Nautrēnu

vidusskola

Karjeras atbalsts

Karjeras nedēļa 2023

Karjeras nedēļas ietvaros Nautrēnu vidusskolā viesojās lidsabiedrības ‘’airBaltic’’ bijušais pilots Andrejs Ludboržs, kurš skolēniem pauda informāciju par to, kādām zināšanām, prasmēm, izglītībai ir jābūt, lai varētu kļūt par pilotu.

17.oktobrī karjeras nedēļas ietvaros sākumskolas skolēni devās mācību ekskursijā uz Ludzas Novadpētniecības muzeju un Ludzas amatnieku centru. Ludzas amatnieku centrā skolēni izmēģināja savas prasmes keramikas nozarē, jo darbojās ar mālu, veidojot māla priekšmetus. Šī ekskursija bija izzinoša, daudzveidīga un saliedējoša. Paldies Ludzas Novadpētniecības muzejam un Ludzas amatnieku centram par jauko uzņemšanu!

Vienkopus mācību stundām, pamatskolas un vidusskolas klases pārbaudīja savas zināšanas VIAA veidotajā IT eksāmenā, kur jautājumi bija saistīti ar IT tehnoloģijām. Jautājumi bija gana āķīgi, taču ikviens skolēns ar interesi un motivāciju pildīja šo eksāmenu, lai cīnītos par labākajām vietām. #KarjerasNedēļa

Lai palīdzētu vidusskolēniem izvēlēties savu nākotnes profesiju, ciemos uz Nautrēnu vidusskolu bija ieradušies pārstāvji no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas. Šī lekcija bija ļoti noderīga priekš skolēniem, jo RTA pārstāves skolēnus iepazīstināja ar akadēmijas studiju piedāvājumu.

Nedēļas noslēgumā vidusskolas skolēni tikās arī ar Latgales rajona tiesas tiesnesi Gunāru Strucinski, kurš skolēniem pastāstīja par savas profesijas ieguves aspektiem. Par studēšanas iespējām Latvijā un nepieciešamo darba pieredzi. Skolēni uzdeva sev interesējošus jautājumus saistītus ar Latvijas tiesu sistēmu, uz kuriem guva izsmeļošas atbildes.

Paldies ikvienam par veltīto laiku un viesošanos Nautrēnu vidusskolā!

Karjeras nedēļas aktivitātes turpināsies arī pēc skolēnu brīvdienām, ir ieplānotas arī citas tikšanās ar profesiju pārstāvjiem.

Jaukas, drošas un izdevušās brīvdienas!

Karjeras izstāde

17.februārī Nautrēnu vidusskolas skolēnu pašpārvalde devās Nautrēnu vidusskolu pārstāvēt karjeras izstādē, kur ikviens apmeklētājs tika iepazīstināts ar skolu, tās piedāvājumiem un latgaliešu vārdu skaidrošanas aktivitāti, kuras beigās ikviens tika uzcienāts ar saldumiņu ‘’Troks voi nu Rogovkys’’. Līdzi skolēnu pašpārvaldei uz izstādi devās arī vidusskolas skolēni ar vēlmi iepazīt augstskolas un to piedāvājumus.

NAUTRĒNU VIDUSSKOLAS KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 2022.-2024.m.g.

Karjeras izglītības programma.

Karjeras nedēļa Nautrēnu vidusskolā

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā norisinājās karjeras nedēļa. Šīs nedēļas laikā Nautrēnu vidusskolu apciemoja dažādu profesiju pārstāvji- uzņēmēji, mediķi, biznesa inkubatora pārstāve un latgaliešu repere ‘’Ūga’’

Karjeras nedēļas laikā skolēni ne tikai iepazinās ar profesiju pārstāvjiem, kuri apciemoja Nautrēnu vidusskolu, bet gan arī iepazinās ar citām profesijām, to būtību un izglītības iespējām mācību filmu ietvaros. Skolēni pasapņoja arī par savām nākotnes profesijām. Šīs nedēļas laikā skolēniem tika dota iespēja piedalīties dažādās izglītojošās lekcijās ‘’Zoom’’ platformā.

Sākumskolas skolēni devās uz Nautrēnu pagasta pārvaldes ēku, lai iepazītos ar tur esošo profesiju pārstāvjiem.

Pamatskolas skolēni programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros devās iepazīties ar Daugavpils Skrošu rūpnīcas ikdienas darbu.

Šī produktīvā karjeras nedēļa ļāva pedagogiem saprast to, kas skolēnus konkrētajā vecumposmā interesē.
Nautrēnu vidusskola vēlas teikt sirsnīgu paldies visu profesiju pārstāvjiem, kuri atrada laiku, apciemoja Nautrēnu vidusskolu un prata skolēnus ieinteresēt, aizdomāties par savu nākotni! Sirsnīgs paldies arī Nautrēnu pagasta pārvaldei par jauko uzņemšanu!

Diskusijas karjeras nedēļas ietvaros

Vienlaikus informējam, ka Karjeras nedēļas ietvaros ir plānotas divas diskusijas:

20. oktobrī plkst. 13.00 diskusija jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”

Saite uz diskusiju: https://fb.me/e/1WTbr3QrS
 

20.oktobrī plkst.19.00 diskusija vecākiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”

Saite uz diskusiju: https://fb.me/e/2DoMMXUgD