Nautrēnu

vidusskola

6.klases skolēnu aktivitātes latgaliešu rakstu valodas pulciņā

Jau otro mācību gadu 6.klases skolēni apmeklē latgaliešu rakstu valodas pulciņa nodarbības,kurās apgūst lasīt un rakstītprasmi latgaliski un piedalās dažādās aktivitātēs.

Šajā mācību gadā bērni veidoja plakātu “ Ite runoj latgaliski”, kas izvietots pie viņu klases telpas.

Skolēniem bija iespēja 30.novembrī būt klāt pie latgaliešu valodā sastādītās Nautrēnu pagasta kartes atklāšanas Rogovkas centrā. Kartē viņi meklēja savu apdzīvoto vietu, kur atrada arī dažādus sen aizmirstus vietvārdu nosaukumus.

26.janvārī visi pulciņa dalībnieki brauca uz Latgales Kultūrvēstures muzeja nodarbību “ 24 stuņdis latgalīts”, kurā atsvaidzināja runāšanas prasmes latgaliski, apguva jaunus vārdus, piemēram, čārmyiška, biņdzuks. Bērni gāja rotaļās un minēja mīklas, veidoja orķestri, spēlējot dažādus Gunāra Igauņa veidotos mūzikas instrumentus.

Sanitai patika uz norādītā burta atrast telpā izvietoto priekšmetu, kura latgaliskais nosaukums sākas tieši ar šo burtu. Amandai un Everitai patika stāstījums par senajām latgaļu tradīcijām un godiem, Samantai - mīklu minēšana, Kevins bija sajūsmā par dejošanu ar nodarbības vadītāju un māla trauku apskati. Arī Enijai un Egitai patika skaistā Latgales keramika, kura senāk tika izmantota praktiskām vajadzībām. Alans labprāt spēlēja interesantos mūzikas instrumentus. Visiem patika interesantā rotaļa “ Runkuļu raušana”.

Skolēni uzzināja daudz ko jaunu, piemēram, par to, ka agrāk katrā latgaliešu ģimenē tika rīkotas talkas: siena pļaušanas un šķūnī vešanas, kartupeļu rakšanas, runkuļu raušanas un mēslu vešanas talkas. Tāpat aizraujošs bija stāsts par vakarēšanu, jo bērni nevarēja iedomāties, kā adīšana un aušana varēja notikt skalu gaismā.

Visa gada garumā pulciņa dalībnieki vāc izteikti latgaliskos cilvēku vārdus, piemēram, Razaļa, Izidors, u.c.

Latgaliešu rakstu valodas pulciņa vadītāja Elza Mače

 

 

 

Template Design Joomla