Nautrēnu

vidusskola

Jaunas tradīcijas iedibināšana Nautrēnu vidusskolā

          Februāris – mēnesis, kad skolās notiek absolventu un žetonu vakari 12.klasēm, arī mūsu 9.klase nolēma ieviest jaunu tradīciju savā skolā – Pogu vakaru. 15.februāra pievakarē Nautrēnu vidusskolā valdīja liela rosība – ieradās 9.klašu skolēnu vecāki un vecvecāki, brāļi un māsas, skolotāji un lūgtie ciemiņi. Sākumā valdīja tāda kā neziņa: kas tas par pasākumu, kas tur notiks? 9.klašu skolēni jau pie durvīm apmeklētājus sagaidīja ar nelielu pārsteigumu – katram ļaujot izvēlēties kādu no k/f “Laimas” saldumiem, kurā bija paslēpts kāds novēlējums. Pogu vakara pirmajā daļā deviņi 9.klašu skolēni savā priekšnesumā ceļoja kopā ar I.Ziedoņa pasakas varoni Pogu, un veltīja pateicības vārdus visiem klātesošajiem. Vakara moto bija “Deriet un dariet!” un vadmotīvs: būt piederīgam, atrast un darīt to, kam esi derīgs. Līdz ar to pirmā daļa noslēdzās ar piederības zīmes - Laimes pogas pasniegšanu katram skolēnam, ko bija sarūpējusi klases audzinātāja Valentīna, kā arī ar lielās Pogas nodošanu direktorei A.Ludboržai.

Tad turpinājās pusotras stundas garumā Pogu vakara otrā daļa, kurā skolēni ar humoru centās parādīt, kādi viņi ir bijuši un kas pa šo laiku paveikts skolas dzīvē.  Skolēni uzsvēra, ka viņu klase skolā izceļas ar atraktivitāti, humoru, oriģinalitāti un savām klases tradīcijām – kā divu dienu pārgājieni vasarā un kopīgās nakšņošanas vakari skolā. Ar prieka un aizkustinājuma asarām vecāki vēroja bērnu darbošanos uz skatuves un viens otrs nevarēja noticēt, ka tie ir viņu „mazie” jau bez 5 minūtēm pieauguši cilvēki. Tika nodejotas četras jautras dejas, parādīta Popielas pasākums ar vecāku sejām, skečs par nākotnes profesijām un ieskatījāmies huroristiskajās prezentācijās un video par kopā pavadīto laiku. Cik pārliecinošs aktieriskais sniegums un pats galvenais – klases draudzīgums, vienotība un labvēlīgā humoristiskā gaisotne priekšnesuma laikā! Vakara “nagla” bija pārsteidzošais vecāku priekšnesums, iejūtoties savu bērnu tēlos un atveidojot vēstures stundu. Skolēni un klātesošie ar sajūsmu uzņēma vecāku priekšnesumu. Liels paldies vecākiem par pozitīvismu, uzdrīkstēšanos, sapratni, atbalstu un sarūpēto mielastu! Pogu vakars izdevās sirsnīgs un pozitīvu emociju pilns. Visi jutās gandarīti – skolēni un klases audzinātāja par paveikto darbu, vecāki, skolotāji un ciemiņi – par dzirdēto, redzēto un izjusto. Nautrēnu vidusskolas 9.klase aicina  apkārtējo skolu 9.kl.abiturientus pievienoties viņu kolektīvam, lai septembrī šķirtu jaunu lappusi kopējā klases grāmatā.

P.S. Ja vēlaties izbaudīt jautrību, tad droši uzaiciniet mūsu klasi – mēs labprāt parādītu kādā skolā Pogu vakara otrās daļas scenāriju.

Nautrēnu vidusskolas 9.klases kolektīvs un klases audzinātāja Valentīna Turlaja

Template Design Joomla