Nautrēnu

vidusskola

Mācību un metodiskais darbs

Aktuāla informācija par izglītības procesa norisi

Aktuāla informācija, kas var būt noderīga jaunāko klašu skolēnu pedagogiem un vecākiem.

 

  • Diagnosticējošie darbi tiek organizēti, lai piedāvātu mācīšanās atbalstu skolēnam, pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes (fokusējoties uz pamatprasmēm) atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, beidzot 3. un 6. klasi, kā arī lai skolēns sadarbībā ar skolotāju līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot/nostiprināt savas prasmes.
  • Diagnosticējošo darbu vērtē, iegūto rezultātu izsakot procentos. Vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.
  • Pēc darba veikšanas un novērtēšanas skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem. Gan skolēnam, gan vecākiem ir iespējams iepazīties ar skolēna veikto un skolotāja novērtēto darbu.
  • Norise plānota tā, lai līdz pavasara brīvlaikam skolēni būtu diagnosticēti un līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot/nostiprināt savas prasmes, kā arī turpināt plānoto tēmu apguvi.
  • Ja klasē kādu tēmu, kas iekļauta diagnosticējošajā darbā, bija objektīvi paredzēts apgūt vēlāk, tad skolotājs pieņem lēmumu uzdevumu par šo tēmu nepildīt un informē visus klases skolēnus. Diagnosticējoša darba vērtējumu tas neietekmē.
  • Iepriekšējo gadu darbi atrodami VISC vietnē https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-uzdevumi

VALSTS PĀRBAUDES DARBU PROGRAMMAS 2020./2021. mācību gads:

https://drive.google.com/file/d/193Mfv1JXsOB4ze52LnLTdKwIMsPG3PTL/view?usp=sharing

Karjeras attīstības atbalsta programma

Nautrēnu vidusskolas

Karjeras attīstības atbalsta programma:

https://drive.google.com/file/d/1_Zpuh08rC7ECwBcoRILnsEs3bIsfEYPk/view?usp=sharing

Nautrēnu vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 2020./2021.m.g. 1.semestrim

Saite stundu saraksta lejuplādei:

https://drive.google.com/file/d/1aEdpjvjvnU2oxyTRA8kMHlXXb9aPjGoy/view?usp=sharing

Mācību priekšmetu stundu saraksts 2020./2021.m.g.

Bērzgales pamatskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 2020./2021.m.g.

Neklātienes stundu saraksts 2020./2021.m.g. IP ar kodiem: 31011013, 31016013

Nautrēnu vidusskolas pulciņu saraksts 2020./2021.māc.g.

Individuālais darbs ar izglītojamajiem-konsultācijas 2020./2021.m.g.

Nautrēnu vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 2019./2020.m.g. II sem.

Lejuplādēt stundu sarakstu:

https://drive.google.com/open?id=1YtuE8JHBT9PnNK8VbPvjX_1D6Drm6YKP

Nautrēnu vidusskolas pārbaudes darbu grafiks neklātienei

Nautrēnu vidusskolas pārbaudes darbu grafiks neklātienes IP

2019.2020.m.g 1.sem.

 

Mācību priekšmets

10.b klase 11.b klase 12. b klase

Latviešu valoda

8.10.

3.12.

29.11.

13.12.

30.09.

02.12.

Angļu valoda

8.10

26.11

8.10.

3.12.

8.10.

10.12.

Matemātika

30.09.

25.11.

17.12.

15.10.

19.11.

17.12.

7.10.

25.11.

10.12.

Informātika

29.10.

10.12.

29.10

10.12.

Fizika

1.11.

13.12.

25.11.

16.12.

22.11.

13.12.

Ķīmija

27.09

25.10

25.10

27.12

25.10.

27.12

Bioloģija

25.10

6.11

4.10

25.10

11.10

25.10

Latvijas un pasaules

4.11.

9.12.

28.10.

9.12.

1.11.

13.12.

Literatūra

7.10.

9.12.

19.11.

10.12.

14.10.

02.12.

Mūzika

22.11.

13.12. 

Ekonomika

15.10.

16.12.

14.10.

16.12.

Ģeogrāfija

25.10.

16.12.

25.10.

16.12.

Krievu val.

29.10.

10.12.

28.10.

13.12.

29.10.

10.12.

Psiholoģija

6.12.

Pārbaudes darbu grafiks novembrī

Pārbaudes darbu grafiks Nautrēnu vidusskolā 2019./2020.m.g. novembrī:

https://drive.google.com/open?id=1pObjAvX1pdIXGBGiymqR5lOsyFHH9do7

Bērzgales pamatskolas Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības

Nautrēnu vidusskolas Individuālais darbs ar izglītojamajiem-konsultācijas 2019./2020.m.g. I.sem.

Nautrēnu vidusskolas

Individuālais darbs ar izglītojamajiem-konsultācijas 2019./2020.m.g. I.sem.:

https://drive.google.com/file/d/1PWYGsnqmgucBtVu1c_xh7u6edK9qMjrO/view?usp=sharing

Nautrēnu vidusskolas interešu izglītības nodarbību saraksts 2019./2020.m.g. 1.sem.:

https://drive.google.com/file/d/1YEIF8NiNP7ipIWOncIooAImX6HdLaZwJ/view?usp=sharing