Nautrēnu

vidusskola

Audzināšanas darbs

Sasniegumi sportā un ārpusstundu aktivitātēs

Šeit lasiet par Nautrēnu vidusskolas skolēnu dalību un sasniegumiem sportā (lejuplāde) un ārpusstundu aktivitātēs (lejuplāde) 2012./2013.m.g.!

Popielas rezultāti

Lekcijas

Tikšanās

POP IELA