Nautrēnu

vidusskola

Skolas vēsture

Nautrēnu vidusskolas vēstures fakti

  • 1863.g. Zaļmuižas pagasta centrā tiek veidota skola
  • 1865.g. sāk darboties Zaļmuižas pagasta skola Miglinieku c.
  • 19.gs. 80.g. skolu pārceļ uz Rogovku
  • 1919.g. skolu pārdēvēja par Nautrēnu pagastskolu
  • 1938.g. Nautrēnu sešgadīgajai skolai uzceļ fundamentālu ēku 150 skolēniem
  • 1945.g. atver Nautrēnu vidusskolu
  • 1967.g. uzbūvēja piebūvi un sporta zāli
  • 1975.g. uzbūvē internātu

Plašāku skolas vēstures apskatu, ko sagatavojusi skolas muzeja vadītāja Mārīte Zubko, lasiet šeit (lejuplāde)

Skolas vēstures fakti

SKOLA NAUTRĒNOS

Pēc neoficiālām ziņām skolu Nautrēnu novadā ir mēģināts atvērt 1863.gadā Zaļmuižā, bet toreizējā Zaļmuižas pagastā pirmā skola tika atvērta 1865.gadā Miglinieku sādžā – kā viena no pirmajām skolām Ludzas apriņķī. Telpas skolai atvēlēja dzejnieka un cīnītāja Pītera Miglinīka tēvs Andrivs Miglinīks, kurš strādāja par muižas pārvaldnieku. Vēlāk skola tika pārcelta uz Rogovku. 1938.gada 2.oktobrī tika uzcelts un iesvētīts jaunais skolas nams, kurā skola darbojas līdz mūsu dienām. 1945.gadā tika pieņemts lēmums Rogovkas sešklasīgās pamatskolas vietā atvērt Nautrēnu vidusskolu, un 1949.gada jūnijā notika pirmais vidusskolas absolventu izlaidums. Skolas muzeja izveide sākās 1965.gadā ar darbiem novadpētniecībā.1967.gadā tika uzcelta piebūve ar sešām klašu telpām un fizkultūras zāli. 1974.gadā tika uzcelta internāta ēka. 90.gadu sākumā skolā parādījās pirmie datori. No 2001.gada pie skolas plīvo Antas Rugātes dāvinātais Latvijas karogs. 2002.gadā tika atklāts latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures apguves metodiskais centrs. 2009.gadā tika atklāti četri jaunie dabaszinību kabineti un izremontēta internāta ēka. 2009./2010.m.g.- Bērzgales pamatskola kļūst par Nautrēnu vidusskolas struktūrvienību. No 2012.gada augusta pie skolas plīvo Latgolas karogs. 64 izlaidumos skolu beiguši 1166 absolventi.

Skolas nosaukumi:

1881.-1920.g. - Zaļmuižas pagasta tautskola

1920.-1935.g. - Rogovkas sešklasīgā pamatskola

1935.-1940.g. - Nautrēnu sešklasīgā pamatskola

no 1948.g. - Nautrēnu vidusskola

 

Pirmais vidusskolas izlaidums notika 1949.g.

 

Skolas direktori:

1883.-1906.g. Šostaks

1906.g. Ņikifors Kovaļevs

pēc tam Mihails Jefremovs, Sliborskis

1918.g. Julijana Āboliņa

1920.-1933.g. Aloizs Gudrītis

1933.-1934.g. Pēteris Ūbelītis

1934.-1940.g. Pēteris Edgars Treimanis

1944.-1945.g. Aloizs Gudrītis

1945.-1949.g. Jāzeps Gailāns

1949.-1950.g. Kārlis Krīgers

1950.-1954.g. Juris Ansviesulis

1955-1956.g. Antoņina Laurāne

1956.g. Ilga Rudze

1956.-1960.g. Anna Barkāne-Sauļūna

1960.-1963.g. Franciska Sjomkāne

1963.-1971.g. Valentīna Katkeviča

1971.-1976.g. Evģēnija Barkāne

1976.-1995.g. Antons Miglinieks

no 1995.g. Anita Žogota

Jubilāru piemiņai

Decembra jubilāru pieminēšana Nautrēnu vidusskolā

2012.gada 17.decembris Nautrēnu vidusskolas kolektīvam bija īpaša diena, jo notika atceres pasākums bijušajam skolas absolventam - dzejniekam Pēterim Jurciņam, kurš pirms 80 gadiem bija dzimis šajā dienā. Visas dienas garumā skolas foajē un lasītavā katrs interesents varēja iepazīties ar dzejnieka uzrakstītajām grāmatām, materiāliem no muzeja arhīviem un stāvēt līdzās ozolkokā veidotajam māksliniekam. Tāpat arī tika pieminēts otrs tās nedēļas jubilārs – Antons Kūkojs – skolas absolvents, dzejnieks, mākslinieks, kultūras darbinieks..., kuram 23.decembrī svinētu septiņdesmit otro dzimšanas dienu.

Katras klases skolēniem informāciju par izcilajiem novadniekiem sniedza muzeja vadītāja Mārīte Zubko.

Teuvo Tulio 100.gadskārtas piemiņa

3.pasaules latgaliešu saieta (konferences) laikā, kas no 3.līdz 10.augustam notika Rēzeknē, 6.augusta piemiņas pasākumi bija veltīti latgaliešu izcelsmes somu kinorežisoram ar pseidonīmu Teuvo Tulio (īstajā vārdā Teodoram Antoniusam Tugajam 23.08.1912.-08.06.2000.).

Par godu simtgadniekam notika: piemiņas koku stādīšana kultūras darbiniekiem veltītajā parkā Rēzeknē; brauciens pa piemiņas vietām Ilzeskalna pagastā-krucifikss un akmens piemiņas zīme pie vecvecāku mājām Šķierbiniekos un Sološnieku kapsēta; Nautrēnu pagastā - muzeja apskate un piemiņas dievkalpojums Nautrēnu Romas katoļu baznīcā (priesteri Alberts Budže un Juris Kravalis); piemiņas pasākums Rēzeknes pilsētas domē; 12 filmu disku dāvināšana Rēzeknes centrālajai bibliotēkai; 1946.g. uzņemtās filmas "Mīlestības krusts" demonstrēšana.