Nautrēnu

vidusskola

Skolotāji

Nautrēnu v-sk. pedagogi

Nr.p.k.

Skolotājs, e-pasta adrese

Priekšmets, kuru māca

1.

Anita Ludborža

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ģeogrāfija

2

Veronika Dundure

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda

Literatūra

3.

Anna Garanča

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mūzika

4.

Ruta Krišāne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda

Literatūra

5.

Renāte Jurdža

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Angļu valoda

Bioloģija

6.

Ingūna Ludborža

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dizains un tehnoloģijas

Sociālās zinātnes

Uzņēmējdarbība

7.

Vita Sinkoveca

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Krievu valoda

8.

Inta Nagla

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda

Literatūra

9.

Megija Streļča

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda

Literatūra

Matemātika

Dabaszinības

Sociālās zinības

10.

Marija Mazure

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matemātika

11.

Irēna Rancāne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda

Matemātika

Dabaszinības

Sociālās zinības

Ētika un kristīgā mācība

Dizains un tehnoloģijas

12.

Ingūna Razgale

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dabaszinības

Bioloģija

Ķīmija

13.

Ināra Rjabovska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda

Matemātika

Dabaszinības

Sociālās zinības

Dizains un tehnoloģijas

14.

Inguna Pašāne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matemātika

Fizika

15.

Elīna Sjakste

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sports

16.

Valentīna Turlaja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sociālās zinātnes

Latvijas Vēsture

Pasaules vēsture

Latvijas un pasaules vēsture

Politika un tiesības

17.

Ivars Rjabovskis

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda

Matemātika

Dabaszinības

Sociālās zinības

Dizains un tehnoloģijas

Ētika un kristīgā mācība

18.

Nellija Žogota

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Angļu valoda

19.

Vija Miščenko

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Krievu valoda

20.

Oļegs Žukovs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sports

21.

Inta Strode

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vizuālā māksla

Dizains un tehnoloģijas

22.

Agnese Skabe

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vizuālā māksla

Dizains un tehnoloģijas