Nautrēnu

vidusskola

Sports skolā

Ziemas sasniegumi

Nautrēnu vidusskolas skolēnu sasniegumi slēpošanas sacensībās

 

21.februārī Ilzeskalna pagasta slēpošanas trasē notika Rēzeknes novada pašvaldības skolu spartakiāde slēpošanā. Sacensībās piedalījās novada 6 skolu komandas. No mūsu skolas slēpotājiem uz gada pjedestāla kāpa: Kristīne Gailuma 1.vieta (1.km), Raivis Elksnis 1.vieta (2 km), Elvita Kotāne 1.vieta (2 km), Linda Bumbiša 2.vieta (2 km), Ilona Špundere 1. vieta(2 km), Marta Kūkoja 2.vieta (2 km), Jānis Bogdans 1.vieta (3 km) un Ivars Bogdans 3.vieta (3 km).

Komandu kopvērtējumā godalgotās vietas katrā grupā: 1999.-2000.g.dz. 2 .vieta , 1997.-1998.g.dz . 3. vieta un 1993.-1996.g.dz. 1. vieta.

Skolu pārstāvēja 1 km distancē: Sofija Sjakste 3.kl.,Kristīne Gailume 7.kl., Alise Sjakste 6.kl., 2 km distancē: Aldis Bogdans, Raivis Elksnis 6.kl., Armands Ivulāns, Arvis Boltāns 7.kl., Elvita Kotāne , Linda Bumbiša 8.kl., Ilona Špundere 9.kl., Jānis Bogdans, Ivars Bogdans 10.kl un Marta Kūkoja 12.kl.

 

Sporta skolotāja : Elīna Sjakste

 

 

 

Volejbols

7. februārī Bērzgalē notika Rēzeknes novada sacensības volejbolā 6.-7. klašu grupā meitenēm. Ļoti saspringtās spēlēs, uzvarot Jaunstrūžānu meitenes, bet zaudējot Kaunatas komandai, mūsu meitenes - Ruta Kanaška, Marta Vanaga, Gunta Mazure, Ija Obrumane, Natālija Gailume, Kristīne Loseva, Santa Bilinska un Elvita Vilka izcīnīja 2.vietu un sudraba medaļas. Arī zēnu komanda cīnījās slavējami, jo izcīnīja 4.vietu.

Hokeja turnīrs

7. februārī Nautrēnu vidusskolā notika Mini hokeja turnīrs starp 3 skolām: Nautrēnu viduskolu, Mežvidu un Bērzgales pamatskolu. Kā līdzjutēji piedalījās arī Salnavas pamatskolas skolēni.

Pasākuma organizatori: Nautrēnu vidusskolas 9. klase.

Hokeja kausu ieguva pasākuma saimnieki. Pēc turnīra tā dalībnieki izteica domu, ka pasākums varētu kļūt par skolas tradīciju.

Spēles moments

Nautrēnu vidusskolas holkeja komanda: Artis, Lauris, Jānis, Kristaps un Antons

Draudzības vakara aktivitātes pēs turnīra

Nellija Žogota, 9.kl. audzinātāja

Jauno basketbolistu kauss

11.janvārī 6.-7.klašu grupā notika Rēzeknes novada pašvaldības skolu spartakiādes sacensības "Jauno basketbolistu kauss". Meitenes no septiņām skolām sacentās Bērzgalē. Mūsu meitenes - Alise Sjakste, Ruta Kanaška, Agnese Ludborža, Ija Obrumane, Gunta Mazure un Elvita Vilka - savā apakšgrupā uzvarēja visas trīs komandas (Bērzgali, Dekšāres, Dricānus), bet finālā piekāpās Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas komandai un godam izcīnīja otro vietu. Deviņu skolu zēnu komandas tikās Adamovā, kur mūsējie apakšgrupu spēlēs uzvarēja Jaunstrūžānu un Sakstagala J.Klīdzēja pamatskolu komandas, un finālā par godalgotajām vietām uzvarēja Audriņu psk., bet piekāpās Viļānu vsk. basketbolistiem un ieguva sudraba medaļas. Komandā spēlēja: Armands Ivulāns, Oskars Ivulāns, Kristaps Gorsāns, Aigars Brīvers, Jānis Namsons un Raitis Gutāns.

Mārīte Zubko, sporta skolotāja

Sports I semestrī

Rēzeknes novada pašvaldības skolēnu spartakiādes sasniegumi Nautrēnu vidusskolas sportistiem