Nautrēnu

vidusskola

Citi

Direktores uzruna

Ja dvēselē ir gaisma,

Tad personība būs skaista.

Ja personība ir skaista,

Tad mājās būs harmonija.

Ja mājās ir harmonija,

Tad tautā būs kārtība.

Ja tautā ir kārtība,

Tad pasaulē būs miers.

Zeme izdzīvo gadalaiku miju. Arī dzīvei ir savs rits. Brīnumainā kārtā mums pašiem ļauts par to rūpēties! Ir atkal jauna sākums. Pasaule ir atvērta un aicinoša.... Tu ilgi veries savā jaunajā kalendārā un skaiti, cik laika palicis līdz pavasara cīruļiem, vasarsvētkiem, izlaidumam, rudzu pļaujai.....Un pēkšņi saproti: tev atkal ir apsolītas 365 cerību, mīlestības un iespēju pilnas dienas!

....Janvāris un februāris aizslīdēs olimpiāžu, zinātnisko darbu, sporta sacensību, Erudītu darbošanās gaisotnē. Un 1.klasei brīvdienas! Sniegotajās trasēs Jānis, Ivars, Elvita, Aldis, Ilona, un citi slēpos kā olimpiskie čempioni, Guna startēs Valsts bioloģijas, ģeogrāfijas, u.c. olimpiādēs Rīgā. Atkal jauna komanda Nellijas vadībā dosies Comenius projektā uz Grieķiju, koristi sanāks kopmēģinājumos ar Bērzgales pamatskolas dziedātājiem....

......Marts, aprīlis, maijs – tik daudzsološi! Angļu eksāmens 12. klasei jau garām, rit projektu nedēļa, pie mums ciemiņi no visas Eiropas Savienības, devītie sāk iešūpoties eksāmenu sesijā, sāk smaržot pēc krāsām, pārmaiņām – sākas skolas siltināšanas projekts. Kas būs Gada skolēns?

....Vasara – ilgi gaidītā, pat nezini vai priecāties vai skumt, tā ir tik īsa...Folkloristi dzied Alsungā, dejotāji dejo Krāslavā, uz kuru valsti dodas Erudīti? Comenius dalībnieki – uz Bulgāriju, ar mākslu,sportu, militāro ievirzi sākas nometnes...Top jauns rotaļu - vingrošanas laukums....

...Nāk rudens ar zvaigžņu lietiem un lapu sārtumu skolas liepā. Nāk 1.klase - jauni soli, galdi un liela gribēšana mācīties! Dodamies uz Bērzgali skatīt Sorosa fonds –Latvija projektā paveikto, mazpulcēni paveikuši apbrīnojamus darbus, ko tirgosim? Visi gatavojas skolas vērtēšanai – akreditācijai.

.....Atkal snieg, pa skolas bruģēto celiņu skrien bērni ar ragaviņām un sagaida jauno autobusu. Ir tik daudz pulciņu, jāpaspēj ieskriet mākslas skolā pie Maijas, ar bumbieri rokā ieiet jauniešu centrā, jāmēģina uzzīmēt apsveikumu jaunajos datorklases datoros. Tuvojas taču Ziemassvētki.....Kur tu redzi sevi 2013.gadā?

Lai mums visiem pietiek sirdsgudrības, mīlestības un prāta sev atvēlēto laiku ar godu izdzīvot un gaišumu citiem dot!

Nautrēnu vidusskolas kolektīvu, skolēnu vecākus, draugus, atbalstītājus, visus pagasta iedzīvotājus sveicu Ziemassvētkos un Jaunajā - 2013. gadā ieejot!

Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Žogota

Skolas auglis

Nautrēnu vidusskola jau trešo gadu piedalās Valsts un ES atbalstītajā augļu un dārzeņu piegādes skolēniem vispārējās izglītības iestādēs  projektā "Skolas auglis".

Ekskursija

Nautrēnu vidusskolēni iepazīst VALSTS ROBEŽU

Direktores uzruna Latvijas valsts svētkos

Cienījamie Nautrēnu vidusskolas skolēni, skolotāji, darbinieki!

18.novembris – ar šo datumu sākās Latvijas valsts vēstures lappuses. Ko mums katram nozīmē Latvija? Dzimtene, mītnes vieta, apstāšanās Eiropas ceļa malā…..?

Dzimtenes mīlestības sākums meklējams katra ģimenē. Vai ģimenē pie vakariņu galda apsēžas visas paaudzes kopā, vai sakopj senču kapus un svin kapusvētkus, iztīra mājas apkārtni, vai meklē un raksta dzimtas koku. Skola šo patriotisma audzināšanu var akcentēt, paspilgtināt, bet jau ģimenē asinīs jābūt ierakstītam, ka Latvijas vārds rakstāms ar lielo burtu. Draugos.lv visiem ir piedāvājums pašiem izveidot svētku lentīti valsts karoga krāsās. Ļoti daudzi to izdarīja un veidoja vienotu, ciešu sarkanbaltsarkano krāsu mūri. Bet vai daudzi turpat ieskatījās Brīvības stāstos, kur katru dienu bija jauna informācija par Latvijas dibināšanas varoņiem? Vēl var paspēt un atrast to, kuram gribi līdzināties, no kura gribi mācīties.

Daudz kā mums šodien pietrūkst, un mēs to zinām. Bet mums ir pats galvenais – iespēja pašiem veidot savu dzīvi brīvā un neatkarīgā valstī. Mūs grib šķelt ar mūsu pašu dzimto valodu, vēsturi , interpretējot to un pārveidojot laikam “atbilstoši”. Būsim stingri  un stipri savā patriotiskajā pārliecībā, uzticībā Dzimtenei. Ņemsim piemēru no vēstures faktiem. Atcerēsimies, ka vakardiena jau ir vēsture: 12.a un 12.b ir Nautrēnu vidusskolas absolventi, visi mācās vai strādā, Madara ir Rēzeknes Augstskolas Roze, skolas absolventi A. Bērziņa dāvina vērtīgus materiālus par Laizānu sešgadīgo skolu, I.Dzērve ziedo naudu bērnu sociālajam atbalstam, J.Lubka nodot muzejam sava tēva vēstures aprakstus atmiņu kladē, A.Melnis dāvina Rogovkas aerofoto uzņēmumus, u.c.

Jūs teiksiet – laimīgie Kristaps / 5.klase/ un skolotāja Anita Apeine /Bērzgales pamatskola/ - dzimuši vienā dienā ar Latviju. Viņiem dzīve liek veikt savu misiju, bet mums savu. Darīsim katrs savu pienākumu, kā to dara jūsu vienaudži, darot Latviju stiprāku: Dagnija /12.klase/, Guna /11.klase/, Agita /11.klase/, skolotājas Nellija, Veronika, Mārīte pārstāvēs Latviju Comenius projektā Beļģijā; zēni, kas mājturības stundās kopā ar skolotāju Ivaru veidoja piemiņas zīmes Likteņdārzam; mazpulcēni Latgales rudens darbu skatē kopā ar mazpulku vadītāju Anitu rādīja vasarā paveikto; čaklie makulatūras vācēji ar Kristīni /6.klase/, Sofiju /3.klase/, Agnesi /6.klase/ un 6.klasi priekšgalā, devās ekskursijā uz Aglonu; AIJA/ 10.klase/ ar saksafonu  pārrobežu draudzības vizītē Krievijā apmeklē Sanktpēterburgu, un citi piemēri.

Latviešu tautas dziesmas dziedāšana, valsts kontūras zīmēšana, baltais krekls svētkos nav tikai skolas mācība.Tā ir Dzimtenes mācība. Kopsim to!

Lai valstī un mūsu skolā roku rokā iet Ticība Cerība Mīlestība Gudrība Taisnība Drosme Līdzsvars!

Sveicu Latvijas dzimšanas dienā!

Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Žogota