Nautrēnu

vidusskola

Izsludināts jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu 2021. gada jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2021. gada 1. maija līdz 1. novembrim. Īstenošanas termiņi var mainīties atkarībā no valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes iekļaušanos politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā.
 
Konkursa pamatkritēriji un prioritātes:
 
Projektu izstrādā un realizē paši jaunieši;
Jaunatnes iniciatīvu projekts realizē jauniešu kultūras, sporta, jaunatnes līdzdalības, jauniešu neformālās izglītības vai vides pasākumus;
Jaunatnes iniciatīvu projekts sekmē lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, neformālu izglītošanos un veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū;
Jaunatnes iniciatīvu projekts veicina jauniešiem draudzīgas vides attīstību Rēzeknes novadā, aicinot piedalīties visus ieinteresētos jauniešus;
Projekts veicina uzņēmējdarbības popularizēšanu jauniešu vidū.
 
Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa tēmas 2021. gadam:
 
Aizraujošas un izglītojošas aktivitātes ģimenēm;
Aktivitātes, kas virzītas uz senču mantojuma saglabāšanu;
Aktivitātes sava pagasta vēstures izzināšanai.
 
Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, jauniešu centri, jauniešu klubi, skolēnu pašpārvaldes un jauniešu neformālās interešu grupas. Pieprasītā summa projekta īstenošanai nedrīkst būt mazāka kā 200,00 EUR un lielāka kā 400,00 EUR. Projekta pieteikumus iesniegt iespējams tikai elektroniski līdz 19. martam plkst. 15:00, sūtot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (parakstītus un ieskenētus).

 

Template Design Joomla