Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

Skatuves runas konkurss

Nautrēnu vidusskolas izstāžu zālē izstāde

Ziemassvētku eglīte 7.-12.klasēm

Ceļojošās foto izstādes

Svētrīts

Ziemassvētku eglīte

Vecāku seminārs

Patriotisma diena

 

 

Novembris

Mana Latvija

Rudens brīvdienas

Skolotāji apguva drošu un atbildīgu interneta lietošanu


14. oktobrī Nautrēnu vidusskolā tika organizēti Latvijas Pašvaldību mācību centra pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi “Interneta atbildīga un droša lietošana “. Kursu apmeklētājiem, Nautrēnu vidusskolas un Bērzgales pamatskolas skolotājiem, kā arī Kārsavas novada Mežvidu pamatskolas un Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem tika piedāvāta iespēja iepazīties ar apdraudējumiem internetā, pārkāpumiem internetā, kā arī ar ieteicamajām mācību metodēm darbā ar skolēniem par interneta atbildīgu un drošu lietošanu.

Pedagogi tika iepazīstināti ar interneta nozīmi mūsdienās, uzsverot, ka ikvienam lietotājam ir jāizvēlas, kādu informāciju ievietot internetā, lai pasargātu sevi no iespējamiem apdraudējumiem. Kursu noslēgumā pedagogi saņēma metodisko materiālu “Interneta atbildīga un droša lietošana “, kurš būs noderīgs ikdienas darbā, iepazīstinot skolēnus ar dažādām tēmām, kas saistītas ar interneta lietošanu. Skolotāji izstrādās stundu un nodarbību plānus, runās par to ar skolēniem. Pēc mājas darba veikšanas pedagogi saņems tālākizglītības kursu apliecību.

Paldies Latvijas Pašvaldību mācību centram par piedāvāto iespēju skolā apgūt mācību programmu un skolotājiem par atsaucību!

Marija Mazure,
Nautrēnu vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā 

 

                   

ERASMUS POLIJĀ Erasmus + projekta nedēļa Polijā

 

No 2.  līdz 7.oktobrim Nautrēnu vidusskolas komanda - skolotāja Nellija Žogota, Mārīte Zubko un pieci vidusskolēni Arvis Boltāns, Gunta Mazure, Agnese Ludborža, Natālija Gailume un Armands Ivulāns piedalījās Erasmus+ programmas  aktivitātēs Polijā- pilsētā Žešova. Šajā nedēļā varēja izbaudīt,izpētīt un izbraukt cauri  sagatavotājām velo trasēm, apskatīt daudzas brīnumskaistas vietas: baznīcas, zirgu staļļus, pilis, muzejus.  Dalībniekiem bija iespēja piedalīties sporta nodarbībās volejbolā, futbolā, galda tenisā , izmēģināt poļu tautas dejas. Poļu skolēni sniedza vērienīgu šovu, viesiem ierodoties, arī pasākuma noslēgumā bija sagatavots izcils koncerts un diskotēka, rādīja filmu par velosipēdu veidiem pasaulē, piedāvāja darbnīcas, lai vairāk uzzinātu par velosipēda uzbūvi; bija arī iespēja praktiski darboties ar riteņiem, lai trenējoties pats varētu salabot savu velosipēdu. Iepazināmies ar poļu kultūru , izpētījām skolu, pilsētu un tās apkārtni, izbaudījām poļu nacionālo virtuvi, pasākuma beigās mūs cienāja ar īpaši gatavotu torti .

Skaistajā  zemē pašlaik ir rudens-krāsainas lapas, skaisti kalni un lielas upes. Kaut arī laiks nebija īpaši silts,tas netraucēja jauniešu darbību. Projekta nedēļa pagāja ātri, pārāk ātri kā gribētos. Sadarbojāmies ar visu 8 valstu -Itālijas, Latvijas, Slovēnijas, Polijas, Vācijas, Horvātijas, Rumānijas un Čehijas komandām, gan veicot  uzdevumus, gan iepazīstot Poliju, gan Žešovu, sadraudzējoties un dibinot personiskus kontaktus.

Visiem mums paliks jaukas atmiņas ! Katrs no mums vēlētos atgriezties Polijā un izmēģināt ko jaunu!

                                                                    Projekta dalībniece Žešovā Agnese Ludborža, 10.klase.

 

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi pedagogiem

14.oktobrī  plkst.13.00

  Nautrēnu vidusskolā  profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi pedagogiem

Interneta atbildīga un droša lietošana

Tēmas:

  • Internets – informācijas ieguves, publicēšanas un apmaiņas vide.
  • Interneta drošas lietošanas priekšnosacījumi.
  • Apdraudējumi internetā.
  • Pārkāpumi un atbildība internetā.
  • Interneta atkarība un datorspēles.

Labo darbu nedēļa

''Eiropas pieccīņa''

Šogad pirmo reizi norisinājās Vislatvijas erudīcijas konkurss “Eiropas pieccīņa”, kurā piedalījās komanda''Eiroprieks'' no Nautrēnu vidusskolas. Komandas sastāvā bija – Elvita Kotāne, Arnita Jurdža, Kristīne Laizāne, Kārlis Barkāns, Artūrs Trimalnieks. Sacensību laikā vēlējāmies noskaidrot, vai mūsu zināšanas par Eiropu ir konkurētspējīgas Latvijas mēroga sacensībās. Konkurss norisinājās piecās kārtās. Katra no kārtām notika citā Latvijas pilsētā- Valmierā, Jēkabpilī, Kuldīgā, atpūtas bāzē ''Rāmkalni'' un Rīgā. Katrai spēles kārtai bija savs temats, kurš bija saistīts ar Eiropas Savienībā notiekošu procesu.

Pirmajā posmā, kas norisinājās Valmieras kultūras namā,  komandai ''Eiroprieks'' nācās stāties pretī sarežģītajiem erudīcijas jautājumiem par tēmu ''Tilts Rīga- Ņujorka'' jeb par Transatlantisko tirdzniecības līgumu.

Otrajā posmā komanda devās uz Jēkabpili, kur notika debates par tēmu  “Eiropa uzlādē” jeb Enerģētikas savienība. Katrai komandai nācās oponēt iepriekšējās komandas viedokli, veidojot divas frakcijas- par un pret.

Kuldīgā norisinājās orientēšanas, kuru papildināja uzdevumi par tēmu “Dzimis Latvijā, mīlēts visā Eiropā” jeb ES vienoto tirgu.

''Rāmkalnos'' komanda piedalījās sporta veidā- slēpņošanā, kas gan Latvijā, gan pasaulē arvien straujāk gūst popularitāti. Šlēpņojot ar kartes palīdzību bija jāatrod noslēptie slēpņi un jānolasa informācija, tā bija saistīta ar tēmu  “Kods: D1g1tālā E1r0pa”jeb Digitālā programma Eiropai.

Rīgā, Latvijas Televīzijā, notika noslēguma pasākums, uz kuru vajadzēja doties ar sagatavotu mājas darbu- video, kurā bija jābūt attēlotai komandas vīzijai par tematu “Nauda rada naudu” jeb Nodarbinātība, izaugsme un investīcijas. Katru video vērtēja profesionāla žūrija sešu cilvēku sastāvā. Šajā pasākumā notika konkursa kopsavilkums un labāko komandu apbalvošana. Komanda ''Eiroprieks'' kopvērtējumā izcīnīja augsto desmito vietu 44 komandu konkurencē.

Papildus klātienes konkursiem, katru mēnesi līdz nākamajam sacensību posmam tika piedāvāti 2 online uzdevumi “Iemet trīnīti!”. Katrs izpildītais uzdevums deva 3 punktus kopvērtējumā. “Iemet trīnīti!” uzdevumu tēmas bija saistītas ar attiecīgi tuvojošā posma tematu. Izpildītie uzdevumi bija jāpublicē sociālajā tīklā “Facebook”. Gan “Iemet trīnīti!” uzdevumu izpildīšana, gan gatavošanās disciplīnām bija laikietilpīgs, bet ļoti izzinošs darbs. Šis konkurss mums deva motivāciju vairāk uzzināt par aktualitātēm, procesiem un notikumiem Eiropā. Piedaloties konkursā, mēs ne tikai papildinājām savas zināšanas par Eiropu, bet arī apskatījām un tuvāk iepazinām pilsētas, kur norisinājās disciplīnas.

Komanda vēlas teikt lielu ,paldies, Rēzeknes novada pašvaldībai par sniegto finansiālo  atbalstu!

Komanda “Eiroprieks ”

Foto no personīgā arhīva un @esmajalv

 

Skolotāju diena

Miķeļdiena

Eiropas sporta nedēļa

Kā atbalstīt bērnu mācībās?

Dārgie vecāki!

Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā.

Neapmierina bērna atzīmes

Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu - uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klases biedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk.

Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam

Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī - vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais "Es mācos!" ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā.

Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu

Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas.

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!

Par 10.klases diagnosticējošajiem darbiem fizikā un ķīmijā 2016./2017.mācību gadā

 

Diagnosticējošie darbi 10.klasei a 2016./2017.mācību gadā tiek organizēti ar mērķi novērtēt skolēnu pamatskolā apgūtās zināšanas un prasmes fizikā un ķīmijā, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un mācību procesa pilnveidei.

Diagnosticējošo darbu norise plānota vienlaicīgi 2016.gada 22.septembrī. Skola var izvēlēties, kurā diagnosticējošajā darbā piedalīties.Diagnosticējošo darbu programmas ir publitas VISC mājaslapā 

      http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/programmas.shtml.

Uzdevumi veidoti latviešu un krievu valodā. Darbam ir viens variants un izpildei paredzētas 40 minūtes.Vērtējums diagnosticējošajā darbā tiek izteikts punktos un procentos. Darbu vēlams sākt otra cību stundā. Darba vadītājs drīkst būt attiecīgo cību stundu skolotājs.

Diagnosticējošo  darbu  norise   ir  paredzēta   rakstveidā   vatiešsaistē  portāla Uzdevumi.lv platformā. Katra skola var izvēlēties diagnosticējošā darba norises veidu. Ja skola vēlas, tad vienai daļai skolēnu darbu var organizēt tiešsaistē, bet pājiem – rakstveidā.

Vienlaikus ar diagnosticējošo darbu norisi notiks jaunās Valsts pārbaudījumu inforcijas sistēmas (VPIS) aprobācija. Neatkarīgi no izvēlētās darba norises formas, skolai līdz 2016.gada 15.septembrim jāpiesaka visi katra diagnosticējošā darba kārtotāji  VPIS: http://vpis.lv. Tikai VPIS pieteiktajiem skolēniem būs iespēja pildīt diagnosticējošo darbu tiešsaistē.

         Par diagnosticējošo darbu norisi rakstveidā

    Diagnosticējošo darbu rakstveida norisei darbu materiālu VISC publis VPIS

21.septembrī. Pēc  diagnosticējošo darbu norises rakstveidā līdz 29.septembrim skolai jāievada skolēnu atbildes VPIS. Pēc atbilžu ievadīšanas VPIS būs redzams katra skolēna darba izpildes rezultāts.

         Par diagnosticējošo darbu norisi tiešsaistē

Diagnosticējošo darbu norise tiešsaistē notiks sadarbībā ar digitālo cību līdzekli Uzdevumi.lv. Diagnosticējošo darbu tiešsaistē varēs veikt Uzdevumi.lv platformā laikā no plkst. 8:30 līdz plkst. 11:00. Pēc diagnosticējošā darba norises beigām skolotājiem būs pieeja darba rezultātiem un katrs skolēns varēs uzzināt savu rezultātu, kā a noskaidrot nepareizās atbildes.

Lai pieteiktos diagnosticējošo darbu norisei tiešsaistē, skolai līdz 15.septembrim digitālajā mācību līdzeklī Uzdevumi.lv jāaizpilda pieteikšanās forma https://goo.gl/forms/mn6i0aMz5j2WfNZG3.                                                                              

Diagnosticējošo darbu norises darbību laiki līdz 7.septembrim tiks publicēti VISmājaslapas sadaļā Norises darbību laiki. Neskaidrību gajumā lūgums kontaktēties ar VISC vecāko referentu Austri Cābeli, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv. Neskaidrību gajumā par diagnosticējošo darbu norisi tiešsaistē lūgums kontaktēties ar Uzdevumi.lv info@uzdevmi.lv, tālrunis 67616191.

Avīze vecākiem

nva

2

Direktores uzruna 1.septembrī 2016./2017.m.g. uzsākot

          Kad kritīs kastaņi, mākoņi skries lielā ātrumā, asteres ziedēs kā sulīgs paklājs, Rogovkas ielas piebirs ar jautrām bērnu balsīm...... Klāt būs 1.septembris. Mēs – skolēni, skolotāji, skolas darbinieki, vecāki atkal satiksimies Nautrēnu vidusskolas mājīgajās telpās.  Kopā strādāsim, ceļosim, atklāsim, pētīsim, uztrauksimies un būsim laimīgi, ka tā nav pagātne ar nelabojamām kļūdām. Priecāsimies, ka tā nav nākotnes iztēle ar neticību un neīstu realitāti. Izbaudīsim tieši šo brīdi, šo dienu, ik mirkli, jo tā ir mūsu dzīve. Vienīgā un īstā. Izmantosim to maksimāli!

Lai vienmēr pasaulē būtu kaut kas,
ko gribi iemācīties, ko vēlies darīt,
kāda vieta, kur vēlies nonākt,
cilvēks, kuru gribi satikt!
Lai dzīve nekad nekļūtu vienmuļa!

Sveicu visus jauno 2016./2017. mācību gadu uzsākot!

Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Ludborža