Nautrēnu

vidusskola

Skolēnu raksti

Bērzgales pamatskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 2020./2021.m.g.

Spēļu konkurss

Nautrēnieši “Ceļā uz bagātību Latgales reģionā”

 

Dārznīca

Latvijas Stādu audzētāju biedrība jau otro gadu pēc kārtas aicina visu Latvijas skolu 1. – 6. klašu skolēnus un skolotājus piedalīties stādu audzēšanas konkursā “Dārznīca”. Konkursa ietvaros Latvijas skolēniem tiek piedāvāta iespēja iejusties dārznieku lomās, sešu mēnešu laikā pašu spēkiem izaudzējot trīs augus un savus novērojumus dokumentējot „Augu dienasgrāmatā”. Mēs, Nautrēnu vidusskolas 6.klases skolnieces, piedalāmies šajā konkursā un uz to mūs pamudināja klases audzinātāja Aelita Mūrniece. Konkursam pieteicāmies mājas lapā darznica.lv. Pēc kāda laika uz skolu atveda lielas kastes, kurās bija:   3 podiņi, kastaņas, kanādas egles, tulpes, vīteņa sēklas, zeme, minerālmēsli, un arī auga dienasgrāmata.  Auga dienasgrāmatā jāapraksta katrs augs. Konkursam pieteicās  sešas meitenes - Agnese Ludborža, Ija Obrumāne, Gunta Mazure, Sarma Rancāne, Kristiāna Jurkāne, Alise Sjakste un tas norisināsies līdz maijam. Skolotājai komplektā bija auga dienasgrāmata, kurā ir padomi kā viņa var  palīdzēt stādu audzētājiem. Mums visi  augi ir iesēti podiņos un daži jau vareni aug.  Vēlāk, kad konkurss būs beidzies, tie būs jāstāda pie skolas. Ceru, ka visām meitenēm izdosies kaut ko izaudzēt, jo dažas sēklas bija nekvalitatīvas.

Alise Sjakste, 6.kl. 

Drošs internets

Drošāka interneta diena "Cieni sevi un citus internetā"

Uzvara konkursā

Nautrēnu vidusskola uzvar konkursā „Latvijas kulltūras kanons 21.gs.jaunietim” .