Nautrēnu

vidusskola

Saistošo noteikumu grozījumi

Rēzeknes novada dome turpina sniegt atbalstu novadā deklarētajām ģimenēm ar bērniem

Publicēts 16.04.2020  www.rezeknesnovads.lv

Lai ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu ģimeņu ar bērniem pamatvajadzības, pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības iestādē var piešķirt arī ģimenēm ar bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes novada pašvaldībā un kuras neatbilst maznodrošinātās, trūcīgās, daudzbērnu vai audžuģimeņu kritērijiem.

Šādos gadījumos pabalsta bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības iestādē apmērs ir EUR 1,00 dienā vienam bērnam. Šī summa tiks izmaksāta par katru mācību dienu, kurā bērns ir apguvis izglītības programmu attālināti, sākot no 13. marta. Ja bērns klātienē apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, tad uz pabalsta piešķiršanu nevar pretendēt.

Lai saņemtu pabalstu, vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz rakstisks iesniegums Sociālajā dienestā, kurā pamatota pabalsta piešķiršanas nepieciešamību, norādot būtiskās izmaiņas ģimenes nodrošinājumā, ko radījusi ārkārtējā situācija. Iesniegumu var iesniegt attālināti vai iemest pagastu pastkastēs.

Uz šo pabalstu nevarēs pretendēt novadā deklarētās maznodrošinātās, trūcīgās, daudzbērnu vai audžuģimenes, kuras jau tuvākajā laikā saņems pārtikas pakas. Šobrīd pārtikas pakām pieteikušās 1208 ģimenes. Paku iegādei šobrīd tiek veikts iepirkums, par martu un aprīli tiks piegādātas pakas EUR 28 eiro vērtībā, savukārt maijā tiks piegādātas pakas atbilstoši ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikam un nosacījumiem.

Šāda veida atbalsts ģimenēm ir spēkā uz ārkārtējās situācijas saistībā ar Covid-19 izplatību spēkā esamības laiku.

Informāciju sagatavoja:

Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Diāna Selecka

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.: 64607198, 26531297

VIII.1 Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību

44.Noteikt, ka ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību, pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē tiek piešķirts natūrā – pārtikas pakas veidā - atbilstoši šo Noteikumu 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5.apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem.

44.2 Pabalsta bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē apmērs ir 1,00 euro dienā vienam bērnam.

44.3 Pārtikas paku piegādes regularitāte - vienu reizi divās nedēļās.

44.Sociālais dienests sagatavo bērnu sarakstus, kuriem nepieciešams nodrošināt pārtikas paku piegādi, un pašvaldības pagastu apvienības nodrošina pārtikas paku piegādi ģimenēm.

44.5 Lai ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu ģimeņu ar bērniem pamatvajadzības, pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē var piešķirt arī ģimenēm ar bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes novada pašvaldībā, un kuras neatbilst šo Noteikumu 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5.apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem. Šādos gadījumos:

44.1. pabalsta bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē apmērs ir 1,00 euro dienā vienam bērnam;

44.2.  lai saņemtu pabalstu, vecāki (likumiskie pārstāvji) iesniedz Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu, kurā pamato pabalsta piešķiršanas nepieciešamību, norādot būtiskās izmaiņas ģimenes nodrošinājumā, ko radījusi ārkārtas situācija;

44.3.  pabalstu šo Noteikumu 44.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā piešķir naudā, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz iesniegumā norādīto kontu.”

2. papildināt ar  XVII. nodaļu ar 79.punktu šādā redakcijā:

“79. Saistošo noteikumu VIII.1 nodaļa ir spēkā uz ārkārtējās situācijas saistībā ar Covid-19 izplatību spēkā esamības laiku.”

Saite ar dokumentiemi: https://drive.google.com/open?id=187-30rAXgnDGhI4vQzPfBja00a_ui1Ho

Template Design Joomla