Nautrēnu

vidusskola

2012./2013. mācību gada noslēgums

Nautrēnu vidusskolā noslēdzies kārtējais mācību gads. Pēdējā skolas dienā kopā pulcējas viss kolektīvs - skolēni, viņu vecāki, skolotāji, skolas personāls - un ciemiņi: Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska, Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta 2. novada nodaļas vadītājs Juris Lelis, Jaunsardzes departamenta direktors pulkvežleitnants Ansis Strazdiņš, Jaunsardzes departamenta direktora vietniece Judīte Suharevska u.c.

 

Pasākuma gaitā visi atskatījās uz paveikto 2012./2013. mācību gadā. Direktora vietniece mācību darbā Marija Mazure analizēja skolēnu sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Tā kā skolēni diplomus un balvas saņēma jau mācību gada laikā, šoreiz tika pasniegtas PATEICĪBAS skolēnu vecākiem par ieguldīto darbu un atbalstu skolas panākumu veicināšanā.

Katru gadu, izvērtējot sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un ZPD, tiek noteikti Nautrēnu vidusskolas Gada Skolēns un Gada Skolotājs, kā arī Sporta Laureāts. Šogad šos godpilnos titulus saņēma:

 • Nautrēnu vidusskolas Gada Skolotāji:

Veronika Dundure un Ināra Rjabovska;

 • Nautrēnu vidusskolas Gada Skolēni:

Laura Melne 12.kl., Guna Barkāne 11.kl.

 • Nautrēnu vidusskolas Sporta Laureāti ‘2013:

Ija Obrumane 6.kl., Armands Ivulāns 7.kl.

 

PATEICĪBAS saņēma arī organizācijas, iestādes, skolas absolventi un skolēnu vecāki:

 par veiksmīgu sadarbību un sniegto atbalstu Nautrēnu vidusskolai

2012./2013. mācību gadā:

 • Valsts Robežsardzes Ludzas pārvaldes priekšnieks majors Vidmants Rinkuns,

 • Valts Robežsardzes Ludzas pārvaldes inspektore, pārvaldes priekšnieka palīdze Agrita Vinokurova,

 • Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes dapartamenta 2. novada nodaļas vadītājs Juris Lelis,

 • Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes dapartamenta 2. novada nodaļas jaunsargu inspektors Romāns Seilis-Zundāns.

 • par veiksmīgu sadarbību un vērtīgu grāmatu dāvinājumu Nautrēnu vidusskolai 2012./2013. mācību gadā – absolvente Ināra Cukura;

 • par veiksmīgu sadarbību un materiālu atbalstu Nautrēnu vidusskolai 2012./2013. mācību gadā – Kotānu ģimene.

 • Vissirsnīgāko PATEICĪBU skolas kolektīvs izteica Nautrēnu pagastam un personīgi pagasta pārvaldes vadītājai Līvijai Plavinskai par skolas atbalstu un veiksmīgu sadarbību aizvadītajā mācību gadā.

Skolas direktore Anita Žogota pastāstīja par projektiem, kuros skola iesaistīsies nākošajā mācību gadā, piemēram, par skolas siltināšanas projektu un par projektu „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”.

Katra klase saņēma skolas sadarbības partnera – uzņēmuma „Vecā Maiznīca” pārsteiguma balvu – kliņģeri. PALDIES – bija garšīgi!

Kā pastāstīja direktora vietniece audzināšanas darbā Ruta Krišāne, aizvadītajā mācību gadā skolēnu pašpārvaldes aktīvisti - Dagnija Donāne, Vizma Boļše, Laura Melne, Sandris Turlajs – un darbīgie vidusskolēni, piesaistot finansējumu, ir izstrādājusi un realizējusi 4 projektus par kopējo summu 1402 Ls:

 Jauniešu iniciatīvu projekts – izglītojošs seminārs „Komandas gars”;

 Jauniešu iniciatīvu projekts inventāra iegādei „Strumpāsim i sadzierdāsim”;

 Jauniešu iniciatīvu projekts – izglītojošs pieredzes apmaiņas seminārs

starpnovadu jauniešiem „Muna Latveja suocās Latgolā”;

 Jaunatnes inventāra iegādes projekts „Florbola attīstība Nautrēnu pagastā

un jaunu sporta formu iegāde”.

SERTIFIKĀTUS un PATEICĪBAS saņēma vidusskolēni un skolotāji, kuri iesaistījās starptautiskā projektā „Supporting Intercultural Education Through Museums: Think, Talk, Touch” realizācijā, kura ietvaros Nautrēnu vidusskolu šī gada aprīlī apmeklēja delegācijas no Turcijas, Polijas, Itālijas, Beļģijas, Bulgārijas, Grieķijas. Projektu vadīja skolotāja Nellija Žogota.

Šajā pasākumā Nautrēnu vidusskolas jaunieši tika uzņemti JAUNSARDZĒ un nodeva svinīgo zvērestu. Jaunsargu apliecības un piemiņas balvas izsniedza Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta 2. novada nodaļas vadītājs Juris Lelis, Jaunsardzes departamenta direktors pulkvežleitnants Ansis Strazdiņš. Jaunsargus zvērestam sagatavoja Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes dapartamenta 2. novada nodaļas jaunsargu inspektors Romāns Seilis-Zundāns.

Pasākumu kuplināja skolēnu – dažādu konkursu laureātu – priekšnesumi:

 • 2. – 4. kl. tautas deju kolektīvs (vad. Ingūna Ludborža);

 • 1. – 4. kl. koris (vad. Anna Garanča);

 • 6.- 7. kl. vokālais ansamblis (vad. Anna Garanča);

 • Ģitāristu ansamblis (vad. Ivars Rjabovskis);

 • 2. kl. „Pop-ielas priekšnesums” (sk. Irēna Rancāne);

 • 3. kl. „ Pop-ielas priekšnesums” (sk. Ivars Rjabovskis);

 • Valters Duplinskis 1.kl. (sk. Ināra Rjabovska);

 • Ralfs Bilinskis 3.kl. (sk. Ivars Rjabovskis);

 • Mūzikas skolas audzēkņi.

PALDIES skolotājiem, kuri palīdzēja skolēniem sagatavoties un uzstāties!

 

„Vasaras zaļais karogs

Ik stiebrā, ik stumbrā, ik zarā!”

Lai plīvo vasaras zaļais karogs, un mums visiem – Nautrēnu vidusskolas skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem - darbīga un priekpilna vasara!

 

 Japiemin arī tas, ka aprīļa - maija mēnešos skolā notika vēl divi nozīmīgi notikumi - projekta Comenius (lejuplāde) noslēgums un 9., 12.klase sadzirdēja pēdējo zvanu (lejuplāde) katrs savā izglītības posmā.

Template Design Joomla