Nautrēnu

vidusskola

Festivāls "Lidojums"

 

Projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Festivāls ”Lidojums”

Mērķis: attīstīt sadarbības un radošās prasmes, ietverot sevī starpdisciplināru mācīšanos multidisciplinārajā jomā, dodot iespēju skolēniem izpaust sevi radošā veidā, paplašināt viņu redzesloku, veicināt jaunu ideju ģenerēšanu.

Metodoloģija (jaunu formu ieviešana izglītojamo ievērošanai un efektīvu rīku izmantošanai, lai īstenotu plānoto pasākumu): vienas dienas pasākums, kura programma sastādīta sākumskolas un pamatskolas izglītojamajiem ar mācību traucējumiem, grūtībām un augstiem sasniegumiem, ietverot sevī dažādas darba formas.

Norises vieta – Nautrēnu vidusskola

Norises laiks – 2019.gada 12.aprīlī

Mērķauditorija: Nautrēnu vidusskolas un Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības Bērzgales pamatskola 4. – 7. klašu izglītojamie – kopā 60 skolēni.

Festivāla programma

Darba kārtība:

9.00 – 9.30 – Ierašanās skolā, reģistrācija, rīta tēja;

9.30 – 10.00 – Festivāla atklāšana skolas mazajā zālē, klašu prezentācijas;

10.10 – 12.30 un 12.50 – 13.30   – Radošās darbnīcas:

  • ” Lidojums šokolādē ” – katrs izglītojamais atlies savu silikona formiņu, kurā pēc tam varēs liet šokolādi un izgatavot šokolādes medaljonus.
  • ”Ziepēšanās ” – katrs izglītojamais izlies savas ziepes, kam paši varēs piešķirt noskaņojumu ar smaržeļļām un abrazīviem materiāliem (kafija, lavandas ziedi, liepziedi utt.)
  • ”Māja putniem” – katras skolas izglītojamo grupiņas izgatavo mājas putniem – putnu būrus – savai skolai.
  • ” Danču virpulis ” - folkloras draugu kopas”Vīteri”vadībā notiks latvju danču un tradīciju apgūšana.

12.30-12.50- Pusdienas

13.30-14.00 - Izstāde, demonstrēšana, apbalvošana

14.00 – 15.00 -  Kopdeja un festivāla noslēgums skolas mazajā zālē

 

Projekta koordinatore skolā                                     Marija Mazure

Template Design Joomla