Nautrēnu

vidusskola

Skolotāji

Nautrēnu v-sk. pedagogi

Nr.p.k.

 

Skolotājs, e-pasta adrese

 

Priekšmets, kuru māca

1.

Anita Ludborža

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ģeogrāfija

2

Veronika Dundure

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda

Literatūra

3.

Anna Garanča

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mūzika

4.

Ruta Krišāne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda

Literatūra

5.

Ināra Gleizde

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matemātika

6.

Renāte Jurdža

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Angļu valoda

Bioloģija

Veselības mācība

7.

Ingūna Ludborža

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vizuālā māksla

Mājturība un tehnoloģijas

Tehniskā grafika

Komerczinības

8.

Vita Sinkoveca

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Krievu valoda

9.

Vija Miščenko

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Krievu valoda

10.

Ivars Igaunis

 

 
 Informātika
 

11.

Elza Mače

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda

Literatūra

Matemātika

Dabaszinības

Sociālās zinības

Fizika

12.

Marija Mazure

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matemātika

13.

Ineta Melne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vizuālā māksla

Kulturoloģija

14.

Irēna Rancāne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda

Matemātika

Dabaszinības

Sociālās zinības

Ētika un kristīgā mācība

Mājturība un tehnoloģijas

15.

Ingūna Razgale

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dabaszinības

Bioloģija

Ķīmija

16.

Ināra Rjabovska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda

Matemātika

Dabaszinības

Sociālās zinības

Mājturība un tehnoloģijas

17.

Inguna Pašāne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matemātika

Fizika

18.

Elīna Sjakste

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sports

 

19.

Valentīna Turlaja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sociālās zinības

Latvijas Vēsture

Pasaules vēsture

Latvijas un pasaules vēsture

Politika un tiesības

20.

Ivars Rjabovskis

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valoda

Matemātika

Dabaszinības

Sociālās zinības

Mājturība un tehnoloģijas

Ētika un kristīgā mācība

21.

Nellija Žogota

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Angļu valoda

22.

Mārīte Zubko

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sports

23.

Oļegs Žukovs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sports