Nautrēnu

vidusskola

Mācības un brīvlaiki 2020./2021. mācību gadā

Ministru kabineta noteikumi par 2020./2021. mācību mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku paredz, ka mācību gads sākas 2020. gada 1. septembrī un ilgst līdz 2021. gada 31. maijam (1.-8. klasei un 10.-11. klasei).

9. un 12. klašu skolēniem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā. 9. klasei mācību gads beidzas 11. jūnijā, savukārt 12. klasei - 18. jūnijā.

9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.

Brīvlaiki:

  • Rudens brīvdienas: 2020. gada 19.-23. oktobris
  • Ziemas brīvdienas: 2020. gada 21. decembris - 2021. gada 1. janvāris
  • Pavasara brīvdienas: 2021. gada 15.-19. marts
  • Vasaras brīvdienas (1.-8. un 10.-11. klasei): 2021. gada 1. jūnijs - 31. augusts.

Izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības programmu tālmācības formā, sociālās korekcijas izglītības iestāde un speciālās izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

Avots:

Ministru kabineta noteikumi Nr.28 "Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku" (ar grozījumiem 28.01.2021.).

Template Design Joomla