Nautrēnu

vidusskola

Šogad kaut kur dzirdēts pastāsts man neiziet no galvas

“Pie durvīm klauvē. Skatos – mana Nelaime stāv. Ko gribi, ko atnāci - vaicāju. Gājām

abas ar Laimi tev garām, un viņa man teica: “Uzkāp tās kāpnes, labas dienas no manis

pateic.” Stāvam abas ar Nelaimi manu un smejamies. Kāda dīvaina Laime mana – ar

Nelaimi labas dienas man sūta.” Mums visiem šis gads ir liels pārbaudījumu laiks. Tas

mūs gan satuvina kopīgā mērķī, gan attālina burtiskā nozīmē. 2020. gads ir bijis kā

zīmējums uz zebras....

           Paldies Nautrēnu vidusskolas skolēniem, vecākiem, pedagogiem, darbiniekiem

par darbu, izturību, vienotu komandas garu visa gada garumā! Lai jaunajā 2021. kopā

mums pietiek pacietības, iecietības, mīlestības!

           Lai arī kas notiktu, celies, rāpo, ej uz priekšu, cīnies, neskaties atpakaļ un

neapstājies!

           Sirdssiltus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2021.gadu!

               Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Ludborža

Template Design Joomla