Nautrēnu

vidusskola

Kopienu iniciatīvu projekts „Darbīgās kopienas Latgalē”

                         

     Noslēdzas kopienu iniciatīvu projekts „Darbīgās kopienas Latgalē”, ko Latgales iedzīvotāju kopienām organizēja Iniciatīvu atbalsta Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, projekta “Darbīgās kopienas” ietvaros”. Nautrēnu pagasta Nautrēnu vidusskolā tika realizēta iniciatīva ar nosaukumuNeaktīvo jauniešu iesaistīšana Nautrēnu kopienas aktivitātēs, veicinot jaunas iedzīvotāju sabiedriskās iniciatīvas”. Projektā iesaistījās gan Nautrēnu vidusskolas skolēni un jaunieši, gan pagasta jaunieši, skolēnu vecāki, skolas darbinieki un citi pagasta iedzīvotāji. Jaunieši bija no Rēzeknes novada Nautrēnu, Gaigalavas, Ilzeskalna, Dricānu pagastiem, Ludzas novada Mežvidu pagasta.

         Iniciatīvu atbalstīja Nautrēnu pagastu apvienība ar līdzfinansējumu, nodibinājums Nautrēnu vidusskolas atbalsta fonds, SIA Timber Dream.

         Projekta mērķis bija neaktīvo jauniešu iesaistīšana Nautrēnu kopienas dzīves aktivitātēs, ar to bagātinot iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti un ideju radīšanu kopienas attīstībai

           Nautrēnu pagasta kopienas teritorijā un tai piekļaujošajos pagastos ir jaunieši, ka nav ieguvuši vidējo vai vidējo speciālo izglītību, pārtraukuši mācība un neiesaistās kopienas dzīvē. Tam iemesli ir dažādi - finanšu trūkums ģimenē, ņav atbalsta no ģimenēm, šķirtās ģimenes, gribasspēka trūkums, rakstura nenoturība, bezdarbs…. Mēs gribam šos jauniešus izvest no rutīnas un, iesaistot kopīgās kopienas aktivitātēs, celt jauniešiem pašapziņu, lai viņi paši sāk izteikt iniciatīvas un atgriežas sabiedrībā.

           Projektā tika uzrunāti šie jaunieši, kopā ar Nautrēnu vidusskolas un pagasta citiem jauniešiem un darbiniekiem tika iesaistīti aktivitātēs - skolas dīķa apkārtnes labiekārtošanā. Organizējām sakopšanas talkā. Par projekta līdzekļiem tika iegādātas āra koka mēbeles -galdi un soli, šūpoles, kas paredzētas gan zaļās klases aktivitātēm, gan jauniešu turpmāko saietu organizēšanai.

    Rezultātā tika sakopta skolas dīķa apkārtne kopīgās talkās, jaunieši ieguva pozitīvas emocijas savstarpējās tikšanās laikā. No uzrunātajiem 15 jauniešiem aktivitātēs iesaistītajās septiņi mazaktīvie jaunieši. Viņiem tika piedāvāts turpināt izglītību neklātienes programmā. Radās arī ilgtspējīgas jaunas idejas turpmākajam darbam ar jauniešiem. Tiek plānota pagasta jauniešu un skolēnu talka Velna alas sakopšanai Opiņku ciemā. Lūgsim Nautrēnu pagastu apvienības vadītājai turpināt organizēt darbu ar mazaktīvajiem jauniešiem. Aptaujājot jauniešus, uzzinājām, ka viņiem nepieciešami kursi IT, pašizaugsmē, uc. mūžizglītības kursi. Ar to organizēšanu jānodarbojas pašvaldībai un kopienai ilgtermiņā.

Projekta koordinators Anita Ludborža

Template Design Joomla