Nautrēnu

vidusskola

Karjeras atbalsts

Karjeras izstāde

17.februārī Nautrēnu vidusskolas skolēnu pašpārvalde devās Nautrēnu vidusskolu pārstāvēt karjeras izstādē, kur ikviens apmeklētājs tika iepazīstināts ar skolu, tās piedāvājumiem un latgaliešu vārdu skaidrošanas aktivitāti, kuras beigās ikviens tika uzcienāts ar saldumiņu ‘’Troks voi nu Rogovkys’’. Līdzi skolēnu pašpārvaldei uz izstādi devās arī vidusskolas skolēni ar vēlmi iepazīt augstskolas un to piedāvājumus.

NAUTRĒNU VIDUSSKOLAS KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 2022.-2024.m.g.

Karjeras izglītības programma.

Karjeras nedēļa Nautrēnu vidusskolā

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā norisinājās karjeras nedēļa. Šīs nedēļas laikā Nautrēnu vidusskolu apciemoja dažādu profesiju pārstāvji- uzņēmēji, mediķi, biznesa inkubatora pārstāve un latgaliešu repere ‘’Ūga’’

Karjeras nedēļas laikā skolēni ne tikai iepazinās ar profesiju pārstāvjiem, kuri apciemoja Nautrēnu vidusskolu, bet gan arī iepazinās ar citām profesijām, to būtību un izglītības iespējām mācību filmu ietvaros. Skolēni pasapņoja arī par savām nākotnes profesijām. Šīs nedēļas laikā skolēniem tika dota iespēja piedalīties dažādās izglītojošās lekcijās ‘’Zoom’’ platformā.

Sākumskolas skolēni devās uz Nautrēnu pagasta pārvaldes ēku, lai iepazītos ar tur esošo profesiju pārstāvjiem.

Pamatskolas skolēni programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros devās iepazīties ar Daugavpils Skrošu rūpnīcas ikdienas darbu.

Šī produktīvā karjeras nedēļa ļāva pedagogiem saprast to, kas skolēnus konkrētajā vecumposmā interesē.
Nautrēnu vidusskola vēlas teikt sirsnīgu paldies visu profesiju pārstāvjiem, kuri atrada laiku, apciemoja Nautrēnu vidusskolu un prata skolēnus ieinteresēt, aizdomāties par savu nākotni! Sirsnīgs paldies arī Nautrēnu pagasta pārvaldei par jauko uzņemšanu!

Diskusijas karjeras nedēļas ietvaros

Vienlaikus informējam, ka Karjeras nedēļas ietvaros ir plānotas divas diskusijas:

20. oktobrī plkst. 13.00 diskusija jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”

Saite uz diskusiju: https://fb.me/e/1WTbr3QrS
 

20.oktobrī plkst.19.00 diskusija vecākiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”

Saite uz diskusiju: https://fb.me/e/2DoMMXUgD

Uzņēmējspējas - tavas superspējas!

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

Vairāk rakstu...