Nautrēnu

vidusskola

Jaunumi

Nautrēnu vidusskola

Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652;e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;t.: 64644390; fakss: 64644390

 

Vecāku diena

Festivāls "Lidojums"

 

Projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Festivāls ”Lidojums”

Mērķis: attīstīt sadarbības un radošās prasmes, ietverot sevī starpdisciplināru mācīšanos multidisciplinārajā jomā, dodot iespēju skolēniem izpaust sevi radošā veidā, paplašināt viņu redzesloku, veicināt jaunu ideju ģenerēšanu.

Metodoloģija (jaunu formu ieviešana izglītojamo ievērošanai un efektīvu rīku izmantošanai, lai īstenotu plānoto pasākumu): vienas dienas pasākums, kura programma sastādīta sākumskolas un pamatskolas izglītojamajiem ar mācību traucējumiem, grūtībām un augstiem sasniegumiem, ietverot sevī dažādas darba formas.

Norises vieta – Nautrēnu vidusskola

Norises laiks – 2019.gada 12.aprīlī

Mērķauditorija: Nautrēnu vidusskolas un Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības Bērzgales pamatskola 4. – 7. klašu izglītojamie – kopā 60 skolēni.

Festivāla programma

Darba kārtība:

9.00 – 9.30 – Ierašanās skolā, reģistrācija, rīta tēja;

9.30 – 10.00 – Festivāla atklāšana skolas mazajā zālē, klašu prezentācijas;

10.10 – 12.30 un 12.50 – 13.30   – Radošās darbnīcas:

  • ” Lidojums šokolādē ” – katrs izglītojamais atlies savu silikona formiņu, kurā pēc tam varēs liet šokolādi un izgatavot šokolādes medaljonus.
  • ”Ziepēšanās ” – katrs izglītojamais izlies savas ziepes, kam paši varēs piešķirt noskaņojumu ar smaržeļļām un abrazīviem materiāliem (kafija, lavandas ziedi, liepziedi utt.)
  • ”Māja putniem” – katras skolas izglītojamo grupiņas izgatavo mājas putniem – putnu būrus – savai skolai.
  • ” Danču virpulis ” - folkloras draugu kopas”Vīteri”vadībā notiks latvju danču un tradīciju apgūšana.

12.30-12.50- Pusdienas

13.30-14.00 - Izstāde, demonstrēšana, apbalvošana

14.00 – 15.00 -  Kopdeja un festivāla noslēgums skolas mazajā zālē

 

Projekta koordinatore skolā                                     Marija Mazure

Festivāls “FIZMIX Eksperiments”

LATGALE

1.     “Planējošie”, Nautrēnu vidusskola;

2.     “Bozoni”, Līvānu 2. vidusskola;

3.     “Einšteini”, Riebiņu vidusskola;

4.     “Fizmood”, Rēzeknes 3. vidusskola;

5.     “220 V”, Daugavpils 15. vidusskola;

6.     “FIZZALKŠI”, Daugavpils Centra vidusskola;

7.     “Fotoni”, Līvānu 2. vidusskola;

8.     “Kvants”, Līvānu 2. vidusskola;

9.     “Ampēri”, Preiļu 1. pamatskola;

10.  “Vietējie”, Nautrēnu vidusskola.

Tiekamies lielajā finālā 11. maijā Rīgas Kongresu namā – fizikas festivālā “FIZMIX Eksperiments”

Detalizēta fināla norise tiks nosūtīta katras komandas kapteinim un skolotājam-konsultantam.

Ja šogad nepaveicās – neķer kreņķi! Arī Tu un Tavi draugi ir aicināti apmeklēt fizikas festivālu “FIZMIX Eksperiments” 11. maijā Rīgas Kongresu namā!

Visas dienas garumā ikviens bez maksas varēs piedalīties aizraujošos eksperimentos, vērot paraugdemonstrējumus, iesaistīties interaktīvās atrakcijās un radošajās darbnīcās un klausīties iedvesmas lekcijas. Festivāla īpašie viesi -  grupa Sudden Lights un Adriana Miglane. Fizikas festivālā satiksi fiziķus, augstskolu un institūciju pārstāvjus, studentus un industrijas aktīvākos uzņēmumus.

Tiekamies!

 

Jaunas tradīcijas iedibināšana Nautrēnu vidusskolā

          Februāris – mēnesis, kad skolās notiek absolventu un žetonu vakari 12.klasēm, arī mūsu 9.klase nolēma ieviest jaunu tradīciju savā skolā – Pogu vakaru. 15.februāra pievakarē Nautrēnu vidusskolā valdīja liela rosība – ieradās 9.klašu skolēnu vecāki un vecvecāki, brāļi un māsas, skolotāji un lūgtie ciemiņi. Sākumā valdīja tāda kā neziņa: kas tas par pasākumu, kas tur notiks? 9.klašu skolēni jau pie durvīm apmeklētājus sagaidīja ar nelielu pārsteigumu – katram ļaujot izvēlēties kādu no k/f “Laimas” saldumiem, kurā bija paslēpts kāds novēlējums. Pogu vakara pirmajā daļā deviņi 9.klašu skolēni savā priekšnesumā ceļoja kopā ar I.Ziedoņa pasakas varoni Pogu, un veltīja pateicības vārdus visiem klātesošajiem. Vakara moto bija “Deriet un dariet!” un vadmotīvs: būt piederīgam, atrast un darīt to, kam esi derīgs. Līdz ar to pirmā daļa noslēdzās ar piederības zīmes - Laimes pogas pasniegšanu katram skolēnam, ko bija sarūpējusi klases audzinātāja Valentīna, kā arī ar lielās Pogas nodošanu direktorei A.Ludboržai.

Tad turpinājās pusotras stundas garumā Pogu vakara otrā daļa, kurā skolēni ar humoru centās parādīt, kādi viņi ir bijuši un kas pa šo laiku paveikts skolas dzīvē.  Skolēni uzsvēra, ka viņu klase skolā izceļas ar atraktivitāti, humoru, oriģinalitāti un savām klases tradīcijām – kā divu dienu pārgājieni vasarā un kopīgās nakšņošanas vakari skolā. Ar prieka un aizkustinājuma asarām vecāki vēroja bērnu darbošanos uz skatuves un viens otrs nevarēja noticēt, ka tie ir viņu „mazie” jau bez 5 minūtēm pieauguši cilvēki. Tika nodejotas četras jautras dejas, parādīta Popielas pasākums ar vecāku sejām, skečs par nākotnes profesijām un ieskatījāmies huroristiskajās prezentācijās un video par kopā pavadīto laiku. Cik pārliecinošs aktieriskais sniegums un pats galvenais – klases draudzīgums, vienotība un labvēlīgā humoristiskā gaisotne priekšnesuma laikā! Vakara “nagla” bija pārsteidzošais vecāku priekšnesums, iejūtoties savu bērnu tēlos un atveidojot vēstures stundu. Skolēni un klātesošie ar sajūsmu uzņēma vecāku priekšnesumu. Liels paldies vecākiem par pozitīvismu, uzdrīkstēšanos, sapratni, atbalstu un sarūpēto mielastu! Pogu vakars izdevās sirsnīgs un pozitīvu emociju pilns. Visi jutās gandarīti – skolēni un klases audzinātāja par paveikto darbu, vecāki, skolotāji un ciemiņi – par dzirdēto, redzēto un izjusto. Nautrēnu vidusskolas 9.klase aicina  apkārtējo skolu 9.kl.abiturientus pievienoties viņu kolektīvam, lai septembrī šķirtu jaunu lappusi kopējā klases grāmatā.

P.S. Ja vēlaties izbaudīt jautrību, tad droši uzaiciniet mūsu klasi – mēs labprāt parādītu kādā skolā Pogu vakara otrās daļas scenāriju.

Nautrēnu vidusskolas 9.klases kolektīvs un klases audzinātāja Valentīna Turlaja

SKATUVES RUNAS KONKURSS

Nautrēnu vidusskolas skolēnu aktivitātes iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros

„Latvijas skolas soma” ir valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Nautrēnu vidusskolas skolotāji un skolēni iesaistījās Latvijas skolas somas piedāvātajās aktivitātēs.

6. septembrī ,,Arēnā Rīga” notika projekta atklāšanas pasākums, uz kuru tika aicināti 5. – 9. klašu pārstāvji no visām Latvijas pašvaldībām. Kopumā tajā piedalījās 6000 skolēnu. No Nautrēnu vidusskolas uz pasākumu devās 6.klases skolnieces.

            Sākumskolas klases devās ekskursijā uz Raiņa muzeju “Tadenavā”, kur apskatīja muzeja ekspozīcijas un izstādi gida pavadībā. Raiņa daiļradi iepazina caur interaktīvajām spēlēm. Skolēni atzina, ka ekskursija bija interesanta, izglītojoša.

5.un 6.klases devās tālākā braucienā. Viņi apmeklēja interaktīvo nodarbību “Koki A.Upīša dārzā “ A.Upīša memoriālajā muzejā Skrīveros. Skolēni iepazina muzeja materiālus, tad piedalījās interaktīvajā nodarbībā parkā. Veica 3 uzdevumus, kas lika darboties ātri, saskaņoti. Skolēni uzzināja daudz jaunas informācijas, kas noderēs gan mācību stundās, gan dažādās dzīves situācijās.

6. klase Latgales kultūrvēstures muzejā apmeklēja muzejpedagoģisko programmu “Kā top maize “, kas sevī ietvēra pamatinformāciju par maizes cepšanas un audzēšanas procesu.2.daļā skolēni noskatījās video filmu par Latgales maizes tapšanu vēsturiskā aspektā.

7.klase Latgales vēstniecībā “Gors “ apmeklēja koncertu “Mūžīgais Mocarts “.Skolēni atzina, ka bija interesanti klausīties kaut ko neierastu, jo ikdienā klausās citu mūziku.

8.un 9. klases Latgales vēstniecībā “Gors “noskatījās izrādi “Nepabeigtās kāzas”. Pēc skolotāju teiktā- skolēni redzēja profesionālu teātra izrādi ar labu aktieru spēli, gaismas, mūzikas un citu pastiprinošo efekti izmantošanu. Pēc izrādes bija pozitīvas atsauksmes.

10.un 11.klase ciemojās Raiņa muzejā Jasmuižā, apmeklējot muzejpedagoģisko programmu “Sveciniek, lej sveces! “. Skolēni klausījās gan lekciju, gan darbojās radošajās darbnīcās. Radošā darbošanās bija aizraujoša un izzinoša.

Izrādi Nacionālo biedrību kultūras namā -“Veidenbaums. LIVE”, apmeklēja 12.klase.Piesaistīja īpatnējā režija, kurā izmantotas modernās tehnoloģijas, savdabīgais muzikālais pavadījums.

Paldies iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatoriem, klašu audzinātājiem, pagasta pārvaldei, sadarbības partneriem par iespēju skolēniem uzzināt jaunu, nepieredzētu.

Vita Sinkoveca , ”Latvijas skolas somas” koordinatore Nautrēnu vidusskolā

ZIEMASSVĒTKUS GAIDOT

Dzīvo veselīgi

Lāčplēša diena

18. NOVEMBRA SVĒTKU KONCERTS

Latvijas 100-gades liecību izstāde

Es Latvijai saku 100 vārdus

Saposīsim,izrotāsim

Rēzeknes novada skolēnu interešu izglītība tehniskajā jaunradē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2018./2019. m.g.

Vecāku sapulce

Zaļā klase

Miķeļdiena skolā

Latvijas Skolas Soma

 

PAR VISU, KAS LATVIJU

PADARA   PAR  LATVIJU

 

Latvijas valsts simtgade ir devusi impulsu daudzu paliekošu vērtību radīšanai un lielāko dāvanu – iniciatīvu „Latvijas skolas soma” no 2018.gada 6.septembra piecu gadu periodā saņems un varēs izbaudīt ikviens 1.–12. klases skolēns neatkarīgi no dzīvesvietas vai vecāku rocības. Mūsdienu bērni un jaunieši ir daudz plašāk domājoši, viņi ne tikai skatās un ierauga, bet arī sajūt un dedzīgi interpret redzēto. Mūsu – vecāku, skolotāju un visas sabiedrības – uzdevums ir palīdzēt viņiem augt un veidot vispusīgu izpratni par vērtībām.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” ir norišu kopums, lai ar valsts rīcībā esošajiem līdzekļiem un metodēm veicinātu pilsoniskumu, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti kā vērtību.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju jēgpilni  pieredzēt (klātbūtnē, sarunā, izjūtās, darbībā)  Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības.

„Latvijas skolas somas” finansējumu - 17 eiro skolēnam ik gadu - plānots novirzīt pašvaldībām proporcionāli skolēnu skaitam.

Lai varētu nodrošināt ikviena skolēna iesaisti klātienē izzināt un pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, kā arī iepazīt zinātniskos sniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus, īpaši nozīmīgs ir - vecāku atbalsts un pamudinājums katram bērnam un jaunietim piedalīties, iesaistīties un vismaz reizi gadā nokļūt līdz kādam no mums visiem svarīgajiem objektiem, ieraudzīt to savām acīm un novērtēt redzēto.

Valsts simtgade ir mūsu paaudzes iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu, stāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju.

Skolēnu pārvadājumi ar skolēnu autobusiem

2018./2019. mācību gada pirmā skolas diena

Skolai Nautrēnos- 155

Nautrēnu novada ļaužu ceļu pēc skološanās, pēc zināšanām un gara gaismas šodien veido apbrīnas pilns skaitlis- 155.

         Tālajā 1863. gadā Zaļmuižas pagasta centrā tiek veidota skola. Pāris gadus pēc dzimtbūšanas atcelšanas fakta tas ir drosmīgs, bet ļoti nepieciešams lēmums. Vairs ne no muižnieku brīvas vaļas, bet gan likuma paredzētā kārtībā skolas atvēršana bija milzīgs solis tautas apgaismībā. 1865. gadā sāk darboties pagasta skola arī Miglinieku ciemā.

              Skolas pārcelšana uz Rogovku 20. gs. sākumā iezīmē jaunu sākumu, jo te vairākiem ceļiem satekot vienā, ir izveidojies paprāvs miestiņš ar baznīcu, krogu un daudzām tirgotāju bodītēm. Skolas attīstība strauji turpinās, jo 20. gados to pārdēvē par sešgadīgo pamatskolu. Kaut gan Latvijas brīvvalsts laikā tiek pieņemts lēmums par obligāto pamatskolas izglītību, vēl ne visi bērni apkārtnē materiālo apstākļu dēļ var apmeklēt skolu visu mācību gadu. Tomēr lielākajai daļai te ir iespēja gūt pamatzināšanas.

                      1938. gadā Nautrēnos beidzot uzcēla fundamentālu ēku 150 skolēniem. 1938. gada 2. oktobrī jauno, stalto skolas namu  iesvētīja draudzes dekāns I. Čamanis. Neskaitāmās fotogrāfijās albumos un grāmatās skatām šo ēku, kas saglabājusies līdz mūsdienām, tā kalpo daudzām skolēnu paaudzēm, kaut daudzas telpas pārveidotas, modernizētas, uzcelta piebūve, skolas dienesta viesnīcas telpa, kur iekārtots muzejs un Latgaliešu centrs. Klajajā vietā šodien izveidota zaļa oāze- absolventu stādītā bērzu birzs, atpūtas un sporta laukumi, apstādījumi, absolventu dārzs, kā arī nesen sākts veidot jauns ābeļdārzs.

                  Jau 30. gados skolā izveidojas darbīgs un radošs skolotāju kolektīvs, daudz zinātkāru bērnu, kuru domas un nodomi saistās ar augstākām skolām Rēzeknē un Rīgā. Skola godam pilda savu misiju - iedvesmo skolēnus neapstāties zinību apguves ceļā, pilnveidot sevi un apgaismot citus, veidot nākotnes vīziju par savas dzimtās puses augšupeju.

                Neticami ātri pēc 2. pasaules kara beigām, jau 1945. gada rudenī, tiek pieņemts lēmums par Nautrēnu vidusskolas atvēršanu Rogovkā. Apkārtējie cilvēki ir saglabājuši cerību miera dzīvei. Uz skolu nāk jauni skolotāji, speciālisti. Skolā ir vairākas paralēlklases un mācības notiek 2 maiņās. 1949. gada jūnijā ir 1. vidusskolas izlaidums. 

                  Kopš šī brīža nomainījušās vairākas paaudzes. Izskoloti tēvi un mātes, dēli un meitas, viņu bērni un bērnubērni, skolu absolvējuši daudzi zinātnes, kultūras un literatūras darbinieki, dzimtās zemes patrioti, čakli darba darītāji, ar ko skola ļoti lepojas. Daudzi skolas absolventi pēc izglītības iegūšanas atgriezušies savā skolā un strādā par skolotājiem.

                 Skola Nautrēnos pastāv! Lepni un stabili pastāv. Ar godu pastāv. Ar darbu pastāv. Latgaliskajā un latviskajā pastāv. Mainās skolēni un skolotāji, bet nemainās tieksme pēc nezināmā, sevis un pasaules iepazīšanas, pēc latgaliskā, pēc dzejas un dziesmas, pēc raita deju soļa, pēc došanās jaunos ceļos un pēc atgriešanās. Skolēnu un skolotāju darbs ir cieši savijies kopā un veido nebeidzamu atklājumu un apliecinājumu straumi, piedaloties mācību olimpiādēs, konkursos un projektos. Klašu un skolas salidojumi pulcē kopā atmiņas pa paveikto, pārdzīvoto un piedzīvoto. Skolas gadi uz visu turpmāko dzīvi ar maģisku spēku satuvina skolas un klases biedrus, skolotājus un visus skolas darbiniekus. Kopā pavadītais laiks atsauc atmiņā neatkārtojamu kopības sajūtu. Šīs atmiņas pastāvēs vienmēr tāpat kā skola!

                Nautrēnu vidusskola savos pastāvēšanas gados, 69 izlaidumos par savējiem sauc 1270 absolventus. Paldies viņiem par atsaucību, materiālo palīdzību un līdzdalību skolas dzīvē! Skolotājiem lai laba veselība, izturība un radošs gars!

                 Lai šodienas skola turpina iesāktās tradīcijas, lai sargā Nautrēnu labo vārdu, lai ikvienam Dieva svētība svarīgajā mācīšanas un mācīšanās darbā!

                           Nellija Žogota / Jakuškina/

                           Nautrēnu vidusskolas 27. izlaiduma absolvente

SALIDOJUMA PROGRAMMA

ABSOLVENTU DĀRZS