Nautrēnu

vidusskola

Labbūtības ceļakarte

 

PROJEKTS “LABBŪTĪBAS CEĻAKARTE” NAUTRĒNU VIDUSSKOLĀ

Pagājušā gada jūnijā skolas pastkastītē saņēmām informāciju, ka Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) aicina Latvijas izglītības iestāžu pašpārvaldes līdz 2021. gada 11. jūnijam pieteikties projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.  Iepazīstot ar projekta mērķi, kas paredzēja stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos, tika pieņemts lēmums-jāpiedalās, jo tā ir jauna pieredze. Aicinājumam atsaucās četri jaunieši – Saiva Karmena Maģiča, Sofija Sjakste, Rinalds Ludboržs, Nauris Lukšāns.

Izturot 1.kārtu, jauniešu komanda , nepilnā sastāvā, kopā ar pavadošo pedagogu devās uz Preiļiem, lai no 12.-14.augustam piedalītos JSPA organizētajās apmācībās. Mums ļoti paveicās ar mūsu apmācību vadītājiem- Kristīnu Kastronovu un Sergeju Andrejevu, kuru vadībā trīs dienas bija interesantas un produktīvas, mēs uzzinājām, kas ir mentālā veselība, kā arī izstrādājām “Labbūtības ceļakarti”, kuru ,atgriežoties skolā, papildinājām un iesniedzām projektu “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Nautrēnu vidusskolā” konkursā.

Mēs ieguvām 1000 eiro projekta realizācijai. Protams, Covid-19 pandēmija un valstī noteiktie drošības pasākumi slimības ierobežošanai valstī ietekmēja mūsu “Labbūtības ceļakartes” realizēšanas gaitu. Neskatoties uz to, ļoti interesanti noritēja aktivitātes “Jaunietis jaunietim” kad klases biedri vadīja aktivitātes-stāstot par mentālo veselību, vadot, klases saliedēšanas aktivitātes. Aktivitāte, kad veidoja “Anti-stresa bumbas”. Aktivitātes ar skolas speciālo pedagogu un psihologu. Skolēnu pašpārvaldei saliedējoša aktivitāte “Mandarīnu pušķi”, kas notika Zoom ,bija izaicinājums ne tikai skolēniem, bet arī atraktīvajai Jeļenai Puzakai . Protams, nevar aizmirst par “Krāsu nedēļu”.

Lielākais darbs bija parka plānošana un darbs pie tā, jo laikapstākļiem nepavēlēsi! Iesākto darbu turpināsim arī pavasarī, lai vasarā “Anti-stresa parks” atklātos visā tā krāšņumā. “Anti-stresa” parks paredzēts, lai tajā varētu izprast savas sajūtas, aktivizēt maņas, protams, uzzināt vairāk par emocijām, apmeklējot “Emociju namiņu”. Parks ir vieta, kur nomierināties, izprast sevi, jautri un izzinoši pavadīt laiku.

Nautrēnu vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Vita Sinkoveca

Template Design Joomla