Nautrēnu

vidusskola

Lielbritānijas vēstnieks Latvijā viesojas Nautrēnu vidusskolā

           Nautrēnu vidusskolu 8.04.2022 apmeklēja Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Pols Brummela CMG kungs. Viņš tika iecelts par Viņas Majestātes vēstnieku Latvijas Republikā 2021. gada jūlijā. Lielbritānijas vēstniecība Latvijā pārstāv Apvienotās Karalistes valdību, tās attiecībās ar Latvijas valdību. Tā nodrošina arī virkni citu Lielbritānijas interešu pārstāvniecību Latvijā, balstoties uz savstarpēji izdevīga sadarbības pamata, politikas, tirdzniecības, drošības un ekonomikas sfērās.

       Vēstnieku un lielo delegāciju / Britu Padomes un IIC vadība/ interesēja, kā vietējās kopienas, nevalstiskās organizācijas kopā ar Britu padomi /British Council/ organizē dažādu projektu un aktivitāšu ieviešanu Latvijā. Britu padome ir Lielbritānijas organizācija, kas specializējas starptautiskās kultūras un izglītības iespējās. Tas darbojas vairāk nekā 100 valstīs: veicinot plašākas zināšanas par Apvienoto Karalisti un angļu valodu; kultūras, zinātnes, tehnoloģiju un izglītības sadarbības veicināšana ar Apvienoto Karalisti. Brit padome vietējās kopienās sniedz iespēju gan cilvēkiem, gan arī NV organizācijām veidot daudz iekļaujošāku, atvērtāku un veiksmīgāku pasauli, kā arī savieno vietējās iespējas ar pasaules tēmām - no sociālas rīcības līdz dažādībai, kā arī jauniešiem būtisku jautājumu risināšanai. Kopienas projektus īsteno partnerībā ar vietējām un starptautiskajām organizācijām, kuras ir ekspertes būtiskos jautājumos, piemēram, jauniešu aktivitātēs, sociālajā uzņēmējdarbībā, kultūras attiecību veidošanā, vienādu iespēju nodrošināšanā un dažādības jautājumos, migrācijā, sociālajā iekļaušanā un iesaistē, kā arī pilsoniskajā līdzdalībā. Katru gadu British Council pārstāvniecība Latvijā kopā ar dažādiem partneriem īstenot vairāk nekā 40 projektu, kuriem viens no mērķiem ir palīdzēt iekļauties sabiedrībā un aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā savās kopienās. Lai sasniegtu vēl plašāku sabiedrību, kā arī atbalstītu vietējo kopienu iniciatīvas saliedētākai sabiedrībai, British Council pārstāvniecības Latvijā programma “Darbīgās kopienas” izsludināja projektu konkursu, kura mērķis bija atbalstīt vietējās kopienas projektus, kuri iedrošina un atbalsta dažādu sabiedrības grupu pārstāvjus uzsākt kopienu iniciatīvas, kas sniedz pozitīvas un paliekošas pārmaiņas kopienai rada apstākļus un iedrošina kopienu pārstāvjus izteikt savu viedokli, aktīvi iesaistīties un līdzdarboties kopienas procesos un aktivitātēs stimulē dažādu sabiedrības grupu un kopienu sadarbību, veicinot sabiedrības saliedētību. Rēzeknes novadā tika izveidoti divi centri - Sakstagalā un Nautrēnos.

           Nautrēnu vidusskolas telpās 2020. gadā nodibināts Kopienas resursu centrs, kur darbojas dažāda vecuma, interešu, profesiju iedzīvotāji. Caur Izglītības Iniciatīvu Centru / IIC / iniciē un veic nevalstisko organizāciju un kopienas interešu aizstāvību.

           Vēstnieks tikās ar Nautrēnu vidusskolas jauniešiem, kuri darbojās 2022. gada projektā Neaktīvo jauniešu iesaistīšana Nautrēnu kopienas aktivitātēs, veicinot jaunas iedzīvotāju sabiedriskās iniciatīvas”/ projekta vadītājs A.Ludborža/. Aktīvi debatēja angļu valodā par projektu ieviešanu, nākotnes iespējām un novada attīstību. Kopā tika iestādīta plūme “Edinburgas Hercogs”, par godu Lielbritānijas karalienes valdīšanas 70 gadadienai. Koki akcijas ietvaros tiks stādīti katrā Latvijas vēsturiskajā novadā. Latgale bija pirmā. Vēstnieku ieinteresēja projektā ar Britu padomi iegādātā elektronizētā izšūšanas mašīna. Jaunieši parādīja darbu ar to skolotājas I.Ludboržas vadībā. Vēstnieks ar komandu apskatīja kopienas rokdarbnieču veikumu ziemas periodā - adītās vilnas zeķes, cimdus, čības. /kopas vadītāja E.Mače/. Interesi vēstniekam izraisīja žāvēšanas iekārta, kur svaigi žāvējās priežu, egļu pumpuri un dzinumi tējām. Notika pavasara augu tēju degustācija. Vēstnieks kļuva gandarīts par Nautrēnu kopienas sadarbību ar Britu padomi, apsveica jauniešus ar labām angļu valodas zināšanām un radošo pieeju kopienas saliedēšanā.

Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Ludborža

Foto: -https://drive.google.com/drive/folders/1UPo73E1aWri2LuL8iR5_OOr4popLHvhe

Template Design Joomla