Nautrēnu

vidusskola

Karjeras atbalsts

NAUTRĒNU VIDUSSKOLAS KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 2022.-2024.m.g.

Karjeras izglītības programma.

Karjeras nedēļa Nautrēnu vidusskolā

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā norisinājās karjeras nedēļa. Šīs nedēļas laikā Nautrēnu vidusskolu apciemoja dažādu profesiju pārstāvji- uzņēmēji, mediķi, biznesa inkubatora pārstāve un latgaliešu repere ‘’Ūga’’

Karjeras nedēļas laikā skolēni ne tikai iepazinās ar profesiju pārstāvjiem, kuri apciemoja Nautrēnu vidusskolu, bet gan arī iepazinās ar citām profesijām, to būtību un izglītības iespējām mācību filmu ietvaros. Skolēni pasapņoja arī par savām nākotnes profesijām. Šīs nedēļas laikā skolēniem tika dota iespēja piedalīties dažādās izglītojošās lekcijās ‘’Zoom’’ platformā.

Sākumskolas skolēni devās uz Nautrēnu pagasta pārvaldes ēku, lai iepazītos ar tur esošo profesiju pārstāvjiem.

Pamatskolas skolēni programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros devās iepazīties ar Daugavpils Skrošu rūpnīcas ikdienas darbu.

Šī produktīvā karjeras nedēļa ļāva pedagogiem saprast to, kas skolēnus konkrētajā vecumposmā interesē.
Nautrēnu vidusskola vēlas teikt sirsnīgu paldies visu profesiju pārstāvjiem, kuri atrada laiku, apciemoja Nautrēnu vidusskolu un prata skolēnus ieinteresēt, aizdomāties par savu nākotni! Sirsnīgs paldies arī Nautrēnu pagasta pārvaldei par jauko uzņemšanu!

Diskusijas karjeras nedēļas ietvaros

Vienlaikus informējam, ka Karjeras nedēļas ietvaros ir plānotas divas diskusijas:

20. oktobrī plkst. 13.00 diskusija jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”

Saite uz diskusiju: https://fb.me/e/1WTbr3QrS
 

20.oktobrī plkst.19.00 diskusija vecākiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”

Saite uz diskusiju: https://fb.me/e/2DoMMXUgD

Uzņēmējspējas - tavas superspējas!

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

Karjeras nedēļas plāns

Karjeras nedēļas plāns

17.-21.10.2022.

Klase vai klašu grupa

17.oktobris

18. oktobris

19. oktobris

20. oktobris

21. oktobris

1.-12.klases

Iepazīsies ar karjeras nedēļā paredzētajiem pasākumiem

Klašu individuāla dalība konkursos. Vecāku informēšana par diskusiju “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas. Interešu izglītības pulciņos sarunas par to, kādas spējas attīstām, kur noderēs

,piemēram, locīt papīru.

Skolēnu anketēšana par karjeras nedēļu.

 

1.-4.klases

Sociālo zinību stundās runā/stāsta par vecāku profesijām, zīmē vai veido kolāžu par tām.

Zīmējumu izstāde “Mana sapņu profesija”

Veikala un veikala-ceptuves apmeklējums.Tikšanās ar īpašniekiem, darbiniekiem.

Atgriezeniskā saikne par redzēto un dzirdēto uzņēmumos.

Spēle “ Uzmini profesiju”.

5.-12.klases

7.-9.klases skatās VIAA piedāvāto mācību filmu “Atklāj savas superspējas”.

10.-12.kl.skolēniem mācībfilma “Iepazīsti savas superspējas un izmanto tās”

5.-6.klašu skolēni diskusija”Kas ir superspējas?”.

Veiksmes stāsti”. Tikšanās ar skolēnu vecākiem, kuri stāsta par savu karjeru.

10.-12.kl.skol.tikšanās ar uzņēmējiem

9.-12.kl.skol. klases stundās – “Karjeras pašizpētes rīks”.

Mācību stundās integrēta Karjeras nedēļas tēma.

5.-8.kl.nodarbība “Man ir ideja un es to varu īstenot”.

Mācību stundās integrēta Karjeras nedēļas tēma.

5.-8.kl.mācību ekskursija uz “Daugavpils Skrošu rūpnīcu”,vecāko munīcijas ražotni Ziemeļeiropā.