Nautrēnu

vidusskola

Mazpulki

Nautrēnu mazpulks

Nautrēnu mazpulks

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA:

Mazpulka nosaukums:

Nautrēnu mazpulks

Dzimšanas diena:

1935. – 1940., atjaunots 1995. gadā 21. janvārī

Dalībnieku skaits (aktīvo biedru):

30

Kontaktinformācija (adrese, e-pasts):

Nautrēnu vidusskola, Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes raj.

E-pasts. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MAZPULKA VADĪTĀJS:

Vārds, Uzvārds:

Anita Šķestere

Kontaktinformācija (adrese, e-pasts, tālrunis):

Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes raj.

E-pasts. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Tālr. 26135378

Mazpulku vada no...

2002. gada

Iepriekšējie mazpulku vadītāji (no.. līdz) /ja ir/

I. Melne 1995 – 1997., R. Jurdža 1997 - 2002

IZGLĪTĪBA (projekti):

Darbības nozares

Dārzeņkopība, vides sakopšana, floristika, skolas noformēšana, daiļdārzniecība

Rītdienas Sējējs laureāti, atzinības saņemšanas gads

2007. gads atzinības raksts Nautrēnu mazpulkam un mazpulka vadītājai

2008. gads atzinības raksts Agritai Gailumai

2010.gads Nautrēnu mazpulkam un mazpulka vadītājai

2011.gads atzinības raksts Elvitai Kotānei


Mazpulka darbība

2011.gads

 • Fenoloģisko novērojumu konkurss „ 4 sezonas”, labāko skaitā Santa Strode
 • Latgales novada seminārs „No čiekura līdz lietaskokam”
 • Logo konkurss „No čiekura līdz lietaskokam”, labāko trijniekā republikā Elvita Kotāne
 • Projekts „ Muižas parku noslēpumi”, atzinības raksts Nautrēnu mazpulkam
 • Sporta spēles Slokā, individuālā vērtējumā labākais Armands Ivulāns
 • Vasaras nometne „ Visu daru es ar prieku” Zaļeniekos
 • Latgales projektu forums Ludzā, labākie darbi A. Ivulānam, E. Rancānam, D. Kotānei, E. Kotānei, I. Duplinskim
 • Konkurss „ Sējējs”, atzinības raksti E. Kotānei un mazpulku vadītājai A. Šķesterei

2012.gads

 • Ziemeļlatgales mazpulku pavasara seminārs Mērdzenē
 • Latgales novada mazpulku vadītāju un mazpulku priekšēdētāju seminārs Rēzeknē
 • Konkurss „ Stāds savai skolai”, labāko skaitā, kur iegūtas balvas
 • Goda nominācija 2012 I. Duplinskis un I Galvanovska
 • Sporta spēles Neretā