Nautrēnu

vidusskola

Ķeramikas simpozijs – ‘’Maskas’’

J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēkņi aktīvi piedalās konkursos un dažāda veida pasākumos.

No 29. līdz 30. aprīlim mākslas skolas audzēkņi kopā ar skolotāju Maiju Gailumu apmeklēja keramikas simpoziju –''Maskas'' Maltas vidusskolā. Skolēni tikās ar keramiķiem un tēlniekiem, kā arī paši iejutās keramiķu lomās, jo ieskicēja un no māla vai akmens masas veidoja savas maskas. Skolēni guva jauku un noderīgu pieredzi.

Sakām sirsnīgu paldies pasākuma rīkotājiem un mākslas skolas skolotājai Maijai Gailumai par ieguldīto darbu!

Template Design Joomla