Nautrēnu

vidusskola

Vecākiem

IZM Biežāk uzdotie jautājumi par attālinātām mācībām

Sveiki!

IZM regulāri parādās dažādi jautājumi un atbildes par attālināto procesu un līdz ar to, saistītajiem pasākumiem

Var uzdot arī savus interesējošos jautājumus  https://izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-attalinatam-macibam

Biežāk uzdotie jautājumi par attālinātām mācībām

Kā šobrīd notiek privātstundas?

Klātienē privātstundas nenotiek. Privātstundu skolotāji, protams, var mācīt bērnus attālināti, izmantojot tiešsasites mācību rīkus pāc saviem ieskatiem.


Kā mazākiem bērniem paskaidrot, kāpēc jāievēro īpašs dzīvošanas un mācīšanās režīms?

Ieteikums iepazīties ar aktuālo informāciju par Covid-19 Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā, un skaidrot šo situāciju bērnam. Te arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas padomi: https://youtu.be/oLG1tSt4xSg


Kā rīkoties, ja interneta pieslēgums, īpaši laukos, neiztur slodzi, ko rada daudzi vienlaicīgi pieslēgumi?

Attālinātās mācības nenozīmē tikai to, ka skolēnam visu laiku jādarbojas tīmeklī, ir iespējami arī patstāvīgi veicami uzdevumi, projekti. Skolām ir aicinājums mācības plānot tā, lai visiem skolēniem vienlaikus nebūtu jāstrādā tiešsaistē un vienā vietnē. Ja interneta pieslēgums neiztur slodzi, var pievērsties individuālam darbam, sazināties ar skolotāju pa telefonu un pēc brīža mēģināt vēlreiz pieslēgties tiešsaistes resursam. Vairāk par attālinātām mācībām https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati


Kā rīkoties strādājošiem vecākiem, kam ir pamatskolas bērns?

Iedrošināt bērnu mācīties individuāli, ik dienu pārrunāt veicamos uzdevumus, sazināties ar skolotāju. Vecāku atbalsts ir būtisks, lai attālinātās mācības izdotos. Vairāk par mācībām attālināti https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati


Vai ir pieejamas IZM rekomendētas ikdienas darba plāna lapas bērniem? Ko var aizpildīt paši un ar vecāku palīdzību?

Skolotāji veido mācību plānu dienai, nedēļai, iepazīstina ar to skolēnus. Iespējas, kā plānot dienu, ir dažādas. Vairāk par mācībām attālināti https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati


Kā rīkoties skolotājiem, kuriem nav atbilstošu datoru/planšetu, legālu (par maksu iegādātu) datorprogrammu un pietiekama interneta pieslēguma, lai mācītu attālināti?

Pārrunāt situāciju ar skolas vadību un meklēt risinājumus attālinātu mācību nodrošināšanai, tostarp – ar skolas datortehnikas un datorprogrammu izmantošanu. Attālinātas mācības ietver arī saziņu ar skolēniem un vecākiem pa tālruni, turklāt, nepieciešamības gadījumā, var izmantot arī drukātas darba lapas, sevišķi sākumskolā.


Kādi būtu padomi skolotājiem, kas vada on line mācību stundas?

Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijas ir pieejamas https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati. Dažādi eksperti sociālajo tīklos arī dalās ar vērtīgiem ieteikumiem, piemēram, laba ir Katrīnas Ošlejas pieredze https://www.facebook.com/katrina.osleja


Kur vērsties, lai bērns varētu saņemt ierīci priekš mācībām? Kas būtu jaizpilda, lai saņemtu? Ir tā, ka meitai 7. klasē nav ierīces, lai varētu attālināti mācīties.

Izglītības un zinātnes ministrijas nesen veiktajā aptaujā noskaidrots, ka Latvijā ir aptuveni 3% skolēnu, kuriem mājās nav ne datora, ne viedtālruņa ar interneta pieslēgumu, kas rada grūtības šiem skolēniem piedalīties attālinātajās mācībās. Lai šo jautājumu risinātu, IZM uzrunāja privātos partnerus, kuri pauduši atbalstu viedierīču nodrošinājumam skolēniem attālinātā mācību procesa īstenošanai. Mobilo pakalpojumu operators “Latvijas Mobilais telefons” piedāvā skolēniem 2266 viedierīces, savukārt uzņēmums “’BITE Latvija” – 3000 viedierīču. Abi operatori nodrošinās šīm iekārtām arī bezmaksas zvanu un interneta pieslēgumu.

Tātad, skolas ir lūgušas sniegt informāciju par bērniem, kuriem mājās nav viedierīču. Ja kāds no vecākiem nav aptaujāts un bērnam mājās nav ierīču, lai mācītos attālināti, jāsazinās ar skolu un jāinformē par to, vienojoties par tālāko rīcību.

Šīs nedēļas laikā (23.03.-27.03.2020.) notiek viedierīču piegāde, kuru skolām organizē LMT un BITE.


Kas, lūdzu, nosaka stundu plānojumu attālinātajā mācību procesā?

Stundu plānojumu nosaka skolas vadība sadarbībā ar skolotājiem.


Vai skola drīkst noteikt, ka 1. - 5. klasei dienā tikai 3 mācību stundas, ja parasti ir vairāk? Vai visām skolām nav vieni noteikumi?

Skolas vadība sadarbībā ar skolotājiem nosaka attālinātu mācību plānojumu. Vispārējs ieteikums ir attālināto mācību laikā plānot apgūstamo vielu mazākā apjomā. Vairāk par attālinātām mācībām https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati


Man ir divi bērni, kuri mācās 2. un 4. klasē. Tā kā mācību gads no 23. marta tiks turpināts attālināti un bērni tiks ēdināti mājās, vai vecākiem tiks kompensēta pusdienu maksa, ko bērni saņem skolā mācību laikā?

Valsts budžeta līdzekļus aprēķina, piešķir un izlieto to skolēnu ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Šo finansējumu attālināto mācību laikā nav plānots pārskaitīt vecākiem.

Tā kā valstī izsludināta ārkārtas situācija līdz 14.aprīlim un ir pārtraukts mācību process klātienē, skolām nav iespēju turpināt nodrošināt 1-4.klašu bērniem brīvpusdienas. Valsts budžeta līdzekļi par martu un aprīli tiks pārrēķināti atbilstoši noteiktajam mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laikam un brīvdienu laikam.

Valdība ir pieņēmusi vairākus svarīgus lēmumus, lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem un darbiniekiem saistībā ar COVID-19 radīto krīzi. Plašāka iespēja par atbalstu Finanšu ministrijas tīmekļvietnē: https://www.fm.gov.lv/lv/covid_19/

Tāpat ģimenes nepieciešamības gadījumā aicinātas vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā, kas sniedz materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijās nonākušām ģimenēm. Informācija publiskajā telpā liecina, ka pašvaldības jau sākušas palīdzības sniegšanu (piemēram, Daugavpils pilsētas dome pieņēmusi lēmumu bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ārkārtējas situācijas laikā nodrošināt bezmaksas ēdināšanu apstākļos, kad skolās nenotiek mācību process un daudzi bērni neapmeklē arī bērnudārzus: https://ej.uz/ueub )


Esmu studente. Kādus kritērijus ir jāievēro un jāizpilda, lai iegūtu datoru mācību procesa nodrošināšanai attālināti, mājās.

Viedierīces attālināta mācību procesa nodrošināšanai saņems vispārizglītojošo skolu skolēni, par kuriem skolas sniedza informāciju, ka skolēniem šādu ierīču nav, lai mācītos.
IZM aicina izmantot personīgo datoru studijām attālināti. Ja tāda nav, aicinām vērsties augstskolā labākā risinājuma atrašanai. Ja tomēr neizdodas vienoties, lūdzam rakstīt atkārtoti, nosaucot augstskolu un studiju programmu. Šobrīd no valsts puses nav paredzēta portatīvo datoru piešķiršana studējošiem.


Kas pieejams bez maksas vietnē Uzdevumi.lv?

Reģistrēšanās portālā Uzdevumi.lv, pieeja mācību materiāliem dažādos mācību priekšmetos (teorija, uzdevumi un testi), kā arī elektronisko pārbaudes darbu veidošana un skolēnu rezultāti skolotājiem un pārbaudes darbu saņemšana/izpilde skolēniem ir pieejama bez maksas.

Papildus tiek piedāvāts maksas pakalpojums PROF, kas sniedz pareizās atbildes un skaidrojumus jebkuram uzdevumam portālā un pieeju iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu uzdevumiem. Skolotājiem ar PROF pakalpojumu ir iespēja veidot un publicēt skolēniem savus mācību priekšmetus.

Pieslēdzot PROF vairākām klasēm, skolas skolotājiem vai visai skolai tiek piešķirta atlaide. Šajā gadījumā tiek slēgts līgums un pakalpojumu apmaksā novads vai pašvaldība, kā arī to ir iespējams apmaksāt no valsts mērķdotācijām mācību līdzekļiem, ko arī daudzas skolas jau izmanto.

Portālā privātpersonām šobrīd ir pieejami divi PROF pieslēguma veidi:
• PROF pastāvīgais pieslēgums: ik pēc 30 dienām tiek automātiski pagarināts PROF pieslēgums un no lietotāja norādītās bankas kartes tiek pārskaitīta apmaksa 5,00 € apmērā (par PROF 30 dienām), līdz brīdim, kad lietotājs abonementu atslēdz vai tiek mainīti/dzēsti bankas kartes dati.
• PROF uz gadu: Pēc vienreizējas 30,00 € apmaksas PROF pakalpojums lietotājam tiek pieslēgts uz 365 dienām no pieslēgšanas brīža.

Nautrēnu vidusskolas skolēnu vecākiem

Vecākiem rūpīgi jāizvērtē bērnu drošība ārkārtējās situācijas laikā

 Tā kā valstī ir ieviesta ārkārtas situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību un mācības visās izglītības iestādēs uz laiku ir pārtrauktas, nodrošinot mācību procesu attālināti, atgādinām par aizliegumu bērnus līdz septiņu gadu vecumam atstāt bez pieaugušo uzraudzības.

Arī tad, ja bērns ir sasniedzis septiņu gadu vecumu, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem rūpīgi jāizvērtē viņa spējas un prasmes parūpēties par sevi. Ar bērniem ir jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcības apdraudējuma gadījumā, paskaidrojot kā katrā konkrētajā gadījumā rīkoties, lai saņemtu palīdzību, jo jāatceras, ka visbiežāk bērni traumas gūst tieši mājās, vecāku prombūtnes vai neuzmanības gadījumos.

Likums mūsu vietā nevar izvērtēt reālo situāciju mājās, tuvējā apkārtnē. Vecākiem vidi mājās vajadzētu izvērtēt ar kritisku skatu – vai telpās un ārā nav nedrošu konstrukciju, vai pagalms ir aprīkots ar žogu, vai bīstamie priekšmeti (asie naži, sadzīves ķīmija, sērkociņi u. c.) atrodas bērniem nepieejamās vietās. Pagalmā svarīgi izvērtēt, vai akas ir droši noslēgtas, vai vārtiņi vienmēr ir rūpīgi aizvērti, vai pagalmā nav bīstamu konstrukciju u.tml. Ja pastāv kādi riski, par tiem vajag runāt un iespēju robežās tos novērst. 

Mazākus bērnus var pieskatīt pusaudži, kas sasnieguši 13 gadu vecumu, tomēr arī šajos gadījumos vecākiem ir jānovērtē bērna brieduma pakāpe un prasmes, kā arī ļoti skaidri jāizrunā pieskatāmo bērnu vajadzības un drošības apsvērumi. Arī ar lielākiem bērniem vecākiem vajadzētu izrunāt rīcību un uzvedību krīzes apstākļos, piemēram, aicinot nepulcēties lielās grupās, ievērot drošības apsvērumus.

Bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādi aicinām vest tikai tad, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas un jārēķinās, ka grupā būs dažāda vecuma bērni.

Atbildība par bērniem ir vecāku ziņā!

Lai šajā situācijā iespējami labi gādātu par bērnu drošību un labklājību, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija lūdz bērnu vecākus vai likumiskos pārstāvjus rūpīgi izvērtēt katru konkrēto situāciju un atbildīgi pieņemt lēmumus bērna vislabākajās interesēs.

Aicinām vecākus rūpīgi izvērtēt bērnu drošību

valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Sagatavots pēc VBTAI un preses materiāliem

Vecāku aptauja par gatavību mācībām mājās Covid-19 laikā

Reaģējot uz pašreizējo situāciju, saistībā ar jauno koronavīrusu Covid-19 un iespējamo karantīnas noteikšanu arī izglītības iestādēs visā Latvijā, esam izstrādājuši īsu aptauju skolēnu vecākiem, lai skolas un pašvaldības varētu saprast vecāku gatavību nodrošināt mācības mājās, kā arī apzinātu, kādos jautājumos viņiem būtu nepieciešams atbalsts.


Vairāk par aptauju šeithttps://home.edurio.com/vecaku-aptauja-par-gatavibu-macibam-majas-covid-19-laika