Nautrēnu

vidusskola

Sveicam mācību laureātus 2020!

Katru gadu Rēzeknes novada pašvaldības talantīgo bērnu un jauniešu atbalsta izvērtēšanas komisija atbilstoši domes apstiprinātajam nolikumam izskata skolu iesniegumus par naudas balvu piešķiršanu novada bērniem un jauniešiem, kuri kļuvuši par laureātiem valsts vai starptautiskajos pasākumos (olimpiādēs, konferencēs, sacensībās, konkursos utml.)

2020. gadā komisija pieņēma lēmumu ar naudas balvām apbalvot sekojošus bērnus un jauniešus:

• Maltas Mūzikas skolas 7. klases audzēkni Kasparu Bačkuru (viņš arī Kaunatas vidusskolas 8. klases skolēns), kurš ieguva 1. vietu VII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-8. klavieru klašu audzēkņu konkursā un 1. pakāpi III Starptautiskajā jauno pianistu konkursā PRIMAVERA (pedagoģe Tatjana Nagle);

• Nautrēnu vidusskolas 9. klases skolēnu Rinaldu Ludboržu, kurš ieguva Atzinību vēstures olimpiādes valsts posmā (skolotāja Valentīna Turlaja);

• Nautrēnu vidusskolas 7. klases skolnieci Rūtu Vonogu, kura Latvijas XXIII stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa 2019” ( konkurss notika 2019. gada decembrī) ieguva augstāko novērtējumu – Latvijas stāstnieku ķēniņiene 2019 (skolotāja Anna Garanča).

Kolektīvā balva piešķirta Nautrēnu vidusskolas zēnu volejbola komandai, kura izcīnīja 1. vietu Latvijas skolēnu 73. spartakiādē volejbolā pamatskolu grupā (skolotājs Oļegs Žukovs).

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem ārkārtas situācijā šogad tika atcelti vai pārcelti daudzi fināla pasākumi – konkursi, olimpiādes, spartakiādes utt., kuri tradicionāli tiek rīkoti marta – maija mēnešos, līdz ar to šogad laureātu skaits ir krietni mazāks nekā citus gadus. Šo pašu ierobežojumu dēļ šogad maijā nenotiks arī tradicionālais laureātu godināšanas pasākums. Arī kolektīvās balvas izbaudīšana Nautrēnu volejbolistiem būs pēc ierobežojumu atcelšanas.

Novada pašvaldība izsaka pateicību visiem pedagogiem, bērnu vecākiem, skolu vadītājiem, pagastu pārvaldēm, kuri vienmēr atbalsta bērnus un jauniešus, veicina viņu izaugsmi un nodrošina cita veida atbalstu. Dažādu attālināto režīmu laikā priecāsimies par mūsu bērnu sasniegumiem, par putnu treļļiem un skaistajiem pavasara ziediem, gaidīsim vasaras priekus un rūpes, un gatavosimies nākošā mācību gada skolas gaitām un pasākumiem.

Vilis Deksnis, Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks

Kaspars Bačkurs ar vecākiem pagājušā gada laureātu godināšanā.

http://rezeknesnovads.lv/sveicam-macibu-laureatus-2020/

Template Design Joomla