Nautrēnu

vidusskola

Mazpulki

Mazpulku aktivitātes

Ir apritējuši 100 gadi kopš notika 1. pasaules karš un patriotisma vadīti, mēs mazpulcēni, nolēmām piedalīties radošo projektu konkursā „Latvijas karavīrs laikmetu griežos''. Konkursu organizēja Biedrība „Latvijas Mazpulki" sadarbībā ar „Latvijas ģenerāļu klubu" un „Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru". Projekta uzdevums bija sameklēt informāciju par Nautrēnu pagasta atbrīvošanas cīņām 1920.gadā un apsekot dabā frontes līniju un vietas, kur notika lielākās kaujas un kā šodien tur dzīvo un strādā Nautrēnu mazpulcēni. Laurim Gorsānam vajadzēja pētīt Vestrūžānu atbrīvošanas cīņas, Edijam Rancānam -Pintānu, Agnesei Ludboržai - Kristiņķu un Laigalovas, Sigitai Obrumānei -Zaļmuižas un Arnitai Jurdžai - Bliseņu. 31. oktobrī Rēzeknē notiks projekta forums kurā prezentēsim savu darbu. Lai mums veicas!

Mazpulcēnu projekti I sem.

Manas mīļākās puķes ir Dālijas. Tāpēc es vasarā izvēlējos stādīt dālijas un izpētīt tās sīkāk, jo šīs puķes ir vienīgās, kuras manuprāt ir ļoti krāšņas un krāsainas-ar spilgtām, sulīgām krāsām un interesantām ziedu formām. Dālijas apkārt mājai izskatās brīnišķīgi. Dālijas vispār ir ļoti apbrīnojams augs, tāpēc es gribēju, lai arī manas mājas izgrezno tādas brīnišķīgas puķes.

9.novembrī notika mazpulka forums Krustpilī. Tur es veiksmīgi aizstāvēju savu mazpulka projektu, kura nosaukums bija “Dālijas”. Mazpulku forums bija interesants - brīvajā laikā notika dažādas interesantas aktivitātes, kurās piedalījās ļoti daudzi mazpulku foruma dalībnieki un arī balvas visiem bija ļoti labas.

Pats galvenais - man izdevās izaudzēt pašai savu krāšņu dāliju dārzu, ar kura ziediem priecēju gan radus un draugus, gan arī priecājāmies paši.

Armita Jurdža, 8.kl. skolniece

15 Nautrēnu mazpulka dalībnieki, vadītāja un aktīvie vecāki 9.novembrī devās uz mazpulku forumu Krustpilī. Šis forums bija savādāks, nekā ierasts – katrs pats varēja izvēlēties, kā aizstāvēs un prezentēs savu darbu. Daudziem no mūsu mazpulka mazpulcēniem forums Krustpilī bija pirmais, un foruma debitante Diāna atzina: „Vislabāk patika tas, ka pati varēju izvēlēties, kādā kategorijā prezentēšu savu darbiņu ”. Mūsu mazpulku arī pārstāvēja grupas projekts „Mikro&Makro jaunie pētnieki”. Viņi bija izstrādājuši tik kvalitatīvu darbu un interesanti aizstāvējuši, ka nokļuva starp 3 labākajiem „Mikro & Makro” jaunajiem pētniekiem un ieguva galveno balvu – ekskursiju uz AHHAA zinātnes centru Tartū. Paši projekta dalībnieki par padarīto darbu ir apmierināti un guvuši jaunu pieredzi strādājot ar humīnvielu saturošajiem augu mēslošanas līdzekļiem.

Par tradīciju kļuvušajai aktīvo mazpulcēnu vecāku cildināšanai, arī šogad tika izvirzīti vecāki no Nautrēnu mazpulka. Tie bija Ingara vecāki - mamma Ingūna un tētis Imants. Pats Ingars atzina, ka forums bija izdevies, jo viss notika kā bija plānots - bija īss, bet pa šo laika sprīdi tika padarīts tik daudz, aizstāvēti projekti, apmeklētas radošās darbnīcas un citas aktivitātes. Ingara teiktajam piebiedrojās Edijs un vienbalsīgi atzina: „Mums patika pateicības dāvaniņas - cepurītes ar mazpulka simboliku”. Arnita stāstīja, ka radošo darbnīcu vadītāji bija ļoti laipni, un patīkami bija tās apmeklēt, Kristaps piebilda : „Bet vislabākā bija šķēršļu siena!”.

Mazpulka vadītāja bija apmierināta ar mazpulcēnu sasniegumiem forumā un novēl, lai viņiem nekad neizdeg tā centības un radošuma dzirkstīte, kas viņos mīt!

Es varu vien piebilst to, lai katrs čaklais mazpulcēns, viņu vecāki un mazpulku vadītāja Anita arī Jaunajā gadā atrod to iedvesmas brīnumiņu, kurš viņus motivēs darboties visu lokanās Čūskas gadu!

Elvita Kotāne,

Nautrēnu mazpulka dalībniece

Ciemos pie Kārsavas mazpulcēniem

Kārsavas mazpulkam „Upe” -18

Kaimiņu mazpulks „Upe” 7.septembrī svinēja savu 18.dzimšanas dienu ar moto „Kad slotas kātam lapas plauks”. Šogad svinības bija rīkotas neierasti -mazpulcēni jubilārus sumināja divas dienas.

Pirmajā dienā visi viesi tika sadalīti grupās-katrai grupai bija jāveido vizītkarte par sevi un jāizpilda „Uzdevumu josla”. Šajā joslā ietilpa dažādi veiklības un atjautības uzdevumi. Bija arī viens radošais uzdevums: katra grupa izlozēja 7 attēlus, kurus izmantojot bija jāuzraksta pasaka. Ar savu radošo pasaku izcēlās grupa „Sliņķi”, kurā mūsu mazpulku pārstāvēja Arnita un Ingars, un skolotāju komanda ar Nautrēnu mazpulka vadītāju Anitu. „Uzdevumu joslā” labu sniegumu demonstrēja komanda „Lāsēni ”, kuras sastāvā bija nautrēnieši Sigita un Edijs.

Vakarā visi mazpulcēni tika cienāti ar lielo svētku torti un izklaidēti dažādās atrakcijās. Katrs mazpulks „Upei” pasniedza dāvanu, kas atspoguļoja dzimšanas dienas tematu „Kad slotas kātam lapas plauks”.

Jau no rīta viss turpinājās- notika orientēšanās sacensības ar uzdevumu-bija jāatrod un jāatbild uz 20 jautājumiem un jāizpilda dažādi uzdevumi. Labākos rezultātus šajās sacensībās ieguva „Ābolu” komanda ar Nautrēnu mazpulcēniem Elvitu un Lauri.

Otrās dienas noslēgumā visi dalījās ar pozitīviem piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem svētku svinēšanā un saņēma pateicības rakstus no mazpulka „Upe” par dalību viņu dzimšanas dienas svinībās, tāpēc mājup visi devāmies priecīgā un pacilātā noskaņā.

Elvita Kotāne,

Nautrēnu mazpulka dalībniece

Mazpulku aktivitātes

Mazpulku nometne „Visu daru es ar prieku” jeb labākais vasaras piedzīvojums !

 

Katru gadu, vasarā, Mazpulki jeb 4H klubs Rīgas klubiņa vadībā organizē nometnes. Viena no tām „Visu daru es ar prieku !” notika arī šogad.

30.augusts – 3.jūlijs – 5 superīgākās vasaras  dienas, jo tieši šajās dienās Dagdā notika visneaizmirstamākā mazpulcēnu nometne !

Nometnes mērķis bija iesaistīt 4H klubiņā Latvijas jauniešus, kuri ir piedalījušies šajā kustībā, kā arī jautrās un neaizmirstamās aktivitātēs, iedrošināt viņus, veidot to spēju komunicēt un vienkārši labi pavadīt laiku.

Nometnē piedalīties tiek aicināti visi Latvijas mazpulki, tostarp arī mūsu 477. Nautrēnu mazpulks ar vadītāju Anitu Šķesteri. Protams, arī šogad šī iespēja netika laista garām, un no mūsu mazpulka uz nometni devās 5 mazpulcēni : Diāna Razgale, Armands Ivulāns, Agnese Skabe, Lauris Gorsāns un Edijs Rancāns, taču kopskaitā uz nometni bija ieradušies pat vairāk nekā 200 apņēmības un azarta pilnu mazpulcēnu.

Nometne tika aizvadīta jautri, un no tās paliks daudz, daudz labu atmiņu. Bet pat šeit mazpulka vadītājai Anitai nācās mazliet pastrādāt, un LR1 ēterā atbildēt uz intervijas jautājumiem - http://www.latvijasradio.lv/program/1/2012/07/20120730.htm (Intervijas laiks 17.41).

Priecājāmies, ka šajā nometnē satikām Solvitu Bilinsku - Nautrēnu v-sk. absolventi, izbijušo skolas mazpulcēnu, kura tagad darbojas Rīgas klubiņā.

Vēl kāds ļoti pozitīvs aspekts bija tas, ka nometne neaprobežojās tikai ar Latvijas 4H kluba darboņiem, bet piedalījās arī Dānijas un Igaunijas 4H kluba pārstāvji. Interesanti, ka  nu jau par pastāvīgiem Rīgas klubiņa biedriem var uzskatīt kādu spāni un ungārieti, ar kuriem bija iespēja sastapties nometnē.

Izjūtas bija neaprakstāmas ! Visi cits ar citu bija tik ļoti apraduši, ka šķiršanās beidzās ar ilgiem apskāvieniem un pat asaru pilnām acīm. Tika iegūts daudz jaunu draugu, kā vienu no interesantākajiem varētu minēt dānieti Marieke, ar kuru nometnē tika aizvadīti visjautrākie brīži. Bet ne tikai ! Mēs draudzējāmies arī ar Rēzeknes, Alūksnes un Sunākstes daiļajām dāmām, ka arī Seces, Līvānu u.c. mazpulcēniem. Tika iegūts pamatīgs pozitīvo emociju lādiņš jaunajam mācību gadam un darba cēlienam!

Nometnes atskaites lapa un bildītes : http://mazpulki.lv/lv/page/jaunumi?read=49 !

 

 

Mazpulki1

Nautrēnu mazpulka vasaras projekti

Mazpulku nometne Dagdā

Kā jau katru gadu , arī šogad notika mazpulku vasaras nometne. Mazpulcēni no visiem novadiem sabrauca Dagdā uz piecām dienām. Interesantas, saistošas, notikumiem bagātas ātri aizritēja visas piecas dienas. Šogad nometnē daudz piedalījās ārzemju jauniešu : dāņi , ungāri, igauņi, spāņi. Katrai dienai bija sava nodarbe :1) iepazīsti Dagdu un tās apkārtni, 2) ekskursiju diena 3) sporta un orientēšanās diena 4) valodu un pasaku diena  5) meža diena. Piecas dienas pagāja nemanot.

Seminārs Pūrē

Daži mazpulcēni piedalās projektā ‘’Audzēsim kāļus savā zemē’’, kas ilgst divus gadus. Pavasarī tika izdalītas ‘’Ābolu dzelteno’’ kāļu šķirnes sēklas katram reģionam. Šogad kāļi ir jāiesēj un jāizaudzē ,tad rudenī jānovāc un rūpīgi jāglabā visu ziemu , lai pavasarī varētu iestādīt un novākt sēklas . projekta beigās tiks veidota Latvijas karte ar tiem vietu nosaukumiem kur ir novāktas sēklas. Jūlija sākumā, tieši zemeņu laikā, Pūres izmēģinājuma stacijā notika seminārs veltīts kāļu audzēšanai. Nautrēnu mazpulka dalībnieki  devās uz tālo Pūri. Semināra ietvaros bija vairākas ekskursijas pa Pūres dārziem. Apskatījām dārzeņu laukus, augļkoku plantācijas , ogu krūmu daudzumu , kā arī nogaršojām Pūres zemenes. Semināra beigās mūs aicināja paciemoties šokolādes republikā , kur  kakao augļiem top garšīgā Pūres šokolāde.

Vairāk rakstu...