Nautrēnu

vidusskola

Karjeras nedēļas plāns

Karjeras nedēļas plāns

17.-21.10.2022.

Klase vai klašu grupa

17.oktobris

18. oktobris

19. oktobris

20. oktobris

21. oktobris

1.-12.klases

Iepazīsies ar karjeras nedēļā paredzētajiem pasākumiem

Klašu individuāla dalība konkursos. Vecāku informēšana par diskusiju “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas. Interešu izglītības pulciņos sarunas par to, kādas spējas attīstām, kur noderēs

,piemēram, locīt papīru.

Skolēnu anketēšana par karjeras nedēļu.

 

1.-4.klases

Sociālo zinību stundās runā/stāsta par vecāku profesijām, zīmē vai veido kolāžu par tām.

Zīmējumu izstāde “Mana sapņu profesija”

Veikala un veikala-ceptuves apmeklējums.Tikšanās ar īpašniekiem, darbiniekiem.

Atgriezeniskā saikne par redzēto un dzirdēto uzņēmumos.

Spēle “ Uzmini profesiju”.

5.-12.klases

7.-9.klases skatās VIAA piedāvāto mācību filmu “Atklāj savas superspējas”.

10.-12.kl.skolēniem mācībfilma “Iepazīsti savas superspējas un izmanto tās”

5.-6.klašu skolēni diskusija”Kas ir superspējas?”.

Veiksmes stāsti”. Tikšanās ar skolēnu vecākiem, kuri stāsta par savu karjeru.

10.-12.kl.skol.tikšanās ar uzņēmējiem

9.-12.kl.skol. klases stundās – “Karjeras pašizpētes rīks”.

Mācību stundās integrēta Karjeras nedēļas tēma.

5.-8.kl.nodarbība “Man ir ideja un es to varu īstenot”.

Mācību stundās integrēta Karjeras nedēļas tēma.

5.-8.kl.mācību ekskursija uz “Daugavpils Skrošu rūpnīcu”,vecāko munīcijas ražotni Ziemeļeiropā.

Template Design Joomla