Nautrēnu

vidusskola

Karjeras atbalsts

Izglītība un karjera 2024

Nautrēnu vidusskola piedalījās izglītības iestāžu izstādē ‘’Izglītība un karjera 2024’’

 

Iniciatīvas ‘’Kontakts’’ 3 dienu apmācībās

No 5. līdz 7.martam Nautrēnu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvji – Mārtiņš Beziks, Agija Vonoga un Andris Martinovs piedalījās iniciatīvas ‘’Kontakts’’ 3 dienu apmācībās. Apmācību laikā skolēni iepazinās ar citu skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem, dalījās pieredzē un jaunās idejās. Projekta vadītāji ar dažādu aktivitāšu palīdzību kopā ar skolēniem pārrunāja dažādas ikdienas problēmas, ar kurām saskarās skolā. Svarīgs uzsvars tika likts uz skolas dzīvi kopumā- sadarbību starp skolēniem un skolotājiem, skolēnu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu, līdzdalību pasākumu tapšanas procesā, labbūtības veicināšanu un risinājumu rašanu saistībā ar mobinga izplatīšanos skolās. Apmācību noslēgumā skolēniem bija jāizdomā projekta mērķis un jāizstrādā projekts, ar kura palīdzību tiktu risināta kāda no skolas problēmām.

Ēnu diena 2024

Izglītība un karjera 2024

Lekcija ‘’Kā mēs sargājam Latviju?’’

6.februārī Nautrēnu vidusskolā viesojās Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji, kuri 7.-9.klašu skolēniem sniedza informāciju, uzklausīja skolēnu domas un jautājumus lekcijā ‘’Kā mēs sargājam Latviju?’’

Nautrēnu vidusskolas skolēnu aktivitātes dienas nometnē "Mācāmies darbojoties"

Laika posmā no 24. līdz 26. oktobrim Rēzeknes novada Nautrēnos, neraugoties uz skolēnu brīvdienām, valdīja rosība, jo 20 Nautrēnu vidusskolas 4.-8.klašu skolēni ieguva iespēju attīstīt pētnieciskās prasmes, uzlabot sadarbības un komunikācijas iemaņas, kā arī mācījās iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski. Nometne “Mācāmies darbojoties” noritēja pateicoties Rēzeknes novada piešķirtajam finansējumam, aktivitātē 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Nometnes organizēšanu uzņēmās vietējās kopienas aktīvisti, kuri darbojas biedrībā “Rogovkīši”.

Pirmajā nometnes dienā tika īstenotas aktivitātes, kuras veicināja skolēnu dažādu prasmju attīstīšanu – bija iespēja darboties lego robotikas nodarbībās Edmunda Kadakovska vadībā, kopā dziedāt, lietderīgi pavadīt laiku un pilnveidot komunikācijas prasmes. Lego robotikas nodarbības mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu patstāvīgas, radošas un  intelektuāli bagātas un attīstītas personības veidošanos, kas ar lego robotikas palīdzību mācās izpaust savas domas tehniskajā jaunradē, orientējoties tehnikas un zinātnes pasaules daudzveidībā. Darbojoties praktiski, skolēni novērtējā, kādā veidā iegūtās zināšanas un prasmes var ielietot dzīvē.

Tā kā nometnes nosaukumam tika izvēlēti atslēgas vārdi par mācīšanos un darbošanos, tad otrajā dienā skolēni devās mācību ekskursijā uz Rēzekni, lai iepazītu dažādas profesijas, apjaustu, kādas prasmes ir nepieciešamas darba tirgū. Draudzīgi nometnes dalībniekus uzņēma Valsts Robežsardzes koledžā, stāstot – cik būtiska ir robežsarga profesija, cik atbildīgs ir darbs robežkontroles punktos, kādām jābūt pamata prasmēm, lai veiktu uzticētos pienākumus. Tālāk skolēni devās uz SIA “LEAX Rēzekne”, kurš ir viens no vadošajiem metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā un Zviedrijā. Te bērni varēja vērot dažādas iekārtas darbībā, detaļu ražošanas procesu, apzinoties, ka bez uzcītīgas mācīšanās skolā un augstskolā, šādu darbu nav iespējams veikt.

Attīstot radošās prasmes, zīmējot uz stikla, spēlējoties, dziedot un apkopojot ieguvumus un izsakot viedokļus par nometni, tika pavadīta trešā diena. Eksperimenti ar krāsām palīdzēja atraisīt domas fantāziju lidojumam, izpētīt, kā ar dažādām krāsām var pārnest zīmējumu, un kā to pareizi izdarīt, kādas ir stikla krāsu pieķeršanās vai uzklāšanas īpašības.

Darbojoties komandās, nometnes “Mācāmies darbojoties” dalībnieki pilnveidoja sociālās prasmes. Visiem ļoti patika ķīmijas eksperimenti, kuros izmantojot vielas varēja iepazīt ķīmisko pārvērtību daudzveidību, praktisko nozīmi un izmantošanu. Ļoti vērtīgas bērniem un jauniešiem bija pirmā palīdzības nodarbības, kurās daudz tika runāts par piesardzību, drošību, palīdzības sniegšanu un, kā arī dažādu traumu atpazīšanu. 

Nometnes dalībnieki atzina, ka trīs piepildītas dienas bija labākās skolēnu brīvlaikā. Savukārt nometnes organizatori no biedrības “Rogovīši” saka paldies iesaistītajiem skolotājiem par darbu, radošumu un atbildīgo pieeju. 

Biedrības  “Rogovkīši” vārdā Marija Mazure

Foto Oskars Ivulāns

Karjeras nedēļa 2023

Karjeras nedēļas ietvaros Nautrēnu vidusskolā viesojās lidsabiedrības ‘’airBaltic’’ bijušais pilots Andrejs Ludboržs, kurš skolēniem pauda informāciju par to, kādām zināšanām, prasmēm, izglītībai ir jābūt, lai varētu kļūt par pilotu.

17.oktobrī karjeras nedēļas ietvaros sākumskolas skolēni devās mācību ekskursijā uz Ludzas Novadpētniecības muzeju un Ludzas amatnieku centru. Ludzas amatnieku centrā skolēni izmēģināja savas prasmes keramikas nozarē, jo darbojās ar mālu, veidojot māla priekšmetus. Šī ekskursija bija izzinoša, daudzveidīga un saliedējoša. Paldies Ludzas Novadpētniecības muzejam un Ludzas amatnieku centram par jauko uzņemšanu!

Vienkopus mācību stundām, pamatskolas un vidusskolas klases pārbaudīja savas zināšanas VIAA veidotajā IT eksāmenā, kur jautājumi bija saistīti ar IT tehnoloģijām. Jautājumi bija gana āķīgi, taču ikviens skolēns ar interesi un motivāciju pildīja šo eksāmenu, lai cīnītos par labākajām vietām. #KarjerasNedēļa

Lai palīdzētu vidusskolēniem izvēlēties savu nākotnes profesiju, ciemos uz Nautrēnu vidusskolu bija ieradušies pārstāvji no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas. Šī lekcija bija ļoti noderīga priekš skolēniem, jo RTA pārstāves skolēnus iepazīstināja ar akadēmijas studiju piedāvājumu.

Nedēļas noslēgumā vidusskolas skolēni tikās arī ar Latgales rajona tiesas tiesnesi Gunāru Strucinski, kurš skolēniem pastāstīja par savas profesijas ieguves aspektiem. Par studēšanas iespējām Latvijā un nepieciešamo darba pieredzi. Skolēni uzdeva sev interesējošus jautājumus saistītus ar Latvijas tiesu sistēmu, uz kuriem guva izsmeļošas atbildes.

Paldies ikvienam par veltīto laiku un viesošanos Nautrēnu vidusskolā!

Karjeras nedēļas aktivitātes turpināsies arī pēc skolēnu brīvdienām, ir ieplānotas arī citas tikšanās ar profesiju pārstāvjiem.

Jaukas, drošas un izdevušās brīvdienas!

Karjeras nedēļas plāns

Mākslas prakse Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēknes kopā ar
skolotāju Maiju Gailumu 21.septembrī devās mākslas praksē uz Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmiju, lai ar rudens kompozīcijām padarītu krāšņāku akadēmijas
zāli Latgales kongresa pasākumam.

Karjeras izstāde

17.februārī Nautrēnu vidusskolas skolēnu pašpārvalde devās Nautrēnu vidusskolu pārstāvēt karjeras izstādē, kur ikviens apmeklētājs tika iepazīstināts ar skolu, tās piedāvājumiem un latgaliešu vārdu skaidrošanas aktivitāti, kuras beigās ikviens tika uzcienāts ar saldumiņu ‘’Troks voi nu Rogovkys’’. Līdzi skolēnu pašpārvaldei uz izstādi devās arī vidusskolas skolēni ar vēlmi iepazīt augstskolas un to piedāvājumus.

NAUTRĒNU VIDUSSKOLAS KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 2022.-2024.m.g.

Karjeras izglītības programma.

Karjeras nedēļa Nautrēnu vidusskolā

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā norisinājās karjeras nedēļa. Šīs nedēļas laikā Nautrēnu vidusskolu apciemoja dažādu profesiju pārstāvji- uzņēmēji, mediķi, biznesa inkubatora pārstāve un latgaliešu repere ‘’Ūga’’

Karjeras nedēļas laikā skolēni ne tikai iepazinās ar profesiju pārstāvjiem, kuri apciemoja Nautrēnu vidusskolu, bet gan arī iepazinās ar citām profesijām, to būtību un izglītības iespējām mācību filmu ietvaros. Skolēni pasapņoja arī par savām nākotnes profesijām. Šīs nedēļas laikā skolēniem tika dota iespēja piedalīties dažādās izglītojošās lekcijās ‘’Zoom’’ platformā.

Sākumskolas skolēni devās uz Nautrēnu pagasta pārvaldes ēku, lai iepazītos ar tur esošo profesiju pārstāvjiem.

Pamatskolas skolēni programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros devās iepazīties ar Daugavpils Skrošu rūpnīcas ikdienas darbu.

Šī produktīvā karjeras nedēļa ļāva pedagogiem saprast to, kas skolēnus konkrētajā vecumposmā interesē.
Nautrēnu vidusskola vēlas teikt sirsnīgu paldies visu profesiju pārstāvjiem, kuri atrada laiku, apciemoja Nautrēnu vidusskolu un prata skolēnus ieinteresēt, aizdomāties par savu nākotni! Sirsnīgs paldies arī Nautrēnu pagasta pārvaldei par jauko uzņemšanu!

Diskusijas karjeras nedēļas ietvaros

Vienlaikus informējam, ka Karjeras nedēļas ietvaros ir plānotas divas diskusijas:

20. oktobrī plkst. 13.00 diskusija jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”

Saite uz diskusiju: https://fb.me/e/1WTbr3QrS
 

20.oktobrī plkst.19.00 diskusija vecākiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”

Saite uz diskusiju: https://fb.me/e/2DoMMXUgD

Uzņēmējspējas - tavas superspējas!

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

Karjeras nedēļas plāns

Karjeras nedēļas plāns

17.-21.10.2022.

Klase vai klašu grupa

17.oktobris

18. oktobris

19. oktobris

20. oktobris

21. oktobris

1.-12.klases

Iepazīsies ar karjeras nedēļā paredzētajiem pasākumiem

Klašu individuāla dalība konkursos. Vecāku informēšana par diskusiju “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas. Interešu izglītības pulciņos sarunas par to, kādas spējas attīstām, kur noderēs

,piemēram, locīt papīru.

Skolēnu anketēšana par karjeras nedēļu.

 

1.-4.klases

Sociālo zinību stundās runā/stāsta par vecāku profesijām, zīmē vai veido kolāžu par tām.

Zīmējumu izstāde “Mana sapņu profesija”

Veikala un veikala-ceptuves apmeklējums.Tikšanās ar īpašniekiem, darbiniekiem.

Atgriezeniskā saikne par redzēto un dzirdēto uzņēmumos.

Spēle “ Uzmini profesiju”.

5.-12.klases

7.-9.klases skatās VIAA piedāvāto mācību filmu “Atklāj savas superspējas”.

10.-12.kl.skolēniem mācībfilma “Iepazīsti savas superspējas un izmanto tās”

5.-6.klašu skolēni diskusija”Kas ir superspējas?”.

Veiksmes stāsti”. Tikšanās ar skolēnu vecākiem, kuri stāsta par savu karjeru.

10.-12.kl.skol.tikšanās ar uzņēmējiem

9.-12.kl.skol. klases stundās – “Karjeras pašizpētes rīks”.

Mācību stundās integrēta Karjeras nedēļas tēma.

5.-8.kl.nodarbība “Man ir ideja un es to varu īstenot”.

Mācību stundās integrēta Karjeras nedēļas tēma.

5.-8.kl.mācību ekskursija uz “Daugavpils Skrošu rūpnīcu”,vecāko munīcijas ražotni Ziemeļeiropā.