Nautrēnu

vidusskola

Skolas vēstures fakti

SKOLA NAUTRĒNOS

Pēc neoficiālām ziņām skolu Nautrēnu novadā ir mēģināts atvērt 1863.gadā Zaļmuižā, bet toreizējā Zaļmuižas pagastā pirmā skola tika atvērta 1865.gadā Miglinieku sādžā – kā viena no pirmajām skolām Ludzas apriņķī. Telpas skolai atvēlēja dzejnieka un cīnītāja Pītera Miglinīka tēvs Andrivs Miglinīks, kurš strādāja par muižas pārvaldnieku. Vēlāk skola tika pārcelta uz Rogovku. 1938.gada 2.oktobrī tika uzcelts un iesvētīts jaunais skolas nams, kurā skola darbojas līdz mūsu dienām. 1945.gadā tika pieņemts lēmums Rogovkas sešklasīgās pamatskolas vietā atvērt Nautrēnu vidusskolu, un 1949.gada jūnijā notika pirmais vidusskolas absolventu izlaidums. Skolas muzeja izveide sākās 1965.gadā ar darbiem novadpētniecībā.1967.gadā tika uzcelta piebūve ar sešām klašu telpām un fizkultūras zāli. 1974.gadā tika uzcelta internāta ēka. 90.gadu sākumā skolā parādījās pirmie datori. No 2001.gada pie skolas plīvo Antas Rugātes dāvinātais Latvijas karogs. 2002.gadā tika atklāts latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures apguves metodiskais centrs. 2009.gadā tika atklāti četri jaunie dabaszinību kabineti un izremontēta internāta ēka. 2009./2010.m.g.- Bērzgales pamatskola kļūst par Nautrēnu vidusskolas struktūrvienību. No 2012.gada augusta pie skolas plīvo Latgolas karogs. 64 izlaidumos skolu beiguši 1166 absolventi.

Skolas nosaukumi:

1881.-1920.g. - Zaļmuižas pagasta tautskola

1920.-1935.g. - Rogovkas sešklasīgā pamatskola

1935.-1940.g. - Nautrēnu sešklasīgā pamatskola

no 1948.g. - Nautrēnu vidusskola

 

Pirmais vidusskolas izlaidums notika 1949.g.

 

Skolas direktori:

1883.-1906.g. Šostaks

1906.g. Ņikifors Kovaļevs

pēc tam Mihails Jefremovs, Sliborskis

1918.g. Julijana Āboliņa

1920.-1933.g. Aloizs Gudrītis

1933.-1934.g. Pēteris Ūbelītis

1934.-1940.g. Pēteris Edgars Treimanis

1944.-1945.g. Aloizs Gudrītis

1945.-1949.g. Jāzeps Gailāns

1949.-1950.g. Kārlis Krīgers

1950.-1954.g. Juris Ansviesulis

1955-1956.g. Antoņina Laurāne

1956.g. Ilga Rudze

1956.-1960.g. Anna Barkāne-Sauļūna

1960.-1963.g. Franciska Sjomkāne

1963.-1971.g. Valentīna Katkeviča

1971.-1976.g. Evģēnija Barkāne

1976.-1995.g. Antons Miglinieks

no 1995.g. Anita Žogota

Template Design Joomla