana. Pasākumu ieskandināja Nautrēnu vidusskolas folkloras ansamblis ‘’Rogovka’’.  

Miķeļdienas pasākuma noslēgumā sekoja deju pēcpusdiena 1.-4.klašu skolēniem.

Drošības nedēļa

Drošības nedēļas ietvaros Nautrēnu vidusskolu apciemoja Valsts policijas pārstāvis, kurš kopā ar skolēniem pārrunāja ceļu satiksmes un drošības noteikumus. Pusaudži tika informēti par atkarību izraisošo vielu lietošanas sekām un piemērojamo sodu apmēriem. Pamatskolas skolēni uzzināja vairāk par kriminālatbildības iestāšanos.

Skolēniem tika dota iespēja aplūkot dienesta auto un speclīdzekļus, kurus Valsts policijas darbinieki izmanto ikdienas darbā.

Drošības nedēļas ietvaros Nautrēnu vidusskolu apciemojas arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji, kuri ar skolēniem pārrunāja drošības noteikumus saistībā ar uguni un atrašanos pie ūdenstilpnēm, kā arī iepazīstināja ar savu ikdienas darbu.

Vidusskolas skolēniem VUGD pārstāvji demontrēja ugunsdzēsības aparāta izmantošanu un skolēniem tika dota iespēja pašiem izmēģināt darboties ar ugunsdzēsības aparātu.

Sakām mīļu paldies Valsts policijas pārstāvim un VUGD pārstāvjiem par atrasto laiku, noderīgajām un interesantajām lekcijām un jaukajām dāvaniņām!

 

Pārgājienu diena

 16.septembrī Nautrēnu vidusskolā norisinājās pārgājienu diena, kuras ietvaros skolēni ar savu klašu audzinātājiem iepazina un apskatīja Rogovku, tās apkārti un tajā esošās iestādes un uzņēmumus, Nautrēnu pagastu un tajā nozīmīgos apskates objektus.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Skolēni ne tikai baudīja jauko laiku pie apkārtesošajām ūdenstilpnēm, bet arī apskatīja dažādas piemiņas plāksnes un klausījās skolotāja stāstītajā par notikumiem senajos laikos. Skolēni paviesojās arī kardināla Jāņa Pujata lauku sētā un lūgšanu vietā - Pujatu ezera krastā. Pārgājiena laikā tika dziedātas dziesmas un spēlētas dažādas spēles, kuras saliedēja klasi un stiprināja savstarpējās attiecības.

Miķeļdienas tirdziņš

Dzejas stunda kopā ar dzejnieci Intu Naglu

Dzejas dienas

      Nautrēnu vidusskolas skolēni dzejas nedēļas ietvaros izzināja un iepazina dažādu latviešu dzejnieku jaunradi un dzīves stāstus, kurus vēlāk attēloja plakāta veidā. Dzejas nedēļā visu klašu skolēni kopīgi radīja ‘’garāko dzejoli’’, kurā tika apkopotas katras klases dzejas rindas par tēmu – rudens.

 

Rudens izstāde

Septembris ir rudens ražas novākšanas mēnesis, tāpēc Nautrēnu vidusskolā šajā mēnesī norisinās rudens izstāde ‘’Rudentiņš, bagāts vīrs’’. Izstādē piedalās sākumskolas skolēnu veidotie darbiņi.

Latvijas skolu reitings 2022

LATVIJAS SKOLU REITINGS 2022

darbā ar talantīgajiem skolēniem

Mazās skolas

Vieta reitingā    Skolas nosaukums        Balles

1          RTU Inženierzinātņu vidusskola 157,00

2          Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola 38,00

3          Rēzeknes 5. vidusskola 32,83

4          Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola 29,33

5          Riebiņu vidusskola       25,31

6          Rīgas 13. vidusskola     22,50

7          Daugavpils Saskaņas pamatskola           21,59

8          Starptautiskā vidusskola "Ekziperī"       19,19

9          Kuldīgas Centra vidusskola       19,17

10        Rīgas 1. vidusskola       18,86

11        Valdemārpils vidusskola           16,33

12        Auces vidusskola          16,00

13        Nautrēnu vidusskola   14,50

14        Ludzas pilsētas vidusskola        13,65

15        Jēkabpils 2. vidusskola 13,50

15        Špoģu vidusskola         13,50

16        Siguldas 1. pamatskola 13,43

17        Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola    13,26

18        Maltas vidusskola         11,52

19        Rēzeknes 2. vidusskola 11,00

20        Salacgrīvas vidusskola  10,00

21        Olaines 2. vidusskola    9,94

22        Daugavpils 13. vidusskola         8,97

23        Jūrmalas Pumpuru vidusskola   8,76

24        Āgenskalna sākumskola 8,00

24        Jelgavas 4. sākumskola 8,00

25        Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola   7,11

26        Laurenču sākumskola   7,00

27        Emīla Dārziņa mūzikas skola    6,50

27        Ogres sākumskola        6,50

28        Līvānu 1. vidusskola     6,10

29        Rīgas Doma kora skola 6,00

30        Ezernieku vidusskola    5,50

30        Jaunmārupes pamatskola           5,50

31        Rēzeknes sākumskola   5,00

32        Alūksnes pilsētas sākumskola    4,00

32        Rīgas Valda Zālīša sākumskola 4,00

33        Saldus vidusskola         3,83

34        Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola       3,50

34        Mārupes pamatskola     3,50

35        Rīgas Daugavgrīvas vidusskola 3,33

36        Jelgavas Centra pamatskola       3,00

36        Rēzeknes 6. pamatskola 3,00

36        Smārdes pamatskola     3,00

37        Rīgas 69. pamatskola    2,86

38        Dagdas vidusskola        2,67

39        Ādažu Brīvā Valdorfa skola      2,50

39        Kalupes pamatskola      2,50

39        Privātā pamatskola DOMDARIS           2,50

39        Salas sākumskola         2,50

39        Skrundas vidusskola     2,50

39        Rīgas 66. vidusskola     2,50

40        Baldones vidusskola     2,00

40        Mežvidu pamatskola     2,00

40        Pļavniekkalna sākumskola        2,00

40        Rīgas Valdorfskola       2,00

40        Sventes vidusskola       2,00

40        Eglaines pamatskola     2,00

41        Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola         1,67

42        Aglonas vidusskola       1,50

42        Aizputes vidusskola      1,50

42        Andreja Upīša Skrīveru vidusskola        1,50

42        Carnikavas pamatskola 1,50

42        Cēsu 1. pamatskola       1,50

42        Daugavpils 9. vidusskola          1,50

42        Gaigalavas pamatskola 1,50

42        Jelgavas Pārlielupes pamatskola 1,50

42        Privātā vidusskola "Patnis"       1,50

42        Rīgas Ziepniekkalna vidusskola 1,50

42        Tukuma E. Birznieka - Upīša 1. pamatskola       1,50

42        Vārkavas vidusskola     1,50

42        Ventspils 1. pamatskola 1,50

42        Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola    1,50

43        Saulkrastu novada vidusskola    1,43

44        Amatas pamatskola       1,00

44        Ata Kronvalda Durbes pamatskola         1,00

44        Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola   1,00

44        Grundzāles pamatskola 1,00

44        Palsmanes pamatskola  1,00

44        Rīgas 65. pamatskola    1,00

44        Rīgas 7. pamatskola      1,00

44        Straupes pamatskola     1,00

45        Krāslavas Varavīksnes vidusskola         0,67

46        Andrupenes pamatskola 0,50

46        Balvu sākumskola        0,50

46        Cēsu 2. pamatskola       0,50

46        Daugavpils 15. vidusskola         0,50

46        Engures vidusskola       0,50

46        Ikšķiles vidusskola       0,50

46        Jaunsilavas pamatskola 0,50

46        Kārsavas vidusskola     0,50

46        Lapmežciema pamatskola         0,50