Nautrēnu

vidusskola

Skolotāji

Nautrēnu v-sk. pedagogi

Nr.p.k.

Skolotājs, e-pasta adrese

Priekšmets, kuru māca
1.

Anita Ludborža

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ģeogrāfija
2

Veronika Dundure

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda
Literatūra
3.

Anna Garanča

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mūzika
4.

Ruta Krišāne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda
Literatūra
5.

Renāte Jurdža

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Angļu valoda
Bioloģija
Veselības mācība
6.

Ingūna Ludborža

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vizuālā māksla
Mājturība un tehnoloģijas
Ekonomika
 
7.

Vita Sinkoveca

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Krievu valoda
8.

Inta Nagla

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Latviešu valoda

Literatūra

9.

Ivars Igaunis

 Informātika
10.

Elza Mače

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda
Literatūra
Matemātika
Dabaszinības
Sociālās zinības
Fizika
11.

Marija Mazure

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matemātika
12.

Aija Matisāne-Ondzule

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Psiholoģija
13.

Irēna Rancāne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda
Matemātika
Dabaszinības
Sociālās zinības
Ētika un kristīgā mācība
Mājturība un tehnoloģijas
14.

Ingūna Razgale

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dabaszinības
Bioloģija
Ķīmija
15.

Ināra Rjabovska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda
Matemātika
Dabaszinības
Sociālās zinības
Mājturība un tehnoloģijas
16.

Inguna Pašāne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matemātika
Fizika
17.

Elīna Sjakste

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sports
18.

Valentīna Turlaja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sociālās zinības
Latvijas Vēsture
Pasaules vēsture
Latvijas un pasaules vēsture
Politika un tiesības
19.

Ivars Rjabovskis

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda
Matemātika
Dabaszinības
Sociālās zinības
Mājturība un tehnoloģijas
Ētika un kristīgā mācība
20.

Nellija Žogota

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Angļu valoda
21.

Mārīte Zubko

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sports
22.

Oļegs Žukovs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sports